OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Indulás: 2005. január 20. | Bloomberg kód: OTPMMKT HB Equity | Benchmark: 95% RMAX + 5% MAX | ISIN azonosító: HU0000703491

Az alap célja

Az alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson, minimális kockázat mellett.

Az alap ráadásul tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! A tőkegaranciáról bővebben a Forgalmazási Információk menüpont alatt olvashat!

Az alap kezelője


Tóth István
portfolió menedzser

 

Akiknek ajánljuk

Az alapot kockázatkerülő ügyfeleinknek ajánljuk, átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszközök befektetésére.

A tőkegaranciához szükséges tartási idő: 45 nap.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KOCKÁZAT: minimális

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

 • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
 • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -0,01% 0,07% 0,05% -0,1% 0,96% 2,95%

Az alap jellemző kitettsége

A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok, és állam által garantált értékpapírok, bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, vétel-eladás ügylet, és eladás-visszavásárlás ügylet, értékpapír kölcsönbe adása, és vétele, jelzáloglevelek, és egyéb eszközfedezett kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,pénzpiaci eszközök, strukturált kötvények, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok, egyéb, külföldön kibocsátott kötvény jellegű értékpapírok, deviza, származtatott eszközök.


Nettó eszközérték: 37 733 425 836 HUF
Árfolyam: 1,634 HUF
Érvényesség: 2021. november 30.

A portfolió bemutatása

A portfolióba olyan eszközök kerülnek, hogy az alap a legalább 1 éves  időtávra felszabaduló pénzek elhelyezésére olyan befektetési lehetőséget kínáljon, ami bármikor azonnal pénzzé tehető és hozama megközelítse a rövid lejáratú állampapírok teljesítményét.


Megcélzott portfolió összetétel

95% rövid lejáratú hazai állampapírok

5% hosszú lejáratú hazai állampapírok

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2020 0,31% 0,47% 2015 0,24% 1,25%
2019 -0,12% 0,58% 2014 0,88% 2,46%
2018 -0,4% 0,05% 2013 3,04% 4,67%
2017 -0,27% 0,11% 2012 5,55% 7,49%
2016 0,1% 0,81% 2011 4,68% 5,73%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 0,08% -0,09% 0,01% 0,22% 0,07% -0,08% 1,01% 2,97%
Ref.index -0,44% -0,55% -0,38% -0,09% 0,19% 0,17% 1,81% 4,04%
Különbség 0,52% 0,46% 0,39% 0,31% -0,12% -0,25% -0,79% -1,07%

Érvényesség: 2021. október 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 0,18% 0,17% 0,19% 0,17% 0,18% 0,14% 0,18% 0,26%
Maximális visszaesés -0,16% -0,16% -0,16% -0,16% -0,54% -1,17% -1,17% -1,51%

Érvényesség: 2021. október 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T-napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízás napján (T nap) megtörténik.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnernél is megvásárolhatóak:

SPB Befektetési Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Kiemelt Befektetői Információk
Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)
Aktuális féléves jelentés
Éves jelentés 2020
Éves jelentés 2019
Éves jelentés 2018
Éves jelentés 2017
Éves jelentés 2016
Éves jelentés 2015