OTP Ökotrend Alap

Zártvégű, nyilvános, tőke- és hozamvédett alap

Jegyzési időszak: 2023.09.11. - 2023.10.27. | Futamidő: 2026.11.30-ig | ISIN azonosító: HU0000732029

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett, a befektetési politika által biztosított rögzített hozamon felül többlethozamot fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti meg.

Az alap kezelője


Tombácz Dóra Katalin
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2026.11.30-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme és a rögzített hozam mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek a zöld átmenet iparágaiban tevékenykednek. Az alapot a legalább alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: alacsony

A befektetési story

Az alap célja, hogy a megújuló erőforrásokra való átállás célkitűzéseiből származó gazdasági átalakulásból, a zöld átmenetből profitáljon, kiemelt figyelemmel az új energiatárolási megoldásokra, az autóiparra és az új közlekedési technológiákra. Az alap a szektorban aktív cégek felé opciós ügyleteken keresztül szerez kitettséget, a tőkevédelmet és a rögzített hozamot pedig kamatozó eszközökön keresztül biztosítja. Az alap továbbá ESG szűréssel és SFDR 8-as megfeleléssel is vállalja, hogy befektetési döntéshozatalaiba fenntarthatósági szempontokat integrál.

Nettó eszközérték:
Árfolyam:
Érvényesség:

A portfolió bemutatása

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER Index-re kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Ez az index 50-50%-os súllyal tartalmazza az alábbi két indexet:

  • S&P Global Clean Energy Index: olyan, a fejlett és feltörekvő piacokon működő globális vállalkozások részvényeit tartalmazó kosár, amelyeknek a tevékenysége a zöld átmenethez, vagyis a fosszilis energiaforrásokról a tiszta és fenntartható energiára való átálláshoz kapcsolódik. Ezek közé tartozik a nap-, a szél-, a geotermikus, a víz- és a bioenergia.
  • MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index: olyan vállalatok részvényeiből áll, amelyek energiatárolási technológiák, önvezető járművek és új közlekedési megoldások fejlesztésén dolgoznak.

Az indexek kizárják azokat a vállalatokat, amelyek megsértik az ENSZ Globális Megállapodásának (UNGC) egy vagy több alapelvét.

Tőkevédelem és 5% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp fizet hozamot, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2026. november 30-ig tartó futamidőre 5%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 5% növekedést ér el, ami éves szinten 1,62% rögzített hozamot jelent. (EHM min: 1,62%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel - az alap Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számolt szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tizenöt banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére – főszabály szerint – nem válthatók vissza, azok adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu) és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján ( https://www.otpbank.hu).

Jegyzés

Az alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft. A jegyzési időszakról és a jegyzési árfolyamokról az alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából tájékozódhat. Az Alap – Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott – Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata közzétételre került és elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat jóváhagyása nem jelenti az Alap befektetési jegyeinek a jóváhagyását, és a szabályozott piacra történő bevezetésének engedélyezését.

Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az OTP Ökotrend Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Az alap hatályos kezelési szabályzata
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Ökotrend szórólap