Díjmentes készpénzfelvétel

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján Ön havonta az első két alkalommal díjmentesen vehet fel pénzt belföldön, összesen legfeljebb 150 000 forintot. A készpénzfelvétel belföldön akkor díjmentes, ha Ön erre vonatkozóan nyilatkozatot tett számlavezető bankjánál, és magyarországi ATM-ből vesz fel pénzt betéti kártyával, forintban.

Ha bankfiókban, a pénztárnál vesz fel pénzt, akkor azért díjat kell fizetnie.

Ki igényelheti?

Ön akkor jogosult díjmentes készpénzfelvételre, ha

 • elmúlt 16 éves,
 • Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • számlavezető bankjánál nyilatkozik arról, hogy szeretné igénybe venni a havi első két, összesen legfeljebb 150 000 forintig terjedő díjmentes készpénzfelvételt.

Ha Ön vak, gyengénlátó, mozgáskorlátozott, gondnokság alatt álló vagy 80 év feletti ügyfelünk, bankfiókjainkban betéti kártya használata nélkül díjmentesen vehet fel készpénzt a fizetési számlájáról:
- havi első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 forintig,
- ha benyújtja az erre vonatkozó kérelmét bármelyik bankfiókunkban, és
- ha Ön vak, gyengénlátó vagy mozgáskorlátozott, és írásban hozzájárul ahhoz, hogy ezt a különleges személyes adatát kezelhessük (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete alapján).
A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2022. február 28-ig érvényes.

Hogyan nyilatkozhat a díjmentes készpénzfelvételről?

Internetbankban

Az Igénylések / Díjmentes készpénzfelvétel menüpontban.

Bankfiókban

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat és foglaljon időpontot online!

Gyakran ismételt kérdések

Ön bármikor nyilatkozhat arról, hogy igénybe szeretné venni a havi első két, összesen legfeljebb 150 000 forintig terjedő díjmentes készpénzfelvételt belföldön.

 • Ha az adott hónap 20. napjáig nyilatkozik, már a következő hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt.
 • Ha az adott hónap 20. napja után nyilatkozik, akkor csak a következő utáni hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt. Tehát ha Ön pl. február 21-én nyilatkozik, akkor csak április 1-jétől veheti igénybe a díjmentes készpénzfelvételt.

Igen, meghatalmazottként is nyilatkozhat a meghatalmazójának nevében a díjmentes készpénzfelvételről, vagy visszavonhatja a meghatalmazó korábbi nyilatkozatát. Ezt csak személyesen bankfiókjainkban, a szabályosan kitöltött nyilatkozatra vonatkozó eseti meghatalmazással vagy visszavonó rendelkezésre vonatkozó eseti meghatalmazással tudja megtenni.

Mert egy fizetési számlához összesen egy nyilatkozatot lehet tenni a törvény szerint. Vagyis egy fizetési számláról havonta első két alkalommal összesen legfeljebb 150 000 forintot lehet felvenni díjmentesen belföldön, függetlenül a számlatulajdonosok számától, és a nyilatkozó személyétől. Ha ez problémát jelent Önöknek, megoldás lehet egy újabb fizetési számlát nyitni, amelyre egy másik számlatulajdonos nyilatkozik.

Ha Ön élni szeretne a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével, akkor Önnek is nyilatkoznia kell.

Fizetési számlánként. A törvény szerint egy fizetési számlához csak egy nyilatkozatot lehet tenni. Eszerint a számlatulajdonosok számától függetlenül egy fizetési számláról csak havonta az első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 forintot lehet felvenni díjmentesen belföldön, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tett számlavezető bankjánál.

Nem. A bankfióki készpénzkifizetés nem díjmentes, ha fiókban vesz fel készpénzt, díjat kell fizetnie.

Akkor veheti igénybe a betéti kártya nélküli, díjmentes bankfióki készpénzfelvételt, ha Ön vak, gyengénlátó, mozgáskorlátozott, gondnokság alatt álló vagy 80 év feletti, és teljesíti az alábbi feltételeket:

 • nyilatkozik a díjmentes készpénzfelvételről, és
 • bármelyik bankfiókunkban személyesen vagy eseti meghatalmazott által írásban igényli a fiókjainkban történő díjmentes készpénzfelvételt, és
 • ha Ön vak, gyengénlátó vagy mozgáskorlátozott, akkor írásban hozzájárul ahhoz, hogy ezt a különleges személyes adatát kezelhessük (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete alapján).

A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2022. február 28-ig érvényes.

A díjmentes bankfióki készpénzfelvételt a fizetési számlájának társtulajdonosa is igénybe veheti.

A kérelmét Ön bármikor benyújthatja.

 • Ha az adott hónap 20. napjáig kérelmezi, akkor már a következő hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt bankfiókban.
 • Ha az adott hónap 20. napja után kérelmezi, akkor csak a következő utáni hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt bankfiókban. Tehát ha Ön pl. február 21-én kérelmezi, akkor csak április 1-jétől veheti igénybe a díjmentes készpénzfelvételt.

Bankunk minden hónap 20. napján megvizsgálja, hogy teljesülnek-e még a díjmentesség feltételei.

A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2022. február 28-ig érvényes.

Ha Ön kérte azt, hogy bankfiókban díjmentesen vehessen fel pénzt, attól még ATM-ből is vehet fel díjmentesen pénzt. Arra kell csak figyelnie, hogy havonta az első két alkalommal díjmentes a készpénzfelvétel belföldön, összesen legfeljebb 150 000 forintig, függetlenül attól, hogy automatában vagy bankfiókban vesz fel pénzt. A díjmentes bankfióki készpénzfelvételt a fizetési számlájának társtulajdonosa is igénybe veheti. ATM-ből a társkártyabirtokos is vehet fel készpénzt díjmentesen.

A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2022. február 28-ig érvényes.

Díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozatot egy adott fizetési számlához kapcsolódóan lehet tenni. Az ehhez a számlához tartozó összes betéti kártyával, így a társkártyával is igénybe veheti a díjmentes készpénzfelvételt.

Fontos viszont, hogy a bankkártyák számától függetlenül egy fizetési számláról havonta az első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 forintot lehet díjmentesen felvenni belföldön, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tett számlavezető bankjánál.

Természetesen akkor is vehet fel készpénzt, ha nem nyilatkozik, csak akkor díj ellenében. A nyilatkozat arra vonatkozik, hogy igénybe kívánja venni a havi első két, összesen legfeljebb 150 000 forintig terjedő díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét.

Nem, a törvény alapján minden magyarországi forint ATM-nél díjmentes a havi első két készpénzfelvétel, összesen legfeljebb 150 000 forintig.

Díjmentesen kérhet tájékoztatást

Ha postán vagy e-mailben kér tájékoztatást, kérjük, az erre vonatkozó kérelmet

 1. töltse le vagy kérje ki bármelyik bankfiókunkban,
 2. töltse ki,
 3. a tanúkkal együtt írja alá, majd
 4. juttassa el a fenti elérhetőségeink valamelyikére.

Ha e-mailben kér tájékoztatást, akkor az erre vonatkozó kérelmet szkennelve küldje el.

A nyilatkozattétel során megadott adatok helyesbítését vagy törlését (ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn) bármelyik bankfiókunkban vagy a BISZ Zrt.-nél kérheti. A kifogását ezeken túl benyújthatja:

Ha Önnek folyószámlahitele van és a készpénzfelvétel részben vagy egészben a hitelkeret (negatív egyenleg) terhére valósul meg, akkor csak akkora összeget vehet fel díjmentesen, amekkora a számlára érkező jövedelem.

Ha a jövőben más fizetési számláról szeretne díjmentesen készpénzt felvenni, akkor új nyilatkozatot kell tennie. Arra a fizetési számlára kell nyilatkoznia, amelyről a jövőben díjmentesen szeretne készpénzt felvenni, a fizetési számlát vezető banknál. Az új nyilatkozatát a bank átadja a Központi Nyilvántartás részére, amely értesíti a korábbi nyilatkozatát kezelő bankját, ezzel a korábbi nyilatkozatának érvényessége megszűnik.

Hirdetmények és üzletszabályzatok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.