OTP Planéta Alapok Alapja

Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap

Indulás: 2007. július 4. | Bloomberg kód:OTPEMEA HB Equity | Benchmark: 5% RMAX + 95% MSCI Emerging Net Total Return USD | ISIN azonosító: HU0000705579

Az alap célja

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: feltörekvő piaci részvényalapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek, fejlődő piaci kötvények.

Az alap kezelője

   


Boér Levente
befektetési igazgató

 


Lokietek Eszter
portfolió menedzser

 


Kovács-Kvotidián Máté
részvényelemző


Akiknek ajánljuk

Az alapot hosszabb távú (5-7 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a feltörekvő részvénypiacok emelkedésétől várják, és jelentős kockázatot is hajlandók vállalni. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik egyetlen vételi megbízás díjáért több száz feltörekvő piaci vállalat teljesítményéből kívánnak részesedni.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv:5-7 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: jelentős

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -21,11% -20,04% 2,5% 1,74% 6,2% 3,76%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Európa fejlődő piaci része és Afrika – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, indexkövető származtatott eszközökből és ETF-ekből, valamint fejlődő piaci egyedi részvényekből és kötvényekből állnak.Nettó eszközérték: 7 922 008 686 HUF
Árfolyam: 1,756 HUF
Érvényesség: 2022. október 3.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy nemzetközi részvényalapok befektetési jegyein, egyedi részvényeken és kötvényeken, valamint indexkövető származtatott eszközökön keresztül széles, diverzifikált feltörekvő piaci kitettséget kínáljon befektetőinek. A részvények elsősorban Európa fejlődő piacairól, ázsiai, latin-amerikai és afrikai piacokról származnak. Az alap részvénykitettsége és így kockázata magas, átlagosan 95% fölötti.

A befektetési jegy tulajdonosok az alapok alapja struktúrának és a magas részvénykitettségnek köszönhetően egyetlen befektetési jegy megvásárlásával több száz egyedi részvény teljesítményéből részesedhetnek, egyszerű és költséghatékony módon. Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: feltörekvő piaci alapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek, kötvények.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2021 4,38% 6,43% 2016 15,48% 13,33%
2020 16,52% 18,48% 2015 -0,74% -5,43%
2019 30,85% 23,34% 2014 13,14% 16,81%
2018 -16,33% -7,14% 2013 2,08% -4,37%
2017 24,61% 19,89% 2012 10,56% 8,57%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -16,17% 1,64% -1,63% -15,65% 5,56% 3,91% 7,31% 5,11%
Ref.index 2,82% 3,24% 6,21% 7,39% 13,03% 9,75% 8,81% 6,95%
Különbség -18,98% -1,6% -7,84% -23,04% -7,47% -5,84% -1,49% -1,84%

Érvényesség: 2022. augusztus 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 23,3% 19,12% 20,95% 21,37% 21,86% 18,97% 17,14% 17,6%
Sharpe -0,8 0,01 -0,2 -0,85 0,2 0,17 0,34 0,17
Követési hiba 14,12% 12,22% 9,5% 8,1% 6,5% 7,09%
Információs hányados -1,34 -1,88 -0,79 -0,72 -0,23 -0,26
Béta 0,984 1,012 1,0994 1,0565 1,0227 1,0121
Alfa -18,98% -23,09% -8,66% -6,35% -1,66% -1,9%
Maximális visszaesés -24,23% -28,92% -37,7% -37,7% -37,7% -59,92%

Érvényesség: 2022. augusztus 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.
Erste Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt. Budapest Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.