OTP Föld Kincsei Alap

Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap

Indulás: 2009. február 4. | Bloomberg kód: OTPTECA HB Equity | ISIN azonosító: HU0000707633

Az alap célja

Az Alap célja, hogy legalább 5 éves időtávon árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén. Az Alap elsősorban aktívan kezelt long/short ügyletekkel törekszik pozitív, a kockázatmentesnél magasabb hozamot elérni, technikai és fundamentális elemzési eszközöket egyaránt felhasználva. Az alap a portfolióban található származtatott eszközöknek köszönhetően jelentős kockázattal bír, amelynek csökkentése érdekében fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása!

Az alap kezelője


Hosszú Ferenc
Befektetési igazgató

 


Kovács Zsolt
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot legalább ötéves pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként a tágan értelmezett árupiacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepesen magas

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -0,01% 16,18% 15,81% 17,96% 11,99% 9,06%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap a nyersanyag kitettséget jellemzően határidős ügyleteken keresztül veszi fel, sokszor tőkeáttétellel. Nagyobb mértékben közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektet, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfolióba. Az eszközökkel lefedett főbb árupiacok: energiahordozók, nemes- és ipari fémek, mezőgazdasági termények.

 

Nettó eszközérték: 83 345 628 138 HUF
Árfolyam: 3,788 HUF
Érvényesség: 2024. június 14.

A portfolió bemutatása

Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál, lefedve az árupiaci eszközök legnagyobb hányadát, beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, energiahordozókat, stb. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amelyek esetében az áresésből profitálhat. A long vagy short árupiaci kitettséget jellemzően határidős ügyletekenkeresztül veszi fel. Nagyobb mértékben közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektet, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfolióba (például - de nem kizárólag - a széndioxid kibocsájtásuk jelentős csökkentését megcélzó vállalatok, autóipari cégek, bányavállalatok, nyersanyag kereskedő cégek, olajvállalatok, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalatok).

A portfolióba a befektetési eszközök széles köre bekerülhet: bankbetétek, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott érték

Az alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat

Múltbeli teljesítmény "I" sorozat


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -1,39% -4,04% -0,24% 16,22% 15,49% 17% 11,84% 8,98%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. május 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 13,03% 15,79% 12% 10,17% 12,04% 24,45% 22,74% 19,04%
Sharpe -0,33 -0,37 -0,34 0,55 0,67 0,51 0,41 0,27
Maximális visszaesés -10,91% -10,34% -10,91% -10,91% -10,91% -37,95% -37,95% -37,95%

Érvényesség: 2024. május 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2024. május 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2024 1,19% 1,56% -2,98% 2,93% -3,92%
2023 2,66% 2,91% 0,55% 2,02% -4,36% 4,94% 4,63% 2,21% -0,53% 1,37% 2,95% 1,17% 22,16%
2022 5,74% -6,56% 18,29% -0,7% 3,53% -0,38% 1,97% 0,78% 0,37% -1,96% 1,02% -0,06% 22,23%
2021 1,46% -8,17% -4,85% 10,24% 6,35% 1,39% 6,2% -3,63% -1,35% -3,5% 2,95% 2,87% 8,74%
2020 -0,2% 3,83% 33,77% -1,7% -7,32% -9,46% 4,05% 9,6% 12,36% 6,94% -1,6% -3,15% 49,3%
2019 15,3% -1,54% -0,07% -4,47% -2,24% -2,74% 1,9% -6,95% 0,75% -1,41% -0,51% 0,63% -2,84%
2018 -5,16% 3,82% -3,44% 6,4% -0,23% -1,87% -0,68% -1,46% -5,48% 3,41% -15,97% 8,78% -13,39%
2017 0,29% -1,99% 3,57% 1,26% 5,26% -4,54% 1,7% -1,31% 2,5% -4,15% 0,9% 2,75% 5,9%
2016 12,97% 0,96% 0,83% 2,79% 7,93% 1,43% -2,13% -0,37% 1,01% 4,82% 2,25% 0,71% 37,58%
2015 11,97% 8,59% 10,25% -10,22% 1,85% -2,76% -9,35% 1,82% 0,04% -4,01% 12,79% 4% 23,94%
2014 4,44% -4,95% 2,34% -1,23% -1,44% -0,04% 5,09% 1,4% -1,64% -5,07% 0,69% -15,84% -16,65%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. CIB Bank Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. MBH Nyrt.
Equilor Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
Erste Befektetési Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.