OTP Orosz Részvény Alap

Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap

Indulás: 2010. augusztus 9. | Bloomberg kód: OTPRSEC HB Equity | ISIN azonosító: HU0000709019


Az Alapot 2023. március végén likvid és illikvid részre bontottuk. A likvid sorozatba kerültek az Alap likvid eszközei, ezek forgalmazása újra indult. Ezen eszközök jelentős része jelenleg dollár, illetve euró készpénz. A másik rész, úgynevezett illikvid rész, melyben minden likvid sorozatnak létrehoztuk az illikvid párját. Ezekbe az illikvid sorozatokba az orosz részvények kerültek, amelyekkel az orosz és európai szabályozás miatt továbbra sem lehet kereskedni, és a jelenlegi moszkvai árfolyamokhoz képest jelentős diszkonton vannak értékelve. Szintén az illikvid sorozatba került az Alap rubel-állománya, amely a tavalyi és idei év során folyt be a részvények osztalékaként. Az illikvid sorozatok tulajdonosai ugyanazok azok a befektetők, akik az Alap 2022. márciusi felfüggesztésekor tulajdonosok voltak. Fő célunk, hogy amennyiben megszűnnének a jelenlegi szankciók, és a „nem baráti” országok befektetői hozzájutnának az orosz befektetéseikhez, az Alap tulajdonosai részesülhessenek ezeknek az eszközöknek a felértékelődéséből. Az Alap likvid része ugyanakkor nem nyújtja ezt az opcionalitást, jelenleg leginkább egy devizákat tartó pénzpiaci alaphoz hasonlít. Emiatt aki a jelenleg forgalmazott likvid sorozatba fektet, nem jut orosz részvénykitettséghez, hanem egy vegyes devizákból álló pénzpiaci alap kockázatát vállalja fel.

Az alap kezelője

     

Boér Levente
Befektetési igazgató

   


Lokietek Eszter
Szenior portfolió menedzser

 

Kovács-Kvotidián Máté
Portfolió menedzserMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: legmagasabb

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 2,71% 9,33% -76,3% -55,5% -30,19% -21,94%

A portfolió bemutatása

Az Alapkezelő az Alap eszközeit döntő részben részvényekbe, állampapírokba, bankbetétbe és készpénzbe fekteti. Az Alapkezelő az Alap likvid eszközeit a likvid (A, B, C) sorozatokban kezeli, míg az illikviddé vált orosz részvények 2023.03.24-től elkülönítésre kerültek az Alap illikvid (ILA, ILB, ILC) sorozataiban. Jelenleg az Alap likvid eszközeit az Alapkezelő jellemzően pénzpiaci eszközökbe fekteti, így az Alap likvid sorozatainak befektetési politikája nem teljesíti az Alap eredeti célkitűzését.

Nettó eszközérték: 387 207 673 HUF
Árfolyam: 0,032 HUF
Érvényesség: 2024. július 12.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat

Múltbeli teljesítmény "C" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2023 -69,99% -3,33% 2018 0,73% 1,74%
2022 -96,04% -99,12% 2017 -4,88% -13,4%
2021 34,11% 31,58% 2016 58,11% 48,65%
2020 -4,09% -11,6% 2015 20,25% 9,38%
2019 49,14% 41,45% 2014 -35,17% -31,77%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 2,59% 1,32% 2,59% 9,59% -76,31% -55,31% -30,08% -21,98%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. június 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 0,31% 0,28% 0,31% 4,81% 99,16% 79,59% 58,99% 51,61%
Sharpe -3,07 -1,78 -3,07 0,1 -0,85 -0,75 -0,55 -0,49
Követési hiba
Információs hányados
Béta
Alfa
Maximális visszaesés -0,05% -4,56% -99,05% -99,05% -99,05% -99,05%

Érvényesség: 2024. június 30.


YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az illikvid sorozatokra vételi és visszaváltási megbízás nem adható. Befektetni csak a jelenleg forgalmazott likvid sorozatokba lehet, ám a befektető így sem jut orosz részvénykitettséghez, hanem egy vegyes devizákból álló pénzpiaci alap kockázatát vállalja fel.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
Erste Befektetési Zrt. SPB Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt. MBH Nyrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.