OTP Sigma Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2016. február 24. | Bloomberg kód: | ISIN azonosító: HU0000716451

Az alap célja

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Az alap kezelője


Tóth István
Szenior portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot legalább ötéves pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat mind fejlett és fejlődő piaci eszközökbe, devizákba, illetve árupiaci termékekbe fektetnék be. Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt, ezért nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

2019. augusztus 1-től az alap kezelését új portfolió menedzser végzi új befektetési stratégia szerint.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepes

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 4,68% 19,32% 13,26% 12,78% 5,1%

Az alap jellemző kitettsége

Fejlett és fejlődő piaci részvények, kötvények, devizák, pénzpiaci eszközök, illetve árupiaci termékek.Nettó eszközérték: 27 582 547 210 HUF
Árfolyam: 1,506 HUF
Érvényesség: 2024. május 15.

A portfolió bemutatása

Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ.
2019. augusztus 1-től az alap kezelését új portfolió menedzser végzi új befektetési stratégia szerint.

Az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amely során fejlett, illetve feltörekvő piaci részvényekkel, kötvényekkel, kamatlábakkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel, valamint árupiaci eszközökkel törekszik a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot elérni. Az Alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be. Az aktív befektetési politikából adódóan az alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. Az Alapkezelő elsősorban fundamentális faktorok alapján, valamint kisebb mértékben technikai tényezők alapján hozza meg befektetési döntéseit. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alapkezelő vállalhat rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

2019. augusztus 1-től az alap kezelését új portfolió menedzser végzi új befektetési stratégia szerint.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "I" sorozat


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 2,81% 2% 6,19% 18,41% 13,76% 12,33% 4,9%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 4,76% 5,02% 4,41% 5,37% 15,66% 18,37% 14,68%
Sharpe 0,12 0,08 0,51 1,33 0,42 0,43 0,15
Maximális visszaesés -2,07% -2,07% -2,07% -2,07% -22,27% -32,07% -32,07%

Érvényesség: 2024. április 30.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2024. április 30.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2024 0,8% 1,15% 0,66% 0,18%
2023 8,34% 4,22% -0,48% 1,16% -0,25% 4,37% 4,57% 1,06% -0,06% 1,41% 1,29% 1,97% 30,92%
2022 12,13% -3,38% -10,3% 7,97% 4,91% -6% 1,58% 3,28% -3,78% 3,05% 15,2% 1,96% 26,43%
2021 -5,78% 5,55% 0% -0,08% -1,01% -6,21% -3,2% -9,41% 10,01% -8,1% -0,86% 6,02% -14,03%
2020 -5,29% -4% 42,52% 0,73% -3,35% 1,85% -9,71% -3,83% 5,82% 2,3% -0,43% -3,83% 15,65%
2019 -0,14% -0,42% -0,39% 0,24% -0,62% 0,52% -0,16% -0,37% -1,43% 2,24% 2,53% 2,95% 4,96%
2018 -0,44% -2,99% -0,42% -0,43% 1,31% -0,53% -1,93% -1,72% 0,41% -2,5% -0,83% -2,45% -11,91%
2017 0,29% -0,45% -2,02% 0,51% 0,11% 0,09% -0,62% 0,23% 0,77% -0,19% -0,1% -0,34% -1,72%
2016 0,04% -0,1% 0,07% 0,06% -1,53% -0,37% -0,81% -0,49% 0,65% -0,1% -1,25% -3,79%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnernél is megvásárolhatóak:

Equilor Befektetési Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "I" sorozat
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Az alap "I" sorozatának nettó eszközérték és árfolyam adatai 2021.05.27. előtt
Éves jelentés 2023
Éves jelentés 2022
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016