OTP Supra Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2008. május 15. | Bloomberg kód: OTPSUDA HB Equity | ISIN azonosító: HU0000706379

Az alap célja

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz.

A hagyományos hosszú pozíciókon felül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat, illetve alkalmazhat tőkeáttételt is, ezért árfolyamában rövidtávon akár jelentős árfolyam ingadozás is előfordulhat.

Az alap kezelője

   


Büki András
befektetési igazgató

 


Boér Levente
befektetési igazgató

 


Honics István

vezérigazgató-helyettes


Akiknek ajánljuk

Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat a lehető legszélesebb befektetési területen, globálisan fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: számottevő

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 0,38% -6,51% -14,57% -6,69% -0,42% 8,15%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

 

Nettó eszközérték: 118 123 586 134 HUF
Árfolyam: 3,086 HUF
Érvényesség: 2022. szeptember 28.

A portfolió bemutatása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve.

Az alapkezelő elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozva, a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével az általa kedvezőnek ítélt eszközökbe fekteti az alap vagyonát. Az alap befektetései így nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz.
Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 2,44% 2,34% 6,32% -1,71% -13,3% -5,97% -0,02% 8,36%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2022. augusztus 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 17,86% 10,51% 14,33% 15,91% 16,38% 13,48% 11,86% 15,99%
Sharpe 0 0,09 0,26 -0,27 -0,88 -0,49 -0,13 0,32
Maximális visszaesés -16,22% -6,46% -6,46% -17,35% -46,61% -46,61% -46,61% -46,61%

Érvényesség: 2022. augusztus 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2022. augusztus 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2022 5,23% -8,44% -1,55% 3,79% 1,68% -0,17% -1,88% 4,47%
2021 -1,63% -7,12% 0,11% -2,88% 0,75% -2,12% -2,07% 0,38% 4,06% -3,59% -6,55% 2,34% -17,38%
2020 -5,73% -7,24% -25,51% 1,67% 0,89% 2,35% -0,89% -0,93% 3,63% 4,03% -1,26% 0,53% -28,16%
2019 4,31% 2,56% 3,15% 3,41% -4,61% 4,05% 1,71% 0,12% 1,32% 1,1% 0,86% 3,73% 23,61%
2018 0,1% -0,21% -0,68% 1,37% -1,92% 1,41% 0,13% 0,92% 0,29% -0,23% -1,14% -5,34% -5,36%
2017 -0,3% -0,15% 0,7% 3,85% 1,16% -0,83% 0,88% 0,9% 2,02% 1,66% -0,1% -0,27% 9,86%
2016 -1,32% 0,24% 2,77% -2,51% 2,83% 1,43% 1,79% 0,5% -0,74% 1,03% -0,81% 3,97% 9,35%
2015 -14,98% 1,92% 0,21% 2,52% 1,06% -0,47% 0,75% -0,06% -1,73% 1,11% 2,99% 1,46% -6,39%
2014 3,48% -0,16% -0,18% 0,21% -0,66% 1,93% 0,06% 0,93% -0,28% -0,91% 0,74% 2,78% 8,13%
2013 1,72% 0,4% 0,61% 1,15% 1,6% -1,02% 1,65% 0,24% 0,43% 0,76% 0,9% -0,57% 8,12%
2012 4,36% 2,35% 2,45% -1,02% 4,82% 4,9% 1,46% 2,82% 1,79% 1,71% -0,35% 3,42% 32,58%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

CIB Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.
Equilor Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt.
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe MKB Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt. Budapest Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.