ltp-rolunk-termek-hero

Rólunk

Cégadatok

Alapítás éve: 1997

Cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D. ép.

Postacím: OTP Bank Nyrt. 1876 Budapest

A Lakástakarék tulajdonosi struktúrája:

Tulajdonos: OTP Bank Nyrt.
Tulajdon és szavazati arány a jegyzett tőke %-ában: 100
Az OTP Lakástakarékkal szoros kapcsolatban álló személynek az OTP Csoporttagok minősülnek.

Az országgyűlés 1996. XII. 12-én hirdette ki az 1996. évi CXIII. törvényt a lakástakarékpénztárakról, amely lehetővé tette, hogy szakosított hitelintézeteket alapítsanak lakáscélú betétgyűjtésre. Az OTP Bank Rt. - mint a legnagyobb lakossági bank - a törvényben meghatározott minimális tőkével megalapította az OTP Lakástakarékpénztár Rt.-t (OTP Lakástakarék).

Az OTP Lakástakarék az ÁPTF-től 1997. március 14-én kapott alapítási, majd 1997. május 15-én működési engedélyt. Tényleges tevékenységét 1997. június 2-án kezdte meg.

Az OTP Lakástakarék viszonylag kis létszámú központi szervezettel rendelkezik, a konkrét üzleti tevékenység gyakorlásához igénybe veszi az anyabank fiókhálózatát, a Groupama Biztosító Zrt. és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. üzletkötőit, valamint más értékesítési partnereket. A lakástakarékpénztári törvény szigorú, biztonságos rendszert alakított ki.

A társaság hivatalos neve 2006.05.22-től OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosult, rövidített neve OTP Lakástakarék Zrt.

Vezetőség

Elnök: Kovács Antal

Vezérigazgató: Becsei András

Vezérigazgató-helyettes: Nagy Csaba

Belső ellenőr: Kissné dr Bertalan Edit

Pénzügyi vezető: Radics Péter

Éves beszámolók

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bűncselekményekből származó pénz eredetének eltitkolására/elfedésére az elkövetők, vagy más személyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi intézmények szolgáltatásait. A terrorista pénzek sokszor legális jövedelemből származnak és a cél annak felhasználása, nem pedig a bűncselekményből származó pénzek elfedése.

Annak érdekében, hogy az OTP Lakástakarék Zrt-t ne használhassák fel pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására, mindent megteszünk azért, hogy megállapítsuk a szolgáltatásainkat igénybevevők valódi kilétét, és az OTP Lakástakarék nevében eljáró OTP Bank nem teljesíti az olyan ügyfél megbízásait, aki nem bizonyítja a törvényi előírásoknak megfelelően személyazonosságát.

Az OTP Lakástakarék és a nevében eljáró OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseivel összhangban:

  • Belső ellenőrző és információs rendszert működtet a pénzmosást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító bank-, vagy pénzügyi műveletek megakadályozása érdekében.
  • A törvénynek, a 19/2017. (VII.19.) MNB és a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletnek megfelelően belső szabályzattal rendelkezik, melyet valamennyi munkatársa alkalmazni köteles.
  • A munkatársak kötelesek eleget tenni ügyfél-átvilágítási, és bejelentési kötelezettségüknek. A bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető bank-, értékpapír-, biztosítási és üzleti titok megsértésének.
  • A bejelentési kötelezettség elmulasztása büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.
  • Együttműködik a bűnüldöző szervekkel minden, pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló körülmény feltárásában.
  • Hirdetményben teszi közzé az OTP Lakástakaréknál és a Banknál követett ügyfél-átvilágításra vonatkozó eljárást az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és internetes honlapján.

Hirdetmény az OTP Lakástakarék Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

OTP Csoport

Az OTP Csoport univerzális pénzügyi szolgáltatásait üzleti és jogi megfontolásokból számos leányvállalat bevonásával nyújtja. Míg a Magyarországon a hagyományos banki szolgáltatásokat az OTP Bank portfolióját alkotják, a modernebb pénzügyi igényeket - például autó finanszírozás, befektetési alapok, biztosítás - a bank leányvállalatai fejlesztik és értékesítik.

Az OTP Csoport tagjairól részletesebb információt az  OTP Bank honlapján talál.