OTP Omega Alapok Alapja

Nyíltvégű, nyilvános, ESG részvényalap

Indulás: 1999. december 14. | Bloomberg kód:OTPUBSF HB Equity | Benchmark: 5% RMAX + 38% MSCI World + 57% MSCI EMU | ISIN azonosító: HU0000702899

Az alap célja

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: fejlett piaci részvényalapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek. Az alapot a jelentős kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.

Az alap kezelője


Czachesz Gábor
befektetési igazgató

 


Ungvári Róbert
quant elemző


Akiknek ajánljuk

Az alapot hosszabb távú (5-7 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a fejlett részvénypiacok emelkedésétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik egyetlen vételi megbízás díjáért több száz fejlett piaci vállalat teljesítményéből kívánnak részesedni.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv:5-7 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: számottevő

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -10,43% -3,14% 10,61% 10,22% 11,16% 4,8%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa és Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.


Nettó eszközérték: 34 900 512 840 HUF
Árfolyam: 2,914 HUF
Érvényesség: 2022. szeptember 28.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy nemzetközi részvényalapok befektetési jegyein keresztül széles fejlett piaci kitettséget kínáljon befektetőinek. A részvények elsősorban az európai, kisebb részt az észak-amerikai és távol-keleti piacokról származnak.
Az alap részvényeket tartalmazó befektetési jegy hányada magas, átlagosan 95%-os.

A befektetési jegy tulajdonosok az alapok alapja struktúrának és a magas részvénykitettségnek köszönhetően egyetlen befektetési jegy megvásárlásával több ezer egyedi részvény teljesítményéből részesedhetnek, egyszerű és költséghatékony módon. A portfolió részvények mellett megmaradó, átlagosan 5%-os részét az Alapkezelő rövid lejáratú magyar állampapírokba fekteti.

Az alapok alapja konstrukciónak megfelelően az alap más aktív és passzív módon kezelt alapokba fektet. Az alapok egy részére az elemzési tanácsadó publikál ESG besorolást, más részére azonban nem. Ez részben az ESG tanácsadó üzleti megfontolásaitól, részben viszont az egyes alapkezelők saját üzleti megfontolásaitól is függ.
Ezt az adottságot az Alapkezelő oly módon kezeli, hogy az egyes alapok ESG besorolását nyomon követi ugyan, de nem erre fogalmaz meg megcélzott szintet, hanem az egyes alapok SFDR szerinti megfelelésére. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy az alapban legalább 70%-os súlyt érjenek el az Article 8., vagy Article 9. besorolású alapok.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2021 22,45% 26% 2016 1,19% 6,26%
2020 16,74% 12,36% 2015 11,68% 9,45%
2019 32,4% 30,08% 2014 16,62% 16,11%
2018 -6,66% -6,22% 2013 21,1% 24,13%
2017 9,51% 10,09% 2012 7,43% 9,79%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -6,42% 0,83% 3,12% 1,27% 13,24% 12,13% 11,71% 5%
Ref.index -3,93% -1,07% 3,38% 5,63% 13,82% 12% 12,67% 6,64%
Különbség -2,49% 1,91% -0,26% -4,36% -0,58% 0,13% -0,96% -1,64%

Érvényesség: 2022. augusztus 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 18,12% 18,42% 18,84% 16,57% 16,93% 14,65% 13,04% 16,28%
Sharpe -0,49 -0,03 0,03 -0,08 0,72 0,78 0,78 -0,02
Követési hiba 7,65% 6,77% 6,79% 5,74% 6,2% 15,36%
Információs hányados -0,33 -0,64 -0,09 0,02 -0,15 -0,11
Béta 0,7988 0,8149 0,7938 0,8076 0,7662 0,5446
Alfa -3,76% -3,78% 2,05% 2,31% 1,66% -1,07%
Maximális visszaesés -14,44% -16,86% -30,74% -30,74% -30,74% -53,14%

Érvényesség: 2022. augusztus 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Erste Befektetési Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. SPB Befektetési Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Befektetői Információk "A" sorozat
Kiemelt Befektetői Információk "B" sorozat
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Az alap "B" sorozatának nettó eszközérték és árfolyam adatai 2021.05.27. előtt
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015