OTP Megatrend Alap

Zártvégű, nyilvános, tőke- és hozamvédett alap

Jegyzési időszak: 2023.01.09. - 2023.02.03. | Futamidő: 5 év, 2028.02.18-ig | ISIN azonosító: HU0000730783

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett, a befektetési politika által biztosított rögzített hozamon felül többlethozamot fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti meg.

Az alap kezelője


Hosszú Ferenc
Befektetési igazgató

 


Tombácz Dóra Katalin
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 5 évre fektetnék be, és a befektetett tőke védelme és a rögzített hozam mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek részesei lesznek a globálisan átalakuló és megújuló élelmiszeriparnak. Az alapot a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.


Ajánlott befektetési időtáv: 5 év

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: közepesen alacsony

A befektetési story

A népesség növekedése és a klímaváltozás új kihívások elé állítja az élelmiszeripart. Az ENSZ becslése szerint a világ népessége további 2 milliárd fővel fog növekedni 2050-re. A népességnövekedés az előrejelzések szerint gyors urbanizációval, és így a Föld kimerülő erőforrásainak további megterhelésével jár együtt. Az élelmiszeripar ráadásul a globális felmelegedést okozó üvegházhatású gázok egyik fő kibocsátója. Belátható, hogy az élelmiszer előállítás jelenlegi formájában nem fenntartható, szükség van technológiai fejlesztésekre és a széndioxid kibocsátás radikális csökkentésére. A fogyasztói szokásokban is egyre inkább megjelenik a fenntarthatóság és a klímatudatosság. Az élelmiszeripai átállásban részt vevő vállalatok számára ez jelentős felértékelődési lehetőségeket tartogat.

Nettó eszközérték: 1 375 054 624 HUF
Árfolyam: 10 864,071 HUF
Érvényesség: 2024. július 10.

A portfolió bemutatása

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát az MSCI World IMI Select Food Industry & Innovation 5% Decrement Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek az élelmiszeripari technológiai átálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek. A kiválasztott vállalatok mezőgazdasági, élelmiszer feldolgozói és kereskedelmi, valamint agrár- és élelmiszeripari gépgyártást végeznek.*Sem az MSCI, sem az MSCI adatok összeállításában, számításában vagy létrehozásában részt vevő vagy azzal kapcsolatban álló bármely más fél nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot vagy nyilatkozatot az ilyen adatokra (vagy az ezek felhasználásával kapott eredményekre) vonatkozóan, és ezen felek ezúttal kifejezetten kizárják az eredetiségre, pontosságra, teljességre, eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó minden szavatosságot az ilyen adatok bármelyikével kapcsolatban. A fentiek korlátozása nélkül, az MSCI-t, annak leányvállalatait vagy az adatok összeállításában, számításában vagy létrehozásában részt vevő vagy azzal kapcsolatban álló harmadik feleket semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, büntető, következményes vagy bármilyen más jellegű kárért (beleértve az elmaradt hasznot is) nem terheli felelősség, még akkor sem, ha értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Az MSCI kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül az MSCI adatok további értékesítése vagy terjesztése nem megengedett.

Tőkevédelem és 20% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor a tőkevédelem mellett mindenképpen rögzített hozamot fizet, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2028. február 18-ig tartó futamidőre 20%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 20% növekedést ér el, ami éves szinten 3,72% fix hozamot jelent. (EHM: 3,72%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a Mögöttes Index, azaz az MSCI World IMI Select Food Industry & Innovation 5% Decrement Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel – az alap Tájékoztatójában és a Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számított szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tíz banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére – főszabály szerint – nem válthatók vissza, azok adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap napi árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján ( https://www.otpbank.hu).

Jegyzés

Az OTP Megatrend Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft. A jegyzési időszakról és a jegyzési árfolyamokról az alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából tájékozódhat. Az Alap – Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott – Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata közzétételre került és elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat jóváhagyása nem jelenti az Alap befektetési jegyeinek a jóváhagyását, és a szabályozott piacra történő bevezetésének engedélyezését.

Forgalmazási helyek

Az OTP Megatrend Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Az alap hatályos kezelési szabályzata
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2023