OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Nyíltvégű, nyilvános, globális vegyes alap

Indulás: 2021. január 7. | Benchmark*: első évben: 8% ZMAX + 44% MAX + 2,5% BUX + 5% JPEICORE + 7,5% IBXXGH11 + 25% NDUEACWF + 8% BCIW1A | ISIN azonosító: HU0000726252
*A benchmark összetétele az MNB előzetes engedélyével változhat a befektetési időtáv alatt a Kezelési Szabályzat 12. pontban feltüntetett arányok szerint.

Az alap célja

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap kezelője


Rebák Attila
portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot 5 éves időtávú pénzügyi célok megvalósításához ajánljuk közepes kockázatvállalás mellett azoknak, akik megtakarításukat várhatóan 2025-ig szeretnék megtartani.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: közepes

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 1,14%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet.

A portfolió bemutatása

A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.

Nettó eszközérték: 217 825 617 HUF
Árfolyam: 1,011 HUF
Érvényesség: 2021. május 3.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2020 2015
2019 2014
2018 2013
2017 2012
2016 2011

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 1,37% 1,37%
Ref.index 1,5% 1,5%
Különbség -0,13% -0,13%

Érvényesség: 2021. március 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 5,37% 5,37%
Sharpe 0,24 0,24
Követési hiba 1,57% 1,57%
Információs hányados -0,08 -0,08
Béta 0,9603 0,9603
Alfa -0,07% -0,07%
Maximális visszaesés -2,2% -2,2%

Érvényesség: 2021. március 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő első nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei megvásárolhatók és visszaválthatók a Kezelési Szabályzatban meghatározott OTP bankfiókban.

Forgalmazási díjak

Az alap ”A” sorozatú Befektetési Jegyei kizárólag Állandó Vételi Megbízás keretében kerülnek értékesítésre. Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése során az Alapkezelő a Kbftv. 106. § (2) bekezdése szerinti felső korlátot állapít meg (Forgalomba Hozatali Maximum). A jegyzés során az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében összesen maximum 50.000.000 db-ig (50.000.000,- forint össznévérték) fogadja el a jegyzéseket. A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 Ft, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Befektetői Információk "A"
Kiemelt Befektetői Információk "I"
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)