Hogyan vehet fel díjmentesen készpénzt?

2023. július 1-jétől már kétféleképpen is díjmentesen vehet fel készpénzt bankkártyájával: bankautomatából és vásárláskor is.A 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §. alapján.
Fontos, hogy minkét mód csak akkor díjmentes, ha Ön megfelelő nyilatkozatot tesz.


Készpénzfelvétel bankautomatából

Díjmentesen vehet fel készpénzt belföldön, összesen legfeljebb 150 000 Ft összegben minden hónapban az első két készpénzfelvételkor.

Csak akkor számítjuk fel a hirdetmény szerinti tranzakciós díjat a készpénzfelvételért, ha Ön

 • érvényes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat nélkül, vagy
 • több, mint két alkalommal, vagy
 • havi 150 000 Ft feletti összegben

vesz fel készpénzt ATM-ből.


Készpénzfelvétel vásárláskor

Havonta két alkalommal, összesen 40 000 forintig díjmentesen juthat készpénzhez belföldi vásárlásaikor, ha a kereskedőnél elérhető a „vásárlás készpénzátvétellel” szolgáltatás.

Csak akkor számítjuk fel a hirdetmény szerinti tranzakciós díjat a készpénzfelvételért, ha Ön

 • érvényes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat nélkül, vagy
 • több, mint két alkalommal, vagy
 • havi 40 000 Ft feletti készpénzfelvételre

veszi igénybe a vásárlás készpénzátvétellel szolgáltatást.


Ha bankfiókban, a pénztárnál vesz fel pénzt, akkor azért díjat kell fizetnie.

A kapcsolódó hirdetmény elérhető honlapunkon és bármelyik OTP Bank fiókban.

Ki igényelheti?

Ön akkor jogosult a fenti díjmentességre, ha

 • elmúlt 16 éves,
 • Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • számlavezető bankjánál nyilatkozik arról, hogy szeretné igénybe venni a havi első két, összesen legfeljebb 150 000 forintig terjedő díjmentes készpénzfelvételt és a havi első két, összesen legfeljebb 40 000 forintig terjedő díjmentes vásárlás készpénzátvételt.

Ha Ön vak, gyengénlátó, mozgáskorlátozott, gondnokság alatt álló vagy 80 év feletti ügyfelünk, bankfiókjainkban betéti kártya használata nélkül díjmentesen vehet fel készpénzt a fizetési számlájáról:
- havi első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 forintig,
- ha benyújtja az erre vonatkozó kérelmét bármelyik bankfiókunkban, és
- ha Ön vak, gyengénlátó vagy mozgáskorlátozott, és írásban hozzájárul ahhoz, hogy ezt a különleges személyes adatát kezelhessük (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete alapján).
A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2025. február 28-ig érvényes.

Hogyan nyilatkozhat a törvény szerinti díjmentességről?

Internetbankban

Az Igénylések / Díjmentes készpénzfelvétel / -átvétel nyilatkozat menüpontban.

Bankfiókban

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat és foglaljon időpontot online!

Gyakran ismételt kérdések

Ön bármikor nyilatkozhat arról, hogy igénybe szeretné venni a havi első két, összesen legfeljebb 150 000 forintig terjedő díjmentes készpénzfelvételt belföldön és a havi első két, összesen legfeljebb 40 000 forintig terjedő díjmentes vásárlás készpénzátvételt.

 • Ha az adott hónap 20. napjáig nyilatkozik, már a következő hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt.
 • Ha az adott hónap 20. napja után nyilatkozik, akkor csak a következő utáni hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt. Tehát ha Ön pl. február 21-én nyilatkozik, akkor csak április 1-jétől veheti igénybe a díjmentes készpénzfelvételt.

Amennyiben Ön 2023. június 30-ig nyilatkozatot tett a díjmentes készpénzfelvétel igénybevételére vonatkozóan, Ön a meglévő nyilatkozatával automatikusan igénybe veheti a havi 40.000 Ft díjmentes vásárlás készpénzátvétellel szolgáltatást azon fizetési számlájához tartozó kártyával, amelyhez a nyilatkozata tartozik.

Igen, meghatalmazottként is nyilatkozhat a meghatalmazójának nevében a díjmentes készpénzfelvételről, és díjmentes vásárlás készpénzátvételről, vagy visszavonhatja a meghatalmazó korábbi nyilatkozatát. Ezt csak személyesen bankfiókjainkban, a szabályosan kitöltött nyilatkozatra vonatkozó eseti meghatalmazással vagy visszavonó rendelkezésre vonatkozó eseti meghatalmazással tudja megtenni.

Mert egy fizetési számlához összesen egy nyilatkozatot lehet tenni a törvény szerint. Vagyis egy fizetési számláról havonta első két alkalommal összesen legfeljebb 150 000 forintot lehet felvenni díjmentesen belföldön, függetlenül a számlatulajdonosok számától, és a nyilatkozó személyétől. Ha ez problémát jelent Önöknek, megoldás lehet egy újabb fizetési számlát nyitni, amelyre egy másik számlatulajdonos nyilatkozik.

Ha Ön élni szeretne a díjmentes készpénzfelvétel és díjmentes vásárlás készpénzátvétel lehetőségével, akkor Önnek is nyilatkoznia kell.

Fizetési számlánként. A törvény szerint egy fizetési számlához csak egy nyilatkozatot lehet tenni. Eszerint a számlatulajdonosok számától függetlenül egy fizetési számláról csak havonta az első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 forintot lehet felvenni díjmentesen belföldön, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tett számlavezető bankjánál.

Nem. A bankfióki készpénzkifizetés nem díjmentes, ha fiókban vesz fel készpénzt, díjat kell fizetnie.

Akkor veheti igénybe a betéti kártya nélküli, díjmentes bankfióki készpénzfelvételt, ha Ön vak, gyengénlátó, mozgáskorlátozott, gondnokság alatt álló vagy 80 év feletti, és teljesíti az alábbi feltételeket:

 • nyilatkozik a díjmentes készpénzfelvételről, és
 • bármelyik bankfiókunkban személyesen vagy eseti meghatalmazott által írásban igényli a fiókjainkban történő díjmentes készpénzfelvételt, és
 • ha Ön vak, gyengénlátó vagy mozgáskorlátozott, akkor írásban hozzájárul ahhoz, hogy ezt a különleges személyes adatát kezelhessük (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete alapján).

A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2025. február 28-ig érvényes.

A díjmentes bankfióki készpénzfelvételt a fizetési számlájának társtulajdonosa is igénybe veheti.

A kérelmét Ön bármikor benyújthatja.

 • Ha az adott hónap 20. napjáig kérelmezi, akkor már a következő hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt bankfiókban.
 • Ha az adott hónap 20. napja után kérelmezi, akkor csak a következő utáni hónap 1. napjától vehet fel díjmentesen pénzt bankfiókban. Tehát ha Ön pl. február 21-én kérelmezi, akkor csak április 1-jétől veheti igénybe a díjmentes készpénzfelvételt.

Bankunk minden hónap 20. napján megvizsgálja, hogy teljesülnek-e még a díjmentesség feltételei.

A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2025. február 28-ig érvényes.

Ha Ön kérte azt, hogy bankfiókban díjmentesen vehessen fel pénzt, attól még ATM-ből is vehet fel díjmentesen pénzt. Arra kell csak figyelnie, hogy havonta az első két alkalommal díjmentes a készpénzfelvétel belföldön, összesen legfeljebb 150 000 forintig, függetlenül attól, hogy automatában vagy bankfiókban vesz fel pénzt. A díjmentes bankfióki készpénzfelvételt a fizetési számlájának társtulajdonosa is igénybe veheti. ATM-ből a társkártyabirtokos is vehet fel készpénzt díjmentesen.

A díjmentesség visszavonásig, de legkésőbb 2025. február 28-ig érvényes.

Díjmentességre vonatkozó nyilatkozatot egy adott fizetési számlához kapcsolódóan lehet tenni. Az ehhez a számlához tartozó összes betéti kártyával, így a társkártyával is igénybe veheti a díjmentes készpénzfelvételt és díjmentes készpénzátvételt.

Fontos viszont, hogy a bankkártyák számától függetlenül egy fizetési számláról havonta az első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 forintot lehet díjmentesen felvenni belföldön, valamint havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 40 000 forintot lehet díjmentesen átvenni a vásárlás alkalmával, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tett számlavezető bankjánál.

Nem, a törvény alapján minden magyarországi forint ATM-nél díjmentes a havi első két készpénzfelvétel, összesen legfeljebb 150 000 forintig.

Díjmentesen kérhet tájékoztatást

Ha postán vagy e-mailben kér tájékoztatást, kérjük, az erre vonatkozó kérelmet

 1. töltse le vagy kérje ki bármelyik bankfiókunkban,
 2. töltse ki,
 3. a tanúkkal együtt írja alá, majd
 4. juttassa el a fenti elérhetőségeink valamelyikére.

Ha e-mailben kér tájékoztatást, akkor az erre vonatkozó kérelmet szkennelve küldje el.

A nyilatkozattétel során megadott adatok helyesbítését vagy törlését (ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn) bármelyik bankfiókunkban vagy a BISZ Zrt.-nél kérheti. A kifogását ezeken túl benyújthatja:

Ha Önnek folyószámlahitele van és a készpénzfelvétel részben vagy egészben a hitelkeret (negatív egyenleg) terhére valósul meg, akkor csak akkora összeget vehet fel díjmentesen, amekkora a számlára érkező jövedelem.

Ha a jövőben más fizetési számláról szeretne díjmentesen készpénzt felvenni és díjmentes vásárlás készpénzátvételt kezdeményezni, akkor új nyilatkozatot kell tennie. Arra a fizetési számlára kell nyilatkoznia, amelyről a jövőben díjmentesen szeretne készpénzt felvenni és díjmentes készpénzátvételt kezdeményezni, a fizetési számlát vezető banknál. Az új nyilatkozatát a bank átadja a Központi Nyilvántartás részére, amely értesíti a korábbi nyilatkozatát kezelő bankját, ezzel a korábbi nyilatkozatának érvényessége megszűnik.

A nyilatkozat alapján biztosított díjmentes készpénzfelvétel és díjmentes vásárlás készpénzátvétel egyidőben kizárólag egy fizetési számlához kapcsolódhat.

Hirdetmények és üzletszabályzatok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.