Díjmentes készpénzfelvét

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításának értelmében 2014. február 1-jétől lépett életbe a havi két – összesen legfeljebb százötvenezer forintig – díjmentes készpénzfelvétel.
A részletekről a Hirdetmény nyújt tájékoztatást.

Bankszámlával rendelkező ügyfeleinknek nyilatkozatban szükséges jelezni – számlavezető bankjuk fiókjaiban vagy internetbankjukon keresztül –, hogy melyik számlájukkal szeretnék igénybe venni a havi két, legfeljebb 150.000 forintig terjedő díjmentes készpénzfelvételt.

  • Nyilatkozni az első alkalommal 2013. december 1. és 2014. január 20. között volt lehetőség, illetve
  • ezt követően, minden hónap 20-ig lehet nyilatkozatot adni a banknál, amely alapján a következő naptári hónapban már jogosult lesz a díjmentes készpénzfelvételre.

Hasznos tudnivalók

Az OTP Bank teljes fiókhálózatában, valamint az OTPdirekt internetbanki felületén 2013. december 1-jétől van mód a havi két, legfeljebb 150.000 ezer forint összegig terjedő díjmentes készpénzfelvétel igénybevételéhez nyilatkozatot tenni.

Nyilatkozat bankfiókban

Ügyfeleinket kérjük, hogy hozzák magukkal a személyazonosító okmányukat, valamint a magyarországi lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket igazoló okmányukat. A számlatulajdonos nevében eseti meghatalmazott is nyilatkozhat, illetve visszavonó rendelkezést tehet bankfiókban.

A nyilatkozatra vonatkozó meghatalmazás, valamint a visszavonó rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás mintáját itt találja.

Nyilatkozat internetes felületen

Az OTPdirekten keresztül a nyilatkozatot az Igénylések főmenüpont alatt, a Bankkártya menüpont után a Díjmentes készpénzfelvétel nyilatkozat menüpont alatt lehet elérni.

Fióki készpénzfelvétel díjmentességének megszűnése

2014. december 31. után megszűnik a bankfióki kártya nélküli készpénzfelvétel fióki díjmentessége az erre korábban jogosult ügyfelek körében.

A törvény szerinti díjmentesség 2015. január 1-jétől kizárólag bankkártyával ATM-en keresztül történő készpénzfelvétel során vehető igénybe.

További fontos tudnivalók

Abban az esetben, ha az ügyfél nem egyedüli tulajdonosa a számlának és arra a számlára már annak másik tulajdonosa nyilatkozatot tett (társtulajdonos), úgy az a számla nem választható, arra újabb nyilatkozat nem tehető. Egy számlához csak egy nyilatkozatot lehet adni.

A havi két, legfeljebb 150.000 ezer forint összegig terjedő díjmentes készpénzfelvétel kapcsán felmerülő gyakori kérdésekről itt találhat további információt.
A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatását a havi kétszeri díjmentes készpénzfelvétel kapcsán ide kattintva olvashatja.

Díjmentes nyilatkozatok Központi Nyilvántartása

2014. december 1-jén megkezdi működését a Központi Nyilvántartás, melybe valamennyi bank feltöltötte az általa 2013. december 1-je óta felvett nyilatkozatokat és visszavonó rendelkezéseket. A Központi Nyilvántartást kezelő BISZ Zrt. tájékoztatja a bankokat az általuk felvett, érvénytelennek tekintendő nyilatkozatokról. A nyilatkozatok érvénytelenségét az okozza, hogy a számlatulajdonos egy másik banknál korábban már tett ilyen irányú nyilatkozatot, melyet nem vont vissza.

Érvénytelen nyilatkozat esetében a bank jogosult a készpénzfelvételek – korábban fel nem számított – díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

Ügyfeleink jogosultak díjmentesen tájékoztatást kérni arról, hogy a Központi Nyilvántartásban milyen adatai szerepelnek. A tájékoztatás kérhető közvetlenül a BISZ Zrt.-től, a bank fiókjaiban személyesen vagy levélben, telefaxon és e-mail-ben.

Amennyiben a tájékoztatást levélben, telefaxon és e-mail-ben igényli, az ehhez szükséges Kérelmet innen letöltheti vagy a bank fiókjaiban igényelheti. A kitöltött Kérelmet két tanúval is szükséges aláíratnia, majd el kell juttatnia a bank Hirdetményben megjelölt elérhetőségeire. Az e-mailen történő igénylés esetén a Kérelem szkennelt másolatát is csatolnia szükséges.

A Központi Nyilvántartásról bővebben a BISZ Zrt. honlapjáról is tájékozódhat.