OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Nyíltvégű, nyilvános, globális kiegyensúlyozott vegyes alap

Indulás: 2022.08.29. | ISIN azonosító: HU0000729801

Az alap célja

A legalább 4 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára kíván olyan rugalmas befektetési megoldást nyújtani, amellyel az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyetlen befektetési alapra adott vételi megbízással egy jól diverzifikált, azaz számos elemből álló nemzetközi értékpapír portfolió alakítható ki.

Az alap kezelője

   


Halas Zoltán
Szenior portfolió menedzser

 


Czakó Ágnes

Szenior portfolió menedzser

 

Gajdács Attila
Portfolió menedzser

Stratégia és elemzés

 


Heinz Frigyes Ferdinánd
Globális makroelemzési és stratégiai vezető

 

Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik legalább közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek, és euró megtakarításukat szeretnék minimum 4 évre befektetni főként nemzetközi részvény- és kisebb részt kötvénypiaci és alternatív eszközökbe.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: mérsékelt

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 7,57% 8,08% 5,9%

Az alap jellemző kitettsége

Alapok alapja konstrukció, mely részben aktívan, részben passzívan kezelt nemzetközi alapok befektetési jegyeit vásárolja. Az alapkezelő aktív kockázatkezeléssel törekszik arra, hogy más, hasonló összetételű alapokhoz képest a tőkepiacokon rendszeresen előforduló turbulens időszakokban is nagyobb stabilitást mutasson.


Nettó eszközérték: 2 484 837 EUR
Árfolyam: 1,063 EUR
Érvényesség: 2023. szeptember 20.

A portfolió bemutatása

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 28 százaléka mérsékelt kockázatú kötvény alapokba, 53 százaléka részvény alapokba, 19 százaléka pedig alternatív stratégiákba – árupiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió nagyobb súllyal a fejlett piacok, kisebb súllyal pedig a feltörekvő piacok.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2022 -1,16% 2017
2021 2016
2020 2015
2019 2014
2018 2013

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 8,65% 1,67% 3,29% 7,39% 7,28%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2023. augusztus 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 6,67% 6,63% 6,27% 7,15% 7,11%
Maximális visszaesés -2,81% -2,73% -2,73% -3,68% -3,68%

Érvényesség: 2023. augusztus 31.


YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Forgalmazási helyek

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyekre bármelyik forgalmazási napon adható vételi és visszaváltási megbízás. A befektetési jegyek vétele vagy visszaváltása esetén a forgalmazás-teljesítési nap a szerződéskötés napját követő negyedik forgalmazási nap (T+4 napos elszámolás).

Az alapok befektetési jegyei megvásárolhatók és visszaválthatók a Kezelési Szabályzatban meghatározott OTP bankfiókokban, valamint az OTPdirekt telefonos és internetes csatornákon egyaránt.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

DSK Bank EAD. OTP banka d.d. (OTP Bank Croatia)

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a forgalmazó által felszámított vételi és visszaváltási jutalékról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat.

Befektethető összeg

A befektetési jegyek névértéke 1 euró, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható a rendelkezésedre álló összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2022