OTP Supra Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2008. május 15. | Bloomberg kód: OTPSUDA HB Equity | ISIN azonosító: HU0000706379

Az alap célja

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 5 éves befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz.

A hagyományos hosszú pozíciókon felül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat, illetve alkalmazhat tőkeáttételt is, ezért árfolyamában rövidtávon akár jelentős árfolyam ingadozás is előfordulhat.

Az alap kezelője

     

Büki András
Befektetési igazgató

   

Boér Levente
Befektetési igazgató

 Honics István

Befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettes


Akiknek ajánljuk

Az alapot legalább ötéves pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat a lehető legszélesebb befektetési területen, globálisan fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepes

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 7,31% 17,63% 8,92% -1,29% 1,48% 9,57%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

 

Nettó eszközérték: 123 150 802 795 HUF
Árfolyam: 4,332 HUF
Érvényesség: 2024. május 23.

A portfolió bemutatása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve.

Az alapkezelő elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozva, a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével az általa kedvezőnek ítélt eszközökbe fekteti az alap vagyonát. Az alap befektetései így nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz.
Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "I" sorozat


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 6,57% 6,42% 8,3% 19,38% 9,11% -2,13% 1,33% 9,56%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 6,18% 6% 6,67% 6,63% 11,52% 13,87% 12,25% 15,39%
Sharpe 0,7 0,81 0,65 1,22 0,17 -0,47 -0,1 0,36
Maximális visszaesés -2,42% -0,99% -2,42% -2,78% -17,35% -46,61% -46,61% -46,61%

Érvényesség: 2024. április 30.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2024. április 30.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2024 0,14% 0,39% 1,78% 4,16%
2023 1,8% 0,41% -1,85% 0,23% 0,02% 0,62% 5,94% -0,08% 4,32% -0,81% -0,34% 1,97% 12,64%
2022 5,23% -8,44% -1,55% 3,79% 1,68% -0,17% -1,88% 4,47% -0,07% -1,12% 10,31% 4,2% 16,34%
2021 -1,63% -7,12% 0,11% -2,88% 0,75% -2,12% -2,07% 0,38% 4,06% -3,59% -6,55% 2,34% -17,38%
2020 -5,73% -7,24% -25,51% 1,67% 0,89% 2,35% -0,89% -0,93% 3,63% 4,03% -1,26% 0,53% -28,16%
2019 4,31% 2,56% 3,15% 3,41% -4,61% 4,05% 1,71% 0,12% 1,32% 1,1% 0,86% 3,73% 23,61%
2018 0,1% -0,21% -0,68% 1,37% -1,92% 1,41% 0,13% 0,92% 0,29% -0,23% -1,14% -5,34% -5,36%
2017 -0,3% -0,15% 0,7% 3,85% 1,16% -0,83% 0,88% 0,9% 2,02% 1,66% -0,1% -0,27% 9,86%
2016 -1,32% 0,24% 2,77% -2,51% 2,83% 1,43% 1,79% 0,5% -0,74% 1,03% -0,81% 3,97% 9,35%
2015 -14,98% 1,92% 0,21% 2,52% 1,06% -0,47% 0,75% -0,06% -1,73% 1,11% 2,99% 1,46% -6,39%
2014 3,48% -0,16% -0,18% 0,21% -0,66% 1,93% 0,06% 0,93% -0,28% -0,91% 0,74% 2,78% 8,13%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

CIB Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.
Equilor Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt.
SPB Befektetési Zrt. MBH Nyrt.
Patria Finance Magyarországi Fióktelepe MBH Befektetési Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.