OTP Supra Euró Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2014. május 19. | Bloomberg kód:SUPREUR HB Equity | ISIN azonosító: HU0000713748

Az alap célja

Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét a lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de a származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) ügyletet is felvehet, ezért árfolyamában rövidtávon akár jelentős árfolyam ingadozás is előfordulhat.

Az alap kezelője

     

Büki András
Befektetési igazgató

   

Boér Levente
Befektetési igazgató

 Honics István

Befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettes


Akiknek ajánljuk

Az alapot legalább ötéves pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat a lehető legszélesebb befektetési területen, globálisan fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepes

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 4,49% 9,49% 0,76% -5,89% -1,52% -1,4%

Az alap jellemző kitettsége

Az OTP Supra Alap befektetési jegyei

 

Nettó eszközérték: 30 689 480 EUR
Árfolyam: 0,868 EUR
Érvényesség: 2024. június 14.

A portfolió bemutatása

Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 5,59% 6,1% 6,98% 11,61% 1,2% -5,63% -1,31% -1,3%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. május 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 6,28% 6,24% 6,69% 6,66% 11,3% 13,51% 11,87% 11,85%
Sharpe 0,67 0,84 0,79 1,26 0,02 -0,45 -0,12 -0,12
Maximális visszaesés -2,58% -1,07% -2,58% -3,47% -17,96% -47,41% -47,41% -47,41%

Érvényesség: 2024. május 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2024. május 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2024 -0,32% -0,16% 1,45% 3,73% 0,83%
2023 0,54% -0,69% -3% -0,88% -1,18% -0,36% 4,61% -0,93% 3,41% -1,4% -0,91% 1,32% 0,28%
2022 4,92% -8,59% -1,93% 3,02% 0,91% -0,79% -2,33% 3,42% -0,96% -1,85% 8,94% 3,01% 6,88%
2021 -1,67% -7,13% -0,01% -2,95% 0,63% -2,17% -2,16% 0,26% 3,79% -3,63% -6,51% 2,05% -18,32%
2020 -5,56% -6,98% -25,01% 1,59% 0,79% 2,2% -0,92% -1% 3,46% 3,79% -1,32% 0,37% -28,08%
2019 4,2% 2,46% 2,98% 3,28% -4,54% 3,84% 1,56% 0,02% 1,21% 1,03% 0,76% 3,58% 22,02%
2018 0,06% -0,21% -0,67% 1,29% -1,89% 1,29% 0,1% 0,82% 0,24% -0,26% -1,12% -5,37% -5,74%
2017 -0,37% -0,17% 0,63% 3,68% 1,07% -0,87% 0,83% 0,83% 1,94% 1,56% -0,13% -0,3% 8,97%
2016 -1,41% 0,12% 2,48% -2,56% 2,6% 1,29% 1,63% 0,43% -0,85% 0,87% -0,89% 3,81% 7,6%
2015 -13,89% 2,03% 0,26% 2,25% 0,76% -0,62% 0,66% -0,18% -1,69% 1,02% 2,78% 1,25% -6,35%
2014 0,02% 1,71% -0,11% 0,8% -0,32% -0,91% 0,57% 2,67% 4,45%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Az alap befektetési jegyei alábbi forgalmazó partnernél is megvásárolhatóak:

Equilor Befektetési Zrt. MBH Nyrt.
Concorde Értékpapír Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 euró, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum 2024.06.27-ig
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum 2024.06.28-tól
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2023
Éves jelentés 2022
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015