OTP CETOP ETF

Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap

Indulás: 2024. április 8. | Benchmark: 100% CETOP NTR | ISIN azonosító: HU0000734454

Az alap célja

Az alap célja, hogy a befektetési jegyeit megvásárlók számára egyszerű befektetési lehetőséget teremtsen a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe.

Az alap kezelője


Kovács-Kvotidián Máté
Portfolió menedzser

 

Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak teljesítményéből szeretnének részesedni.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepesen magas


{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 5,04%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap összetétele a Budapesti Értéktőzsde CETOP NTR indexének összetételét képezi le.

A portfolió bemutatása

Az alap összetétele a Budapesti Értéktőzsde CETOP NTR indexének összetételét képezi le, azaz a térség hét országának 25 legnagyobb forgalmú részvényéből válogat. Az indexben, és így az alapban is magyar, cseh, szlovák, lengyel, horvát, román és a szlovén tőzsdén jegyzett blue chip-ek kaphatnak helyet. A követett CETOP NTR index az egyes vállalatok és országok súlyainak meghatározásán keresztül biztosítja a széles körű és arányos lefedettséget a befektetés célpiacai között.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2023 2018
2022 2017
2021 2016
2020 2015
2019 2014

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 4,52% 4,52%
Ref.index 4,56% 4,56%
Különbség -0,04% -0,04%

Érvényesség: 2024. május 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 11,92% 11,92%
Sharpe 0,27 0,33
Követési hiba 0,57% 0,57%
Információs hányados -0,06 -0,06
Béta 0,9933 0,9933
Alfa -0,02% -0,01%
Maximális visszaesés -3,44% -3,44%

Érvényesség: 2024. május 31.


Referenciaindex (benchmark): az alap nem indexkövető, a referenciaindex összetételét az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalhoz, illetve az alap teljesítményének méréséhez használja fel. A referenciaindextől való eltérés nincs korlátozva. Az alap összetétele és teljesítménye jelentősen, vagy akár teljes mértékben, rövid vagy hosszú távon, pozitív vagy negatív irányba eltérhet a referenciaindexétől.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, nyilvános. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap elsődleges forgalmazását az OTP Bank biztosítja: az alap a Bank Központi fiókjában megvásárolható és visszaváltható. Emellett az alap másodlagos forgalmazásban a Budapesti Értéktőzsdén érhető el. Az OTP Bank elektronikus csatornáin keresztül tőzsdei megbízás adható a termékre.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó vételi és visszaváltási jutalékról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és költségekről (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alap befektetési jegyei 10 eurós névértékkel kerültek bevezetésre a tőzsdére. A befektetési jegyek ugyanúgy viselkednek, mint egy tőzsdei részvény: folyamatosan lehet adni és venni őket kereskedési időben az aktuális piaci áron. Az ár egy real-time (valós idejű) indexen alapul, és az OTP Bank, mint árjegyző biztosítja ezt. Osztalékot – a mögöttes CETOP NTR indexhez hasonlóan – az ETF sem fog fizetni a befektetőknek, azonban a befolyó osztalékok újratőkésítése révén a piacok valós teljesítményét fogja mutatni.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Tájékoztatás az OTP CETOP ETF Alap forgalmazásához kapcsolódóan
Kiemelt Befektetői Információk 2024.06.27-ig
Kiemelt Befektetői Információk 2024.06.28-tól
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)