OTP Trend Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamra törekvő részvényalap

Indulás: 2011. december 23. | Bloomberg kód:OTPINEQ HB Equity | ISIN azonosító: HU0000711007

Az alap célja

Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén.

Az alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetőknek ajánlott.

Az alap kezelője

   


Halas Zoltán
Szenior portfolió menedzser

 

Gajdács Attila
Portfolió menedzser

 


Czakó Ágnes

Szenior portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot hosszabb távú (5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat a fejlett, elsősorban az amerikai és nyugat-európai részvénypiacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepes

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 14,63% 17,26% 11,6% 11,78% 10,89% 11,5%

Az alap jellemző kitettsége

A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják.Nettó eszközérték: 46 317 669 142 HUF
Árfolyam: 39 702,167 HUF
Érvényesség: 2024. május 23.

A portfolió bemutatása

A befektetési univerzumot a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények és állampapírok alkotják. Emelkedő trendek esetén azokat a részvényeket választjuk, amelyek a legnépszerűbbek az üzleti partnerek, fogyasztók, munkavállalók, illetve a befektetők körében.

Kedvezőtlen befektetési környezetben a vagyon pénzpiaci deviza eszközökbe kerül. A trendkövető stratégiát a kötvénybefektetések területén is alkalmazzuk, így amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a fejlett piaci kötvénypiacon vagy annak egy részén szignifikáns piaci trend alakult ki, amelynek hozam-kockázat mutatói jobbak, mint a részvénybefektetéseknek vagy a pénzpiaci befektetéseknek, akkor akár a teljes portfolió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2023 9,45% 12,42% 2018 2,51% -3,24%
2022 -7,73% -6,36% 2017 15,14% 5,58%
2021 15,65% 29,88% 2016 2,74% 7,6%
2020 27,71% 14,54% 2015 14,27% 7,35%
2019 3,31% 30,47% 2014 23,3% 22,55%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 11,93% 7,53% 14,44% 16,94% 8,76% 10,84% 10,93% 11,58%
Ref.index 9,51% 5,58% 20,63% 24,69% 11,24% 13,58% 11,92% 12,29%
Különbség 2,41% 1,95% -6,19% -7,75% -2,49% -2,74% -0,99% -0,71%

Érvényesség: 2024. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 13,36% 14,1% 12,18% 12,68% 15,01% 15,52% 14,33% 14,49%
Sharpe 0,73 0,42 0,86 0,45 0,1 0,42 0,59 0,58
Követési hiba 6,39% 7,45% 13,37% 14,25% 11,94% 11,44%
Információs hányados 0,38 -1,04 -0,19 -0,19 -0,08 -0,06
Béta 0,9641 0,7975 0,5715 0,5488 0,6112 0,6496
Alfa 2,67% -5,03% -0,75% 1,41% 2,66% 2,5%
Maximális visszaesés -4,78% -10,6% -18,38% -18,38% -18,38% -18,38%

Érvényesség: 2024. április 30.


Referenciaindex (benchmark): az alap nem indexkövető, a referenciaindex összetételét az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalhoz, illetve az alap teljesítményének méréséhez használja fel. A referenciaindextől való eltérés nincs korlátozva. Az alap összetétele és teljesítménye jelentősen, vagy akár teljes mértékben, rövid vagy hosszú távon, pozitív vagy negatív irányba eltérhet a referenciaindexétől.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. SPB Befektetési Zrt.
Erste Befektetési Zrt. MBH Nyrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
CIB Bank Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alap névértéke 10.000 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.