OTP Megatrend II. Alap

Zártvégű, nyilvános, tőke- és hozamvédett alap

Jegyzési időszak: 2023.05.15. - 2023.06.23. | Futamidő: 2025.10.31-ig | ISIN azonosító: HU0000732037

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett, a befektetési politika által biztosított rögzített hozamon felül többlethozamot fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti meg.

Az alap kezelője


Hosszú Ferenc
Befektetési igazgató

 


Tombácz Dóra Katalin
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2025.10.31-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme és a rögzített hozam mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat. Az alapot a legalább alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: alacsony

A befektetési story

A mesterséges intelligenciáról egyre többet hallunk, sokan a jövő meghatározó technológiájának tartják. Lehetővé teszi, hogy az informatikai rendszerek ne csak adatokat fogadjanak, hanem érzékeljék környezetüket, foglalkozzanak azzal, amit észlelnek, problémákat oldjanak meg, és konkrét cél elérése érdekében tervezzenek. A mesterséges intelligencia már most is részese a mindennapjainknak – például internetes kereséseink, vásárlásaink során -, de folyamatos a fejlesztés az informatika, a szolgáltatások, a közlekedés, az egészségügy, az ipari és mezőgazdasági termelés, és tulajdonképpen az élet minden területen. A mesterséges intelligencia kutatásában, alkalmazásában és az ahhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésében közreműködő vállalatok számára ez jelentős gazdasági lehetőségeket jelenthet.

Nettó eszközérték: 11 423 222 616 HUF
Árfolyam: 12 021,408 HUF
Érvényesség: 2024. június 17.

A portfolió bemutatása

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 26 olyan nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat.

Tőkevédelem és 10% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp fizet hozamot, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2025. október 31-ig tartó futamidőre 10%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 10% növekedést ér el, ami éves szinten 4,21% rögzített hozamot jelent. (EHM min: 4,21%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a mögöttes befektetés, azaz a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel - az alap Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számolt szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tizenöt banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére – főszabály szerint – nem válthatók vissza, azok adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu) és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján ( https://www.otpbank.hu).

Jegyzés

Az OTP Megatrend Alap II. befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft. A jegyzési időszakról és a jegyzési árfolyamokról az alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából tájékozódhat. Az Alap – Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott – Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata közzétételre került és elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat jóváhagyása nem jelenti az Alap befektetési jegyeinek a jóváhagyását, és a szabályozott piacra történő bevezetésének engedélyezését.

Többet szeretne kihozni pénzéből?

Amennyiben Ön a jegyzési időszak alatt vásárol az OTP Megatrend II. Alap befektetési jegyeiből, megtakarítása másik felét az OTP Bank 3 hónapos magas kedvező kamatozású akciós betétjében is lekötheti – legfeljebb a befektetési alapban elhelyezett névértéknek megfelelő összegben – az OTP HozamDuó Megtakarítás igénybevételével. Az akciós időszakról és az akció feltételeiről az OTP Bank fiókjaiban, az OTP Bank HozamDuó weboldalon, valamint az „ OTP HozamDuó Megtakarításról”, valamint „ Az akciós betétlekötések általános feltételeiről” szóló hirdetményeinkből tájékozódhat.

Forgalmazási helyek

Az OTP Megatrend II. Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Az alap hatályos kezelési szabályzata
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Megatrend II. szórólap
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2023