ltp-ugyintezes-termek-hero

A szerződés módosítása, átruházása

Szerződésmódosítás

Szerződésmódosításnak minősül a szerződéses összeg módosítása (emelés vagy csökkentés), a szerződéses módozat megváltoztatása, valamint a szerződés megosztása vagy összevonása.

Fontos tudnia, hogy a 2017. július 1-jén vagy azt követően megkötött szerződések esetén a szerződésmódosítástól számított 2 hónapig, a 2017. június 30-ig megkötött szerződések esetén 3 hónapig nem kerülhet sor kiutalásra. Egy már kiutalt szerződés módosítására csak akkor van lehetősége, ha a kifizetés még nem kezdődött el, és Ön a kiutalással kapcsolatos jogairól lemond.

Általános tudnivalók

A szerződéses összeg emelésénél vagy csökkentésénél figyelembe kell venni az adott módozat maximális és minimális szerződéses összegét.

Ha Ön a 2018. október 17. előtt kötött lakástakarék-szerződése megtakarítási idejét szeretné meghosszabbítani, akkor Önt a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg állami támogatás, mert állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.

A szerződéses összeg csökkentésekor a számlanyitási díj arányos része nem igényelhető vissza. A szerződéses összeg emelésekor számlanyitásidíj-különbözetet számítunk fel a szerződéses összeg növekményére, amit a módosítási kérelemmel egy időben, egy összegben kell befizetni.

A szerződésmódosítás után felszámított díjat díjat a Díjtáblázat tartalmazza.

Hogyan kezdeményezheti a szerződéses összeg módosítását?

A módosítást az OTP Bank fiókjaiban személyesen tudja kezdeményezni. A kényelmes, várakozás nélküli ügyintézéshez időpontot is foglalhat.

Általános tudnivalók

A lakás-előtakarékoskodó a szerződéses módozatát megváltoztathatja: áttérhet hosszabb vagy rövidebb megtakarítási idejű módozatra.

A szerződéses módozat megváltoztatása csak azonos termékcsaládba tartozó módozatok között megengedett. Pl. START 4 U szerződéses módozat csak az START U termékcsalád szerződéses módozataira (START 5 U, START 6 U, START 8 U vagy START 10 U) módosítható, másik termékcsalád (pl. FIX U) szerződéses módozataira nem.

Ha Ön a 2018. október 17. előtt kötött lakástakarék-szerződése megtakarítási idejét szeretné meghosszabbítani, akkor Önt a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg állami támogatás, mert állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.

A szerződésmódosítás után felszámított díjat díjat a Díjtáblázat tartalmazza.

Hogyan kezdeményezheti a szerződés módosítását?

A módosítást az OTP Bank fiókjaiban személyesen tudja kezdeményezni. A kényelmes, várakozás nélküli ügyintézéshez időpontot is foglalhat.

Általános tudnivalók

Lakás-előtakarékoskodóként kérelmezheti OTP Lakástakarék szerződésének megosztását egy vagy több közeli hozzátartozója (házastárs, bejegyzett élettárs Két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy bejegyzett kapcsolata. , szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, féltestvér, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő) javára.

A megtakarítás tetszőleges arányban osztható meg, a már jóváírt állami támogatás pedig a megtakarítás megosztásának arányában szintén jóváírásra kerülhet.

A megosztás során létrejött új szerződések esetében a kiutalás és az állami támogatás tekintetében is az eredeti szerződés megkötésének időpontja az irányadó.

Ha az új lakás-előtakarékoskodó javára ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírtak állami támogatást, a lakás-előtakarékoskodót - saját választása alapján - csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás.

A szerződésmódosítás után felszámított díjat díjat a Díjtáblázat tartalmazza.

Hogyan kezdeményezheti a szerződés módosítását?

A módosítást az OTP Bank fiókjaiban személyesen tudja kezdeményezni. A kényelmes, várakozás nélküli ügyintézéshez időpontot is foglalhat.

Általános tudnivalók

A lakás-előtakarékoskodó (vagy több lakás-előtakarékoskodó) kérelmezheti szerződései(k)nek egy lakás-előtakarékoskodó és/vagy egy kedvezményezett megjelölésével annak javára történő összevonását, amennyiben ezen személyek között közeli hozzátartozói viszony áll fenn.

Az összevonásig befizetett betétek és jóváírt kamatai egyesíthetők.

A kiutalás és az állami támogatás szempontjából az összevont szerződésnél a legkorábban kötött szerződés megkötésének időpontja lesz irányadó.

Ha az új lakás-előtakarékoskodó javára ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírtak állami támogatást, a lakás-előtakarékoskodót - saját választása alapján - csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás.

A szerződésmódosítás után felszámított díjat díjat a Díjtáblázat tartalmazza.

Hogyan kezdeményezheti a szerződés módosítását?

A módosítást az OTP Bank fiókjaiban személyesen tudja kezdeményezni. A kényelmes, várakozás nélküli ügyintézéshez időpontot is foglalhat.

Szerződés átruházása

A szerződés átruházásának minősül,ha

  • más lesz a szerződés lakás-előtakarékoskodója vagy kedvezményezettje, valamint
  • a kedvezményezett visszavonása, új kedvezményezett megjelölése.

A kedvezményezett megváltoztatásának esetei:

  • Kedvezményezett nélküli szerződésnél kedvezményezett megjelölése,
  • kedvezményezett személyének megváltoztatása,
  • kedvezményezett visszavonása vagy az elhalálozott kedvezményezett törlése.

Ki lehet kedvezményezett?

  • a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója (házastárs, bejegyzett élettárs Két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy bejegyzett kapcsolata. , szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, féltestvér, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő) vagy
  • gyámság alatt álló gyermeke

Hogyan kezdeményezheti a kedvezményezett beállítását, módosítását?

A módosítást az OTP Bank fiókjaiban személyesen tudja kezdeményezni. A kényelmes, várakozás nélküli ügyintézéshez időpontot is foglalhat.

Milyen esetekben változtatható meg a lakás-előtakarékoskodó (szerződő) személye?

  • ha az új lakás-előtakarékoskodó az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója (házastárs, bejegyzett élettárs Két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy bejegyzett kapcsolata. , szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, féltestvér, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő),
  • ha az eredeti lakás-előtakarékoskodó elhalálozott,
  • ha gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek javára kötött szerződés esetén a kiskorú gyámságát ellátó személy változott.

Ha az új lakás-előtakarékoskodó javára ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírtak állami támogatást, a lakás-előtakarékoskodót - saját választása alapján - csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás. Kivéve: elhalálozás esetén, részletek az Általános Szerződési Feltételekben.

Hogyan kezdeményezheti a szerződés módosítását?

A módosítást az OTP Bank fiókjaiban személyesen tudja kezdeményezni. A kényelmes, várakozás nélküli ügyintézéshez időpontot is foglalhat.

Kérdése van?

Hívjon minket!

Forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az OTP Lakástakarék Információs Vonalon a +36 1 366 6888 számon.

Kérjen visszahívást!

Kollégáink az Önnek megfelelő időszakban hívják vissza és válaszolnak kérdéseire.

Visszahívást kérek