OTP Energiatrend Alap

Zártvégű, nyilvános, tőke- és hozamvédett alap

Jegyzési időszak: 2023.01.09. - 2023.02.03. | Futamidő: 3 év, 2026.02.20-ig | ISIN azonosító: HU0000730775

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett, a befektetési politika által biztosított rögzített hozamon felül többlethozamot fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő rögzített hozamon felüli, a teljesítmény mértékétől függő hozamot biztosít, amelynek felső korlátja 130%.

Az alap kezelője


Hosszú Ferenc
Befektetési igazgató

 


Tombácz Dóra Katalin
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 3 évre fektetnék be, és a befektetett tőke védelme és a rögzített hozam mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek részesei lesznek a megújuló energiaforrásokra történő európai átállásnak. Az alapot a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.


Ajánlott befektetési időtáv: 3 év

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: közepesen alacsony

A befektetési story

Az éghajlatváltozás és a környezet károsodása egzisztenciális veszélyt jelent Európa és az egész világ számára. E problémák kezelése érdekében az Európai Unió célja, hogy megteremtse az első klímasemleges kontinenst. Az ennek érdekében létrehozott Európai Zöld Megállapodás egyik célkitűzése, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nulla legyen. Mivel az energiatermelés és -felhasználás kontinensünk üvegházhatású gázkibocsátásának több mint 75 százalékáért felelős, ezért energiarendszerünk fosszilis tüzelőanyagoktól való függésének fokozatos megszüntetése elengedhetetlenül fontos a kibocsátási célok eléréséhez. Az energiaátállásban részt vevő vállalatok számára ez jelentős gazdasági lehetőségeket tartogat.

Nettó eszközérték: 3 534 216 788 HUF
Árfolyam: 10 436,47 HUF
Érvényesség: 2024. május 23.

A portfolió bemutatása

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive European Green Deal Selection AR5% Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 43 olyan – főként európai – nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek az energiaátálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek.

Tőkevédelem és 10% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor a tőkevédelem mellett mindenképpen rögzített hozamot fizet, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2026. február 20-ig tartó futamidőre 10%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 10% növekedést ér el, ami éves szinten 3,23% fix hozamot jelent. (EHM: 3,23%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a biztosított kifizetésen felüli, a teljesítmény mértékétől függő hozamot biztosít, amelynek felső korlátja 130%. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a mögöttes befektetés, azaz a Solactive European Green Deal Selection AR5% Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel - az alap Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számolt szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tíz banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére – főszabály szerint – nem válthatók vissza, azok adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap napi árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján ( https://www.otpbank.hu).

Jegyzés

Az OTP Energiatrend Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft. A jegyzési időszakról és a jegyzési árfolyamokról az alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából tájékozódhat. Az Alap – Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott – Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata közzétételre került és elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat jóváhagyása nem jelenti az Alap befektetési jegyeinek a jóváhagyását, és a szabályozott piacra történő bevezetésének engedélyezését.

Forgalmazási helyek

Az OTP Energiatrend Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Az alap hatályos kezelési szabályzata
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2023