OTP Afrika Részvény Alap

Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap

Indulás: 2010. december 21. | Bloomberg kód: OTPAFEA HB Equity | Benchmark: 10% ZMAX + 90% Dow Jones Africa Titans 50 | ISIN azonosító: HU0000709753

Az alap célja

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap elsődleges befektetési célpontjait a Dél-Afrika, Nigéria, Kenya és Egyiptom tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényei alkotják.

Az alap kezelője

   


Halas Zoltán
Szenior portfolió menedzser

 


Czakó Ágnes
Szenior portfolió menedzser

 

Gajdács Attila
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot hosszabb távú (5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon az afrikai kontinens részvénypiacainak emelkedésétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik hisznek a professzionális vagyonkezelés hozzáadott értékében, így a befektetési eszközök elemzését és kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepes


{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 11,8% 9,71% 1,7% 2,64% -0,11% 1,31%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.


Nettó eszközérték: 577 035 919 HUF
Árfolyam: 1,192 HUF
Érvényesség: 2024. május 23.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, elsősorban az afrikai országok tőzsdéin és más nemzetközi piacokon kereskedett cégek értékpapírjaiból összeállított portfolióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek az afrikai kontinens gazdasági növekedéséből.

Az alap befektetési célpiacainak olyan országokat választottunk, amelyek afrikai viszonylatban stabil politikai környezettel, működő tőkepiaccal és konzisztens GDP növekedéssel rendelkeznek. Preferáljuk a nyitott gazdaságokat, amelyek természeti erőforrásokban gazdagok és kedvező demográfiai jellemzőkkel bírnak. Likviditáskezelési céllal az alap – kis mértékben – pénzpiaci eszközökbe is fektet.

Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat

Múltbeli teljesítmény "C" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2023 -7,97% -7,17% 2018 -10,51% -12,03%
2022 -8,48% -0,7% 2017 7,02% 5,88%
2021 9,92% 10,03% 2016 15,23% 15,2%
2020 2,76% -0,19% 2015 -19,4% -21,43%
2019 13,76% 14,61% 2014 0,62% 3,36%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 8,91% 9,45% 13,13% 5,68% -0,1% 0,7% -0,12% 1,12%
Ref.index 6,21% 4,46% 13,82% 5,67% 2,58% 1,68% 0,08% 1,47%
Különbség 2,7% 4,99% -0,7% 0,01% -2,67% -0,98% -0,2% -0,35%

Érvényesség: 2024. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 16,62% 16,65% 16,18% 16,05% 17,41% 17,5% 16,37% 15,25%
Sharpe 0,4 0,47 0,57 -0,35 -0,42 -0,21 -0,16 -0,14
Követési hiba 9,9% 8,13% 7,18% 6,18% 5,81% 6,55%
Információs hányados 0,27 0 -0,37 -0,16 -0,03 -0,05
Béta 0,8075 0,8159 0,8664 0,8928 0,8884 0,8756
Alfa 3,47% -1,02% -3,29% -1,27% -0,47% -0,58%
Maximális visszaesés -7,13% -15,22% -25,66% -31,34% -40,14% -40,14%

Érvényesség: 2024. április 30.


Referenciaindex (benchmark): az alap nem indexkövető, a referenciaindex összetételét az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalhoz, illetve az alap teljesítményének méréséhez használja fel. A referenciaindextől való eltérés nincs korlátozva. Az alap összetétele és teljesítménye jelentősen, vagy akár teljes mértékben, rövid vagy hosszú távon, pozitív vagy negatív irányba eltérhet a referenciaindexétől.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.