OTP Föld Kincsei Alap

Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap

Indulás: 2009. február 4. | Bloomberg kód: OTPTECA HB Equity | Benchmark: Nincs | ISIN azonosító: HU0000707633

Az alap célja

Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségeken keresztül.

A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) ügyletet is felvehet, ezért árfolyamában rövidtávon akár jelentős árfolyam ingadozás is előfordulhat.

Az alap kezelője


Hosszú Ferenc
befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként a tágan értelmezett árupiacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: jelentős

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 0,29% -9,31% -0,65% 4,26% 4,44% 4,65%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei elsősorban árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett, vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állnak. Az eszközökkel lefedett főbb árupiacok: energiahordozók, nemes- és ipari fémek, mezőgazdasági termények.

 

Nettó eszközérték: 30 996 679 519 HUF
Árfolyam: 1,613 HUF
Érvényesség: 2019. augusztus 14.

A portfolió bemutatása

Az alapkezelő az alap portfolióját aktívan kezeli, az áremelkedésekből és csökkenésekből profitáló pozíciókat egyaránt felvehet annak érdekében, hogy a befektetési jegyeken keletkezett nyereség meghaladja a rövid futamidejű állampapírok hozamát. Az alapkezelő dönthet úgy, hogy a kockázatos kitettséget kockázatmentes befektetésekbe történő átcsoportosítással csökkenti, vagy legfeljebb a saját tőke 200 százalékáig növeli.

A portfolióba a befektetési eszközök széles köre bekerülhet: bankbetétek, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, nyilvános, nyíltvégű, értékpapír alapú kollektív befektetési értékpapírok, ETF-ek, tőzsdén kereskedett nyersanyag (ETC), tőzsdén kereskedett strukturált kötvény (ETN), certifikát.


Megcélzott portfolió összetétel


 

10%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
Arany Short
Ezüst Short
Búza Long
Kukorica Long
50%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
OTP lekötött betét
100%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
Nincs


Nettó összesített kockázati kitettség: 347,98%

A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 5% -3,11% -8,94% -7,55% 1,52% 5,67% 5,23% 5,12%
Ref.index 0,04% 0% 0,05% 0,08% 0,15% 0,59% 3,12% 3,44%
Különbség 4,96% -3,12% -8,99% -7,63% 1,37% 5,08% 2,11% 1,68%

Érvényesség: 2019. július 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 20,02% 21,61% 19,5% 24,75% 17,87% 21,14% 16,1% 15,81%
Sharpe 0,25 -0,14 -0,46 -0,31 0,08 0,24 0,13 0,11
Maximális visszaesés -16,28% -10,58% -16,28% -21,22% -24,73% -33,31% -33,31% -33,31%

Érvényesség: 2019. július 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2019. július 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2019 15,3% -1,54% -0,07% -4,47% -2,24% -2,74% 1,9%
2018 -5,16% 3,82% -3,44% 6,4% -0,23% -1,87% -0,68% -1,46% -5,48% 3,41% -15,97% 8,78% -13,39%
2017 0,29% -1,99% 3,57% 1,26% 5,26% -4,54% 1,7% -1,31% 2,5% -4,15% 0,9% 2,75% 5,9%
2016 12,97% 0,96% 0,83% 2,79% 7,93% 1,43% -2,13% -0,37% 1,01% 4,82% 2,25% 0,71% 37,58%
2015 11,97% 8,59% 10,25% -10,22% 1,85% -2,76% -9,35% 1,82% 0,04% -4,01% 12,79% 4% 23,94%
2014 4,44% -4,95% 2,34% -1,23% -1,44% -0,04% 5,09% 1,4% -1,64% -5,07% 0,69% -15,84% -16,65%
2013 3,26% -2,87% -0,68% 1,55% 2,35% 2,93% -0,38% 1,07% 0,22% -1,26% 3,52% -3,33% 6,25%
2012 0,09% -0,08% 1,92% -0,26% -5,4% -0,42% 3,87% 5,12% 1,8% -3,59% 2,47% -2,02% 3,05%
2011 1,92% 2,26% 1,35% 4,16% -1,85% -0,36% 1,96% -1,92% -1,83% 0,23% -0,65% 0,8% 6,01%
2010 -2,8% 0,72% 1,96% 1,84% -1,01% -2,6% -4,68% 0,24% 2,13% 1,77% 1,64% 1,18% 0,1%
2009 0,88% 0,58% -0,82% -1,22% -2,17% 4,32% 1,91% -1,58% 2,66% 2,09% -0,42% 6,2%

Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Erste Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. CIB Bank Zrt.
Equilor Befektetési Zrt. Budapest Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Befektetői Információk "A" sorozat
Kiemelt Befektetői Információk "B" sorozat
Kiemelt Befektetői Információk "I" sorozat
Aktuális havi portfoliójelentés
Aktuális féléves jelentés
Aktuális éves jelentés
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015.