OTP Ökotrend Alap

Zártvégű, nyilvános, tőke- és hozamvédett alap

Jegyzési időszak: 2023.09.11. - 2023.10.27. | Futamidő: 2026.11.30-ig | ISIN azonosító: HU0000732029

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett, a befektetési politika által biztosított rögzített hozamon felül többlethozamot fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti meg.

Az alap kezelője


Tombácz Dóra Katalin
Portfolió menedzser

 


Hosszú Ferenc
Befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2026.11.30-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme és a rögzített hozam mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek a zöld átmenet iparágaiban tevékenykednek. Az alapot a legalább alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: alacsony

A befektetési story

Az alap célja, hogy a megújuló erőforrásokra való átállás célkitűzéseiből származó gazdasági átalakulásból, a zöld átmenetből profitáljon, kiemelt figyelemmel az új energiatárolási megoldásokra, az autóiparra és az új közlekedési technológiákra. Az alap a szektorban aktív cégek felé opciós ügyleteken keresztül szerez kitettséget, a tőkevédelmet és a rögzített hozamot pedig kamatozó eszközökön keresztül biztosítja. Az alap továbbá ESG szűréssel és SFDR 8-as megfeleléssel is vállalja, hogy befektetési döntéshozatalaiba fenntarthatósági szempontokat integrál.

Nettó eszközérték: 1 854 307 046 HUF
Árfolyam: 10 383,04 HUF
Érvényesség: 2024. július 10.

A portfolió bemutatása

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER Index-re kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Ez az index 50-50%-os súllyal tartalmazza az alábbi két indexet:

 • S&P Global Clean Energy Index: olyan, a fejlett és feltörekvő piacokon működő globális vállalkozások részvényeit tartalmazó kosár, amelyeknek a tevékenysége a zöld átmenethez, vagyis a fosszilis energiaforrásokról a tiszta és fenntartható energiára való átálláshoz kapcsolódik. Ezek közé tartozik a nap-, a szél-, a geotermikus, a víz- és a bioenergia.
 • MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index: olyan vállalatok részvényeiből áll, amelyek energiatárolási technológiák, önvezető járművek és új közlekedési megoldások fejlesztésén dolgoznak.

Az indexek kizárják azokat a vállalatokat, amelyek megsértik az ENSZ Globális Megállapodásának (UNGC) egy vagy több alapelvét.

Tőkevédelem és 5% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp fizet hozamot, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2026. november 30-ig tartó futamidőre 5%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 5% növekedést ér el, ami éves szinten 1,62% rögzített hozamot jelent. (EHM min: 1,62%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel - az alap Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számolt szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tizenöt banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére – főszabály szerint – nem válthatók vissza, azok adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu) és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján ( https://www.otpbank.hu).

Jegyzés

Az alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft. A jegyzési időszakról és a jegyzési árfolyamokról az alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából tájékozódhat. Az Alap – Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott – Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata közzétételre került és elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat jóváhagyása nem jelenti az Alap befektetési jegyeinek a jóváhagyását, és a szabályozott piacra történő bevezetésének engedélyezését.

Forgalmazási helyek

Az OTP Ökotrend Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Az alap hatályos kezelési szabályzata
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Éves jelentés 2023
Ökotrend szórólap

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Összefoglaló

Az Alapkezelő az Alapot az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék kategóriába tartozó terméknek állította elő, ugyanakkor nem sorolja a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az Alapnak célja a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítása, így az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének hatálya alá is tartozik. Azonban nem célja a fenntartható befektetés (nem tartozik az SFDR rendelet 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá).

A fenntarthatósági célok integrálására az Alap vállalja, hogy az Alap indulásakor portfolióban tartott összes fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele alapján besorolható (külső adatszolgáltató által minősített) eszközre vonatkozóan, hogy legalább 80%-ban olyan vállalatok eszközeit tartalmazza, amelyek az MSCI (MSCI ESG Manager) minősítés tekintetében fenntarthatónak számítanak. Fejlett piaci kibocsátó vagy fejlett piaci eszközök, - alapok alapja esetén a befektetési alapok - esetén ez AAA-BBB, míg feltörekvő piac esetén AAA-BB besorolást jelent. Továbbá az Alap vállalja, hogy a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség („ICMA”) által kiadott Zöld Kötvény Alapelvek és az EU Technikai Szakértői Csoportja által javasolt uniós Zöld Kötvény-sztenderdeknek megfelelő eszközökbe fekteti induláskor a nettó eszközértékének minimum 10%-át. Ezen “Zöld Kötvények” esetén a befektetési döntéshozatalba a fenntarthatósági szempontokat a kötvény “zöld kötvény” címke meglétének az ellenőrzésével biztosítjuk, illetve szűrésre kerülnek a kibocsátók az alapján, hogy a tevékenységi területük összhangban legyen az Alap környezeti célkitűzésével.

A fenntartható befektetési célkitűzés hiánya

Ez a pénzügyi termék előmozdít környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

Az Alap elsősorban a kötvényportfólióján keresztül kíván vállalást tenni a környezeti jellemzők előmozdítására. Az Alap részben olyan zöld államkötvényekbe tervez befektetni, amelyeknek célja olyan kiadások finanszírozása, vagy újra-finanszírozása, amelyek előmozdítják az alacsony szén-dioxid kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és környezetileg fenntartható gazdaságra való áttérést. Így az alábbi hat zöldágazat egyikébe esik: megújuló energia, energiahatékonyság, hulladék- és vízgazdálkodás, földhasználat és élő természeti erőforrások használata, tiszta közlekedés illetve adaptáció.

Az Alap a befektetési között található opción keresztül nem kíván a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítási kritériumainak megfelelni, azonban az opció tematikájából adódóan a zöld energia (megújuló energiatermelés, szélerőmű berendezések, energia hatékonyság növelése) és a fenntartható közlekedés (vasút, elektromos járművek, hidrogén meghajtás, bio üzemanyag), elterjedését támogatja, illetve a befektetők figyelmét felhívja arra, hogy a zöld energia (a klímaváltozás elleni küzdelem sikerességének az elősegítése mellett) befektetésként is reális alternatívája lehet a nem ezen kritériumok szerint szelektált befektetéseknek. A gyakorlatban egy vételi opciós ügylet befektetés úgy fejt ki direkt hatást a tőkepiacra, hogy az opció megkötése után az árfolyam mozgásából adódóan a mögöttes eszközökkereslete növekszik az opciós partnernél, így többletkeresletet generálhat az ESG szempontokat figyelembe vevő cégek részvényeiben is.

Befektetési stratégia

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapban legalább 80%-os legyen az AAA-BB MSCI ESG Ratings besorolású kötvények és az SFDR rendelet 8. és 9. cikke (Article 8. és Article 9.) alá tartozó befektetési alapok együttes aránya.

Befektetések aránya

Az Alap nem rendelkezik minimális százalékos részaránnyal az uniós taxonómiához igazodó befektetések tekintetében.

A környezeti és társadalmi jellemzők nyomon követése

Tekintettel arra, hogy az Alap az általa előmozdítani tervezett környezeti jellemzőket „zöld” kötvényekbe történő befektetéssel kívánja elérni, a kitűzött cél teljesülését a fenti kritériumok mellett az alábbi mutatók alakulásának a figyelésével is mérni fogja:

 • A zöld kötvényt kibocsátó államok esetén: környezeti fenntarthatósági rangsorban történő elhelyezkedés alakulása
 • A zöld kötvényt kibocsátó bankok esetén: Taxonómiához igazítható gazdasági tevékenységekkel szembeni kitettségek aránya a teljes eszközállományon belül
 • A zöld kötvényt kibocsátó vállalkozások esetén: CO2 kibocsátások (SCOPE 1-3) és a karbonlábnyom

A portfolió kialakításakor, átsúlyozásakor figyelembe kell venni az Alapkezelő által elvárt fenntarthatósági kockázatok megfelelő szinten tartását. Ha a fenntarthatósági kockázati kitettség kívül esik a portfoliótól elvárt szinttől, akkor intézkedéseket kell hozni a fenntarthatósági kockázat elfogadható szintre történő csökkentése érdekében.

Elsődlegesen az ESG alapot kezelő portfoliómenedzsernek kell figyelemmel kísérnie, hogy a portfoliójában képviselt eszközök összesített átlagos fenntarthatósági kockázata összhangban áll-e a portfoliótól elvárt szinttel, illetve új eszközbe történő befektetés előtt meg kell vizsgálnia, hogy az adott eszköznek milyen az ESG minősítése, hogyan módosítja a portfolió ESG minősítését. Másodlagosan a kockázatkezelési terület heti rendszeresen beszámolót készít az alapok fenntarthatósági kockázatának alakulásáról, melyet elküld az ESG alapot kezelő portfolió menedzsereknek, az Alapkezelő vezérigazgatójának, a vezérigazgató-helyettesének. Az Igazgatósági tagok részére az ESG-vel kapcsolatos összefoglaló a negyedéves Kockázatkezelői jelentés keretein belül kerül bemutatásra.

Módszertan

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapban legalább 80%-os legyen az AAA-BB MSCI ESG Ratings besorolású kötvények és az Article 8., vagy Article 9. besorolású alapok együttes aránya. Továbbá az Alap vállalja, hogy a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség („ICMA”) által kiadott Zöld Kötvény Alapelvek és az EU Technikai Szakértői Csoportja által javasolt uniós Zöld Kötvény-sztenderdeknek megfelelő eszközökbe fekteti induláskor a nettó eszközértékének minimum 10%-át. Ezen “Zöld Kötvények” esetén a befektetési döntéshozatalba a fenntarthatósági szempontokat a kötvény “zöld kötvény” címke meglétének az ellenőrzésével biztosítjuk, illetve szűrésre kerülnek a kibocsátók az alapján, hogy a tevékenységi területük összhangban legyen az Alap környezeti célkitűzésével.

Adatforrások és adatfeldolgozás

Az Alapkezelő külső adatszolgáltató által biztosított ESG minősítéseket és pontszámokat használ (MSCI).
Az adatszolgáltató több száz elemzővel rendelkezik a világban, akik széles körű iparági és cégspecifikus adatokat gyűjtenek E, S és G vonatkozásában. Ezekre külön-külön is adnak pontszámot, illetve meghatározott módon összegzik és minősítik ezeket egységes ESG rating-gé. Az iparági átlaghoz képest határozzák meg az egyes cégek E és S mutatóját, a G-t pedig az adott vállalatra határozzák meg. Az adatszolgáltató rendszeresen frissíti minősítéseit.

Módszertani és adatkorlátok

Az alapok alapja konstrukciónak megfelelően az Alap más aktív és passzív módon kezelt alapokba fektet. Az alapok egy részére az elemzési tanácsadó (MSCI) publikál ESG besorolást, más részére azonban nem. Ez részben az ESG tanácsadó üzleti megfontolásaitól, részben viszont az egyes alapkezelők saját üzleti megfontolásaitól is függ.
Ezt az adottságot az Alapkezelő oly módon kezeli, hogy az egyes alapok ESG besorolását nyomon követi ugyan, de nem erre fogalmaz meg megcélzott szintet, hanem az egyes alapok SFDR szerinti megfelelésére.

Átvilágítás

Az Alapkezelő az Alap befektetései során figyelembe veszi továbbá a PAI mutatók alakulását is a “Figyelembeveszi a pénzügyi termék a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat?” résznél írtaknak megfelelően.

A figyelembevételre úgynevezett kizárási és korlátozó lista alkalmazásával kerül sor, ami során az Alapkezelő befektetési korlátot állít fel az alábbiak tekintetében. A befektetési korlátok minden hónap utolsó forgalmazási napjának adatai alapján kerülnek ellenőrzésre. Az Alapkezelő e mutatókat külső adatszolgáltató (MSCI ESG Manager) által szolgáltatott adatokból méri, az elérhető adatok teljes körűségének és adatminőségének függvényében.

 • Szerencsejáték esetén a befektetési korlátozás: 5%, Azon vállalatokba történő befektetések súlya, amelyek bevételének több mint 50 százaléka szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységből származik, nem haladhatja meg az 5%-ot.
 • Alkohol esetén a befektetési korlátozás: 5%, Azon vállalatokba történő befektetések súlya, amelyek bevételének több mint 50 százaléka alkohol termék előállításából vagy kis- és nagykereskedelmi értékesítéséből származik, nem haladhatja meg az 5%-ot.
 • Dohánytermék esetén a befektetési korlátozás: 5% Azon vállalatokba történő befektetések súlya, amelyek bevételének több mint 50 százaléka dohánytermék előállításából vagy kis- és nagykereskedelmi értékesítéséből származik, nem haladhatja meg az 5%-ot.
 • Szénbányászat esetén a befektetési korlátozás: 5% Azon vállalatokba történő befektetések súlya, amelyek bevételének több mint 50 százaléka szén bányászatból származik, nem haladhatja meg az 5%-ot.
 • Tiltott fegyverek esetén a befektetési korlátozás: 0% Az összes olyan vállalat, amely bevétele bármekkora hányada valamilyen módon vitatott fegyverrendszerekhez kapcsolódik, kizárásra kerül a lehetséges befektetési eszközök kibocsátói közül. A kizárási listán olyan vállalatok szerepelnek, amelyek részt vesznek vitatott fegyverrendszerek (illetve azok komponensei) fejlesztésében, tesztelésében, tárolásában vagy gyártásában.
 • Fegyverek esetén a befektetési korlátozás: 5% Azon vállalatokba történő befektetések súlya, amelyek bevételének több mint 50 százaléka valamilyen módon katonai szerződésekhez kapcsolódik, vagy kézi lőfegyverek gyártásából vagy kereskedelméből származik, nem haladhatja meg az 5%-ot.

Szerepvállalási politikák

Az Alapkezelő a Társaságok közgyűlési előterjesztéseinek megszavazásáról történő döntés során kiemelten figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat, különösen azon Társaságok esetén, amelyek részvényei az Alapkezelő által kezelt, az SFDR 8., illetve SFDR 9. cikkének megfelelő befektetési alapokban is megtalálhatók.

Az Alapkezelő – az alapszintű és a kiemelt részvényesi szerepvállalás keretében – elkötelezett befektetőként legalább az SFDR 9. cikkének megfelelő befektetési alapok esetén a fenntarthatósági folyamat részeként aktív párbeszédre törekszik az érintett Társaságok vezetőségével. Ezáltal azonosíthatók a környezetvédelmi, a társadalmi és a vállalatirányítási szempontok kezelésének gyengeségei, melyek alapján közös megoldás kereshető e területek fejlesztésére, ezáltal pedig javíthatja a befektetés hosszútávú sikerét is. Az Alapkezelő kizárhatja a befektetési univerzumból azokat a vállalatokat, amelyek következetesen nem hajlandók párbeszédet folytatni.

Kijelölt referenciamutató

Nincs.