A kormány 2020. március 18-án tőke-, kamat- és díjfizetési moratóriumot (fizetési haladék) hirdetett, így a 47/2020-as, a 62/2020-as, a 637/2020-as, a 317/2021-es, 536/2021-es és a 216/2022-es kormányrendelet által érintett ügyfelek 2020. március 18-ig részben, vagy egészében folyósított vállalkozói és társasházi hitelei esetében a hiteltörlesztési kötelezettséget automatikusan felfüggesztettük.

Milyen vállalkozások vehetnek részt továbbra is a fizetési moratóriumban?

Az általános fizetési moratórium 2022. június 30-ig tartott, amely automatikusan meghosszabbításra kerül 2022. július 31-ig. Ezt követően annak a vállalkozásnak van lehetősége 2022. december 31-ig halasztani hiteltörlesztését, amely 2022. július 1. és 2022. július 31. között ezt kérelmezi, és jogosult a fizetési moratórium további igénybevételére. Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek a törvény értelmében erre nincs lehetőségük.

Azok a vállalkozások jogosultak a fizetési moratórium meghosszabbítására, amelyek 2022. június 30-án éltek a fizetési moratórium lehetőségével és 2022. július 31-ig kérelmezik annak meghosszabbítását.

Van-e teendőjük a vállalkozásoknak a hitelmoratórium kapcsán?

 • Ha vállalkozása jogosult a fizetési moratórium meghosszabbítására, 2022. július 31-ig kérvényezheti a belépő nyilatkozat kitöltésével.

 

 • Ha vállalkozása korábban jogosult volt a fizetési moratórium meghosszabbítására, ám még 2022. július 31. előtt kilépne belőle, kérjük, az érintett szerződések tekintetében erről írásban nyilatkozzon az alábbi dokumentum kitöltésével.

 

Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatokat cégszerűen aláírva és két tanú hitelesítésével ellátva küldje el a vallalatimoratorium@otpbank.hu e-mail címre.

Ha nem tudja emailen elküldeni nyilatkozatát, akkor személyesen bankfiókjainkban is leadhatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha vállalkozása 2022. július 31-ig nem nyilatkozik a belépő nyilatkozat kitöltésével a fizetési moratórium meghosszabbításáról, akkor a hatályos szabályozás értelmében 2022. augusztus 1-től valamennyi hiteléhez kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget kell tennie.

Van-e lehetőség a moratóriumi hiteldíj tartozás fizetési ütemezésének módosítására?

Ha Ön korábban NEM tett nyilatkozatot az adott hitelszerződésre vonatkozóan a moratóriumból való kilépésre, akkor alapesetben a moratóriumból kikerült tartozások kamat, - díj- és jutalék terheit (a továbbiakban: hiteldíj) az OTP Bank az alábbiak szerint szedi be:

Azon hitelek esetén, ahol a tőketörlesztés a véglejáratkor egyösszegben esedékes, a futamidő, de maximum 12 hónap alatt egyenlő részletben kell megfizetni a moratórium alatt felhalmozott hiteldíjakat. Például:

 • folyószámlahiteleknél - a moratóriumi tartozás beszedése a kamatperiódussal megegyező gyakoriság szerint történik
 • olyan hitelek esetében, ahol szerződés szerint a tőketörlesztés a véglejáratkor egyösszegben esedékes - a moratóriumi tartozás beszedése havonta történik függetlenül a hitelügylet kamatfizetési gyakoriságától
 • ezeknél a hiteleknél a lejárati idő a moratóriumi hiteldíj tartozás miatt nem változott, a moratóriumi hiteldíj tartozás a futamidő alatt beszedésre kerül.

Azon hitelek esetében, amelyeknél a szerződés szerint a futamidő alatt rendszeres a tőketörlesztési kötelezettség:

 • a tőketörlesztőrészletek megfizetését követően,
 • a törlesztőrészlet összegével megegyező részletekben,
 • a törlesztés gyakorisága szerint kerül beszedésre a moratóriumi hiteldíj tartozás,
 • így a moratóriumi tartozás megfizetésének idejével a hitel lejárati dátuma meghosszabbításra került.

Ha vállalkozása a fentiektől eltérően egyösszegben, vagy legfeljebb 12 hónap alatt fizetné meg a moratóriumi hiteldíj tartozását, erről nyilatkozzon írásban az alábbi dokumentum kitöltésével:

Letöltöm a módosító nyilatkozatot

 

 • Egyösszegű visszafizetés esetén az OTP Bank a letölthető nyilatkozat feldolgozása után a felhalmozott moratóriumi hiteldíj fennálló összegével egyösszegben terheli meg a vállalkozás bankszámláját.
 • Legfeljebb 12 hónap alatt történő – kamatmentes – fizetés esetén az OTP Bank a letölthető nyilatkozat feldolgozását követően a felhalmozott moratóriumi hiteldíjat maximum 12 hónap alatt havonta, egyenlő összegben vonja le vállalkozása bankszámlájáról. Ha a hitel végső lejáratáig kevesebb, mint 12 hónap van hátra, akkor a még hátralévő futamidő hónapjaira arányosan osztja szét az OTP Bank a tartozás visszafizetését.

 

Ha Ön korábban tett nyilatkozatot az adott hitelszerződésre vonatkozóan a moratóriumból való kilépésre, akkor, alapesetben a moratóriumból kikerült tartozások kamat- és díjterheit az OTP Bank a kilépő nyilatkozatnak megfelelően szedi be.

Ha vállalkozása a kilépő nyilatkozatában foglaltaktól eltérően mégis egyösszegben fizetné meg a moratóriumi kamattartozását, erről nyilatkozzon írásban az alábbi dokumentum kitöltésével:

Letöltöm a módosító nyilatkozatot

 

 • Egyösszegű visszafizetés esetén az OTP Bank a letölthető nyilatkozat feldolgozása után a felhalmozott moratóriumi hiteldíj fennálló összegével egyösszegben terheli meg a vállalkozás bankszámláját.

Fizetési moratórium benzinkutak számára

A kisbenzinkutak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében fizetési moratóriumot vehetnek igénybe 2022. október 1-ig a 84/2022. (III.5.) és 213/2022. Kormányrendeletek alapján. Ha a benzinkutat üzemeltető vállalkozás él a lehetőséggel, az adott ügylet tekintetében a moratórium időszakaA “Benzinkutas moratóriumba belépő nyilatkozat” bankhoz való benyújtása és 2022. október 1-e közötti időszak. alatt mentesül a fennálló hitel- és kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége alól. A moratórium időszaka alatt esedékes tőkefizetési kötelezettségeit és felszámított kamat- és kezelési költség tartozását a moratóriumi időszakot követően kell megfizetnie.

Milyen vállalkozások vehetnek részt a benzinkutak számára hirdetett fizetési moratóriumban?

Az az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető vehet részt benne, amely:

 • legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtet,
 • az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevétele 2021. évben nem haladta meg az 50 milliárd forintot,
 • forgalmazza a következő hatósági áras termékeket:
  • az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, és/vagy
  • az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj,
 • nem hirdet üzemszünetet, és
 • a fentieket hitelt érdemlően alátámasztó okiratokkal és dokumentumokkal rendelkezik.

Hogyan vehető igénybe a benzinkutak számára hirdetett fizetési moratórium?

Azok a vállalkozások, amelyek megfelelnek a 84/2022. (III.5.) és 213/2022. Kormányrendeletekben előírt feltételeknek, a fennálló, élő hitel- és kölcsönszerződéseikre igényelhetik a fizetési moratóriumot, az alábbi nyilatkozat kitöltésével és beküldésével:

 

Kérjük, hogy a kitöltött belépő nyilatkozatot cégszerűen aláírva küldje el a vallalatimoratorium@otpbank.hu e-mail címre.

Ha nem tudja emailen elküldeni nyilatkozatát, akkor személyesen bankfiókjainkban is leadhatja.

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jelenleg részt vesznek a – a nem benzinkutas – fizetési moratóriumban, az adott ügylet vonatkozásában először kilépő nyilatkozatot kell tenniük, csak ezt követően adható be a benzinkutas moratóriumba belépő nyilatkozat!

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.