OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2017. február 6. | Bloomberg kód: | ISIN azonosító: HU0000718473

Az alap célja

Az alap célja, hogy az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára.

Az alap kezelője


Tóth István
Szenior portfolió menedzserMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: közepesen alacsony

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 1,16% 5,49% 1,86% 2,15% 1,43%

A portfolió bemutatása

Az alap eszközei között az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja portfolióját alkotó abszolút hozamú alapok forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Az alap megcélzott összetétele: 2% pénzpiaci eszközök, 98% abszolút hozam alapok.


Nettó eszközérték: 13 316 028 EUR
Árfolyam: 1,11 EUR
Érvényesség: 2024. május 23.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 2,14% 2,03% 4,08% 7,35% 2,63% 2,27% 1,58%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2024. április 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 3,44% 3,65% 3,24% 3,65% 5,51% 7,27% 6,74%
Sharpe 0,32 0,34 0,73 1,15 0,32 0,26 0,22
Maximális visszaesés -0,86% -0,76% -0,86% -1,79% -8,1% -14,56% -15,4%

Érvényesség: 2024. április 30.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2024. április 30.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2024 0,11% 0,38% 0,05% 1,59%
2023 1,75% -0,59% -1,37% -0,61% -1,01% 1,11% 3,14% -0,4% 0,9% -0,58% 0,8% 1,09% 4,21%
2022 2,27% -5,11% 4,04% -0,27% 0,77% -1,94% 0,04% 1,27% -2,36% -0,91% 5,52% 0,09% 2,99%
2021 0,24% -1,85% -0,94% 0,7% 1% 0,56% -0,04% -0,9% 1,69% -2,58% -2,04% 0,99% -3,23%
2020 -2,28% -2,26% -3,88% 1,97% 0,67% 1,02% -1,1% 2,5% 3,1% 1,55% 3,81% 0,66% 5,6%
2019 4,28% 0,27% 0,03% -0,68% -0,84% 0,53% 0,64% -2,04% 1% -0,64% 0,63% 0,61% 3,73%
2018 -1,92% 1,91% -1,99% 2,31% 0,16% 0,79% -1,14% -2,31% -0,85% 1,76% -3,4% 0,82% -3,97%
2017 -0,69% 1,18% 1,03% 0,89% -1,15% -0,81% -0,55% 1,76% -0,75% -0,87% 0,4% 0,39%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Unicredit Bank Hungary Zrt. Equilor Befektetési Zrt.
Erste Befektetési Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 euró, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2023
Éves jelentés 2022
Éves jelentés 2021
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017