A fizetési haladékról

Az  2020. március 19-én a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz. rendelete értelmében életbe léptette a fizetési haladékot (moratóriumot) az alábbiak szerint.

 • A fizetési haladék kizárólag a 2020. március 18-ig már folyósított kölcsönökre áll fenn 2020. december 31-ig, de ezt a Kormány egy újabb rendeletével akár meg is hosszabbíthatja.
 • A fizetési haladék lakossági hitel-, kölcsön- és ingatlanlízing szerződésekre vonatkozik, beleértve a munkáltatói kölcsönszerződéseket is. Felhívjuk figyelmét arra, hogy törlesztési biztosításokat nem érinti a fizetési haladék.
 • A fizetési haladék időszakában Önnek átmenetileg nincs tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége, a hitel eredeti futamideje pedig legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • Folyószámlahitel és hitelkártya esetén a fizetési haladék végét követően az elmaradt tőke, kamat és díj az eredeti szerződésben foglaltak szerint válik esedékessé.
 • A fizetési haladék ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a fizetési haladék lejárta után, évente egyenlő részletekben kell majd megfizetni úgy, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét.
 • A fizetési haladék ideje alatt lejáró szerződések 2020. december 31-éig meghosszabbításra kerülnek.

A fizetési haladék részleteiről itt nyújtunk tájékoztatást. Kérjük, kövesse figyelemmel honlapunkat.
 

Miért érdemes fizetnem törlesztőrészletemet továbbra is a fizetési haladék ideje alatt?

 • Ha úgy látja, hogy háztartása bevétele továbbra is lehetővé teszi hitelei törlesztését, akkor azok további rendszeres törlesztésével elkerülheti, hogy a fizetési haladék miatt kamatnövekmény keletkezzen és a futamidő meghosszabbodjon.
 • Ha háztartása bevételében időközben kedvezőtlen változás történik, akkor Önre újra érvényes a fizetési haladék.


Hogyan fizethetem a törlesztőrészletem a fizetési haladék ideje alatt?

A fizetési haladék ideje alatt lehetősége van a törlesztőrészletei megfizetésére, ha nyilatkozatot tesz.

Ha eddig átutalással vagy postai csekken fizette törlesztőrészleteit ezt változatlanul megteheti.

Ha továbbra is törlesztené hiteleit, nyilatkozzon most online néhány lépésben!

 1. Internetbankban

  Gyors, kényelmes és biztonságos ügyintézés.

  Nyilatkozatát a Fizetési moratórium menüpontban a Törlesztés folytatását választva teheti meg. A feldolgozási idő több nap is lehet, ez alatt türelmét kérjük.

  Honlapunkon

  Ha nincs internetbank hozzáférése vagy ingatlanlízing szerződése van, nyilatkozatát itt tegye meg.

  A feldolgozási idő több nap is lehet, ez alatt türelmét kérjük.

  OTP bankfiókban

  Ha nem tudja online benyújtani nyilatkozatát, akkor bankfiókjainkban is megteheti.

  Kérjük a járványhelyzetre való tekintettel a személyes fióki ügyintézést, csak végső esetben válassza!

Ha a hitelszámlákra bármilyen jogcímen átutalás, befizetés érkezik, az nyilatkozat kitöltésétől függetlenül, a vonatkozó kölcsönszerződés és üzletági üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően járunk el.

Tájékoztatjuk, hogy egyetemlegesen kötelezett adósok esetében az egyetemlegesség folytán a bankhoz bármelyik adós által intézett jognyilatkozat, és bármelyik adósnak a bankkal szemben végzett jogcselekménye a másik (többi) adósra is külön nyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül kihat.

Gyakran ismételt kérdések

Fizetési moratórium érvényessége, szabályai

A Kormány 47/2020. (III. 18.) sz. rendelete értelmében a bank 2020. március 19-én életbe léptette a fizetési haladékot (moratóriumot). Ez az jelenti, hogy év végéig nem kell megfizetnie a törlesztőrészleteit, a bank minden érintett ügyfelénél leállította a beszedést.

A fizetési haladék miatt kamatnövekmény keletkezik és a hitel eredeti futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt találja.

A Kormányrendelet szerint minden 2020. március 18-ig fennálló és folyósított hitel szerződőjére érvényes a fizetési moratórium.

Valamennyi fel nem mondott lakossági hitel-, kölcsön- és ingatlanlízing szerződésre, beleértve a munkáltatói kölcsönszerződéseket is.

Érintett termékek listája: lakás- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, önkéntes nyugdíjpénztári személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, lombard hitel, hitelkártya, folyószámlahitel és ingatlan fedezet mellett nyújtott lízing.

Valamennyi 2020. március 18-ig fel nem mondott szerződésből eredő tőke,- kamat,- és díj tartozásra vonatkozik. A szakaszos folyósítású hitelek esetében a március 18-ig folyósított hitelösszegre vonatkozik.

Folyószámlahitel esetében 2020. március 18. nap végi felhasznált és lekönyvelt hitelkeretre.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt találja.

A Kormányrendelet alapján év végéig nem kell megfizetnie a törlesztőrészleteit. Ha ez megfelel Önnek, akkor nincs teendője. A fizetési haladék időszakában Önnek átmenetileg nincs tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége sem. A fizetési haladék miatt kamatnövekmény keletkezik és a hitel eredeti futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik, a havi törlesztőrészlete azonban nem emelkedik majd.

Fizetési moratórium hatása

A moratórium időszaka alatt a tőketartozás nem csökken. A moratórium időszaka alatt a tőkére felszámított meg nem fizetett kamatot meg kell majd fizetnie. A moratórium lejártát követően a törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet, ezért szükséges futamidő a meghosszabbítása.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt találja.

A fizetési moratórium alatt lejáró szerződések 2020. december 31-ig meghosszabbodnak.

Igen, ennek folyamata változatlan marad a moratórium időszaka alatt is. A moratórium időszakában is meg kell fizetni az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó díjat.

Fizetési szándék jelzése

Ha eddig a bank beszedte törlesztőrészletét, nyilatkoznia kell a fizetési szándékáról.

Ha eddig átutalással vagy postai csekken fizette törlesztőrészletét, akkor nem kell nyilatkoznia, továbbra is így teljesíheti esedékes fizetési kötelezettségét.

Kérjük nyilatkozatát internetbankon keresztül tegye meg. Ha nincs internetbank hozzáférése honlapunkon keresztül adja be nyilatkozatát. Bankfiókjainkat kérjük csak akkor válassza, ha online csatornáinkon keresztül nem tudja benyújtani a nyilatkozatát.

Elsősorban az adós nyilatkozata szükséges, de azt adóstárstól is elfogadja a bank.

Nem szükséges nyilatkoznia. Ez esetben a törlesztőrészletek megfizetését kizárólag átutalással vagy postai csekken befizetve teljesítheti.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt találja.

Igen, a bank az esedékesség napján jóváírja törlesztésként.

A moratórium ideje alatt bármikor.

A nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézés díjmentes.

Igen. A biztosítás fenntartása érdekében annak díját továbbra is szükséges fizetnie.

A biztosító a káresemény (pl.: munkanélküliség, betegállomány) bekövetkeztekor az eredeti feltételek szerint szolgáltat, a biztosítási szolgáltatást a moratórium nem érinti.

Fizetési szándék változása

A moratóriumot megelőző szerződéses feltételek lépnek ismét életbe. Ha korábban a bank szedte be a törlesztőrészletet, akkor visszaállítjuk annak folyamatos beszedését.

A nyilatkozat feldolgozását követően az éppen aktuális esedékességű törlesztőrészletet beszedi a bank. A következő törlesztőrészleteket a bank már a korábbiaknak megfelelően szedi be.

Kérjük, a nyilatkozat megtételével egyidejűleg gondoskodjon arról, hogy a megfelelő fedezet a számláján rendelkezésre álljon.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt találja.

Bármikor dönthet úgy a moratórium időszaka alatt, hogy nem törleszt tovább, és élni kíván a moratóriummal, ilyenkor, ha nem fizet sem esik késedelembe. Csekkes befizetés, illetve átutalás esetén elegendő, ha nem teljesíti az esedékes befizetést, azonban a beszedés leállításához egy új erre vonatkozó nyilatkozatot kell majd tennie.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt találja.

Mindegy mikor dönt arról, hogy törleszteni szeretne és kéri a beszedések visszaállítását, a nyilatkozat feldolgozása után kezdi meg a bank az aktuális törlesztőrészletek beszedését. A moratóriummal érintett időszakok törlesztőrészleteinek kamatait és díjait majd a moratórium után kell a hátralévő, meghosszabbított futamidő alatt megfizetnie.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt találja.