OTP Klímaváltozás Részvény Alap

Nyíltvégű, nyilvános, ESG részvényalap

Indulás: 2008. január 9. | Bloomberg kód: OTPCLMT HB Equity | Benchmark: 70% MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select + 25% MSCI EMU Climate Change ESG Select NETR EUR + 5% RMAX | ISIN azonosító: HU0000706239

Az alap célja

Az alap célja, hogy kiválassza azokat a részvényeket, amelyek a klímaváltozással kapcsolatos globális alkalmazkodási folyamat potenciális nyertesei lehetnek. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a várható hozamot és kockázatokat hosszú távon optimalizálja, így az alapot azoknak ajánljuk, akik hosszú távon kívánnak befektetni.

Az alap kezelője

     


Lokietek Eszter

Szenior portfolió menedzser

   


Kovács-Kvotidián Máté
Portfolió menedzser

 

Boér Levente
Befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot hosszabb távú (5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a klímaváltozás iparágak (megújuló zöld energia, fenntartható víz-, élelmiszer- és hulladékgazdálkodás) teljesítményétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik hisznek a professzionális vagyonkezelés hozzáadott értékében, így a befektetési eszközök elemzését és kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepesen magas


{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 13,56% 21,93% 5,55% 15,33% 12,94% 5,74%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei döntően a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló zöld energia fenntartható víz-, élelmiszer- és hulladékgazdálkodás – ágazatokban működő tőzsdei vállalatok részvényeiből állnak.

Nettó eszközérték: 31 346 949 640 HUF
Árfolyam: 2,494 HUF
Érvényesség: 2024. május 15.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, magas kockázat vállalása mellett befektetési lehetőséget biztosítson azon fejlett és feltörekvő piaci vállalatok részvényeibe, amelyek a klímaváltozás hatását csökkenteni kívánó irányelvek, jogi szabályozások és gazdaságpolitikai változások nyertesei lehetnek. A környezetszennyezés, a globális felmelegedés hatására felértékelődik azon iparágak és vállalatok szerepe, amelyek tevékenységének középpontjában a fenntartható fejlődés áll.

Az alap által végrehajtott befektetések környezeti és társadalmi hatásából, valamint a befektetéssel érintett gazdasági társaság vállalatirányítási rendszeréből és gyakorlatából fenntarthatósági kockázatok származhatnak, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az alap befektetéseinek értékét, ezáltal kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak az alap teljesítményére. Az Alapkezelő az alapot érintő befektetési döntéseinek meghozatala során az SFDR 8. cikke szerint figyelembe veszi és megfelelően mérlegeli a befektetéssel kapcsolatos kockázatok között a fenntarthatósági kockázatokat.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2023 3,42% 14,28% 2018 -1,36% -1,46%
2022 -10,76% -5,03% 2017 6,02% 7,49%
2021 3,23% 31,54% 2016 13,82% 9,74%
2020 70,74% 16,29% 2015 12,94% 9,32%
2019 31,91% 32,94% 2014 11,17% 24,88%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 6,36% 8,86% 22,89% 15,62% 2,14% 14% 11,56% 5,33%
Ref.index 8,27% 3,14% 19,57% 24,62% 12,25% 14,93% 13,64% 11,51%
Különbség -1,91% 5,72% 3,32% -8,99% -10,11% -0,93% -2,08% -6,17%

Érvényesség: 2024. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 15,9% 15,94% 15,97% 16,4% 21,3% 22,96% 19,83% 24,02%
Sharpe 0,26 0,46 1,19 0,27 -0,24 0,42 0,45 0,05
Követési hiba 7,55% 9,35% 12,33% 13,46% 12,15% 16,09%
Információs hányados -0,25 -0,96 -0,82 -0,07 -0,17 -0,38
Béta 1,0063 0,973 0,9557 0,9438 0,9334 0,9529
Alfa -1,95% -8,63% -9,88% -0,33% -1,34% -5,82%
Maximális visszaesés -5,79% -17,4% -25,96% -30,83% -30,83% -58,74%

Érvényesség: 2024. április 30.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

CIB Bank Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.
Erste Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "B" sorozat
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2023
Éves jelentés 2022
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Összefoglaló

Az OTP Klímaváltozás Alap a befektetési döntéshozatalba a fenntarthatósági szempontokat a következőképpen integrálja:

Az Alap befektetési stratégiájával összhangban állította össze a referenciaindexét (70% MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index + 25% MSCI EMU Climate Change ESG Select NETR EUR + 5% RMAX), a referencia indexben található két MSCI Index ESG fókuszú. A megjelölt ESG típusú benchmark alkalmazása támogatja a befektetési politikában megjelölt ESG célok elérését is azáltal, hogy a benchmark módszertanában – az Alap befektetési politikájával ekvivalens megközelítéssel – az ESG mutató alapján a magasan megfelelő vállalatokat felülsúlyozzák az alacsony ESG mutatóval rendelkező vállalatokkal szemben.

Az MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index az SDG 7 célok (megfizethető, fenntartható és tiszta energiát mindenkinek) támogatását tűzte ki célul, ami egyike a 2030-as ENSZ tervben elfogadott 17 fenntarthatósági célok egyikének.

Az MSCI EMU Climate Chane ESG Select Index célja, hogy az index összetételében figyelembe vegye a fenntarthatósági szempontokat, és a súlyozás folyamán a vállalatok kapitalizációját alacsony károsanyag-kibocsátásuk és ezen keresztül a klímaváltozáshoz való pozitív kontribúciójuk alapján korrigálja.

Az alap befektetési stratégiája folyamán megszűrjük a referencia indexekben megtalálható értékpapírokat és kialakítjuk az Alap számára érdekes befektetési célpontok szűkebb listáját. A referencia indexekben található vállalatok ESG szempontból már szűrtek és nem kerülhetnek a referencia indexekbe olyan vállalatok részvényei, amelyek árbevételük több mint 5%-a származik fegyvergyártásból, vagy dohányértékesítésből.

A szűkebb listára olyan értékpapírok is felkerülhetnek, amelyek nem tagjai ugyan a referencia indexnek, de úgy látjuk, hogy tevékenységükkel hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, vagy iparágukon belül jó ESG minősítéssel rendelkeznek. Bekerülhetnek limitált súllyal olyan vállalatok is, amelyek valamilyen oknál kifolyólag nem rendelkeznek ESG minősítéssel, ugyanakkor tevékenységükkel fenntarthatósági célokat szolgálnak, iparáguk vezetői a fenntarthatósági szempontok alapján.

Az így kialakult szűkebb listára sem kerülhetnek olyan vállalatok részvényei, amelyek árbevételük több mint 5%-a származik fegyvergyártásból, vagy dohányértékesítésből. Az Alap nem fektet továbbá olyan vállalatokba, amelyek árbevételének több, mint 50%-a kőszén, földgáz, vagy kőolajkitermelésből származik.

A végső portfolió minimum 70%-ban olyan részvényekből kell, hogy álljon, amik -azon túlmenően, hogy megítélésünk szerint tevékenységükkel hozzájárulnak a Föld bolygó megőrzéséhez – az ESG megközelítésben is jó, fenntartható minősítéssel rendelkeznek. A jó, fenntartható minősítés alatt a fejlett piaci részvények esetében AAA-BBB közötti MSCI besorolást, a feltörekvő piaci részvények esetében pedig AAA-BB közötti besorolást értjük.

A fenntartható befektetési célkitűzés hiánya

Az Alap előmozdít környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.
Ugyanakkor megvalósít környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevekénységekbe történő befektetéseket, melyek során az Alapkezelő a fenntarthatósági kritériumok mellett az általa kulcsfontosságúnak ítélt negatív hatásokat is nyomon követi. A nyomon követés során az Alapkezelő a CO2 intenzitást (Carbon Emissions), a hulladék és káros anyag kibocsátást (Toxic Emissions & Waste) és a víz terhelést (Water Stress) veszi figyelembe az összesített ESG és az egyedi (E, S és G) jellemzők mellett.

Az Alapkezelő – a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyéb jellemzők mellett – azokat a befektetéseket tekinti fenntarthatónak amelyek, a fenti 7 jellemző közül legfeljebb kettő esetén esik a legrosszabb 25%-ba.

Az Alapkezelő a fentiek mellett törekszik a jelentős károkozás elkerülésére a PAI nyilatkozatban feltüntetett mutatók és egyéb, a fenntarthatóságra gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó mutatók figyelembe vételével.

A Taxonómia Rendelet 18. cikke szerinti minimális biztosítékokok (az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek) a vállalati kötvények, betéteket befogadó hitelintézetek és a OTC derivatív partnerek esetén – amennyiben ezek az információk elérhetők – érvényesítésre kerülnek.

Az említett minimális biztosítékokok (az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek) a részvények, vállalati kötvények, betéteket befogadó hitelintézetek és a OTC derivatív partnerek esetén – amennyiben ezek az információk elérhetők voltak – érvényesítésre kerültek az MSCI ESG Research által szolgáltatott adatok alapján.

Noha minden céltársaságtól elvárjuk a jó vállalatirányítási gyakorlatot, ezt nem csak az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek való megfeleléssel mérjük, hanem az MSCI ESG Research által számolt és közzétett ún. Governance Pilllar Score-ral is. Ez utóbbi terén követelmény a BB vagy magasabb minősítés.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

Az Alap célja az SFDR 8.cikke szerinti környezeti jellemzők előmozdítása. Ennek érdekében jelentős részét az alapnak olyan vállalatokba és kollektív befektetési formákba fekteti, amelyek a 2030-as ENSZ fenntarthatósági célok közül az SDG 7-es előremozdítását segítik valamilyen formában, azaz megfizethető, fenntartható és tiszta energiát mindenkinek”).

Befektetési stratégia

Az Alap befektetési stratégiáját a választott referencia index nagymértékű követesével valósítja meg.

Az Alap referencia indexében található két MSCI Index (MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index és az MSCI EMU Climate Change ESG Select NETR EUR Index) ESG fókuszú. A megjelölt ESG típusú benchmark alkalmazása támogatja a befektetési politikában megjelölt ESG célok elérését is azáltal, hogy a benchmark módszertanában – az Alap befektetési politikájával ekvivalens megközelítéssel – az ESG mutató alapján a magasan megfelelő vállalatokat felülsúlyozzák az alacsony ESG mutatóval rendelkező vállalatokkal szemben.

Az MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index az SDG 7 célok (megfizethető, fenntartható és tiszta energiát mindenkinek) támogatását tűzte ki célul, ami egyike a 2030-as ENSZ tervben elfogadott 17 fenntarthatósági célok egyikének.

Az MSCI EMU Climate Chane ESG Select Index célja, hogy az index összetételében figyelembe vegye a fenntarthatósági szempontokat, és a súlyozás folyamán a vállalatok kapitalizációját alacsony károsanyag-kibocsátásuk és ezen keresztül a klímaváltozáshoz való pozitív kontribúciójuk alapján korrigálja.

A befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatainak értékelésére az Alapkezelő az általa választ ESG adatszolgáltatótól (MSCI) származó adatokra támaszkodva az alkalmazott metodológiával összhangban nem tekinti fenntarthatónak azokat a befektetéseket amelyek esetében a befektetést befogadó ESG minősítése a G (governance) tekintetében nem haladja meg a BB minősítést (3. legrosszabb a 7 fokozatú skálán.)

Az MSCI a minősítés meghatározása során figyelembe veszi többek között az alábbiakat:

 • Sokszínűség – nemek és életkor szerinti sokféleség az Igazgatóságban
 • Igazgatóság összetétele – az Igazgatóság összetételének folyamatos változása
 • Igazgatói szerepek – az igazgatók, az elnök és a vezérigazgató túlzott szerepvállalása
 • Függetlenség – az igazgatóság tagjainak függetlensége
 • Ösztönző struktúra – hosszútávú ösztönzők a vezérigazgató és más vezetők számára
 • Fizetés a teljesítményért – a menedzsment teljesítmény alapú bérezése
 • Fizetésszabályozás – a menedzsment javadalmazási mechanizmusának függetlensége

Befektetések aránya

Az Alap a portfóliójában található eszköztípusokat a Kezelési Szabályzat 13. pontja tartalmazza. Az egyes elemek minimális, illetve maximális arányát illetően a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban, így különösen a 78/2014. (III.14.) kormányrendeletben szereplő korlátokat alkalmazza, azokhoz képest szigorúbb korlátozásokat nem vállal. A Kezelési Szabályzat 14. pontja tartalmazza az egyes eszközök lehetséges súlyát.

Ezen túlmenően az Alap befektetési politikája értelmében a portfolión belül AA-BBB közötti MSCI ESG Ratings besorolású Fejlett piaci részvények és a + AAA-BB közötti MSCI ESG Ratings besorolású Fejlődő piaci részvények együttes aránya minimum 70% kell hogy legyen.

Az alábbi két diagram zöld színnel mutatja be az uniós taxonómiához igazidó befektetések minimális százalékos részarányát. Mivel az állampapírok* taxonómiához való igazodásának meghatározására nem létezik megfelelő módszertan, az első diagram a pénzügyi termék összes befektetéséhez viszonyítva mutatja be a taxonómiához való igazodást, beleértve az állampapírokat is, míg a második diagram csak a pénzügyi termék állampapíroktól eltérő befektetéseihez viszonyítva mutatja be a taxonómiához való igazodást.

*E diagramok alkalmazásában az „állampapírok” minden állampapír-kitettséget magukban foglalnak.

A végső portfolió minimum 70%-ban olyan részvényekből kell, hogy álljon, amik -azon túlmenően, hogy megítélésünk szerint tevékenységükkel hozzájárulnak a Föld megőrzéséhez – az ESG megközelítésben is jó, fenntartható minősítéssel rendelkeznek. A jó, fenntartható minősítés alatt a fejlett piaci részvények esetében AAA-BBB közötti MSCI besorolást, a feltörekvő piaci részvények esetében pedig AAA-BB közötti besorolást értjük.

A környezeti és társadalmi jellemzők nyomon követése

Az Alap célja az SFDR 8.cikke szerinti környezeti jellemzők előmozdítása. Ennek érdekében jelentős részét az alapnak olyan vállalatokba és kollektív befektetési formákba fekteti, amelyek a 2030-as ENSZ fenntarthatósági célok közül az SDG 7-es (Újrahasznosítható és megfizethető energia) és az SDG 13-as (Fellépni az éghajlatváltozás ellen.) előre mozdítását segítik valamilyen formában.

Az Alapkezelő által választott ESG szolgáltató (MSCI ESG Research) külön méri a céltársaságok által gyártott termék és szolgáltatások megfelelőségét (pl.: pozitív hozzájárulás: alternatív energia; negatív: fosszilis tüzelőanyag-alapú energiatermelés és kapcsolódó termékek) valamint a működésének a célhoz való igazodását.

A fentiek alapján az Alapkezelő az Alap kezelése során rendszeresen vizsgálja a fenti mutatók alakulását.

Az Alapkezelő általános, környezeti fenntarthatósági mutatóként az SDG 12 célhoz (Felelős fogyasztás és termelés) a működés tekintetében történő igazodásnak az arányát is használja, emellett nyomon követi az alábbi mutatók alakulását:

 • ESG arány
 • Taxonómia szerinti Capex
 • Taxonómia szerinti Revenue
 • Klímaváltozás csökkentése (Climate change mitigation)
 • Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (Climate change adaptation)

A fentieken túl az Alapkezelő a kulcsfontosságú negatív hatások nyomon követése keretében az alábbi mutatókat is figyelembe veszi:

 • CO2 intenzitás (Carbon Emissions)
 • hulladék és káros anyag kibocsátások (Toxic Emissions & Waste)
 • víz terhelés (Water Stress)

Az Alapkezelő az Alap befektetései során figyelembe veszi továbbá a PAI mutatók alakulását is az Átvilágítás résznél írtaknak megfelelően. Az ott leírt termékszintű PAI megfelelésen túl az Alapkezelő az alábbi PAI mutatók mérésével is nyomon követi, hogy a céltársaságok az általuk előállított termékeknek a klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött hasznossága mellett saját működésükkel is járuljanak hozzá a környezeti célokhoz:

 • ÜHG-kibocsátás;
 • Karbonlábnyom;
 • A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség;
 • A nem-megújuló energiafogyasztás és termelés aránya.

Amennyiben az Alap környezeti és társadalmi jellemzőkhöz történő hozzájárulás aránya a megfelelőség tekintetében bekövetkezett változás miatt csökken a vállalt limit alá, az illetékes portfólió menedzsernek megfelelő intézkedéseket kell tennie a limitsértés megszüntetése érdekében. A portfólió menedzsernek a limitsértésről szóló kockázatkezelői tájékoztatót követően 90 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a megcélzott szinteken belülre visszaállítsa az alap eszközösszetételét.

Módszertan

A végső portfolió minimum 70%-ban olyan részvényekből kell, hogy álljon, amik -azon túlmenően, hogy megítélésünk szerint tevékenységükkel hozzájárulnak a Föld bolygó megőrzéséhez – az ESG megközelítésben is jó, fenntartható minősítéssel rendelkeznek. A jó, fenntartható minősítés alatt a fejlett piaci részvények esetében AAA-BBB közötti MSCI besorolást, a feltörekvő piaci részvények esetében pedig AAA-BB közötti besorolást értjük.

A fenntarthatósági követelmények tekintetében az Alapkezelő alapvetően az MSCI ESG Research értékítéletére támaszkodik, aki a fenntarthatóság megítélése során a gyártott termékek és nyújtott szolgáltatások SDG célokhoz történő igazodása mellett figyelembe veszi a jó vállalatirányítási gyakorlatot és a DNSH teszt megfelelőségét is.

Az SDG mutatók tekintetében a fenntarthatósági célokhoz történő igazodást a céltársaságok által gyártott termékek és nyújtott szolgáltatások SDG célokhoz történő igazodásával mérjük az MSCI ESG Research által szolgáltatott adatok alapján. A MSCI ESG Research a céltársaságokat elsősorban az általuk gyártott termékekből és nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel alapján minősíti egy fokozatú skálán (Strongly Aligned-től a Strongly Misaligned-ig terjedően), de figyelembe veszi a működésének a hatását is a fenntarthatósági célokra.

A portfolió kialakításakor, átsúlyozásakor figyelembe kell venni az Alapkezelő által elvárt fenntarthatósági kockázatok megfelelő szinten tartását. Ha a fenntarthatósági kockázati kitettség kívül esik a portfoliótól elvárt szinttől, akkor intézkedéseket kell hozni a fenntarthatósági kockázat elfogadható szintre történő csökkentése érdekében.

Elsődlegesen az ESG alapot kezelő portfoliómenedzsernek kell figyelemmel kísérnie, hogy a portfoliójában képviselt eszközök összesített átlagos fenntarthatósági kockázata összhangban áll-e a portfoliótól elvárt szinttel, illetve új eszközbe történő befektetés előtt meg kell vizsgálnia, hogy az adott eszköznek milyen az ESG minősítése, hogyan módosítja a portfolió ESG minősítését.

Másodlagosan a kockázatkezelési terület heti rendszeresen beszámolót készít az alapok fenntarthatósági kockázatának és környezeti és társadalmi jellemzőinek alakulásáról, melyet elküld az ESG alapot kezelő portfolió menedzsereknek, az Alapkezelő vezérigazgatójának, a vezérigazgató-helyettesének. Az Igazgatósági tagok részére az ESG-vel kapcsolatos összefoglaló a negyedéves Kockázatkezelői jelentés keretein belül kerül bemutatásra.

Adatforrások és adatfeldolgozás

Az Alapkezelő által felhasznált ESG adatszolgáltató intézmények:

 • MSCI ESG Research

Az Alapkezelő jelenleg elsődlegesen az MSCI ESG Research által összegyűjtött adatokra és az általa kidolgozott módszertanra hagyatkozik a fenntartható befektetések értékelése, az SDG célokhoz való alkalmazkodás mértékének a megítélése, a PAI-k és általában a fenntarthatósági mutatók kapcsán. Adatfeldolgozás és kiigazítást csak annak kapcsán végez, hogy az MSCI fenntarthatósági értékelése mellett a kulcsfontosságú negatív hatások nyomon követése keretében az alábbi mutatókat is figyelembe veszi:

 • CO2 intenzitás (Carbon Emissions)
 • hulladék és káros anyag kibocsátások (Toxic Emissions & Waste)
 • víz terhelés (Water Stress)

Mind a három terület tekintetében elvárás, hogy a céltársaság adott területtel kapcsolatos ratingjei alapján ne tartozzon a legrosszabb 25% közé.

Az Alapkezelő jelenleg adatminőség nem rendelkezik adatminőség ellenőrzési politikával, rendszeres adatminőség ellenőrzést nem végez.

Az Alapkezelő saját maga által becsült adatokat nem használ.

Módszertani és adatkorlátok

A jelen dokumentum készítésének időpontjában korlátozottan állnak rendelkezésre a környezeti vagy társadalmi jellemzőkre és/vagy a főbb káros hatásokra vonatkozó információk, ezért a külső adatszolgáltató más, nyilvánosan elérhető hasonló adatok felhasználásával határozta meg ezeket. A vállalatok csak 2023-ban kezdenek jelentést közzétenni a taxonómiához igazított tevékenységekről.

Átvilágítás

A fenntarthatósági káros hatás a termék alapjául szolgáló befektetésnek a fenntarthatósági tényezőkben okozott negatív irányú eredményeként fogalmazható meg, vagyis, hogy az Alapban lévő befektetések közvetlenül vagy közvetetten káros hatással lehetnek a fenntarthatósági tényezőkre (mint például: a levegő tisztaságára, a biodiverzitásra, az ivóvízkészletre, az emberi jogokra, a munkakörülményekre stb.).

Az Alapkezelő jelen Alap tekintetében figyelembe veszi a befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatását.

A figyelembevételre úgynevezett kizárási és korlátozó lista alkalmazásával kerül sor, ami során az Alapkezelő befektetési korlátot állít fel a dohánytermékek, az alkohol, a szerencsejáték, a szénbányászat, a fegyvergyártás és az autoriter rendszerek tekintetében. A kizárási listák mellett, részben azt átfedő módon az befektetési döntéshozatal során az Alapkezelő az alábbi PAI-kat figyeli:

 • PAI 5 - A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség
 • PAI 14 - Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknák, kazettás bombák, vegyi fegyverek és biológiai fegyverek) való kitettség
 • PAI 16 - A társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok

Az Alapkezelő – a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban – a fentieken túl az összes a kötelező mutató alakulásáról, illetve a kötelező mutatókat kiegészítendő az alábbi mutatók alakulásáról nyújt tájékoztatást az időszakos jelentéshez kapcsolódóan:

 • Éghajlattal, környezettel kapcsolatos kiegészítő mutatók: Víz, hulladék és káros anyag kibocsátások
 • Szociális és munkavállalói, emberi jogok tiszteletben tartásával, korrupció és a megvesztegetés elleni ügyekkel kapcsolatos kiegészítő mutatók: Szociális és munkavállalói ügyek

A fenntarthatósági káros hatás figyelembe vételének a módját és a figyelembe vett mutatókat az Alapkezelő fenntarthatósági kockázatok kezelésének szabályzata tartalmazza, amiről részletes tájékoztatás itt található (Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól és az alkalmazott átvilágítási és szerepvállalási politikáról).

A fenntarthatósági káros hatások alakulásáról szóló tájékoztatás az Alap éves jelentéséhez kapcsolódóan az Alapkezelő honlapján érhető el.

Szerepvállalási politikák

Az Alapkezelő a Társaságok közgyűlési előterjesztéseinek megszavazásáról történő döntés során kiemelten figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat.

Az Alapkezelő, lehetőség szerint törekszik a párbeszédre a befektetett cégek menedzsmentjével és amennyiben módjában áll, tanácsokkal segíti őket a fenntarthatósági folyamatok fejlesztésében. A párbeszéden keresztül azonosíthatók a környezetvédelmi, a társadalmi és a vállalatirányítási szempontok kezelésének gyengeségei, melyek alapján közös megoldás kereshető e területek fejlesztésére, ezáltal pedig javíthatja a befektetés hosszútávú sikerét is.

Kijelölt referenciamutató

Az Alap Referencia Indexe: 70% MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index + 25% MSCI EMU Climate Change ESG Select NETR EUR + 5% RMAX

A környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítására pedig az anyaindexekhez képest tettünk vállalást. Az Alapkezelő referenciamutatóját két olyan indexből állította össze, amelyek közül az egyik kiemelt figyelmet fordít az SDG 7 klímavédelmi célra (fenntartható és tiszta energiát mindenkinek), a másik pedig az európai környezeti jellemzők előremozdítására és klímavédelmi célokra.