OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Nyíltvégű, nyilvános, hazai pénzpiaci alap

Indulás: 2013. szeptember 24. | Bloomberg kód: OTPPMMF HB Equity | Benchmark: 100% ZMAX | ISIN azonosító: HU0000712161

Az alap célja

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett.

Az alap ráadásul tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! A tőkegaranciáról bővebben a Forgalmazási információk menüpont alatt olvashat!

Az alap kezelője


Tóth István
portfolió menedzser

 

Akiknek ajánljuk

Az alapot rövid távú (0-1 éves) pénzügyi célok megvalósításához ajánljuk nagyon alacsony kockázatvállalás mellett mindazoknak, akik egy bármikor könnyen hozzáférhető, a betéti kamatokkal versenyképes, döntő részben rövid lejáratú állampapírokból álló portfoliót keresnek.

A tőkegaranciához szükséges tartási idő: 45 nap.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: alacsony


{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -0,08% -0,12% 0,06% 0,52%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú hazai állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.Nettó eszközérték: 12 850 952 130 HUF
Árfolyam: 1,026 HUF
Érvényesség: 2018. május 22.

A portfolió bemutatása

Az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap célja, hogy az egy éven belüli időtávra felszabaduló pénzek elhelyezésére olyan befektetési lehetőséget kínáljon, ami bármikor azonnal pénzzé tehető és a forint betét lekötéseket, rövid futamidejű állampapírokat megközelítő hozam elérését tegye lehetővé. A befektetési politika elsődleges célja ennek köszönhetően a kockázatok minimalizálásával a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam-növekedés biztosítása.

Ennek érdekében az alap vagyonát az OTP Alapkezelő döntően rövid hátralévő futamidejű állampapírokba, egyéb kötvényekbe, kisebb részben pedig rövid lejáratú forint betétekbe fekteti.


A portfolió aktuális összetétele


Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2017 -0,17% 0,15% 2012
2016 0,23% 1,01% 2011
2015 0,35% 1,37% 2010
2014 1,43% 2,88% 2009
2013 0,8% 1,15% 2008

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -0,07% -0,05% -0,08% -0,11% 0,07% 0,56%
Ref.index -0,02% -0,01% 0% 0,08% 0,68% 1,42%
Különbség -0,05% -0,04% -0,08% -0,19% -0,61% -0,86%

Érvényesség: 2018. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,1% 0,14%
Maximális visszaesés -0,07% -0,05% -0,08% -0,11% -0,25% -0,25%

Érvényesség: 2018. április 30.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízás napján (T nap) megtörténik.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Befektetői Információk
Aktuális havi portfoliójelentés
Aktuális féléves jelentés
Aktuális éves jelentés
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015