Az OTP Lakástakarék és a megbízásából eljáró OTP Bank mindent megtesz ügyfelei zavartalan és folyamatos kiszolgálásáért. Az Önök és a kollegák egészségének védelme érdekében, amennyiben lehetősége van rá, lakástakarékkal kapcsolatos ügyei intézéséhez a személyes ügyintézés helyett vegye igénybe az elektronikus csatornákat!

Bővebb tájékoztatást az OTP Bank honlapján talál a koronavírussal kapcsolatban tett intézkedésekről.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!


 

fizetési moratórium

A 2021-es fizetési moratórium 2021. október 31-én véget ért, kivéve, ha Ön az egyes kiemelt társadalmi csoportok valamelyikébe tartozik és kérte a moratórium meghosszabbítását 2021. október 1. és 2021. október 31. között. Ez esetben hitele moratóriumban marad 2022. június 31-ig vagy addig az időpontig, amíg végleg ki nem lép a moratóriumból.

Minden más esetben a moratórium 2021. október 31-én megszűnt.

Ha lakástakarék lakás- vagy áthidaló kölcsöne 2021. szeptember 30-án moratóriumban volt, akkor az 2021. október 31-ig automatikusan moratóriumban maradt.

A moratórium megszűnésének következtében, ha Ön nem törleszti hiteleit 2021. november 1-től vagy amikortól kilépett a 2021-es moratóriumból, akkor Ön fizetési késedelembe esik, melynek következtében a késedelmes napok számának Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő átadására kerülhet sor.

A fentiek vonatkoznak a moratórium hatálya alá tartozó lakossági vagy vállalati hitel fedezetét képező lakástakarék szerződések megfizetésére is.

2021. november 1-jétől a fizetési moratóriumból már csak a kilépésre van lehetősége azon ügyfeleknek, akik jogosultság alapján kérelmezték a hosszabbítást. A kilépést követően ismételt belépésre már nincs lehetőség! A kilépésre vonatkozóan itt talál további információkat.

Fontos, hogy lakossági vagy vállalati hitelre engedményezett, zárolt lakástakarék szerződések tekintetében a moratóriumra vonatkozó beállítás annak megfelelő, ahogy a lakossági vagy vállalati hitel kapcsán az adós a hitelezője felé nyilatkozott és amelyről a hitelező az OTP Lakástakarékot tájékoztatta. Az OTP Lakástakarék Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a hitelező nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan jelzi az adós moratórium igénybevételének, meghosszabbításának vagy abból való kilépésének szándékát az OTP Lakástakarék Zrt. felé.

A fizetési moratóriumban a teljes időtartam alatt vagy részlegesen részt vett ügyfelek részére a moratórium megszűnését követően az OTP Lakástakarék tájékoztató levelet küld a Lakástakarék kölcsönökre vonatkozóan a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására bekövetkezett futamidő és a türelmi idő esetleges módosulásáról, a hitelre zárolt lakáselőtakarékossági szerződésekre vonatkozóan pedig az állami támogatásra jogosító megtakarítási idő módosulásáról.

További részleteket lakossági Lakástakarék kölcsönök illetve társasházi és lakásszövetkezeti Lakástakarék lakáskölcsönök esetén az alábbi oldalon talál.A 2020. december 31-ig érvényes moratóriummal kapcsolatos információk

A 2020-as évre vonatkozó fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ért. A fizetési moratóriumban a teljes időtartam alatt vagy részlegesen részt vett ügyfelek részére 2021. januárban tájékoztató levelet küldtünk a Lakástakarék kölcsönökre vonatkozóan a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására bekövetkezett futamidő és a türelmi idő esetleges módosulásáról. Ezen felül az OTP Lakástakarék 2021. januárban tájékoztató levelet küldött a lakáselőtakarékossági szerződés módosulásáról azon előtakarékoskodóknak, akiknek lakástakarék szerződése olyan hitelre zárolt, amely a 2020. évi moratóriumban részt vett és ennek következtében módosult az állami támogatásra jogosító megtakarítási idő.

A részletes információkat tartalmazó, 2020-as és 2021-es fizetési moratóriumra vonatkozó tájékoztató itt tekinthető meg.


Tájékoztatás a 2021-es fizetési moratóriumról a vállalati hitelekhez kapcsolódó OTP lakáselőtakarékossági szerződésekre vonatkozóan

A társasházak, lakásszövetkezetek által felvett kölcsönöknél és az ezen kölcsönökhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződéseknél a moratórium 2021. október 31-én véget ért, tekintettel arra, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek a moratórium 2021. november 1-től való meghosszabbítását a jogszabály alapján nem kérhették.

A moratórium megszűnésének következtében, ha a társasház, lakásszövetkezet nem törleszti hiteleit 2021. november 1-től, akkor fizetési késedelembe esik, melynek következtében a késedelmes napok számának Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő átadására kerülhet sor.

Ugyancsak lezárult 2021. október 31-én a moratórium a viziközmű-társulatok által felvett, 2020. március 18-áig folyósított kölcsönökhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések esetén is, kivéve, ha a jogszabály alapján arra jogosult viziközmű-társulatok kérelmezték hitelezőjüknél a moratórium hosszabbítását, és azt a hitelező az OTP Lakástakarék részére is jelzi. Az OTP Lakástakarék Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a hitelező nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan jelzi az adós moratórium igénybevételének, meghosszabbításának vagy abból való kilépésének szándékát az OTP Lakástakarék Zrt. felé.

Ennek megfelelően az OTP Lakástakarék a fentiekben, valamint az itt leírtak szerint jár el a vállalati hitelekhez kapcsolódó lakástakarék szerződések havi betétjének és havi számlavezetési díjának megfizetése kapcsán.

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. január 1. és 2021. október 31. közötti időszakra érvényes fizetési moratórium igénybevételének lehetősége kiterjedt a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló, jellemzően társasházak, lakásszövetkezetek vagy viziközmű-társulatok által felvett, 2020. március 18-áig már folyósított kölcsönökhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések alapján fizetendő havi Lakástakarék betétre és havi számlavezetési díjra is, figyelemmel arra, hogy a Lakástakarék betétben megképződő összeg (vagy annak egy része) a kölcsön tőketörlesztését szolgálja, ennek érdekében a Lakástakarék szerződésen alapuló követelés korábban engedményezve vagy zálogosítva (zárolva) lett a hitelező javára.

A társasházi és lakásszövetkezeti hitelekhez kapcsolódó OTP lakáselőtakarékossági szerződésekre vonatkozóan a 2020-as és 2021-es fizetési moratóriumról itt talál további információt.

A 2020-as moratóriummal kapcsolatosan fontos és folyamatosan frissülő információkat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) oldalán is talál.


Termékeinkről információkat a Tudnivalók oldalon, valamint a Letölthető dokumentumokban talál.