OTP Föld Kincsei Alap

Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap

Indulás: 2009. február 4. | Bloomberg kód: OTPTECA HB Equity | ISIN azonosító: HU0000707633

Az alap célja

Az Alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén. Az Alap elsősorban aktívan kezelt long/short ügyletekkel törekszik pozitív, a kockázatmentesnél magasabb hozamot elérni, technikai és fundamentális elemzési eszközöket egyaránt felhasználva. Az alap a portfolióban található származtatott eszközöknek köszönhetően jelentős kockázattal bír, amelynek csökkentése érdekében fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása!

Az alap kezelője


Hosszú Ferenc
befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként a tágan értelmezett árupiacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: magas

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 19,88% 23,74% 22,75% 11,33% 11,2% 8,66%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap a nyersanyag kitettséget jellemzően határidős ügyleteken keresztül veszi fel, sokszor tőkeáttétellel. Nagyobb mértékben közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektet, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfolióba. Az eszközökkel lefedett főbb árupiacok: energiahordozók, nemes- és ipari fémek, mezőgazdasági termények.

 

Nettó eszközérték: 45 738 190 938 HUF
Árfolyam: 3,042 HUF
Érvényesség: 2022. június 24.

A portfolió bemutatása

Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál, lefedve az árupiaci eszközök legnagyobb hányadát, beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, energiahordozókat, stb. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amelyek esetében az áresésből profitálhat. A long vagy short árupiaci kitettséget jellemzően határidős ügyletekenkeresztül veszi fel. Nagyobb mértékben közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektet, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfolióba (például - de nem kizárólag - a széndioxid kibocsájtásuk jelentős csökkentését megcélzó vállalatok, autóipari cégek, bányavállalatok, nyersanyag kereskedő cégek, olajvállalatok, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalatok).

A portfolióba a befektetési eszközök széles köre bekerülhet: bankbetétek, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott érték

Az alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 20,17% 21,62% 23,62% 25,71% 21,4% 9,89% 10,9% 8,73%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2022. május 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 18,66% 18,7% 17,21% 14,83% 30,45% 26,76% 22,79% 20,03%
Sharpe 1,03 1,1 1,3 1,65 0,68 0,35 0,41 0,29
Maximális visszaesés -9,37% -5,01% -9,37% -10,82% -37,95% -37,95% -37,95% -37,95%

Érvényesség: 2022. május 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2022. május 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2022 5,74% -6,56% 18,29% -0,7% 3,53%
2021 1,46% -8,17% -4,85% 10,24% 6,35% 1,39% 6,2% -3,63% -1,35% -3,5% 2,95% 2,87% 8,74%
2020 -0,2% 3,83% 33,77% -1,7% -7,32% -9,46% 4,05% 9,6% 12,36% 6,94% -1,6% -3,15% 49,3%
2019 15,3% -1,54% -0,07% -4,47% -2,24% -2,74% 1,9% -6,95% 0,75% -1,41% -0,51% 0,63% -2,84%
2018 -5,16% 3,82% -3,44% 6,4% -0,23% -1,87% -0,68% -1,46% -5,48% 3,41% -15,97% 8,78% -13,39%
2017 0,29% -1,99% 3,57% 1,26% 5,26% -4,54% 1,7% -1,31% 2,5% -4,15% 0,9% 2,75% 5,9%
2016 12,97% 0,96% 0,83% 2,79% 7,93% 1,43% -2,13% -0,37% 1,01% 4,82% 2,25% 0,71% 37,58%
2015 11,97% 8,59% 10,25% -10,22% 1,85% -2,76% -9,35% 1,82% 0,04% -4,01% 12,79% 4% 23,94%
2014 4,44% -4,95% 2,34% -1,23% -1,44% -0,04% 5,09% 1,4% -1,64% -5,07% 0,69% -15,84% -16,65%
2013 3,26% -2,87% -0,68% 1,55% 2,35% 2,93% -0,38% 1,07% 0,22% -1,26% 3,52% -3,33% 6,25%
2012 0,09% -0,08% 1,92% -0,26% -5,4% -0,42% 3,87% 5,12% 1,8% -3,59% 2,47% -2,02% 3,05%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Erste Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. CIB Bank Zrt.
Equilor Befektetési Zrt. Budapest Bank Zrt.
MKB Bank Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.