OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Nyíltvégű, nyilvános, hazai pénzpiaci alap

Indulás: 2013. szeptember 24. | Bloomberg kód: OTPPMMF HB Equity | Benchmark: 50% ZMAX + 50% RMAX | ISIN azonosító: HU0000712161

Az alap célja

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, a rövid futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, minimális kockázat mellett.

Az alap kezelője


Tóth István
Szenior portfolió menedzser

 

Akiknek ajánljuk

Az alapot rövid távú (0-1 éves) pénzügyi célok megvalósításához ajánljuk nagyon alacsony kockázatvállalás mellett mindazoknak, akik egy bármikor könnyen hozzáférhető, a betéti kamatokkal versenyképes, döntő részben rövid lejáratú állampapírokból álló portfoliót keresnek.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: minimális


{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 10,48% 14,05% 5,85% 3,47% 1,97% 1,96%

Az alap jellemző kitettsége

A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok (magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott értékpapír), bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (egyéb szervezetek, pl. gazdasági társaságok, hitelintézetek, önkormányzatok, egyéb intézmények által kibocsátott értékpapírok), más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok, egyéb, külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök.Nettó eszközérték: 453 593 202 286 HUF
Árfolyam: 1,217 HUF
Érvényesség: 2023. szeptember 28.

A portfolió bemutatása

A portfolióba olyan eszközök kerülnek, hogy az alap az 1 éven belüli  időtávra felszabaduló pénzek elhelyezésére olyan befektetési lehetőséget kínáljon, ami bármikor azonnal pénzzé tehető és hozama megközelítse a rövid lejáratú kamatozó eszközök teljesítményét.


Megcélzott portfolió összetétel

50% 3 hónapnál rövidebb lejáratú eszközök

50% 3 hónapnál hosszabb, de 1 évnél rövidebb lejáratú eszközök

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2022 6,86% 4,45% 2017 -0,17% 0,15%
2021 0,27% -0,11% 2016 0,23% 1,01%
2020 0,23% 0,43% 2015 0,35% 1,37%
2019 -0,09% 0,14% 2014 1,43% 2,88%
2018 -0,02% 0,18% 2013 0,8% 1,15%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 9,64% 3,14% 7,09% 13,92% 5,56% 3,32% 1,91%
Ref.index 10,14% 4,42% 8,4% 12,92% 4,82% 2,97% 2,15%
Különbség -0,5% -1,29% -1,31% 1% 0,74% 0,35% -0,24%

Érvényesség: 2023. augusztus 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 0,57% 0,34% 0,6% 0,58% 0,54% 0,46% 0,35%
Maximális visszaesés -0,1% 0% -0,1% -0,1% -0,28% -0,35% -0,54%

Érvényesség: 2023. augusztus 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízás napján (T nap) megtörténik.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Aktuális heti jelentés
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "I" sorozat
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2022
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015