Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ér.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium lezárultát követően – 2023. januárjától – a törlesztési kötelezettség újraindul.

Ha a kölcsönét az OTP Banknál vezetett számláról beszedés útján törleszti, kérjük gondoskodjon arról, hogy a fizetési moratórium lejártát követően a kölcsön törlesztési esedékességének napján a törlesztésre megjelölt lakossági bankszámlán a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon. Ha kölcsönét nem az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról törleszti, akkor kérjük gondoskodjon arról, hogy a fizetési moratórium lejártát követően a kölcsön törlesztési esedékességének napján a törlesztésre sor kerüljön.

A fizetési moratóriumról szóló jogszabályi rendelkezések szerint a fizetési moratórium lezárása után az eredeti, szerződés szerint megállapított törlesztőrészletek nem emelkedhetnek, ezért a fizetési moratórium alatt felszámított, meg nem fizetett kamat, esetleges kezelési költség és díj összege miatt a kölcsön futamideje hosszabbodik meg. A kamatperiódusonként változó kamatozású kölcsönök esetén, ha a kamatperiódus fordulónapja a fizetési moratórium időszakában volt és az ügyleti kamat növekedett, akkor a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően figyelembe vett eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet meghaladhatja az eredeti, a 2020. márciusa előtti törlesztőrészletet.

A kölcsönével kapcsolatos információkról és az ezzel kapcsolatos teendőiről levélben tájékoztatjuk.

Folyószámlahitel és hitelkártya esetén Önnek el kell kezdenie a moratóriumi időszak alatt meg nem fizetett kamatok és költségek megfizetését, melyet 12 havi egyenlő részletben ütemezünk.

Amennyiben a moratórium lejáratát követően fizetési nehézségei adódnának, úgy tájékozódjon a fizetéskönnyítési megoldásokról és kérjen segítséget az alábbi oldalunkon található elérhetőségeken.

Hogyan tud nyilatkozni a fizetési moratóriumból való kilépésről?

Ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal, akkor bármely számlája tekintetében, bármikor nyilatkozhat arról, hogy végleg ki akar lépni a moratóriumból.

A fizetési moratóriumból való kilépő nyilatkozatát megteheti online az OTPdirekt internetbankban, vagy személyesen az OTP Bank bármelyik fiókjában.

internetbankban

Kilépésről nyilatkozom

Nyilatkozatát az OTPdirekt internetbank Fizetési moratórium/Végleges kilépés menüpontban teheti meg.

A feldolgozási idő több nap is lehet, ez alatt türelmét kérjük.

OTP Bank fiókban nyilatkozom

Ha nem tudja online benyújtani nyilatkozatát, akkor bankfiókjainkban is megteheti.
Kérjük, a személyes fióki ügyintézést csak akkor válassza, ha nem tud online nyilatkozni!

Bent maradtam a fizetési moratóriumban

Ha 2022. július 31-ig nyilatkozott a fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől való fenntartásáról, akkor a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön- és lízingszerződések, valamint munkáltatói kölcsönök esetében 2022. december 31-ig nem kell megfizetnie a törlesztőrészleteit, a bank a fizetési moratóriumban részt vevő ügyfeleinél leállította a beszedést.

A fizetési moratóriummal érintett tartozásra a fizetési moratórium ideje alatt esedékessé váló kamat, kezelési költség, díj (például rendelkezésre tartási díj) összegét elkülönítetten gyűjti az OTP Csoport. Az elkülönített összeg a fizetési moratórium lejárta után válik esedékessé az újonnan meghatározott, meghosszabbításra kerülő, hátralévő futamidő alatt úgy, hogy az új törlesztőrészlet vagy lízingdíj nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet, illetve lízingdíj összege lett volna.

Kiléptem a fizetési moratóriumból

Ha 2022. július 31-ig nem nyilatkozott a fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől való fenntartásáról, akkor az addig fizetési moratórium alatt álló hitel- és kölcsönszerződései 2022. július 31-én automatikusan kiléptetésre kerülnek a moratóriumból.

Kérdése van?

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat és kérje munkatársaink segítségét!

Gyakran ismételt kérdések

Fizetési moratórium érvényessége, szabályai

Általánosságban elmondható, hogy a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések, illetve munkáltatói kölcsönök esetében 2021. október 31-ig nem kellett megfizetnie a törlesztőrészleteit, az OTP Csoport a fizetési moratóriumban részt vevő ügyfeleinél leállította a beszedést.

 • 2021. november 1-től csak azok lehettek moratóriumban, akik megfeleltek a meghosszabbított fizetési moratórium követelményeinek és további igénybevételi szándékukat nyilatkozatban jelezték az OTP Csoport felé 2021. október 31-ig,
 • a 2022. augusztus 1-jétől meghosszabbított fizetési moratóriumban pedig azok vehetnek részt, akik 2022. június 17-én és azt követően a meghosszabbított fizetési moratórium hatálya alatt álltak, abból nem léptek ki és a fizetési moratórium fenntartására 2022. július 31-ig OTPdirekt felületen vagy OTP bankfiókban külön jogszabályban meghatározott nyilatkozatot tettek.

A fizetési moratóriummal érintett tartozásra a fizetési moratórium ideje alatt esedékessé váló kamat, kezelési költség, díj (például rendelkezésre tartási díj) összegét elkülönítetten gyűjti az OTP Csoport. Az elkülönített összeg a fizetési moratórium lejárta után válik esedékessé az újonnan meghatározott, meghosszabbításra kerülő, hátralévő futamidő alatt úgy, hogy az új törlesztőrészlet, illetve lízingdíj nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet, illetve lízingdíj összege lett volna.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt talál, folyószámlahitelre vonatkozó információkat pedig itt talál.

2022. augusztus 1-jét követően a fizetési moratórium abban az esetben érvényes Önre, ha

 • 2021. szeptember 30-ig moratóriumban volt, és 2021. október 1. és 2021 október 31. között nyilatkozott arról, hogy bent kíván maradni a 2021. november 1-től meghosszabbított fizetési moratóriumban és abból nem lépett ki, valamint
 • 2022. július 31-ig nyilatkozott, hogy 2022. augusztus 1-jétől továbbra is igénybe kívánja venni a 2022. december 31-ig meghosszabbított fizetési moratóriumot.

Ha nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor 2022. augusztus 1-jét követően, vagy ha kilépett a fizetési moratóriumból, akkor a kilépés feldolgozását követően törlesztési kötelezettsége újraindul, melynek részleteiről levélben tájékoztatjuk.

Valamennyi 2020. március 18. napján fennálló, fel nem mondott lakossági hitel-, kölcsön- és ingatlanlízing szerződésre, beleértve a munkáltatói kölcsönszerződéseket is.

A 2021. november 1-jétől meghosszabbított fizetési moratóriumban azonban már csak azok a fenti feltételeknek megfelelő hitel-, kölcsön- és ingatlanlízing szerződések vettek részt, amelyek 2021. szeptember 30-án fizetési moratórium alatt álltak és a fizetési moratórium fenntartásáról a szerződés kötelezettje (adós/adóstárs, ill. a lízingbevevő) jogosultsága alapján 2021. október 31. napjáig nyilatkozatot tett.

A 2022. augusztus 1-jétől meghosszabbított fizetési moratóriumban azok a hitel-, kölcsön- és ingatlanlízing szerződések vesznek részt, amelyek 2022. június 17-én fizetési moratórium alatt álltak, abból nem léptek ki és a fizetési moratórium fenntartásáról a szerződés kötelezettje (adós/adóstárs, ill. a lízingbevevő) 2022. július 31. napjáig az OTP direkt felületen vagy OTP Bank fiókban nyilatkozatot tett.

Érintett termékek listája: lakás- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, önkéntes nyugdíjpénztári személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, lombard hitel, hitelkártya, folyószámlahitel, tartozásrendező kölcsön és ingatlan fedezet mellett nyújtott lízing.

A 2021. november 1. napjától a meghosszabbított fizetési moratórium, valamint a 2022. augusztus 1. napjától meghosszabbított fizetési moratórium hatálya nem terjed ki az alábbi ügyletekre: értékpapír fedezete mellett nyújtott lombard hitel, társasházak és lakásszövetkezetek OTP Lakástakarék által folyósított lakáskölcsönei, társasházak, lakásszövetkezetek által felvett hitelekhez kapcsolódó lakáselőtakarékossági szerződések.

Ingatlanlízing ügyletei kapcsán az OTP Ingatlanlízing oldalán talál részletes információkat.

Az OTP Lakástakarék által nyújtott áthidaló kölcsönökre (kölcsönre zárolt lakástakarék megtakarításra) és magánszemélyek vagy társasházak, lakásszövetkezetek által felvett lakáskölcsönökre, illetve lakástakarék megtakarítással kombinált bármely hitelre (hitelre zárolt lakástakarék megtakarításra) vonatkozóan az OTPLakástakarék magánszemélyeknek szóló és társasházi aloldalán talál részletes információkat.

Valamennyi 2020. március 18-án fennálló szerződés alapján már folyósított, de fel nem mondott szerződésből eredő tőke-, kamat-, és díj tartozásra vonatkozik. A szakaszos folyósítású hitelek esetében a bank a moratóriumot a teljes folyósított hitelösszegre kiterjedően nyújtja, amennyiben a kölcsön első részletének folyósítására 2020. március 18-ig sor került.

Folyószámlahitel esetében 2020. március 18. nap végi felhasznált és lekönyvelt hitelkeretre.

Hitelkártya esetén a 2020. áprilisi zárás napján fennálló tartozásra él a fizetési moratórium lehetősége, az ezt követő költésekre, terhelt díjakra, kamatokra már nem vonatkozik, azokat a szerződésben foglaltak alapján kell visszafizetni.

A törlesztési biztosítások díjának megfizetési kötelezettségét a fizetési moratórium nem érinti.

Fizetési moratórium hatása

A moratórium időszaka alatt a tőketartozás nem csökken. A moratórium időszaka alatt a tőkére felszámított meg nem fizetett kamatot és díjat meg kell majd fizetnie. A moratórium lejártát követően a törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet, ezért szükséges a futamidő meghosszabbítása.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt talál, folyószámlahitelre vonatkozó információkat pedig itt talál.

Annuitásos (egyenletes törlesztésű) kölcsönök esetén a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejárta után a meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetnie.
A fizetési moratórium lejárta után a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Keretjellegű termékek esetén az elmaradt kamatból és díjból eredő tartozást 12 havi részletekben kell megfizetni.

Lejáratkori tőketörlesztésű kölcsönök esetében a fizetési moratórium ideje alatt elkülönített kamatot az eredeti lejárati dátumot követően, a fizetési moratórium idejével meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetni a szerződés szerinti fizetési ütemezésben (havonta, negyedévente vagy évente) egyenlő részletekben.

A moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamat összege nem növekszik, mivel az nem kerül hozzáadásra a tőketartozáshoz és a moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamat összegére további kamat felszámítása sem történik.

Hitelkártya esetén a moratóriumba helyezett tartozás után, a moratórium időszakára számított kamatokat, valamint az egyéb, kártyahasználatból eredő költések után esetlegesen felszámított kamatokat kell megfizetni.

Folyószámlahitel esetén a fizetési moratórium időtartama alatt a moratórium alá tartozó – 2020. március 18-i - egyenlegre a bank nem terheli a kamatokat a számlán, hanem azokat elhatárolja és annak rendezésére a fizetési moratórium lejártát követően kerül sor. A 2020. március 18-i egyenleg feletti költésekre a kamatterhelés szerződés szerint történik. A kezelési költség és lehívási díj (Smart fizetési számla esetén) elszámolására és terhelésre a moratórium lejártát követően kerül sor.

Igen, mindkét termék esetén van rá lehetőség. Hitelkártya esetén a Moratóriumi halasztott kamat alszámlára vonatkozó előtörlesztési igényt szükséges a bank felé jelezni bankfiókban, vagy Contact Centeren keresztül. Folyószámlahitel esetén pedig a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tartozás átütemezésére vonatkozó Kérelmet szükséges a bankfiókban benyújtania.

Egyéb kölcsön esetében is van rá lehetőség, az előtörlesztendő összegnek a hitelszámlára való utalása és részleges előtörlesztési megbízás megadása mellett. A fizetési moratórium ideje alatt összegyűlt kamat előtörlesztés útján való megfizetése díjmentes.

Ha a moratórium alatt felhalmozott tartozások megfizetése a moratórium lejáratát követően történik, akkor a futamidő visszaállítására csak szerződésmódosítás keretében – ingatlanfedezetű hitel esetében a szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalása mellett, melynek költsége az ügyfelet terheli - van lehetőség. Ha a felhalmozott tartozások teljes körű rendezése a moratórium időszakán belül valósul meg, akkor a moratórium lejáratakor nem történik automatikus futamidő hosszabbítás.

A fizetési moratórium lejáratát követően az OTP Csoport a kölcsön futamidejét oly mértékben köteles meghosszabbítani, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott tartozás havi megfizetendő összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A szerződéseket érintő módosulások a jogszabály előírásai alapján automatikusan következtek be.

A jogszabály nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre, ha az adós a módosított futamidővel nem kíván élni, és kéri az eredeti szerződés szerinti futamidő visszaállítását. Természetesen bankunk nem zárkózik el az eredeti futamidő visszaállításától, a magasabb törlesztőrészlet miatt erre azonban jelenleg csak szerződésmódosítás keretein belül, a jövedelem arányos törlesztőrészletre vonatkozó előírások teljesülése esetén van lehetőség. Az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számítunk fel.

A fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tartozások utólagos (fizetési moratórium lejáratát követően teljesített) rendezése esetén is csak szerződésmódosítás keretében valósítható meg a futamidő rövidítés/visszaállítás. A szerződésmódosításért díjat nem számítunk fel. A jelzáloghitelek esetében a szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalása válik szükségessé, az ennek kapcsán felszámított díj nem banki díj, ezért a szerződésmódosítások esetében ezt a költséget az ügyfeleknek kell megfizetniük.

Hitelkártyával rendelkező és moratóriummal érintett ügyfelek a 2021 és 2022-es moratórium lejárata kapcsán is fognak írásban tájékoztatást kapni.

A hitelkártyás ügyfelek a havi hitelkártya számlakivonaton rendszeres tájékoztatást kapnak a moratóriumi tőke és a meg nem fizetett, halasztott kamatokról és díjakról. Amennyiben az ügyfél hitelkártyából eredő tartozása folyamatosan moratórium alatt áll, akkor számára 2020 év végén megnyitásra került egy kamatmentes moratóriumi alszámla, mely a 2020-as moratórium alatt meg nem fizetett kamatokból és díjakból áll. A 2021 és 2022-es moratórium időtartama alatt meg nem fizetett kamatok és díjak a moratóriumi tőke alszámlán kimutatva folyamatosan határolódnak el. A 2021 és 2022-es moratórium lejáratakor, vagy moratóriumból való kilépéskor a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es moratórium miatt fennálló, halasztott fizetésű kamat és díj összevezetésre kerül, és a következő zárlati időponttól kezdődik meg ennek a meg nem fizetett halasztott kamatnak és díjnak, valamint a moratóriumi tőkének a törlesztése 12 hónapon keresztül.

A moratóriumra irányadó hatályos jogszabályok azt rögzítik, hogy az ügyfelek törlesztőrészlete nem növekedhet a moratóriumot követően. Ha nem kerül sor a rendszeres havi törlesztésre - figyelemmel arra, hogy a kölcsönök kamatozása folyamatos - úgy a meg nem fizetett kamat és díj felhalmozódik, amellyel a tartozása nőni fog.

A törlesztőrészlet emelkedésének többféle oka lehet, néhány jellemző típus:

 • Szakaszos folyósítású ügyletek esetén további kölcsönrész folyósításra került sor.
 • A moratórium időszaka alatt a felszámítandó kamat mértéke emelkedett, mert a kamatperiódus lejárt, az új kamatperiódusban alkalmazandó kamat a referencia kamat (BUBOR/EURIBOR), vagy a referencia hozam (ÁKK, árazó jelzáloglevélhez tartozó ÁKK) emelkedett.
 • Kamattámogatott kölcsön esetén a kamattámogatás időszaka lejárt.
 • A türelmi idő lejárt, így a kamatfizetési kötelezettségen felül tőkefizetési kötelezettség is keletkezett.
 • Az adósvédelmi programon belül igényelt törlesztőrészlet csökkentési időszak lejárt.

A törlesztőrészlet csökkenésének jellemző okai:

 • A kölcsöntartozás előtörlesztésére került sor (pl.: lakástakarék vagy életbiztosítás jóváírásából, állami támogatás elszámolásából).
 • A moratórium időszaka alatt a felszámítandó kamat csökkent, mert kamatperiódus lejárt, az új kamatperiódusban alkalmazandó kamat a referencia kamat (BUBOR/EURIBOR), vagy a referencia hozam (ÁKK, árazó jelzáloglevélhez tartozó ÁKK) csökkent.

A fizetési moratórium alatt lejáró szerződések a 2021. október 31-ét követő első esedékességi napig, illetve jogosultság és a fizetési moratórium fenntartása iránti kérelem határidőben történt benyújtása esetén 2022. július 31-ét követő első – vagy amennyiben 2022. július 31-ig a fizetési moratórium meghosszabbítását kérte, úgy 2022. december 31-et követő első - esedékességi napig meghosszabbodnak, és új törlesztőrészlet kerül beállításra a számlán a fizetési moratórium lejáratát követően.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződésmódosulására a fizetési moratórium lejáratát követően kerül sor, oly módon, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott tartozás havi megfizetendő összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

A fizetési moratórium alatt lejáró türelmi időszakok a 2021. október 31-ét követő első esedékességi napig, illetve jogosultság és a fizetési moratórium fenntartása iránti kérelem határidőben történt benyújtása esetén 2022. július 31-ét követő első – vagy amennyiben 2022. július 31-ig a fizetési moratórium meghosszabbítását kérte, úgy 2022. december 31-et követő első - esedékességi napig meghosszabbodnak. (Amennyiben a futamidő és a türelmi időszak lejárata nem azonos időpontra esik, akkor ilyen esetben a kölcsön futamideje a türelmi időszak hosszabbítás mértékével azonos módon szintén meghosszabbításra kerül.)

A jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződésmódosulására a fizetési moratórium lejáratát követően kerül sor oly módon, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott, meg nem fizetett kamat- és díj tartozás havi megfizetendő összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

A moratórium miatt ügyintézési/szerződésmódosítási díjat nem kell fizetni.

Mindkettőre lehetősége van, de fontos tudnia, hogy előtörlesztés esetén először a fizetési moratórium miatt meg nem fizetett kamat- és díjtartozása kerül rendezésre és azt követően a tőketartozás.

A beszedett/megfizetett törlesztőrészlet elszámolási sorrendjét a moratórium nem befolyásolja, így a szerződéses rendelkezések szerint továbbra is a kamat, díj és a költség tartozásra történő elszámolás megelőzi a tőkére történő elszámolást.

A piaci feltételű lakás- és jelzáloghitelekre a moratórium időszaka előtt megállapított Hűség kamatkedvezményt a moratórium végéig abban az esetben is biztosítjuk, ha nem érkezik jövedelem a számlájára, vagy a korábbiakhoz képest alacsonyabb összeget kap.

Fizetési szándék jelzése

Ha ki szeretne lépni a fizetési moratóriumból, akkor lehetősége van nyilatkozattételre, de a kilépés végleges, később már nem léphet vissza.

A nyilatkozatot személyesen bankfiókunkban, vagy online formában teheti meg. Kérjük, nyilatkozatát lehetőség szerint online, az OTPdirekt internetbankon keresztül tegye meg. Bankfiókjainkat kérjük, csak akkor válassza, ha internetbank hozzáféréssel nem rendelkezik.

A nyilatkozatot az adóstól és az adóstárstól is elfogadja a bank. Az egyik adós által tett nyilatkozat a másik adósra is érvényes.

Egyetemlegesen kötelezett adósok esetében az egyetemlegesség folytán a bankhoz bármelyik adós által intézett jognyilatkozat, és bármelyik adósnak a bankkal szemben végzett jogcselekménye a másik (többi) adósra is külön nyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül kihat.

Hitelkártya esetében nyilatkozatot csak a főkártya birtokosa tehet.

Legkésőbb a nyilatkozat megtételétől számított 3 munkanapon belül kerül sor a feldolgozásra.

A fiókban és az OTPdirekten keresztül lehetősége van minden hitelre egy nyilatkozatot tenni.

A fizetési moratóriumból való kilépésről, azaz törlesztés folytatásáról tett nyilatkozat 3 munkanapon belül kerül feldolgozásra, ezt követően az esetleges korábban felhalmozott hátralékok utólagos beszedése azonnal megtörténik és a következő esedékességtől újraindul a törlesztőrészletek beszedése is.

Ennek megfelelően a moratórium hatálya alatt a bank a mindenkor esedékes, de a kilépési nyilatkozat feldolgozása előtt meg nem fizetett törlesztőrészletet moratórium alatt felhalmozott tartozásnak tekinti.

Kérjük, a nyilatkozat megtételével egyidejűleg gondoskodjon arról, hogy a megfelelő fedezet a számláján rendelkezésre álljon.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt talál, folyószámlahitelre vonatkozó információkat pedig itt talál.

Ingatlanlízing kapcsán az OTP Ingatlanlízing oldalán talál részletes információkat.

Nem szükséges nyilatkoznia. Ez esetben a törlesztőrészletek megfizetését továbbra is átutalással vagy postai csekken befizetve teljesítheti. (Minden részlet megfizetésére a következő esedékességi nap előtti munkanapig van lehetőség.)

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt talál, folyószámlahitelre vonatkozó információkat pedig itt talál.

A moratóriumból való kilépés feldolgozását követően a moratórium ideje alatt felhalmozott, és meg nem fizetett hitelkamatot és díjat 12 egyenlő részletben kell megfizetnie az ügyfélnek. A hitelkamat részlete a havi záráskor terhelődik a hitelszámlán, illetve ez az összeg a minimum fizetendő tartozás részét képezi. Amennyiben az elmaradt kamatból és díjból eredő tartozás összege nem haladja meg folyószámlahitel esetén a 12 forintot, úgy az egyösszegben válik esedékessé.

Igen, a bank azt jóváírja törlesztésként.

Ingatlanlízing kapcsán az OTP Ingatlanlízing oldalán talál részletes információkat.

A moratórium ideje alatt bármikor.

A nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézés díjmentes.

Igen. A biztosítás fenntartása érdekében annak díját továbbra is szükséges fizetnie.

A biztosító a káresemény (pl.: munkanélküliség, betegállomány) bekövetkeztekor az eredeti feltételek szerint szolgáltat, a biztosítási szolgáltatást a moratórium nem érinti.

Ingatlanlízing kapcsán az OTP Ingatlanlízing oldalán talál részletes információkat.

Önálló, kölcsönszerződéshez nem kapcsolódó LTP betétek beszedését nem érinti a moratórium. Viszont, ha az LTP betéthez már folyósított banki hitel is kapcsolódik, akkor a moratórium - a hitel fennállása alatt - automatikusan vonatkozik a kapcsolódó LTP betétre is. Az utóbbi esetben a Lakástakarék havi betét összegére és annak havi díjára is érvényes a moratórium. További információkat az OTP Lakástakarék magánszemélyeknek szóló és társasházi aloldalán talál részletes információkat.

Fizetési szándék változása

A moratóriumot megelőző szerződéses feltételek lépnek ismét életbe. Ha korábban a bank szedte be a törlesztőrészletet, akkor visszaállítjuk annak folyamatos beszedését. (A moratóriummal érintett időszakban felhalmozott tartozást a moratórium után hátralévő, meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetnie.)

A nyilatkozat feldolgozását követően az éppen aktuális meg nem fizetett törlesztőrészletét, valamint az ezt követő esedékes törlesztőrészleteit

 • 2021. október 31-ig, illetve
 • jogosultság és a fizetési moratórium fenntartása iránti kérelem határidőben (2021. október 31-ig) történt benyújtása esetén 2022. július 31-ig,
 • jogosultság és a fizetési moratórium fenntartása iránti kérelem határidőben (2022. július 31-ig) történt benyújtása esetén 2022. december 31-ig

nem kell megfizetnie. Ha korábban a bank szedte be a törlesztőrészletét, akkor a nyilatkozat feldolgozását követően a beszedés automatikusan leállításra kerül a fizetési moratórium lejáratáig.

A fizetési moratórium miatt, a meg nem fizetett kamatokból és díjakból felhalmozott tartozása keletkezik és a hitel eredeti futamideje legalább a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A moratóriummal érintett időszakban felhalmozott tartozást a fizetési moratórium után hátralévő, meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetnie.

Ha Ön kilépett a fizetési moratóriumból, már nem léphet vissza. Törlesztőrészlettel kapcsolatos nehézségek esetén az adósvédelmi programunkkal tudunk segítséget nyújtani. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a programról ezen az oldalon talál.

Mindegy mikor dönt arról, hogy törleszteni szeretne és kéri a beszedések visszaállítását, a bank a nyilatkozat feldolgozása után kezdi meg az aktuális törlesztőrészletek beszedését. A fizetési moratóriummal érintett időszakok törlesztőrészleteinek kamatait és díjait majd a fizetési moratórium után kell a hátralévő, meghosszabbított futamidő alatt megfizetnie. A fizetési moratóriumból történő kilépés 2021. november 1. után végleges, tehát nem lehet visszalépni a fizetési moratóriumba.

Hitelkártyára vonatkozó információkat itt talál, folyószámlahitelre vonatkozó információkat pedig itt talál.

Késedelmek kezelése

A bank a 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bek. alapján átadja a KHR részére azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik

 • a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és
 • a minimálbérösszeget meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

Ha késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére, úgy annak tartalma egy esetleges kölcsönigénylés során látható lesz a választott pénzügyi intézmény részére. Ez negatívan befolyásolhatja igénylése kimenetelét.

A fizetési moratórium hatálya alatt a 2020. március 18-ig folyósított kölcsön-, és hitelszerződések törlésztőrészleteit, keretjellegű szerződések (hitelkártya, folyószámlahitel szerződések) esetén a 2020. március 18. napján fennálló kihasznált egyenlegeket és azok kamatait, az ügyfeleknek nem szükséges fizetni, ezeket az összegeket a bank nem szedi be.

A fizetési moratórium a 2020. március 18-án fennálló késedelmes tartozásokra is vonatkozik. Tehát az ekkor késedelemben lévő kölcsön-, és hitelszerződések (keretjellegű termék esetén moratóriummal érintett keretösszeg mértékéig) esetében a késedelmes tartozás összegének és késedelmes napjainak számítása is felfüggesztésre került. Ezek a moratórium időtartama alatt nem növekednek.
Az ilyen típusú szerződések esetében a KHR felé mulasztással kapcsolatos adatszolgáltatás nem történik.
A fizetési moratórium időszakát követően a késedelmes tartozás összege növekedik, és a késedelmes napok számának számítása is tovább folytatódik. Érdemes megfontolni a késedelmes tartozás rendezését a moratórium időszakában is. Erre a moratóriumtól függetlenül is lehetősége van.

A fizetési moratóriummal kapcsolatos szabályozásról ezen a linken olvashat.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.