OTP Abszolút Hozam Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2006. július 11. | Bloomberg kód: OTPARFB HB Equity | ISIN azonosító: HU0000704457

Az alap célja

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 4 éves befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti elsődleges feladatának, hogy az alap a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet-kockázatot vállalja fel. Ennek érdekében az alapkezelő folyamatosan elemzi a szóba jöhető befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet erre kedvezőnek ítéli meg.

Az alap kezelője

   


Halas Zoltán
Szenior portfolió menedzser

 


Czakó Ágnes

Szenior portfolió menedzser

 

Gajdács Attila
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot legalább négyéves pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat a globális részvénypiacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepesen alacsony

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 6,31% 17,41% 7,51% 5,41% 3,65% 4,39%

Az alap jellemző kitettsége

A részvénykockázat vállalására alkalmasnak ítélt időszakokban globális piaci részvények, származtatott eszközök, más alapok befektetési jegyei.Nettó eszközérték: 28 245 675 524 HUF
Árfolyam: 2,154 HUF
Érvényesség: 2024. május 15.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása mellett.

A befektetési döntéseket az alapkezelő saját fejlesztésű döntéstámogató modellek segítségével hozza meg, amelyek segítségével múltbeli adatokat felhasználva becsüli meg a középtávú piaci mozgásokat. A szoftveres elemzés figyelembe veszi a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, a globális tőkeáramlásokat és a részvények/részvénypiacok értékeltségét.

A portfolióba a befektetési eszközök széles köre bekerülhet: bankbetétek, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 4,58% 3,15% 9,15% 16,7% 6,49% 4,99% 3,49% 4,3%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 3,31% 3,64% 2,96% 2,97% 7,82% 7,82% 6,34% 9,14%
Sharpe 0,71 0,43 1,76 1,83 -0,09 0,08 0,15 -0,01
Maximális visszaesés -1,03% -1,03% -1,03% -1,03% -16,64% -16,64% -16,64% -29,88%

Érvényesség: 2024. április 30.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2024. április 30.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2024 1,38% 2,48% 1,56% -0,89%
2023 5,49% -1,58% -0,56% 1,21% 2,15% 2,38% 1,69% -0,23% 0,58% 0,18% 1,92% 2,4% 16,6%
2022 -2,07% -2,75% 0,39% -3,32% 0,85% -2,67% 3,06% -1,03% -5,96% 1,53% 6,94% -2,08% -7,47%
2021 1,4% 1,75% 1,28% -1,73% 0,2% 3,66% -0,06% -0,7% 2,08% 1,52% 0,58% -0,39% 9,91%
2020 0,33% -2,41% -0,65% 1,03% 1,06% 2,57% -5,24% 1,33% -0,77% -0,32% 6,92% 0,92% 4,4%
2019 0,32% 1,05% 0,74% 0,07% -0,14% -0,88% 0,6% -0,11% 1,26% -2,19% 2,05% -2% 0,68%
2018 -0,37% -0,48% -1,57% 0,5% 1,82% 1,18% -1,04% -0,1% -0,74% -0,41% 0,28% 0,13% -0,84%
2017 1,83% -0,12% 1,08% -0,26% 0,27% -0,34% -1,1% -0,25% 1,22% 0,61% -0,43% -0,4% 2,09%
2016 -2,4% -0,16% 2,43% -1,44% 1,25% -0,2% 1,68% 0,12% -1,33% -0,01% 0,22% 0,03% 0,1%
2015 0,17% 2,32% -0,06% 0,24% 1,47% -0,17% 0,49% 0,28% -0,62% -0,23% 0,01% -0,68% 3,22%
2014 1,66% 0,79% -0,93% 0,24% 0,76% 2,68% 0,2% 1,19% -0,57% -1,39% 0,53% 0,01% 5,21%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Unicredit Bank Hungary Zrt. MBH Nyrt.
Erste Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt. CIB Bank Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.