Fizetési moratórium vállalkozások részére

A kormány 2020. március 18-án tőke-, kamat- és díjfizetési moratóriumot (fizetési haladék) hirdetett, így a 47/2020-as, a 62/2020-as, a 637/2020-as, a 317/2021-es, 536/2021-es és a 216/2022-es kormányrendelet által érintett ügyfelek 2020. március 18-ig részben, vagy egészében folyósított vállalkozói és társasházi hitelei esetében a hiteltörlesztési kötelezettséget automatikusan felfüggesztettük.

Milyen vállalkozások vehetnek részt a fizetési moratóriumban?

Az általános fizetési moratórium 2022. július 31-ig tartott. Ezt követően annak a vállalkozásnak volt lehetősége 2022. december 31-ig halasztani hiteltörlesztését, amely 2022. július 1. és 2022. július 31. között ezt kérelmezte, és jogosult a fizetési moratórium további igénybevételére. Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek a törvény értelmében erre nem volt lehetőségük.

A határidő jogvesztő, 2022. július 31. után a fizetési moratórium meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatot az OTP Bank nem tud befogadni.

Van-e teendőjük a vállalkozásoknak a hitelmoratórium kapcsán?

 • Ha vállalkozása kérvényezte, és jogosult volt a fizetési moratórium meghosszabbítására, 2022. december 31-ig élhet a hiteltörlesztés halasztásának lehetőségével és nincs egyéb teendője.
 • Ha vállalkozása kérvényezte, és jogosult volt a fizetési moratórium meghosszabbítására, ám még 2022. december 31. előtt kilépne belőle, kérjük, az érintett szerződések tekintetében erről írásban nyilatkozzon az alábbi dokumentum kitöltésével.

 

Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatokat cégszerűen aláírva és két tanú hitelesítésével ellátva küldje el a vallalatimoratorium@otpbank.hu e-mail címre.

Ha nem tudja emailen elküldeni nyilatkozatát, akkor személyesen bankfiókjainkban is leadhatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha vállalkozása kilép a fizetési moratóriumból, a hatályos szabályozás értelmében nincs további lehetősége, hogy visszalépjen.

 • Ha vállalkozása 2022. július 31-jét követően nem jogosult a fizetési moratórium további igénybevételére, akkor 2022. augusztus 1-től valamennyi hiteléhez kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget kell tennie.

Van-e lehetőség a moratóriumi hiteldíj tartozás fizetési ütemezésének módosítására?

Ha Ön korábban NEM tett nyilatkozatot az adott hitelszerződésre vonatkozóan a moratóriumból való kilépésre, akkor alapesetben a moratóriumból kikerült tartozások kamat, - díj- és jutalék terheit (a továbbiakban: hiteldíj) az OTP Bank az alábbiak szerint szedi be:

Azon hitelek esetén, ahol a tőketörlesztés a véglejáratkor egyösszegben esedékes, a futamidő, de maximum 12 hónap alatt egyenlő részletben kell megfizetni a moratórium alatt felhalmozott hiteldíjakat. Például:

 • folyószámlahiteleknél - a moratóriumi tartozás beszedése a kamatperiódussal megegyező gyakoriság szerint történik
 • olyan hitelek esetében, ahol szerződés szerint a tőketörlesztés a véglejáratkor egyösszegben esedékes - a moratóriumi tartozás beszedése havonta történik függetlenül a hitelügylet kamatfizetési gyakoriságától
 • ezeknél a hiteleknél a lejárati idő a moratóriumi hiteldíj tartozás miatt nem változott, a moratóriumi hiteldíj tartozás a futamidő alatt beszedésre kerül.

Azon hitelek esetében, amelyeknél a szerződés szerint a futamidő alatt rendszeres a tőketörlesztési kötelezettség:

 • a tőketörlesztőrészletek megfizetését követően,
 • a törlesztőrészlet összegével megegyező részletekben,
 • a törlesztés gyakorisága szerint kerül beszedésre a moratóriumi hiteldíj tartozás,
 • így a moratóriumi tartozás megfizetésének idejével a hitel lejárati dátuma meghosszabbításra került.

Ha vállalkozása a fentiektől eltérően egyösszegben, vagy legfeljebb 12 hónap alatt fizetné meg a moratóriumi hiteldíj tartozását, erről nyilatkozzon írásban az alábbi dokumentum kitöltésével:

Letöltöm a módosító nyilatkozatot

 

 • Egyösszegű visszafizetés esetén az OTP Bank a letölthető nyilatkozat feldolgozása után a felhalmozott moratóriumi hiteldíj fennálló összegével egyösszegben terheli meg a vállalkozás bankszámláját.
 • Legfeljebb 12 hónap alatt történő – kamatmentes – fizetés esetén az OTP Bank a letölthető nyilatkozat feldolgozását követően a felhalmozott moratóriumi hiteldíjat maximum 12 hónap alatt havonta, egyenlő összegben vonja le vállalkozása bankszámlájáról. Ha a hitel végső lejáratáig kevesebb, mint 12 hónap van hátra, akkor a még hátralévő futamidő hónapjaira arányosan osztja szét az OTP Bank a tartozás visszafizetését.

 

Ha Ön korábban tett nyilatkozatot az adott hitelszerződésre vonatkozóan a moratóriumból való kilépésre, akkor, alapesetben a moratóriumból kikerült tartozások kamat- és díjterheit az OTP Bank a kilépő nyilatkozatnak megfelelően szedi be.

Ha vállalkozása a kilépő nyilatkozatában foglaltaktól eltérően mégis egyösszegben fizetné meg a moratóriumi kamattartozását, erről nyilatkozzon írásban az alábbi dokumentum kitöltésével:

Letöltöm a módosító nyilatkozatot

 

 • Egyösszegű visszafizetés esetén az OTP Bank a letölthető nyilatkozat feldolgozása után a felhalmozott moratóriumi hiteldíj fennálló összegével egyösszegben terheli meg a vállalkozás bankszámláját.

Fizetési moratórium benzinkutak számára

A kisbenzinkutak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében fizetési moratóriumot vehetnek igénybe 2022. október 1-ig a 84/2022. (III.5.) és 213/2022. Kormányrendeletek alapján. Ha a benzinkutat üzemeltető vállalkozás él a lehetőséggel, az adott ügylet tekintetében a moratórium időszakaA “Benzinkutas moratóriumba belépő nyilatkozat” bankhoz való benyújtása és 2022. október 1-e közötti időszak. alatt mentesül a fennálló hitel- és kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége alól. A moratórium időszaka alatt esedékes tőkefizetési kötelezettségeit és felszámított kamat- és kezelési költség tartozását a moratóriumi időszakot követően kell megfizetnie.

Milyen vállalkozások vehetnek részt a benzinkutak számára hirdetett fizetési moratóriumban?

Az az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető vehet részt benne, amely:

 • legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtet,
 • az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevétele 2021. évben nem haladta meg az 50 milliárd forintot,
 • forgalmazza a következő hatósági áras termékeket:
  • az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, és/vagy
  • az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj,
 • nem hirdet üzemszünetet, és
 • a fentieket hitelt érdemlően alátámasztó okiratokkal és dokumentumokkal rendelkezik.

Hogyan vehető igénybe a benzinkutak számára hirdetett fizetési moratórium?

Azok a vállalkozások, amelyek megfelelnek a 84/2022. (III.5.) és 213/2022. Kormányrendeletekben előírt feltételeknek, a fennálló, élő hitel- és kölcsönszerződéseikre igényelhetik a fizetési moratóriumot, az alábbi nyilatkozat kitöltésével és beküldésével:

 

Kérjük, hogy a kitöltött belépő nyilatkozatot cégszerűen aláírva küldje el a vallalatimoratorium@otpbank.hu e-mail címre.

Ha nem tudja emailen elküldeni nyilatkozatát, akkor személyesen bankfiókjainkban is leadhatja.

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jelenleg részt vesznek a – a nem benzinkutas – fizetési moratóriumban, az adott ügylet vonatkozásában először kilépő nyilatkozatot kell tenniük, csak ezt követően adható be a benzinkutas moratóriumba belépő nyilatkozat.

Fizetési moratórium agrárvállalkozások részére

A pénzügyi nehézséggel küzdő agrárvállalkozások helyzetük stabilizálása érdekében fizetési moratóriumot vehetnek igénybe 2022. szeptember 1-jétől 2023. december 31-ig a 292/2022. (VIII. 8.) Kormányrendelet alapján.

Ha élt a lehetőséggel, és az OTP Bank Nyrt-hez a határidőn belül, 2022. szeptember 15-ig benyújtotta a honlapunkról letölthető nyilatkozatot, kérelmére – a jogszabályi feltételeknek megfelelés esetén – a moratórium időszaka alatt mentesül a fennálló hitel- és kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége alól. A moratórium időszaka2022. szeptember 1. és 2023. december 31. közötti időszak. alatt esedékes tőkefizetési kötelezettségeit és felszámított kamat- és kezelési költség tartozását a moratóriumi időszakot követően kell megfizetnie.

A nyilatkozati határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 2022. szeptember 15. után az OTP Bank nem jogosult nyilatkozatot befogadni.

Milyen adósok vehetnek részt az agrárvállalkozások számára hirdetett fizetési moratóriumban?

Az az adós vehet részt benne, és volt jogosult kérelmet benyújtani, amely:

 • a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatásokTEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01 , erdőgazdálkodás TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02, halászat, halgazdálkodásTEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03 szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy,
 • a hitel célja megfelel valamely szakágazatnak: növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás.

Van-e teendőjük az agrárvállalkozásoknak a hitelmoratórium kapcsán?

 • Ha az adós kérvényezte, és jogosult volt az agrár fizetési moratóriumra, 2023. december 31-ig élhet a hiteltörlesztés halasztásának lehetőségével és nincs egyéb teendője.
 • Ha az adós kérvényezte, és jogosult volt az agrár fizetési moratóriumra, ám még 2023. december 31. előtt kilépne belőle, kérjük, az érintett szerződések tekintetében erről írásban nyilatkozzon az alábbi dokumentum kitöltésével.(A kilépéssel érintett hiteléhez kapcsolódó valamennyi fizetési kötelezettségének eleget kell tennie.)

 

Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot cégszerűen aláírva és két tanú hitelesítésével ellátva küldje el a vallalatimoratorium@otpbank.hu e-mail címre.

Ha nem tudja emailen elküldeni nyilatkozatát, akkor személyesen bankfiókjainkban is leadhatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adós kilép a fizetési moratóriumból, a hatályos szabályozás értelmében nincs további lehetősége, hogy visszalépjen.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.