Babaváró kölcsön

A Babaváró kölcsön a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak nyújt anyagi segítséget, melyet az OTP Bank akár 10 millió forint szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában folyósít. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

Fontos tájékoztatás

Fontos tájékoztatás

A Babaváró kölcsön igényléséhez TB igazolás benyújtása szükséges, melyet kérjük az igénylést megelőzően szerezzen be az illetékes járási hivatalban vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus formában. A lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztár feladatkörben eljáró hivatalok adják ki az igazolást, mely akár több napot is igénybe vehet. Fiókjainkban az igazolás hiányában csak tájékoztatást tudunk nyújtani a termékről.

Számolja ki havi törlesztőrészletét!

Legalább 1 gyermek vállalása esetén

Hogyan változik a törlesztés a gyermek vállalásakor?


Mi történik a gyermekvállalás teljesítése esetén?

Gyermekvállalás alatt a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint 2019. július 1. és azután született gyermek örökbefogadást értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. Kamattámogatás, gyermekvállalási támogatás, valamint törlesztés szüneteltetés vehető igénybe az alábbiak szerint, ha a gyermekvállalás a kölcsönkérelem benyújtása után történik.
A 2019. július 1-31. között született gyermek szülei a kölcsönkérelmüket a gyermek születése után, de legkésőbb július 31-ig beadhatják. Ez esetben a 2019. július 1-31. között született gyermek után is jogosult lehet a babaváró támogatásokra.

Első gyermek

A kölcsön a teljes futamidőre – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével - kamatmentessé válik, amennyiben a kölcsön folyósítást követő 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás. Ha a gyermekvállalás teljesítésekor legalább egyikőjük rendelkezik magyarországi lakcímmel, 3 éves törlesztés szüneteltetés és azzal azonos időtartamú futamidő hosszabbítás kérhető.


Második gyermek

A fennálló, nem lejárt kölcsöntartozás 30%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, amely összeg csak a kölcsön előtörlesztésére fordítható. Ismét 3 éves törlesztés szüneteltetés kérhető, ha továbbra is rendelkeznek magyarországi lakcímmel.

10 000 000 Ft felvétele esetén, ha a kölcsön folyósítást követően az 1. év végén teljesül az első gyermekvállalás és 3 évre szünetelteti a törlesztést, a második pedig a 6. év elején, akkor ez nagyságrendileg 2,7 millió Ft tartozás elengedést jelent.


Harmadik gyermek

A fennálló kölcsöntartozás 100%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, amelyet a kölcsön teljes összegű előtörlesztésére kell elszámolni. Ezzel a kölcsöntartozás megszűnik.

10 000 000 Ft felvétele esetén, ha a kölcsön folyósítást követő 8. év elején teljesül a harmadik gyermekvállalás, akkor ez további 6,3 millió Ft, összesen közel 9 millió Ft tartozás elengedést jelent.


Ha nem jön a baba

Ha a kölcsön folyósítást követő 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás, az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetnie és a fennálló kölcsöntartozás kamatozóvá válik.

10 000 000 forint kölcsön esetében ez nagyságrendileg 2,1 millió Ft 120 napon belüli visszafizetését jelenti és közel 7,73%-on kamatozik tovább a kölcsöne.

Miért éri meg?

 • A kölcsön összegét teljesen szabadon felhasználhatja
 • Már egy gyermek vállalása esetén kamatmentes lesz a teljes futamidőre
 • Két gyermek vállalása esetén a tartozás 30%-a elengedésre kerül
 • Három gyermek vállalása esetén a teljes fennálló tartozás elengedésre kerül
 • Állami kezességvállalás jár a kölcsönre
 • Díjmentes a hitelbírálat és a folyósítás is

Ki igényelheti?

Ön akkor igényelhet Babaváró támogatást, ha:

 • házasságban él és mindkettőjük betöltötte a 21. életévét, de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét,
 • legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos társadalom biztosítási jogviszonya (TB),
 • mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel,
 • büntetlen előéletű mindkét fél és nincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozásuk,
 • egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) mulasztás miatt,
 • ha a házaspár már legalább egy gyereket nevel, akkor egyikőjük az első házasságában él,
 • a 44/2019. Korm. rendelet jogosultsági feltételeinek megfelelnek,
 • valamelyiküknek van min. 100 000 Ft összegű munkabérből vagy vállalkozásból származó jövedelme,
 • hitelképesnek minősül az OTP Bank saját elbírálása alapján.

Hogyan igényelheti?

Ügyintéző segítségével

Kérjen visszahívást, hogy telefonon keresztül megtudja jogosult lehet-e a kölcsönre, valamint fióki időpontfoglalással elkerülje a sorban állást.

OTP bankfiókban

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat, és igényelje fióki ügyintézőinknél!

Mi történik a hitelfelvétel során?

 1. Igénylés

  Kérjen visszahívást telefonos jogosultság vizsgálatért és időpontfoglalásért a bankfióki szerződéskötéshez.

  • Kollégánk telefonon elvégez egy rövid előszűrést, és ha szeretné, időpontot is foglal Önnek bankfiókunkba, hogy várakozás nélkül igényelhesse a kölcsönt.
  • Az egyeztetett időpontban menjen be a bankfiókba. Vigye magával a szükséges dokumentumokat.
 2. Szerződéskötés és folyósítás

  Az adatok rögzítése után a hitelbírálat következik, amely sikerességéről a fióki munkatársaktól kaphat tájékoztatást. Pozitív bírálat esetén a szerződés aláírható, ezt követően azonnal megtörténik a kölcsön folyósítása.

 3. Törlesztés

  A kölcsön törlesztőrészleteit és a kezességvállalási díjat havonta automatikusan levonjuk OTP bankszámlájáról, ezért fontos, hogy mindig legyen elég pénz a számláján. Ha szeretné tartozását részlegesen vagy teljesen előtörleszteni, azt az egész futamidő alatt díj és költségmentesen megteheti, azonban a kölcsön folyósításától számított 5 éven belüli, a kölcsön 50%-át meghaladó mértékű előtörlesztett összegre – ha a gyermekvállalás még nem teljesült – a kamattámogatás megszűnik és azt egy összegben vissza kell fizetni.

Támogatások érvényesítése és megszűnése

Támogatások érvényesítésének esetei és igazolásuk

Várandósság alatt

A várandósgondozási könyv (C.-3341-39/2016) 1. és 7. oldalával, az utóbbi tartalmazza a szülés várható idejét, az orvos aláírását és pecsétjét.

Ha nem várt esemény következik be a várandósság alatt vagy születéskor (vetélés vagy halva születés), azt hivatalos, egyéb egészségügyi adatot nem tartalmazó okirattal szükséges igazolni.

Születés után

 • gyermek anyakönyvi kivonatával
 • gyermek lakcímkártyájával
 • gyermek adóigazolványával

Második gyermek esetén a gyermekvállalási támogatás igénylésekor a várandósgondozási könyv 1. és 7. oldalával, az utóbbi tartalmazza a szülés várható idejét, az orvos aláírását és pecsétjét.

Örökbefogadás esetén

 • örökbefogadást engedélyező végleges határozattal,
 • örökbefogadott gyermek lakcímkártyájával
 • örökbefogadott gyermek adóigazolványával

Kamattámogatás megszűnésének esetei és igazolásuk

Házasság felbontása

A házasság felbontásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról szóló bírósági határozat – a kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldött – másolatával

Lakcím megszűnése

Magyarországi lakcím megszűnése esetén 30 napon belüli banki bejelentéssel

Kiskorú elköltözése

Gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermek szülői háztartásból való kikerülése esetén 30 napon belüli banki bejelentéssel

Házastárs elhalálozása

Házastárs elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonattal

Gyermekvállalás nem teljesül

Ha a gyermekvállalás önhibán kívül nem teljesül (egészségügyi okok vagy megváltozott munkaképesség), akkor a kamattámogatás megszűnése és/vagy visszafizetése alól az illetékes járási hivatal méltányossági felmentést adhat, ha a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül szabályosan benyújtják az erre vonatkozó kérelmet. A bank felé ezt a kérelem elbírálásáról szóló járási hivatal határozattal kell igazolni.

Gyakran ismételt kérdések

A kölcsön igénylése

A Babaváró kölcsön alapvetően a július 1-je után gyermeket vállaló házaspárok számára igényelhető meghatározott feltételek teljesülése esetén. Meglévő gyermek vonatkozásában nem vehető igénybe.

2019. július 1-től , de szerződni legfeljebb 2019. július 1-től 2022. december 31-ig lehet.

Az OTP 367 bankfiókjának bármelyikében igényelhető 2019. július 1-től. Fiókkereső

Minimum 1 millió Ft és maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású Babaváró kölcsönre lehet jogosult, ha megfelel az igénylési feltételeknek.

A kölcsön kezességvállalási díjjal növelt törlesztőrészlete a kamattámogatás időszaka alatt maximum havi 50 ezer Ft lehet. A kezességvállalási díj összege az induló, és minden év elején fennálló tartozás 0,5%-nak az egy hónapra eső része.

A futamidőnek 64 és 240 hónap közé kell esnie, tehát 5 év 4 hónap és 20 éven belül szabadon választható a törlesztőrészlet korlát figyelembevétele mellett. A kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.

Az igénylés időpontjában.

A társadalombiztosítási jogviszonyon kívül a magyar felsőoktatási intézményben nappali tagozaton eltöltött tanulmány, amiben nincs 6 hónapnál hosszabb megszakítás a tanulmányokat követően, valamint más állam TB ellátása is beleszámít. Folyamatosnak kell tekinteni akkor is, ha abban legfeljebb 30 napos megszakítás van. A benyújtást megelőző 180 napban viszont megszakítás nélküli TB jogviszony szükséges.

A folyósított Babaváró kölcsönre az állam vállal kezességet, továbbá a kamattámogatást és a gyermekvállalási támogatást megtéríti a bankoknak.

Az állami kezességvállalás díja kerül felszámításra, ami az induló és minden év elején fennálló tartozás 0,5%-ának egy hónapra eső része. A kezességvállalási díj minden év januárjában automatikusan átszámításra kerül. A hitelbírálat és a folyósítás, valamint a részleges vagy teljes összegű előtörlesztés díjmentes.

Amennyiben a házaspárnak még nincs gyermeke, nem számít, hányadik házasságban élnek. Abban az esetben viszont, ha a házaspár valamely tagjának már van gyermeke, akkor a házastársak közül legalább az egyik félnek az első házasságában kell élnie (a megözvegyülés ez alól kivételt képez).

Igen, a 2019. július 1-e után született örökbefogadott gyermek után, amennyiben az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően - első gyermek esetén legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül - válik véglegessé.

Nem, ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

Ha 2019. július 31-ig teljes körűen benyújtják a Babaváró kölcsönkérelmet, akkor a 2019. július hónapban született gyermek után is járnak a támogatások.

Igen, ha a feleség 3 éves folyamatos TB jogviszonya fennáll és megfelel az utolsó 180 napra vonatkozó TB jogviszonynak is. A bank saját hitelbírálati szabályai alapján jelenleg táppénzen lévő ügyfél jövedelme akkor vehető figyelembe, ha az ilyen formában érkező jövedelem (táppénz) összege eléri a 75 000 Ft-ot.

Igen. Meghatalmazással sincs lehetőség a szerződés megkötésére.

Érvényes magyar személyazonosító igazolványt vagy útlevelet vagy kártya formátumú jogosítványt minkét félnek.

Lakcímkártyát magyarországi állandó lakcímmel és személyi azonosító számmal mindkét félnek.

Adóigazolványt vagy az adóazonosító jelről NAV által kiadott hivatalos igazolást mindkét félnek.

30 napnál nem régebbi Társadalombiztosítási jogviszonyról szóló igazolást legalább az egyik fél részéről.

Jövedelemigazolás legalább az egyik fél részéről abban az esetben, ha jövedelme legalább 6 hónapja nem OTP bankszámára érkezik.

Munkabérből származó jövedelem esetén 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolást, vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonatát. Egyéb esetében kérjük, tekintse meg a Babaváró kölcsön hirdetményben megjelölt dokumentumokat.

Büntetlen előéletről, a NAV tartozás mentességről és a házasságról csak nyilatkozni szükséges.

Alapesetben mindkettőnek, azonban ha az adóstárs rendelkezik hitelkártya szerződéssel, akkor nem szükséges neki bankszámla. A Bank a kölcsöntörlesztés szempontjából legkedvezőbb díjú Alap számlacsomag / Minimum kedvezménnyel igényelt Bázis számla/ Minimum kedvezménnyel igényelt Grátisz számlacsomag meglétét írja elő.

A kölcsön kamatozása

A kölcsön folyósítását követően, 5 éven belül minden szerződő számára – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével – biztosított az állami kamatmentesség, tehát a kölcsönt kamatmentes részletekben fizetheti vissza. Ha 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás , úgy – amennyiben a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) nem merül fel – a kamatmentesség folytatódik a futamidő végéig. Amennyiben viszont 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás, úgy a kölcsön kamatozóvá válik és az igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni.

Ha a kölcsön felvételét követő 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás, az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni és a kölcsön után a babaváró támogatásokról szóló rendeletben meghatározott mértékű kamatot kell fizetni. Az első 5 évben igénybe vett kamattámogatás összegét 120 napon belül egy összegben kell visszafizetni az államnak. A kamat mértéke módosul a kölcsön hátralévő futamidejére: 5 éves ÁKK átlaghozam 130%-a +5%.

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően és a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás, a kölcsön – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével – a teljes futamidőre kamatmentessé válik. A törlesztő részletek fizetésére 3 évre szüneteltetetés és ezzel azonos időtartamú futamidő hosszabbítás kérhető.

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően (akár 5 éven túl) teljesül a második gyermekvállalás, a fennálló nem lejárt kölcsöntartozás 30%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, valamint újabb 3 éves törlesztés szüneteltetés kérhető.

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően (akár 5 éven túl) teljesül a harmadik gyermekvállalás, akkor a teljes fennmaradó tartozás összegével egyező gyermekvállalási támogatásban részesül. A gyermekvállalási támogatás a kölcsön előtörlesztésére számolható el, így ennek megtörténtével a tartozás megszűnik.

A kamattámogatás a fennmaradó tartozás összegére és a hátralévő futamidőre szűnik meg. Az igénybe vett kamattámogatást csak abban az esetben kell visszafizetni, ha még nem teljesült a gyermekvállalás. Az Adós és az Adóstárs egyetemleges kötelezettek, mindketten felelnek a kölcsön visszafizetéséért, függetlenül attól, hogy elváltak.

A kölcsön felhasználása

Gyakorlatilag bármire, mivel a Babaváró kölcsön szabadon felhasználható.

Igen, a szabad felhasználás révén annak 75%-a önerőként is használható. Ismerje meg lakásmegoldásainkat.

Az OTP Lakásmegoldások közül bármely lakáscélja megvalósítására felhasználhatja a kölcsönt. Használt és új lakás vásárláshoz, házépítéshez, valamint felújításhoz, bővítéshez vagy korszerűsítéshez felvett hitelét is kiegészítheti az összeggel.

Igen, az állami támogatások a feltételek teljesítése mellett együttesen is igénybe vehetők.

A kölcsön elbírálása

Az OTP Bank a kölcsönkérelmet a benyújtást követő legfeljebb 10 napon belül bírálja el, amelybe nem számít bele dokumentum kiegészítésre vonatkozó legfeljebb 10 napos határidő. A jellemző átfutási idő függ a benyújtott igénylések számától, valamint a Magyar Államkincstár visszajelzési idejétől is, ideális esetben akár az igénylés napján megtörténhet a kölcsön folyósítása.

Az elutasításnak több oka is lehet. A bank saját elbírálása alapján dönthet az ügyfelek hitelezhetőségéről. Amennyiben a banki feltételeknek nem felelt meg az igényléskor, úgy a feltételek teljesítése estén ismét igényelheti a kölcsönt.
Amennyiben a rendeletben előírt feltétel nem teljesítése miatt kerül elutasításra az igénylés, akkor az elutasításról kapott banki igazolással a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak a megfelelés megállapítása iránt.

A kölcsön törlesztése

A kölcsön törlesztőrészletét és a kezességvállalási díj összegét havonta automatikusan, csoportos beszedési megbízással vonjuk le OTP bankszámlájáról. A törlesztés napja minden hónapban ugyanaz a nap.

Igen, a törlesztésének esedékességi napja szabadon megválasztható a hónap 1-28. napjai között. Az első esedékesség a kölcsön folyósítását követő hónapban az igényléskor megválasztott nap, ezt követően a kölcsön törlesztése havonta, az első törlesztés napjával azonos naptári napon esedékes. Ez alapján a kölcsön folyósítása és az első esedékesség között 1-57 nap telhet el.

Ha szeretné tartozását részlegesen vagy teljesen előtörleszteni, azt az egész futamidő alatt díj és költségmentesen megteheti.  Amennyiben a folyósítástól számított 5 éven belül még nem teljesítette a kamattámogatás feltételeként támasztott követelményeket, és legalább 50% mértékben előtörleszti a kölcsönt, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást vissza kell fizetnie. Amennyiben a gyermekvállalás a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesül, az előtörlesztett összeg után visszafizetett kamattámogatás összege visszaigényelhető a Magyar Államkincstártól.

Ha Önnek fizetési nehézségei adódnak, kérjük forduljon ügyintézőinkhez bármelyik bankfiókunkban vagy vegye igénybe adósvédelmi programunkat. Ahhoz, hogy biztonságban tudhassa hitele törlesztését, vegyen igénybe törlesztési biztosítást.

A biztosító akkor fizeti ki a törlesztőrészleteket, vagy a teljes tartozást, ha:

 • Ön életét veszti, vagy
 • az Ön egészsége baleset miatt legalább 51%-ban károsodik.

További információkért kérjük, látogasson el a törlesztési biztosítás oldalunkra.

Nem választható, a törlesztőrészlet fizetésének felfüggesztése 3 évig lehetséges.

A Kezességvállalási díjat nem kell fizetni a szüneteltetés időszaka alatt, azonban a Törlesztési biztosítás havonta fizetendő díja nem kerül felfüggesztésre, az a törlesztési szüneteltetés alatt is automatikusan beszedésre kerül.

Támogatások érvényesítése

Gyermekvállalás esetén, ami alatt a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint 2019. július 1-jét követően született gyermek örökbefogadását értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A 2019. július 1-31. között született gyermek szülei a kölcsönkérelmüket a gyermek születése után, de legkésőbb 2019. július 31-ig beadhatják. Ez esetben a 2019. július 1-31. között született gyermek után is jogosult lehet a babaváró támogatásokra.

A várandósságot a várandósgondozási könyvvel (C. 3341-39/2016. r. sz.), a gyerek születését vér szerinti gyermek esetén anyakönyvi kivonattal, lakcímkártyával és adóigazolvánnyal, míg örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozattal, lakcímkártyával és adóigazolvánnyal kell igazolni a Bank felé.

A várandósságot és a szülés várható idejét a várandósgondozási könyvvel kell igazolni. A várandósság betöltött 12. hetének dátuma a szülés várható idejéből is megállapításra kerülhet. A szülés várható idejének a várandósgondozási könyv 7. oldalán minden esetben szerepelnie kell a felelős személy aláírásával és bélyegzőjével igazolva. Felelős személy lehet a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos/szülésznő.

A kamattámogatást nem kell külön igényelni. Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően és a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás, a kölcsön a teljes futamidőre – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével - kamatmentessé válik.

Az első és a második gyermek után 3 év törlesztés szüneteltetés kérhető, amit a várandósság 12. hetétől a szülést követő 60 napig van lehetőség igényelni. Örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül igényelhető. Amennyiben az első gyermek utáni törlesztés szüneteltetés ideje alatt teljesül a második gyermekvállalás, akkor az első időszak lezárul és megkezdődik a második gyermek után járó törlesztés szüneteltetési időszak. Ikrek esetén a 3 éves törlesztés szüneteltetés egyszer vehető igénybe.

Nem választható, a törlesztőrészlet fizetésének felfüggesztése 3 évig lehetséges.

A Kezességvállalási díjat nem kell fizetni a törlesztés szüneteltetés időszaka alatt, azonban a Törlesztési biztosítás havonta fizetendő díja nem kerül felfüggesztésre, az a törlesztés szüneteltetés alatt is automatikusan beszedésre kerül.

Igen. Ha nem kérnek törlesztés szüneteltetést, de a kamattámogatásra való jogosultság fenntartásához a gyermekvállalás teljesítését kívánják bejelenteni, akkor ehhez a Változás bejelentési adatlapot kell kitölteni.

A támogatott személyek a kölcsönkérelem benyújtását követően teljesült gyermekvállalás esetén a második és harmadik gyermek után (ideértve a várandósság 12. hetét betöltött magzatot és a 2019.07.01-jét követően született örökbefogadott gyermeket is) igényelhetik a gyermekvállalási támogatást. Második gyermek után a fennálló, nem lejárt tartozás 30%-a, a harmadik gyermek után a teljes fennálló tartozás összegének kifizetése kérhető támogatás formájában.

Igen, a szülést követő 60 napon belül a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és adóigazolványát be kell mutatni a banknak.

Igen, a két támogatás típus független egymástól.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.