OTP Új Európa Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2007. november 14. | Bloomberg kód: OTPNEUR HB Equity | ISIN azonosító: HU0000705827

Az alap célja

Az alap célja az ajánlott legalább 4 éves időtávon az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Az alap elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszál, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keresi a kedvező lehetőségeket. Az alap érték alapú befektetési stratégiát követ, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva. 2012-től a befektetési politikában előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, az alacsony átlagos pozícióméret, valamint a hosszú és rövid (long/short) ügyletek alkalmazása az alap kockázatának mérséklését célozzák.

Az alap kezelője

   


Boér Levente
befektetési igazgató

 


Lokietek Eszter
portfolió menedszer

 


Kovács-Kvotidián Máté

részvényelemző


Akiknek ajánljuk

Az alapot legalább négyéves pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként közép- és kelet-európai részvény piacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: mérsékelt

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 2,07% 8,68% 3,32% 1,82% 3,49% 4,54%

Az alap jellemző kitettsége

A részvénykockázat vállalására alkalmasnak ítélt időszakokban feltörekvő európai részvények, származtatott eszközök, más alapok befektetési jegyei.Nettó eszközérték: 18 159 428 184 HUF
Árfolyam: 1,967 HUF
Érvényesség: 2023. január 25.

A portfolió bemutatása

Az alap célja az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Az alap elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszál, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keresi a kedvező lehetőségeket. Az alap portfolió menedzserei érték alapú befektetési stratégiát követnek, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva.

2012-től megváltozott a befektetési politika és előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, az alacsony átlagos pozícióméret és a long/short ügyletek alkalmazása az alap kockázatának mérséklését célozzák.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 4,37% 11,01% 14,47% 4,37% 3,42% 1,64% 3,49% 4,14%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2022. december 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 9,15% 6,77% 6,73% 9,15% 8,33% 7,03% 5,66% 5,69%
Sharpe -0,17 1,18 1,51 -0,17 0,14 0,04 0,33 0,36
Maximális visszaesés -10,26% -1,01% -3,31% -10,26% -16,21% -16,59% -16,59% -16,59%

Érvényesség: 2022. december 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2022. december 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2022 -0,81% -5,84% 0,48% -0,05% 0,06% -2,84% 2,86% 2,26% -1,96% 1,69% 7,7% 1,36% 4,37%
2021 0,65% 1,29% 0% 0,11% -0,62% 0,71% -0,21% 0,58% -0,57% 0,59% -2,25% 0,27% 0,49%
2020 1,91% -4,5% -8,72% 3,41% 2,17% 3,96% -3,5% 1,42% 0,57% -0,9% 7,45% 3,11% 5,46%
2019 2,75% 0,15% -0,16% 0,77% -1,68% 1,58% 1,03% -1,8% 2,03% -1,26% 2,78% 0,89% 7,15%
2018 1,21% 0,3% -1,59% -1,3% -0,43% 0,02% -2,19% -4,83% 1,38% 0,11% 1,29% -2,58% -8,46%
2017 0,8% 0,16% 0,44% 0,44% -0,09% -0,31% 0,15% 0,27% 1,01% 0,25% -0,49% 1,16% 3,86%
2016 -2,19% 1,03% 2,89% 1,41% 0,09% 0,22% 0,84% 1,2% 0,26% 0,87% -0,59% 0,93% 7,11%
2015 0,89% 3,11% 0,32% 2,13% 0,39% -0,72% -0,56% -1,79% -0,69% 3,59% 0,91% -0,94% 6,68%
2014 0,01% -1,17% -1,26% 2,06% 2,37% 1,97% -0,56% 0,02% -0,73% -0,87% -0,69% -2,4% -1,36%
2013 2,06% 1,39% -0,12% 0,7% 0,42% -0,85% 1,43% 0,34% 2,26% 0,75% 1,67% 0,41% 10,92%
2012 1,23% 2,61% -0,23% -1,28% -4,69% 2,4% 1,88% 2,89% 2,75% 0,9% -0,46% 2,73% 10,97%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.
Equilor Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt.
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt. Budapest Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.