OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Hazai likviditási alap

Indulás: 2005. január 20. | Bloomberg kód: OTPMMKT HB Equity | Benchmark: 100% ZMAX | ISIN azonosító: HU0000703491

Az alap célja

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett.

Az alap ráadásul tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! A tőkegaranciáról bővebben a Forgalmazási Információk menüpont alatt olvashat!

Az alap kezelője


Tóth István
portfolió menedzser

 

Akiknek ajánljuk

Az alapot likviditáskezeléshez, illetve a legrövidebb rövid távú (néhány hét, néhány hónap) pénzügyi célok megvalósításához ajánljuk nagyon alacsony kockázatvállalás mellett mindazoknak, akik egy bármikor könnyen hozzáférhető, a betéti kamatokat megközelítő, döntő részben forint betétekből, kisebb részben pedig rövid lejáratú állampapírokból álló portfoliót keresnek.

A tőkegaranciához szükséges tartási idő: 45 nap.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: minimális

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -0,02% -0,39% -0,2% 0,09% 2,47% 3,55%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú hazai állampapírokból állnak.


Nettó eszközérték: 74 633 022 807 HUF
Árfolyam: 1,631 HUF
Érvényesség: 2019. január 17.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy az egy éven belüli időtávra, akár csak néhány hétre-hónapra felszabaduló pénzek elhelyezésére olyan befektetési lehetőséget kínáljon, ami bármikor azonnal pénzzé tehető és a forint betét lekötéseket megközelítő hozam elérését tegye lehetővé.

Mindezt rugalmasan, bármikor hozzáférhetően, a kockázatok minimalizálása és a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam-növekedés biztosítása mellett.


Megcélzott portfolió összetétel


Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2017 -0,27% 0,11% 2012 5,55% 7,49%
2016 0,1% 0,81% 2011 4,68% 5,73%
2015 0,24% 1,25% 2010 4,1% 5,54%
2014 0,88% 2,46% 2009 7,51% 9,24%
2013 3,04% 4,67% 2008 7,56% 8,95%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -0,4% -0,08% -0,16% -0,4% -0,19% 0,11% 2,51% 3,57%
Ref.index 0,05% -0,04% 0,06% 0,05% 0,32% 0,93% 3,69% 4,84%
Különbség -0,44% -0,04% -0,21% -0,44% -0,51% -0,82% -1,18% -1,27%

Érvényesség: 2018. december 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% 0,22% 0,25%
Maximális visszaesés -0,4% -0,08% -0,16% -0,4% -0,68% -0,68% -0,68% -1,51%

Érvényesség: 2018. december 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T-napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízás napján (T nap) megtörténik.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

SPB Befektetési Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Befektetői Információk
Aktuális havi portfoliójelentés
Aktuális féléves jelentés
Aktuális éves jelentés
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015