ltp-ugyintezes-termek-hero

Kiskorú szerződő vagy kedvezményezett

A lakástakarékpénztáraktól szóló törvény szerint 2023. szeptember 1-jétől abban az esetben, ha a lakás-előtakarékossági szerződésben kiskorú a szerződő, kifizetés igénylésekor, átruházás, megosztás esetén egy bizonyos összeg felett gyámhatósági jóváhagyás is szükséges.

Ha a kiskorú csak kedvezményezett a szerződésben, gyámhatósági jóváhagyásra továbbra sincs szükség.

Kiskorú lakás-előtakarékoskodó (szerződő) esetén

Gyámhatósági jóváhagyásra van szükség:

Kifizetés igényléséhez:

 • Ha a lakás-előtakarékoskodó (szerződő) még nem töltötte be a 18. életévét (vagyis kiskorú) azon a napon, amelyen a nevében a törvényes képviselője rendelkezik a megtakarításról
 • és a megtakarítás összege meghaladja a szociális vetítési alap összegének negyvenötszörösét. Ez az összeg 2023-ban 1 282 500 Ft.

Szerződés módosításához:

 • Ha a törvényes képviselő
  • módosítaná a szerződő személyét (átruházná a kiskorú szerződését) vagy
  • megosztaná a szerződést,
 • és a módosítással érintett megtakarítás összege meghaladja a szociális vetítési alap összegének negyvenötszörösét. Ez az összeg 2023-ban 1 282 500 Ft.

A gyámhatósági határozatot a törvényes képviselőnek kell beszereznie és benyújtania eredeti példányban bármelyik OTP Bank fiókban.

Kiskorú kedvezményezett esetén

Ha a lakás-előtakarékoskodó (szerződő) nagykorú, és csak a szerződés kedvezményezettje kiskorú, akkor nincs szükség gyámhatósági jóváhagyásra, mert kedvezményezettként nem a kiskorú személy rendelkezik a megtakarítás összegéről, hanem a lakás-előtakarékoskodó.

Az állami támogatás igénylése nem változik:

 • az igénylés a kiskorú kedvezményezett adóazonosítójára,
 • a kifizetés pedig a lakás-előtakarékoskodó részére történik.

Fogalommagyarázat

Kiskorúnak számít mindenki, aki a 18. életévét nem töltötte be.

A cselekvőképesség azt jelenti, hogy egy személy az ügyeivel kapcsolatban önállóan eljárhat és jognyilatkozatot tehet.

A kiskorúak cselekvőképessége az életkoruktól függ:

 • a 14 év alatt cselekvőképtelennek számít minden ember a törvény szerint,
 • a 14 és 18 év közöttiek pedig korlátozottan cselekvőképesek (ha egyéb okból nem minősülnek cselekvőképtelennek).

Jogszabályi háttér

2023. szeptember 1-jével módosul a lakástakarékpénztáraktól szóló 1996. évi CXIII. törvény, amely egy új 9. § (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett kiskorú, cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett személy és a betét, a támogatás, valamint a jóváírt kamatok összege meghaladja a Polgári Törvénykönyv 2:15. § (1) bekezdés e) pontjában, vagy a 2:23. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott összeget, az ezen összeg felett rendelkező törvényes képviselő nyilatkozata gyámhatósági jóváhagyás esetén érvényes.”

A módosítás egyaránt vonatkozik az államilag támogatott (2018.október 16-ig értékesített) és az államilag nem támogatott (2018. október 17-től értékesített Bónusz és Prémium) szerződésekre, azok előtakarékoskodóira és kedvezményezettjeire.