Moratorium-termek-newhero

Fizetési moratórium információk

magánszemélyek számára

A fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ért

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ért. Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium lezárultát követően - 2023. januárjától - a törlesztési kötelezettség újraindult.

Tájékoztatás a 2022-es fizetési moratóriumról

Ha Ön a kiemelt társadalmi csoportok részére 2022. augusztus 1-jétől meghosszabbított fizetési moratóriumban részt vesz, de anyagi helyzete lehetővé teszi a törlesztőrészletek fizetését, úgy költségeinek csökkentése érdekében kérjük, fontolja meg a fizetési moratóriumból való kilépést.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a kilépés mellett dönt, a döntés végleges, a fizetési moratóriumba vissza már nem léphet.

Ha kilépett a fizetési moratóriumból, akkor a törlesztés a fizetési moratóriumból történő kilépés utáni első esedékességtől újraindul. A törlesztési kötelezettség részleteiről levélben küldünk Önnek tájékoztatást.

Ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal, akkor bármikor nyilatkozhat arról, hogy végleg ki akar lépni a moratóriumból.

A fizetési moratóriumból való kilépő nyilatkozatát megteheti online az OTPdirekt internetbankban (azon belül a Fizetési moratórium/Végleges kilépés menüpontban), vagy személyesen az OTP Bank bármelyik fiókjában.

Ha 2022. július 31-ig nyilatkozott a fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől való fenntartásáról, akkor a 2020. március 18. napján fennálló szerződése alapján már folyósított lakástakarék lakás- vagy áthidaló kölcsönszerződése és az ezen kölcsönhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződése esetében 2022. december 31-ig nem kell megfizetnie a törlesztőrészleteit, valamint a Lakástakarék havi betétet és havi számlavezetési díjat, az OTP Lakástakarék a fizetési moratóriumban részt vevő ügyfeleinél leállította azok beszedését.

A fizetési moratóriummal érintett tartozásra a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot, költségeket, díjakat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a fizetési moratórium lejárta után, egyenlő részletekben kell majd megfizetni úgy, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét. Ez azt jelenti, hogy a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, de a futamidő meghosszabbodik majd.

Ha 2022. július 31-ig nem nyilatkozott a fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől való fenntartásáról, akkor az addig fizetési moratórium alatt álló kölcsönszerződése és az ezen kölcsönökhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződése 2022. július 31-én automatikusan kiléptetésre kerülnek a moratóriumból.

Tájékoztatás a 2021-es fizetési moratóriumról

A 2021-es fizetési moratórium 2021. október 31-én véget ért, kivéve, ha Ön az egyes kiemelt társadalmi csoportok valamelyikébe tartozott és kérte a moratórium meghosszabbítását 2021. október 1. és 2021. október 31. között. Ez esetben hitele moratóriumban maradt 2022. június 31-ig vagy addig az időpontig, amíg végleg ki nem lépett a moratóriumból.

Minden más esetben a moratórium 2021. október 31-én megszűnt.

Ha lakástakarék lakás- vagy áthidaló kölcsöne 2021. szeptember 30-án moratóriumban volt, akkor az 2021. október 31-ig automatikusan moratóriumban maradt.

A 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2022. június 31-ig meghosszabbított fizetési moratórium időtartamát további egy hónappal 2022. július 31-ig meghosszabbította és egyúttal lehetőséget teremtett azon adósoknak, akik 2022. június 17-én igénybe vették a meghosszabbított fizetési moratóriumot és azt követően sem léptek ki a meghosszabbított fizetési moratóriumból, hogy a vonatkozó Korm. rendeletben előírt nyilatkozat megtétele esetén a fizetési moratóriumot 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig vagy addig az időpontig, amíg végleg ki nem lépnek a moratóriumból, továbbra is igénybe vegyék.

Ügyfeleinknek 2022. július 31-ig volt lehetősége nyilatkozni, hogy 2022. augusztus 1-től élni kívánnak-e a moratórium fenntartásával. Ez a határidő jogvesztő volt, azaz 2022. július 31. napját követően meghosszabbított fizetési moratórium igénybevételére irányuló nyilatkozat már nem tehető.

A moratórium megszűnésének következtében, ha Ön nem törleszti hiteleit 2021. november 1-től vagy amikortól kilépett a többször meghosszabbított 2021-es moratóriumból, akkor Ön fizetési késedelembe esik, melynek következtében a késedelmes napok számának Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő átadására kerülhet sor.

A fentiek vonatkoznak a moratórium hatálya alá tartozó lakossági vagy vállalati hitel fedezetét képező lakástakarék szerződések megfizetésére is.

2022. augusztus 1-jétől a többször meghosszabbított fizetési moratóriumból már csak a kilépésre van lehetősége azon ügyfeleknek, akik jogosultság alapján kérelmezték a hosszabbítást. A kilépést követően ismételt belépésre már nincs lehetőség! A kilépésre vonatkozóan az OTP Bank honlapján talál további információkat.

Fontos, hogy lakossági vagy vállalati hitelre engedményezett, zárolt lakástakarék szerződések tekintetében a moratóriumra vonatkozó beállítás annak megfelelő, ahogy a lakossági vagy vállalati hitel kapcsán az adós a hitelezője felé nyilatkozott és amelyről a hitelező az OTP Lakástakarékot tájékoztatta. Az OTP Lakástakarék Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a hitelező nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan jelzi az adós moratórium igénybevételének, meghosszabbításának vagy abból való kilépésének szándékát az OTP Lakástakarék Zrt. felé.

A fizetési moratóriumban a teljes időtartam alatt vagy részlegesen részt vett ügyfelek részére a moratórium megszűnését követően az OTP Lakástakarék tájékoztató levelet küld a Lakástakarék kölcsönökre vonatkozóan a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására bekövetkezett futamidő és a türelmi idő esetleges módosulásáról, a hitelre zárolt lakáselőtakarékossági szerződésekre vonatkozóan pedig az állami támogatásra jogosító megtakarítási idő módosulásáról.

További részleteket lakossági Lakástakarék kölcsönök, illetve társasházi és lakásszövetkezeti Lakástakarék lakáskölcsönök esetén a Gyakran ismételt kérdések a moratóriumról részben talál.

Részletes tájékoztató letöltése

A 2020. december 31-ig érvényes moratóriummal kapcsolatos információk

A 2020-as évre vonatkozó fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ért. A fizetési moratóriumban a teljes időtartam alatt vagy részlegesen részt vett ügyfelek részére 2021. januárban tájékoztató levelet küldtünk a Lakástakarék kölcsönökre vonatkozóan a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására bekövetkezett futamidő és a türelmi idő esetleges módosulásáról. Ezen felül az OTP Lakástakarék 2021. januárban tájékoztató levelet küldött a lakáselőtakarékossági szerződés módosulásáról azon előtakarékoskodóknak, akiknek lakástakarék szerződése olyan hitelre zárolt, amely a 2020. évi moratóriumban részt vett és ennek következtében módosult az állami támogatásra jogosító megtakarítási idő.

Részletes tájékoztató letöltése

Gyakori kérdések a fizetési moratóriumról?

Az OTP Csoport 2020. március 19-én a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz. rendelete értelmében életbe léptette a 2020-as fizetési moratóriumot, amelyre vonatkozó rendelkezéseket a 2020-as évre vonatkozóan a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény tartalmazott.

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet és az 536/2021 (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) az érintettek részére 2021. január 1. és 2021. október 31. között is biztosította a fizetési moratóriumot, mely bizonyos feltételek mellett, az ügyfél kérelmére 2022. június 30-ig volt meghosszabbítható első ízben.

A 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet azonban további egy hónappal, azaz 2022. július 31-ig meghosszabbította annak lejáratát és egyúttal lehetőséget teremtett azon adósoknak, akik 2022. június 17-én igénybe vették a meghosszabbított fizetési moratóriumot, hogy külön nyilatkozat megtétele esetén a fizetési moratóriumot 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig vagy addig az időpontig, amíg végleg ki nem lépnek a moratóriumból, továbbra is igénybe vegyék.

A fizetési moratórium kizárólag a 2020. március 18-ig már folyósított, az OTP Lakástakarék Zrt. által magánszemélyeknek nyújtott áthidaló kölcsönökre (kölcsönre zárolt lakástakarék megtakarításra) és magánszemélyeknek/társasházaknak, lakásszövetkezeteknek nyújtott lakáskölcsönökre, illetve más hitelező által nyújtott lakástakarék megtakarítással kombinált bármely hitelre (hitelre zárolt lakástakarék megtakarításra) is vonatkozik.

A fizetési moratórium kiterjed a magánszemélyek által felvett, 2020. március 18-ig már folyósított hitelekhez (áthidaló kölcsönökhöz és egyéb hitelező által nyújtott kölcsönökhöz) kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések alapján fizetendő havi lakástakarék betétre és havi számlavezetési díjra is.

A moratórium kiterjed továbbá a társasházak, lakásszövetkezetek vagy viziközmű-társulatok által felvett, 2020. március 18-ig már folyósított hitelekhez kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések alapján fizetendő havi lakástakarék betétre és havi számlavezetési díjra is.

Bővebb tájékoztatásért kérjük, hogy keresse fel hitelezőjét, illetve további tájékoztatást az OTP Bank honlapján talál.

A fizetési moratórium időszakában Önnek átmenetileg nincs tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége. Ebben az esetben a hitel eredeti futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.

A moratórium időszaka alatt a tőketartozás nem csökken. A moratórium időszaka alatt a tőkére felszámított, meg nem fizetett kamatot meg kell majd fizetnie (kamatnövekmény keletkezik). A moratórium lejártát követően a törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet. Mindezek miatt kerül a futamidő meghosszabbításra legalább a moratórium idejével.

Áthidaló kölcsönök és lakástakarék betétszerződéssel kombinált hitelek esetén a hitelre zárolt lakás-előtakarékossági szerződés havi betétjét és számlavezetési díját sem kell megfizetnie. Ebben az esetben a megtakarítási idő is legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot, költségeket, díjakat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a fizetési moratórium lejárta után, egyenlő részletekben kell majd megfizetni úgy, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét. Ez azt jelenti, hogy a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, de a futamidő meghosszabbodik majd.

Áthidaló kölcsönök és lakástakarék betétszerződéssel kombinált kölcsönök esetében ettől eltérően a meghosszabbodott megtakarítási idő lejártát, az értékelési fordulónapot követően, a kiutalási időszakban kezdődik el a felhalmozódott kamat, költség, díj megfizetése a korábbi törlesztőrészlettel megegyező összeg megfizetésével, amely a megtakarítás kölcsöntartozásba való betörlesztését (hitelszámlára való kiutalását) követően is folytatódhat a felhalmozódott tartozás kiegyenlítéséig.
A felhalmozódott tartozás megfizetését követően kerül sor a megtakarítási hányadot meghaladó összegű áthidaló kölcsön esetén a lakáskölcsön folyósítására, illetve olyan lakástakarék betétszerződéssel kombinált kölcsönök esetén, melyekből fennálló tartozás összege meghaladja a zárolt lakástakarék számlán összegyűlt összeget, ezután indul el az annuitásos kölcsöntörlesztési szakasz.

A 2021-es moratóriummal érintett kölcsönökhöz kapcsolódóan a lakástakarék havi betétet és a 150 Ft havi számlavezetési díjat sem kell megfizetnie az ügyfélnek a moratórium ideje alatt, vagyis 2021. október 31-ig, vagy amennyiben arra jogosult és kérelmezte, akkor a 2022. július 31-ig, vagy amennyiben újból kérelmezte, 2022. december 31-ig történő meghosszabbításig.

A megtakarítási idő is automatikusan meghosszabbodik, amely alatt az állami támogatás is a lehívásra kerül (nem vonatkozik rá a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 29. §-a, amely szerint az állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető). Amennyiben a moratórium alatt mégis megfizetésre kerül a betét átutalással/készpénz-átutalási megbízással (csekkel), úgy arra az állami támogatás is lehívásra kerül.

Ebben az esetben a betét csoportos beszedésére nem kerül sor, de a 2021-es moratórium alatt, amennyiben az ügyfél tovább fizeti a megtakarítását átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással, a befizetett betétet jóváírjuk a megtakarítási számlán és lehívjuk rá az állami támogatást.

Fontos megjegyezni, hogy a 2021-es moratórium is kiterjed a hitelre zárolt lakástakarék megtakarításra is, azaz ha az ügyfél belépett a moratóriumba és emiatt nem fizeti tovább a betétet a moratórium alatt, a megtakarítás futamideje meghosszabbodik és ezen meghosszabbodott időszakra is lehívható az állami támogatás.

Azon szerződések esetén, melyeknél:

  • a 2021-es fizetési moratórium 2021. október 31-én véget ért, az OTP Lakástakarék a betétek beszedését elindítja 2021. novemberétől,
  • az ügyfél jogosult volt és kérelmezte is a moratórium 2021. november 1-től való meghosszabbítását, a beszedések mindaddig szünetelnek, amíg az ügyfél nem nyilatkozik a kilépésről, de legkésőbb 2022. július 31-ig, illetve
  • az ügyfél jogosult és újabb nyilatkozatban kérelmezte a moratórium 2022. augusztus 1-től történő meghosszabbítását 2022. december 31-ig, akkor a beszedések mindaddig szünetelnek, amíg az ügyfél nem nyilatkozik a kilépésről, de legkésőbb 2022. december 31-ig.

2021. november 1-jétől – a 2022. július 1. és július 31. közötti moratórium hosszabbítási kérelmen kívül - a fizetési moratóriumból már csak a kilépésre van lehetősége azon ügyfeleknek, akik jogosultság alapján kérelmezték a hosszabbítást. Amennyiben az OTP Lakástakarék által is megtörténik a kilépési nyilatkozatok feldolgozása (beleértve a lakossági hitelek mögé zárolt lakástakarék betétekre, valamint a közmű-társulat által felvett hitelre zárolt lakástakarék megtakarítási betétekre vonatkozóan a hitelezők értesítéseit is) a betét csoportos beszedésének elindításáig (azaz az esedékesség előtt 5 munkanappal OTP-s folyószámlák esetén, 10 munkanappal idegen banki folyószámlák esetén), akkor beszedésre kerül a havi lakástakarék betét és számlavezetési díj.

OTP bankszámlával rendelkező ügyfeleink esetén az  ÁSZF. 10. sz. függeléke szerint az adott hónapban még egy alkalommal indítunk beszedést (24-e körüli értéknappal - a munkanapok függvényében).

Ha a kilépő nyilatkozat (hitelezői értesítés) feldolgozása nem történik meg a beszedés elindításáig, akkor ügyfeleink abban a hónapban már csak átutalással tudják pótolni az adott havi lakástakarék betétet. A betételhelyezésre vonatkozó lehívható állami támogatásról a fentiekben talál részleteket.

Azon kölcsönszerződések esetén, melyeknél:

  • a 2021-es fizetési moratórium 2021. október 31-én véget ért, az OTP Lakástakarék a törlesztőrészletek beszedését elindítja 2021. novemberétől, egyéb törlesztési módok esetén pedig az ügyfél köteles gondoskodni a törlesztőrészlet megfizetéséről pl. megfelelő átutalási megbízás adásával,
  • az ügyfél jogosult volt és kérelmezte is a moratórium 2021. november 1-től való meghosszabbítását, a beszedések mindaddig szünetelnek, amíg az ügyfél nem nyilatkozik a kilépésről, de legkésőbb 2022. július 31-ig. Ezen időtartam alatt az ügyfélnek nincs kölcsöntörlesztési kötelezettsége, törlesztőrészletet fizetni először a moratórium megszűnését követő első esedékességkor szükséges.
  • az ügyfél jogosult és újabb nyilatkozatban kérelmezte 2022. július 1. és július 31. között a moratórium további meghosszabbítását 2022. augusztus 1-től, akkor a beszedések mindaddig szünetelnek, amíg az ügyfél nem nyilatkozik a kilépésről, de legkésőbb 2022. december 31-ig. Ezen időtartam alatt az ügyfélnek nincs kölcsöntörlesztési kötelezettsége, törlesztőrészletet fizetni először a moratórium megszűnését követő első esedékességkor szükséges.

Bővebb tájékoztatást az OTP Bank honlapján talál a koronavírussal kapcsolatban tett intézkedésekről, és a hiteltörlesztések fizetési haladékáról.

A moratóriummal kapcsolatosan fontos és folyamatosan frissülő információkat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) oldalán is talál.