OTP Új Európa Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2007. november 14. | Bloomberg kód: OTPNEUR HB Equity | ISIN azonosító: HU0000705827

Az alap célja

Az alap célja az ajánlott legalább 3 éves időtávon az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Az alap elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszál, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keresi a kedvező lehetőségeket. Az alap érték alapú befektetési stratégiát követ, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva. 2012-től a befektetési politikában előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, az alacsony átlagos pozícióméret, valamint a hosszú és rövid (long/short) ügyletek alkalmazása az alap kockázatának mérséklését célozzák.

Az alap kezelője

 


Honics István
befektetési igazgató

 


Boér Levente

befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként közép- és kelet-európai részvény piacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: számottevő

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 1,68% 12,2% 4,51% 2,04% 4,4% 4,61%

Az alap jellemző kitettsége

A részvénykockázat vállalására alkalmasnak ítélt időszakokban feltörekvő európai részvények, származtatott eszközök, más alapok befektetési jegyei.Nettó eszközérték: 18 781 510 919 HUF
Árfolyam: 1,87 HUF
Érvényesség: 2021. szeptember 23.

A portfolió bemutatása

Az alap célja az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Az alap elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszál, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keresi a kedvező lehetőségeket. Az alap portfolió menedzserei érték alapú befektetési stratégiát követnek, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva.

2012-től megváltozott a befektetési politika és előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, az alacsony átlagos pozícióméret és a long/short ügyletek alkalmazása az alap kockázatának mérséklését célozzák.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 2,52% 1,08% 0,56% 13,2% 5,08% 2,25% 4,48%
Ref.index 0,27% 0,13% 0,25% 0,43% 0,26% 0,22% 1,79%
Különbség 2,25% 0,95% 0,32% 12,77% 4,82% 2,03% 2,69%

Érvényesség: 2021. augusztus 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 4,75% 3,33% 4,8% 5,69% 6,62% 5,54% 5,15%
Sharpe 0,47 0,29 0,07 2,25 0,73 0,37 0,52
Maximális visszaesés -3,56% -1,82% -3,56% -3,56% -16,21% -16,59% -16,59%

Érvényesség: 2021. augusztus 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2021. augusztus 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2021 0,65% 1,29% 0% 0,11% -0,62% 0,71% -0,21% 0,58%
2020 1,91% -4,5% -8,72% 3,41% 2,17% 3,96% -3,5% 1,42% 0,57% -0,9% 7,45% 3,11% 5,46%
2019 2,75% 0,15% -0,16% 0,77% -1,68% 1,58% 1,03% -1,8% 2,03% -1,26% 2,78% 0,89% 7,15%
2018 1,21% 0,3% -1,59% -1,3% -0,43% 0,02% -2,19% -4,83% 1,38% 0,11% 1,29% -2,58% -8,46%
2017 0,8% 0,16% 0,44% 0,44% -0,09% -0,31% 0,15% 0,27% 1,01% 0,25% -0,49% 1,16% 3,86%
2016 -2,19% 1,03% 2,89% 1,41% 0,09% 0,22% 0,84% 1,2% 0,26% 0,87% -0,59% 0,93% 7,11%
2015 0,89% 3,11% 0,32% 2,13% 0,39% -0,72% -0,56% -1,79% -0,69% 3,59% 0,91% -0,94% 6,68%
2014 0,01% -1,17% -1,26% 2,06% 2,37% 1,97% -0,56% 0,02% -0,73% -0,87% -0,69% -2,4% -1,36%
2013 2,06% 1,39% -0,12% 0,7% 0,42% -0,85% 1,43% 0,34% 2,26% 0,75% 1,67% 0,41% 10,92%
2012 1,23% 2,61% -0,23% -1,28% -4,69% 2,4% 1,88% 2,89% 2,75% 0,9% -0,46% 2,73% 10,97%
2011 -2,38% -17,4%

Referencia index (Benchmark): A ZMAX Index. (A feltüntetett index a sikerdíj számítása során használt index)

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.
Equilor Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt.
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt. Budapest Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Befektetői Információk "A" sorozat
Kiemelt Befektetői Információk "B" sorozat
Kiemelt Befektetői Információk "I" sorozat
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Az alap "I" sorozatának nettó eszközérték és árfolyam adatai 2021.05.27. előtt
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015