OTP Prémium Származtatott Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2011. április 20. | Bloomberg kód: OTPPDER HB Equity | ISIN azonosító: HU0000710249

Az alap célja

A legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kíván olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtani, amelynek célja az ajánlott tartási időre számítva az állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, közepes kockázat vállalása mellett.

Az alap kezelője


Tóth István
Szenior portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik szabad pénzeszközeiket legalább 5 évre tudják elhelyezni és szeretnének ezen az időtávon az állampapír-befektetéssel elérhető hozamnál jobb teljesítményt elérni. Szívesen részesednének abszolút hozam alapok teljesítményéből, illetve hajlandóak a várható hozam érdekében közepes kockázatot is vállalni.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: mérsékelt

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 5,6% 14,06% 8,71% 4,58% 4,67% 6,59%

A portfolió bemutatása

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzpiaci eszközök, 98% abszolút hozam alapok.


Nettó eszközérték: 22 725 878 894 HUF
Árfolyam: 2,17 HUF
Érvényesség: 2023. június 7.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 4,04% 0,5% 5,3% 12,64% 9,04% 4,11% 4,46% 6,47%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2023. május 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 4,16% 4,58% 4,05% 5,89% 6,51% 7,75% 7,05% 7,36%
Sharpe -0,37 -0,7 -0,33 0,33 0,76 0,21 0,36 0,51
Maximális visszaesés -1,52% -1,52% -1,52% -4,37% -7,34% -14,8% -14,8% -14,8%

Érvényesség: 2023. május 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2023. május 31.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2023 3,04% 0,46% -0,17% 0,51% 0,16%
2022 2,61% -4,94% 4,36% 0,29% 1,43% -1,41% 0,9% 2,26% -1,56% -0,15% 6,98% 1,22% 12,11%
2021 0,26% -1,78% -0,83% 0,85% 1,12% 0,68% 0,06% -0,83% 1,91% -2,49% -1,92% 1,26% -1,8%
2020 -2,29% -2,23% -4,01% 1,98% 0,74% 1,1% -1,04% 2,69% 3,26% 1,7% 4,03% 0,84% 6,63%
2019 4,33% 0,31% 0,08% -0,67% -0,79% 0,6% 0,73% -2,01% 1,14% -0,58% 0,71% 0,63% 4,45%
2018 -1,92% 1,94% -2,02% 2,37% 0,25% 0,88% -1,13% -2,31% -0,83% 1,83% -3,43% 0,87% -3,62%
2017 1,31% -0,35% 1,18% 1,05% 0,94% -1,07% -0,81% -0,49% 1,76% -0,71% -0,82% 0,43% 2,4%
2016 1,54% 2,3% 3,15% 1,46% 2,21% 0,84% 0,2% 0,14% -0,02% 2,44% 0,17% 1,04% 16,55%
2015 -2,33% 2,72% 0,41% 0,94% 1,17% -0,04% -3,83% 1,15% -1,95% 0,18% 1,61% 0,68% 0,51%
2014 4,88% -1,76% -0,44% -0,18% 0,81% 1,75% 2,32% 1,8% 0% -1,53% 0% -3,08% 4,4%
2013 0,86% 1,64% 1% 0,31% 1,82% 0,25% 0,53% 0,74% -0,47% -1,43% 2,97% -2,05% 6,25%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Equilor Befektetési Zrt.
Erste Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.
Budapest Bank Zrt. MKB Bank Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Befektetői Információk
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2022
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015