A kölcsönigényléstől a folyósításig...

Hogyan is vágjon bele? Érdemes számba vennie, hogy vajon mekkora
összegben is gondolkodhat céljainak megvalósítását illetően?

Elsőként számba kell vennie, hogy mennyi megtakarított pénzt tudott célja megvalósítására mindezidáig összegyűjteni, másodszor pedig jó, ha információt gyűjt arról, hogy vajon mekkora kölcsönre is lehet majd jogosult?

Célszerű tehát:

 • telefonon vagy interneten keresztül informálódni bankunk ajánlatairól, és
 • ellátogatni ingatlan hitelezéssel foglalkozó bankfiókjaink valamelyikébe, hogy előzetes hitelbírálatot kérjen, tájékozódjon a kínálkozó lehetőségekről, termékeinkről.

Az előzetes hitelbírálat birtokában tudni fogja, mi az a kölcsöncél, ami várhatóan még „belefér” teljes költségvetésébe, és mi az, ami egyelőre még várat magára.

Az első banki látogatás folyamán finanszírozási ajánlatot adunk Önnek, tájékoztatjuk a kondíciókról és az igénylési feltételekről, és átadjuk a kölcsönkérelem benyújtásához szükséges kérelmi adatlapot is.


A kölcsönkérelem benyújtása

Ahhoz, hogy a tervei megvalósításához szükséges kölcsön megigényelje,
be kell nyújtania kölcsönkérelmét.

1) Egyrészt szükséges kitöltenie egy néhány oldalas kölcsönkérelmi nyomtatványt – ez tartalmazza személyi adatait, valamint a kérelmével kapcsolatos pénzügyi információkat (az igénylendő kölcsön összege, futamideje, háztartása havi költségvetése, stb.) A kölcsönkérelmi nyomtatványt itt töltheti le.

2) A kölcsön fedezeteként felajánlandó ingatlannal/ingatlanokkal kapcsolatban be kell nyújtania, illetve mutatnia bankunkhoz

 • az ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját (amelyen legalább széljegyként fel van tüntetve a kölcsönkérelmet benyújtó személy tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem). A Hirdetményben meghatározott esetekben lehetőség van ennek a fiókban történő megkérésére.
 • családi ház, ikerház, sorház, vagy építési telek esetén az ingatlan 90 napnál nem régebbi helyszínrajzát vagy térképmásolatát (beszerezhető az illetékes földhivataloknál vagy önkormányzatoknál)
 • az ingatlan(ok) méretarányos alaprajzát, a helyiségek és ezek területének feltüntetésével, amelyet Ön is elkészíthet

3) Jövedelem igazolására szükséges dokumentumok benyújtása

Ha Ön alkalmazott vagy nyugdíjas

 • Ha Ön alkalmazott, a kölcsönigénylés benyújtásához Öntől a kölcsönigénylés időpontját megelőző 3 hónapra vonatkozóan folyamatos, egy munkahelyen eltöltött munkaviszony igazolását kérjük. Ha Ön nyugdíjas, rendszeres jövedelmét nyugdíjszelvénnyel igazolhatja.
 • Abban az esetben, ha rendszeres jövedelme bankunknál, vagy más banknál vezetett lakossági folyószámlára érkezik, jövedelemigazolásként utolsó három havi számlakivonatát is elfogadjuk.
 • Ha Ön lakossági folyószámlával nem rendelkezik, vagy nincs meg a számlakivonata, munkáltatói igazolással kell munkaviszonyát és jövedelmét igazolni (formanyomtatványt fiókjainkban kérhet).
 • Ahhoz, hogy kölcsönkérelmét befogadjuk, fentiek szerint igazolt rendszeres jövedelmének átlagos mértéke el kell érje a mindenkori nettó minimálbér havi összegét.

Ha Ön nem alkalmazott

Ha rendszeres munkabérből származó jövedelme nincs, mert Ön egyéni vállalkozó, vagy a tulajdonában, illetve résztulajdonában álló cég(ek)től tulajdonosi közreműködés címén származik jövedelme, keresetét az alábbiak szerint igazolhatja.

 • Ha a kölcsönigénylést megelőző évben működő vállalkozása volt, az előző évi adóévre vonatkozóan benyújtott személyi jövedelem-adó bevallását vesszük alapul (APEH igazolást kérünk Öntől). E jövedelme 1 hónapra vetített összegének el kell érnie a mindenkori bruttó minimálbér havi összegét. Így járunk el például, ha Ön egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózik, vagy ha mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat.
 • Ha a megelőző évben még nem működött vállalkozása, jövedelemigazulásul visszamenőlegesen 3 hónapra vonatkozó, TB járulék teljesítéséről szóló bizonylatot kérünk Öntől.
 • Ha Ön az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) hatálya alá tartozik, az árbevételéből kifizetett adó és járulék után fennmaradó összegből számoljuk jövedelmét.

A banki nyomtatványok kitöltésben fiókhálózatunk és telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársai
készséggel segítséget nyújtanak Önnek.


Értékbecslés

Ennek keretében kerül sor:

 • egyrészt a fedezetként felajánlandó ingatlan(ok) értékének meghatározására (értékbecslés),
 • másrészt az ügyfélminősítésre, melynek keretében megvizsgáljuk a kölcsönigénylő(k) jövedelmi helyzetét és a kölcsönkérelmi nyomtatványon bekért adatokat.

A hitelbírálat, ha minden adat és dokumentum hiánytalanul rendelkezésünkre áll, maximum 3 hetet vesz igénybe.

Az értékbecslés során a kölcsön fedezeteként felajánlandó ingatlan(ok) földrajzi elhelyezkedését, környezetét, az épület és a lakás fizikai állapotát mérjük fel szakemberek (értékbecslők) bevonásával. A felmérés alapján mondjuk meg, hogy a hitelbírálat során az ingatlant, mint fedezetet milyen értéken tudjuk figyelembe venni (hitelbiztosítéki érték).

Az értékbecslési folyamat lebonyolításához:

 • felvesszük a kapcsolatot szerződött értékbecslőink egyikével,
 • értékbecslőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, és időpontot egyeztet Önnel,
 • az értékbecslés díját nem közvetlenül az értékbecslőnek kell megfizetnie, annak költségét fiókunkban rendezheti
 • azonnal értesülünk róla, ha elkészül az értékbecslés eredménye, nem kell ennek dokumentumaival külön befáradnia hozzánk.

Ügyfélminősítés

Hogy milyen összegű kölcsönt tudunk Önnek nyújtani, függ személyre szabott hitelbírálatunktól, azaz az Ön ügyfélminősítése eredményétől is.

Ügyfélminősítésre akkor kerül sor, ha az előző pontban bemutatott hitelbiztosítéki érték-megállapítás megtörtént, és annak eredménye bankunkhoz beérkezett.

Az ügyfélminősítés lényege az Ön fizetőkészségének és fizetőképességének vizsgálata az Ön által benyújtott jövedelemigazolás és a kölcsönkérelmi nyomtatvány adatai alapján.

Megnézzük háztartása költségvetésének bevételi oldalát, vagyis, hogy Ön és családja hónapról-hónapra mekkora összegű bevételből gazdálkodik. Az ügyfélminősítés célja, hogy meg tudjuk becsülni azt a havi törlesztőrészlet-nagyságot, amelyet a kölcsön felvétele esetén háztartása költségvetése még bizonyosan el fog bírni.


A nyújtható kölcsön összegének meghatározása

Azt a folyamatot, melynek keretében meghatározzuk az Önnek nyújtható kölcsön maximális összegét, hitelbírálatnak nevezzük.

A nyújtható kölcsön összege az ügyfélminősítés alapján megbecsült, Ön által vállalható törlesztőrészlet-nagyságot is figyelembe véve kerül meghatározásra, úgy, hogy a kölcsön nagysága a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének egy meghatározott százalékát ne haladja meg (un. maximális hitel/hitelbiztosítéki érték arány).

A hitelbírálat eredményéről telefonon és írásban is tájékoztatjuk.


Szerződéskötés, jelzálogjog bejegyzés

A kölcsönszerződést és bizonyos esetekben a tartozás elismerést
közjegyzői okiratba foglaljuk.

A kölcsönszerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglalása esetén bankunk jár el, egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat esetén Önt kérjük meg erre.

A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját Ön a közjegyző felé fizeti meg.

A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést bankunk nyújtja be a területileg illetékes földhivatalba. A hitelt biztosító jelzálogjog bejegyzésének díját Önnek bankunk felé kell rendeznie, amelyet mi a földhivatal részére átutalással fizetünk meg.


A kölcsön folyósítása

A kölcsön folyósításának általános feltétele, hogy a kölcsönnyújtó jelzálogjoga, valamint - szükség esetén - az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásban legalább elintézetlen széljegyként, első ranghelyen feltüntetésre kerüljön.

Ennek dokumentálásához elegendő a bankunk által lekérdezett ún. e-hiteles tulajdoni lap, amelynek lekérdezési díját Ön bankunk felé fizeti meg.

A kölcsön folyósításának feltételeit a kölcsönszerződés tartalmazza. Ezek teljesülését követően a folyósítás az Ön szerződéskötéskor megnyitott/megadott bankszámlájára történik, Folyósításkor Önnek bankunk felé hitelkeret-beállítási jutalékot kell fizetnie.

  A folyósítás feltétele függ a konkrét termék típustól. A folyósítás általános feltételei a következők:

  • A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása.
  • Az ingatlan-nyilvántartásban az OTP Jelzálogbank javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése.
  • Az ingatlanra a kölcsön futamidejére a biztosító által ajánlott összegről szóló teljes körű vagyonbiztosítást kell kötni, amelynek záradékában az OTP Jelzálogbankot zálogjogosulti minőségben kell feltüntetni.
  • Az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról a kölcsön törlesztésére adott megbízás.

  A fenti általános feltételeken kívül a különböző terméktípusoknál további speciális feltételeket kérhet a bank.

   

  Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

  Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

  Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

  Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

  Your browser is not compatible with this site. Read more.