OTP Planéta Alapok Alapja

Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap

Indulás: 2007. július 4. | Bloomberg kód:OTPEMEA HB Equity | Benchmark: 5% RMAX + 95% MSCI Emerging Net Total Return USD | ISIN azonosító: HU0000705579

Az alap célja

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: feltörekvő piaci részvényalapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek, fejlődő piaci kötvények.

Az alap kezelője

     

Boér Levente
Befektetési igazgató

   


Lokietek Eszter
Szenior portfolió menedzser

 

Kovács-Kvotidián Máté
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot hosszabb távú (5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a feltörekvő részvénypiacok emelkedésétől várják, és jelentős kockázatot is hajlandók vállalni. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik egyetlen vételi megbízás díjáért több száz feltörekvő piaci vállalat teljesítményéből kívánnak részesedni.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepes

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 3,2% 11,1% -3,7% 5,22% 6,75% 4,22%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Európa fejlődő piaci része és Afrika – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, indexkövető származtatott eszközökből és ETF-ekből, valamint fejlődő piaci egyedi részvényekből és kötvényekből állnak.Nettó eszközérték: 9 774 156 298 HUF
Árfolyam: 1,993 HUF
Érvényesség: 2024. február 27.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy nemzetközi részvényalapok befektetési jegyein, egyedi részvényeken és kötvényeken, valamint indexkövető származtatott eszközökön keresztül széles, diverzifikált feltörekvő piaci kitettséget kínáljon befektetőinek. A részvények elsősorban Európa fejlődő piacairól, ázsiai, latin-amerikai és afrikai piacokról származnak. Az alap részvénykitettsége és így kockázata magas, átlagosan 95% fölötti.

A befektetési jegy tulajdonosok az alapok alapja struktúrának és a magas részvénykitettségnek köszönhetően egyetlen befektetési jegy megvásárlásával több száz egyedi részvény teljesítményéből részesedhetnek, egyszerű és költséghatékony módon. Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: feltörekvő piaci alapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek, kötvények.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2023 7,15% 1,99% 2018 -16,33% -7,14%
2022 -18,92% -7,23% 2017 24,61% 19,89%
2021 4,38% 6,43% 2016 15,48% 13,33%
2020 16,52% 18,48% 2015 -0,74% -5,43%
2019 30,85% 23,34% 2014 13,14% 16,81%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -1,72% 7,04% -2,2% 0,88% -4,5% 4,49% 6,43% 4,69%
Ref.index -1,91% 6,06% -3,67% -2,92% -1,2% 6,28% 7,28% 5,35%
Különbség 0,2% 0,98% 1,47% 3,8% -3,29% -1,78% -0,85% -0,66%

Érvényesség: 2024. január 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 12,66% 11,84% 12,85% 13,06% 17,16% 19,16% 17,32% 17,33%
Sharpe -0,19 0,4 -0,57 -0,94 -0,65 0,02 0,23 0,08
Követési hiba 4,9% 5,45% 8,64% 8,25% 6,82% 7,03%
Információs hányados 0,04 0,7 -0,38 -0,22 -0,12 -0,09
Béta 0,8296 0,853 0,9312 1,0324 1,0059 0,9968
Alfa -0,24% 1,44% -3,83% -1,86% -0,88% -0,65%
Maximális visszaesés -4,77% -10,19% -31,64% -37,7% -37,7% -59,92%

Érvényesség: 2024. január 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Erste Befektetési Zrt. MBH Nyrt.
SPB Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.