Fizetesi-nehezseg-termek-newhero

Magáncsőd

Mi a magáncsőd célja?

 • Az anyagi nehézségekkel küzdő, eladósodott családoknak nyújt segítséget.
 • Elősegíti az Ön és a hitelezői közötti egyezség megkötését.
 • A megállapodásban rögzített, szigorú előírások betartásával, a fizetési kötelezettségek teljesítése után Ön mnetesülhet tartozása egy részétől. Fenntartható alapokra helyezheti családja költségvetését.

Kinek jelenthet megoldást?

Az eljárás Önnek, mint magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, őstermelőnek akkor jelenthet megoldást pénzügyi problémáira, ha rendelkezik vagyonnal és rendszeres jövedelemmel, de tartozásainak összege nem haladja meg vagyonának kétszeresét. Ezen felül hajlandó minimum 5 évig törleszteni a tartozásait az adósságrendezési megállapodásnak megfelelően, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményekért cserébe pénzügyeit rendszeresen ellenőrizzék.

2016. szeptember 30-ig az eljárás kezdeményezéséhez mindenképpen szükséges, hogy az adós, vagy adóstárs tulajdonában legyen olyan lakóingatlan, amelyet kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terhel, vagy az adósnak, adóstársnak legyen pénzügyi intézménnyel kötött lízingszerződése lakóingatlanra.

Mit kell tudni a vagyontárgyakkal, illetve jövedelmekkel kapcsolatban?

 • Az adósságrendezési eljárásba az Ön teljes vagyona beletartozik, kivéve a jogszabályban meghatározott, alapvető létfenntartáshoz szükséges vagyontárgyakat.
 • Az Ön létfenntartása szempontjából nélkülözhető vagyontárgyak az eljárás során értékesíthetőek.
 • A családi vagyonfelügyelő elől bármely jövedelem, illetve vagyon eltitkolása szigorú jogi következményeket von maga után.
 • Nem képezhet megtakarításokat, minden vagyona csak a hitelezői kifizetésére fordítható.
 • Az eljárás során, amennyiben az Ön pénzügyi helyzete jelentős mértékben javulna, ezeket az új bevételeket is az adósságrendezésre kell fordítania (pl. örökség).

Milyen költséggel, fizetési kötelezettséggel jár?

 • Az eljárás kezdeményezését követően adminisztrációs költségekre 20.000 forintot kell fizetnie.
 • Az eljárás során további költségek is terhelhetik Önt (pl.: környezettanulmányért fizetendő díj).
 • A csődvédelem kezdeményezését követően is törlesztenie kell egy meghatározott összeget, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy alkalmas-e az eljárásra, és kap-e hosszútávú fizetési könnyítést.
 • Az eljárás során Önnek végig, rendszeresen fizetnie kell tartozásait!

Mire számíthat az eljárás kezdeményezését követően?

 • Nem indulhat Önnel szemben végrehajtás, a már folyamatban lévő végrehajtást szüneteltetik.
 • A vagyona, jövedelme illetve a bankszámlája feletti rendelkezési jogát korlátozhatják. Csak a létfenntartáshoz szükséges vagyonához férhet hozzá.
 • Ha hitelkártyával vagy folyószámlahitellel rendelkezett, az ott meghatározott keretek a továbbiakban nem állnak az Ön rendelkezésére.
 • Nem köthet újabb hitel- vagy kölcsönszerződést, az eljárás tényét rögzítik a központi hitelinformációs rendszerben.
 • Már megkötött hitelszerződése esetén, azon hitelösszeg, illetve szakaszos teljesítés esetén hitelösszegek, amelyek még nem kerültek folyósításra, nem kerülhetnek kifizetésre.
 • Esetleges törlesztési kötelezettségének – ellenkező megállapodás, vagy végzés hiányában – a főhitelező értesítése alapján kell eleget tennie.
 • Amennyiben ingatlana nem felel meg a jogszabályi követelményeknek (szobaszám, méret stb.), azzal is számolnia kell, hogy akár annak értékesítésére is sor kerülhet.

Mi szükséges az eljárás kezdeményezéséhez?

Az eljárás kezdeményezéséhez Önnek a teljes vagyonára és tartozásaira vonatkozó minden hiteles dokumentumot csatolnia kell (pl. kölcsönszerződések, felszólító levelek, stb.) és számos további nyilatkozatot is tennie kell (pl. hozzájárul vagyoni és személyi adatainak az eljárás résztvevői általi megismeréséhez és a családi vagyonfelügyelő által végzett vagyonkezeléshez).

Ki felügyeli a megállapodás teljesítését?

Azt, hogy Ön teljesíti-e a megállapodást,  állami alkalmazott, egy ún. családi vagyonfelügyelő ellenőrzi. Ő jogosult az Ön és családja bevételeit, kiadásait ellenőrizni, és vásárlásait akár korlátozhatja is.

Mi történik, ha nem tartja be a megállapodásban foglaltakat?

Ha Ön az egyezséget  nem tartja be vagy késlekedik a törlesztő részletekkel, a bíróság megszünteti az adósságrendezési eljárást, és így  megszűnik a csődvédelme.

A még ki nem fizetett tartozások miatt a hitelezők  végrehajtási eljárásokat indíthatnak, illetve folytathatják azokat. Tíz évig nem kérelmezhet újra magáncsőd védelmet.

Tájékoztatók, letölthető dokumentumok