OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Nyíltvégű, nyilvános, alapba fektető alap

Indulás: 2020. január 10. | Bloomberg kód: | ISIN azonosító: HU0000724067

Az alap célja

Az Alap célja, hogy az OTP Alapkezelő és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, más-más módszertannal befektető abszolút hozamú, vegyes, kötvény és ingatlan alapokból, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokból és pénzpiaci eszközökből álló portfolió kialakításával mérsékelt kockázatú, diverzifikált, a kockázatmentes hozamot meghaladó befektetési lehetőséget kínáljon.

Az alap kezelője

   

Gajdács Attila
Portfolió menedzser

 


Halas Zoltán
Szenior portfolió menedzser

 


Czakó Ágnes
Szenior portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfolió részeként.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: alacsony


{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 4,71% 12,65% 10,57% 8,12%

Az alap jellemző kitettsége

Értékpapír- és ingatlanpiaci befektetések, valamint egyéb pénzpiaci eszközök.

A portfolió bemutatása

Az ingatlan alapokba, abszolút hozamú és vegyes alapokba, devizás kötvényekbe és nemesfémekbe történő befektetések sokszínűsége hatékonyan csökkentheti a befektetési jegyek hozamának ingadozását, miközben az Alapkezelő törekszik a kockázatmentes eszközöket meghaladó, versenyképes hozam elérésére.

Nettó eszközérték: 95 388 214 701 HUF
Árfolyam: 1,413 HUF
Érvényesség: 2024. június 13.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 4,26% 2,2% 5,48% 13,04% 10,48% 8,07%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. május 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 2,27% 2,45% 2,2% 2,48% 3,56% 4,02%
Sharpe 0,6 0,19 0,75 0,99 0,86 0,73
Maximális visszaesés -0,88% -0,88% -0,88% -0,88% -2,47% -4,93%

Érvényesség: 2024. május 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2024. május 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2024 0,9% 1,11% 1,03% 1,1% 0,06%
2023 1,94% 0,91% 0,49% 0,54% 0,85% 1,35% 2,76% 0,46% 1,24% 0,37% 0,81% 1,17% 13,63%
2022 0,12% -1,5% 1,87% 1,8% 1,93% -0,21% 1,04% 1,41% 0,85% -0,42% 3,02% 0,62% 10,96%
2021 -0,15% -0,87% -0,05% 0,13% -0,19% 0,89% 0,76% -0,38% 1,28% -0,35% -0,51% 0,88% 1,43%
2020 -0,64% -0,94% -0,26% 0,54% 0,2% 1,4% -0,92% 1,39% 1,21% 0,68% 1,7% 1,06% 5,5%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg a megbízást követő második forgalmazási nap végi (T+2 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum 2024.06.27-ig
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum 2024.06.28-tól
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2023
Éves jelentés 2022
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020