Az OTP Lakástakarék és a megbízásából eljáró OTP Bank mindent megtesz ügyfelei zavartalan és folyamatos kiszolgálásáért. Az Önök és a kollegák egészségének védelme érdekében, amennyiben lehetősége van rá, lakástakarékkal kapcsolatos ügyei intézéséhez a személyes ügyintézés helyett vegye igénybe az elektronikus csatornákat!

Bővebb tájékoztatást az OTP Bank honlapján talál a koronavírussal kapcsolatban tett intézkedésekről.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!


 

fizetési moratórium

A 2021-es fizetési moratórium 2021. október 31-én véget ér, de ha hitelszámlája 2021. szeptember 30-án fizetési moratóriumban volt, lakossági ügyfélként jogosult lehet a 2021. november 1-től 2022. június 30-ig tartó, egyes kiemelt társadalmi csoportok részére meghosszabbított fizetési moratóriumra, amennyiben a fizetési moratórium fenntartásáról 2021. október 1. és október 31. közötti időszakban nyilatkozik.


Fizetési moratórium 2021. október 31. után

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletnek az 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Kormányrendelet) módosított szabályai alapján a 2021-es fizetési moratórium 2021. október 31-én véget ér, kivéve az alábbi eseteket.

Az adós a 2021. október 1. és október 31. közötti időszakban kérelmezheti a fizetési moratórium 2022. június 30-ig történő, egyes kiemelt társadalmi csoportok számára elérhető meghosszabbítását, amennyiben a hitel 2021. szeptember 30-án fizetési moratóriumban volt, és:

 • a) 2020. március 18-át követően
  • aa) az adós háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
  • ab) az adós vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor annak minősül,
  • ac) az adós vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
 • b) a kérelem benyújtásakor az adós, valamint a vele egy háztartásban élő hozzátartozója
  • ba) 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
  • bb) 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
  • bc) a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
  • bd) saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül;
 • c) a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A társasházak és lakásszövetkezetek a moratórium hosszabbítását a jogszabály alapján nem kérhetik.

Ha 2021. szeptember 30-ig belépett a 2021. évi fizetési moratóriumba, mert nem tudja fizetni a hitelét, és a fenti kiemelt társadalmi csoportok valamelyikébe tartozik, javasoljuk, hogy legkésőbb 2021. október 31-ig nyilatkozzon hitelezőjénél arról, hogy kéri a fizetési moratórium 2022. június 30-ig tartó meghosszabbítását!

A nyilatkozat tétel szabályai:

 • A 2022. június 30-ig történő fizetési moratórium-hosszabbítás nem automatikus, azt az ügyfeleknek 2021. október 1. és október 31. között külön kérelmezniük kell.
 • Lakossági ügyfeleinknek az OTP Lakástakarék lakás- és áthidaló kölcsön esetén a hosszabbítást az OTP Lakástakarék nevében eljáró OTP Bank fiókjaiban vagy az OTP Internetbankjában kell kérelmezniük. A nyilatkozat mintáját itt tekintheti meg.
 • A nyilatkozat kizárólag az OTP Lakástakaréktól felvett valamennyi, 2021. szeptember 30-án moratóriumban levő kölcsön vonatkozásában egységesen tehető meg, nem választható meg több lakástakarékpénztári kölcsön esetén, hogy melyik kölcsön esetében kéri az adós a moratórium meghosszabbítását.
 • A nyilatkozattétel határideje jogvesztő hatályú, azaz 2021. október 31-ét követően már nem igényelhető a moratórium-hosszabbítás. Amennyiben Ön a Kormányrendelet alapján jogosult a 2021-es moratórium meghosszabbítására, de 2021. október 31-ig a hitelszámlája vonatkozásában nem nyújt be erre vonatkozó kérelmet, 2021. október 31. után már nincs lehetősége erre.
 • 2021. november 1. után pedig a moratóriumból csak véglegesen kilépni lehet külön nyilatkozattal (külön-külön, vagy az összes moratóriumban lévő lakástakarékpénztári hitelére együttesen), utóbb vissza már nem léphet az ügyfél. A kölcsönfizetési szándékot az OTP Lakástakarék nevében eljáró OTP Bank felé kell jelezni.


A 2021. évi moratóriummal kapcsolatos információk

 • Ha lakástakarék lakás- vagy áthidaló kölcsöne 2021. szeptember 30-án moratóriumban volt, akkor az 2021.október 31-ig automatikusan moratóriumban marad.
  • Ha az egyes kiemelt társadalmi csoportok valamelyikébe tartozik és kérte a moratórium meghosszabbítását 2021. október 1. és 2021. október 31. között, akkor hitele moratóriumban marad 2022. június 31-ig vagy addig az időpontig, amíg végleg ki nem lép a moratóriumból.
  • Minden más esetben a moratórium 2021. október 31-én megszűnik.
 • Ha lakástakarék lakás- vagy áthidaló kölcsöne 2021. szeptember 30-án nem volt moratóriumban, akkor Önnek 2021. október 1-től már nincs lehetősége kérelmezni a moratóriumot sem a 2021. október 31-ig terjedő időszakra, sem annak 2021. november 1. és 2022. június 30 között időszakra történő meghosszabbítását, akkor sem, ha Ön az egyes kiemelt társadalmi csoportok valamelyikébe tartozik. A moratórium 2021. október 31-én megszűnik.

A fentiek vonatkoznak a moratórium hatálya alá tartozó lakossági vagy vállalati hitel fedezetét képező lakástakarék szerződések megfizetésére is.

Fontos, hogy lakossági vagy vállalati hitelre engedményezett, zárolt lakástakarék szerződések tekintetében a moratóriumra vonatkozó beállítás annak megfelelő, ahogy a lakossági vagy vállalati hitel kapcsán az adós a hitelezője felé nyilatkozott és amelyről a hitelező az OTP Lakástakarékot tájékoztatta. Az OTP Lakástakarék Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a hitelező nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan jelzi az adós moratórium igénybevételének, meghosszabbításának vagy abból való kilépésének szándékát az OTP Lakástakarék Zrt. felé.

A moratórium megszűnésének következtében ha Ön nem törleszti hiteleit 2021. november 1-től vagy amikortól kilépett a 2021-es moratóriumból, akkor Ön fizetési késedelembe esik, melynek következtében a késedelmes napok számának Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő átadására kerülhet sor.

A fizetési moratóriumban a teljes időtartam alatt vagy részlegesen részt vett ügyfelek részére a moratórium megszűnését követően az OTP Lakástakarék tájékoztató levelet küld a Lakástakarék kölcsönökre vonatkozóan a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására bekövetkezett futamidő és a türelmi idő esetleges módosulásáról, a hitelre zárolt lakáselőtakarékossági szerződésekre vonatkozóan pedig az állami támogatásra jogosító megtakarítási idő módosulásáról.

További részleteket lakossági Lakástakarék kölcsönök illetve társasházi és lakásszövetkezeti Lakástakarék lakáskölcsönök esetén az alábbi oldalon talál.


A 2020. december 31-ig érvényes moratóriummal kapcsolatos információk

A 2020-as évre vonatkozó fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ért. A fizetési moratóriumban a teljes időtartam alatt vagy részlegesen részt vett ügyfelek részére 2021. januárban tájékoztató levelet küldtünk a Lakástakarék kölcsönökre vonatkozóan a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására bekövetkezett futamidő és a türelmi idő esetleges módosulásáról. Ezen felül az OTP Lakástakarék 2021. januárban tájékoztató levelet küldött a lakáselőtakarékossági szerződés módosulásáról azon előtakarékoskodóknak, akiknek lakástakarék szerződése olyan hitelre zárolt, amely a 2020. évi moratóriumban részt vett és ennek következtében módosult az állami támogatásra jogosító megtakarítási idő.

A részletes információkat tartalmazó, 2020-as és 2021-es fizetési moratóriumra vonatkozó tájékoztató itt tekinthető meg.


Tájékoztatás a 2021-es fizetési moratóriumról a vállalati hitelekhez kapcsolódó OTP lakáselőtakarékossági szerződésekre vonatkozóan

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. január 1. és 2021. október 31. közötti időszakra érvényes fizetési moratórium igénybevételének lehetősége kiterjed a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló, jellemzően társasházak, lakásszövetkezetek vagy viziközmű-társulatok által felvett, 2020. március 18-áig már folyósított kölcsönökhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések alapján fizetendő havi Lakástakarék betétre és havi számlavezetési díjra is, figyelemmel arra, hogy a Lakástakarék betétben megképződő összeg (vagy annak egy része) a kölcsön tőketörlesztését szolgálja, ennek érdekében a Lakástakarék szerződésen alapuló követelés korábban engedményezve vagy zálogosítva (zárolva) lett a hitelező javára.

A társasházak és lakásszövetkezetek a moratórium 2021. november 1-től való meghosszabbítását a jogszabály alapján nem kérhetik, tehát a társasházak, lakásszövetkezetek által felvett kölcsönöknél és az ezen kölcsönökhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződéseknél a moratórium 2021. október 31-én véget ér.

Ugyancsak lezárul 2021. október 31-én a moratórium a viziközmű-társulatok által felvett, 2020. március 18-áig folyósított kölcsönökhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések esetén is, kivéve, ha a jogszabály alapján arra jogosult viziközmű-társulatok kérelmezik hitelezőjüknél a moratórium hosszabbítását, és azt a hitelező az OTP Lakástakarék részére is jelzi. Az OTP Lakástakarék Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a hitelező nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan jelzi az adós moratórium igénybevételének, meghosszabbításának vagy abból való kilépésének szándékát az OTP Lakástakarék Zrt. felé.

A moratórium megszűnésének következtében ha a társasház, lakásszövetkezet nem törleszti hiteleit 2021. november 1-től, akkor fizetési késedelembe esik, melynek következtében a késedelmes napok számának Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő átadására kerülhet sor.

Ennek megfelelően az OTP Lakástakarék a fentiekben, valamint az itt leírtak szerint jár el a vállalati hitelekhez kapcsolódó lakástakarék szerződések havi betétjének és havi számlavezetési díjának megfizetése kapcsán.

A társasházi és lakásszövetkezeti hitelekhez kapcsolódó OTP lakáselőtakarékossági szerződésekre vonatkozóan a 2020-as és 2021-es fizetési moratóriumról itt talál további információt.

A 2020-as moratóriummal kapcsolatosan fontos és folyamatosan frissülő információkat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) oldalán is talál.


Termékeinkről információkat a Tudnivalók oldalon, valamint a Letölthető dokumentumokban talál.