Babaváró kölcsön

A Babaváró kölcsön a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak nyújt anyagi segítséget, melyet az OTP Bank akár 10 millió forint szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában folyósít. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A koronavírus világjárványra való tekintettel 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszűnését követő 30. napig elérhető a meghatalmazott útján történő babaváró kölcsönigénylés és szerződéskötés. A Babaváró kölcsön igényléséhez TB igazolás benyújtása szükséges, melyet kérjük az igénylést megelőzően szerezzen be az illetékes kormányhivatalban vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus formában. A lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztár feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok adják ki az igazolást, mely akár több napot is igénybe vehet. Fiókjainkban az igazolás hiányában csak tájékoztatást tudunk nyújtani a termékről.

Számolja ki havi törlesztőrészletét!

Legalább 1 gyermek vállalása esetén

Hogyan változik a törlesztés a gyermek vállalásakor?


Mi történik a gyermekvállalás teljesítése esetén?

Gyermekvállalás alatt a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint 2019. július 1. és azután született gyermek örökbefogadást értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. Kamattámogatás, gyermekvállalási támogatás, valamint törlesztés szüneteltetés vehető igénybe az alábbiak szerint, ha a gyermekvállalás a kölcsönkérelem benyújtása után történik.

A 2019. július 1-31. között született gyermek után is jogosultak lehetnek a babaváró támogatásokra, ha kölcsönkérelmüket a gyermek születése után, de legkésőbb 2019. július 31-ig nyújtották be.

A koronavírus világjárványra való tekintettel 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermek a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül.

Első gyermek

A kölcsön a teljes futamidőre – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével - kamatmentessé válik, amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásától a kölcsön folyósítást követő 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás. Ha a gyermekvállalás teljesítésekor legalább egyikőjük rendelkezik magyarországi lakcímmel, 3 éves törlesztés szüneteltetés és azzal azonos időtartamú futamidő hosszabbítás kérhető.


Második gyermek

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelem és előírt dokumentumok hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon fennálló, nem lejárt kölcsöntartozás 30%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, amely összeg csak a kölcsön előtörlesztésére fordítható. Ismét 3 éves törlesztés szüneteltetés kérhető, ha továbbra is rendelkeznek magyarországi lakcímmel. Ikergyermekek esetén az első gyermek után igénybe vett 3 év törlesztés szüneteltetés további 2 évvel hosszabbítható meg, ha az erre irányuló kérelmet a törlesztés szüneteltetés lejárta előtt legalább 60 nappal korábban benyújtják a Banknak.

10 000 000 Ft felvétele esetén, ha a kölcsön folyósítást követően az 1. év végén teljesül az első gyermekvállalás és 3 évre szünetelteti a törlesztést, a második pedig a 6. év elején, akkor ez nagyságrendileg 2,7 millió Ft tartozás elengedést jelent.


Harmadik gyermek

A fennálló kölcsöntartozás 100%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, amelyet a kölcsön teljes összegű előtörlesztésére kell elszámolni. Ezzel a kölcsöntartozás megszűnik.

10 000 000 Ft felvétele esetén, ha a kölcsön folyósítást követő 8. év elején teljesül a harmadik gyermekvállalás, akkor ez további 6,3 millió Ft, összesen közel 9 millió Ft tartozás elengedést jelent.


Ha nem jön a baba

Ha a kölcsön folyósítást követő 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás, az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetnie és a fennálló kölcsöntartozás kamatozóvá válik.

10 000 000 forint kölcsön esetében ez nagyságrendileg 1,8 millió Ft 120 napon belüli visszafizetését jelenti és közel 6,95%-on kamatozik tovább a kölcsöne.

Miért éri meg?

 • A kölcsön összegét teljesen szabadon felhasználhatja
 • Már egy gyermek vállalása esetén kamatmentes lesz a teljes futamidőre
 • Két gyermek vállalása esetén a tartozás 30%-a elengedésre kerül
 • Három gyermek vállalása esetén a teljes fennálló tartozás elengedésre kerül
 • Állami kezességvállalás jár a kölcsönre
 • Díjmentes a hitelbírálat és a folyósítás is

Ki igényelheti?

Ön akkor igényelhet Babaváró támogatást, ha:

 • házasságban él és mindkettőjük betöltötte a 21. életévét, de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét vagy a veszélyhelyzet alatt tölti be a 41. életévét és annak megszűnését követő 30. napig benyújtja a kölcsönigénylést,
 • legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos, maximum 30 napig megszakított, vagy a veszélyhelyzet időtartama alatt megszakított társadalom biztosítási jogviszonya (TB),
 • mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel,
 • büntetlen előéletű mindkét fél és nincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozásuk (veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kölcsönkérelmek esetén 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell nyilatkozni),
 • egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) mulasztás miatt,
 • a 44/2019. Korm. rendelet jogosultsági feltételeinek megfelelnek,
 • valamelyiküknek van min. 100 000 Ft összegű munkabérből vagy vállalkozásból származó jövedelme,
 • hitelképesnek minősül az OTP Bank saját elbírálása alapján.

A meghatalmazott által történő kölcsönigénylés különös méltánylást érdemlő esetben, a bank egyedi engedélyével történhet.

Hogyan igényelheti?

Ügyintéző segítségével

Kérjen visszahívást, hogy telefonon keresztül megtudja jogosult lehet-e a kölcsönre, valamint fióki időpontfoglalással elkerülje a sorban állást.

OTP bankfiókban

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat, és foglaljon időpontot online!

Mi történik a hitelfelvétel során?

 1. Igénylés

  Kérjen visszahívást telefonos jogosultság vizsgálatért és időpontfoglalásért a bankfióki szerződéskötéshez.

  • Kollégánk telefonon elvégez egy rövid előszűrést, és ha szeretné, időpontot is foglal Önnek bankfiókunkba, hogy várakozás nélkül igényelhesse a kölcsönt.
  • Az egyeztetett időpontban menjen be a bankfiókba. Vigye magával a szükséges dokumentumokat.
 2. Szerződéskötés és folyósítás

  Az adatok rögzítése után a hitelbírálat következik, amely sikerességéről a fióki munkatársaktól kaphat tájékoztatást. Pozitív bírálat esetén a szerződés aláírható, ezt követően azonnal megtörténik a kölcsön folyósítása.

 3. Törlesztés

  A kölcsön törlesztőrészleteit és a kezességvállalási díjat havonta automatikusan levonjuk OTP bankszámlájáról, ezért fontos, hogy mindig legyen elég pénz a számláján. Ha szeretné tartozását részlegesen vagy teljesen előtörleszteni, azt az egész futamidő alatt díj és költségmentesen megteheti, azonban a kölcsön folyósításától számított 5 éven belüli, a kölcsön 50%-át meghaladó mértékű előtörlesztett összegre – ha a gyermekvállalás még nem teljesült – a kamattámogatás megszűnik és azt egy összegben vissza kell fizetni.

Támogatások érvényesítése és megszűnése

Támogatások érvényesítésének esetei és igazolásuk

Várandósság alatt

A várandósgondozási könyv (C.-3341-39/2016) 1. és 7. oldalával, az utóbbi tartalmazza a szülés várható idejét, az orvos aláírását és pecsétjét. A várandósság a várandósgondozási könyv mellett a kezelőorvos által kiállított, a Babaváró rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott tartalmú dokumentummal is igazolható (ikervárandósság esetén azonban mindenképpen a kezelőorvos által kiállított igazolás szükséges).

Ha a törlesztés szüneteltetés iránti kérelmet és ikervárandósság esetén a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a várandósság betöltött 12. hetét követően a Babaváró kölcsönkérelemmel egyidejűleg nyújtják be, akkor a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a Babaváró rendelet 2. melléklete szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal korábbi lehet.

Ha nem várt esemény következik be a várandósság alatt vagy születéskor, azt magzat elhalása esetén a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalmú dokumentummal, halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirattal, vagy az élve született gyermek elhalálozása esetén az ennek megtörténtét igazoló halotti anyakönyvi kivonattal okirattal szükséges igazolni. A bejelentést az eseményt követő 60 napon belül vagy ha ez a határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, annak megszűnését követő 30. napig szükséges megtenni.

Születés után

 • gyermek anyakönyvi kivonatával
 • gyermek lakcímkártyájával
 • gyermek adóigazolványával

Örökbefogadás esetén

 • örökbefogadást engedélyező végleges határozattal,
 • örökbefogadott gyermek lakcímkártyájával
 • örökbefogadott gyermek adóigazolványával

Törlesztés szüneteltetés és/vagy gyermekvállalási támogatás iránti kérelem
a) a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60. napig nyújtható be vagy ha ez a határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, annak megszűnését követő 30. napig.

Kamattámogatás megszűnésének esetei és igazolásuk

Házasság felbontása

A házasság felbontásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról szóló bírósági határozat – a kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldött – másolatával. Ha ez a határidő a veszélyhelyzet alatt jár le, akkor annak megszűnését követő 30. napig benyújtható.

Lakcím megszűnése

Magyarországi lakcím megszűnése esetén 30 napon belüli banki bejelentéssel

Kiskorú elköltözése

Gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermek szülői háztartásból való kikerülése esetén 30 napon belüli banki bejelentéssel

Gyermekvállalás nem teljesül

Ha a gyermekvállalás önhibán kívül nem teljesül (egészségügyi okok vagy megváltozott munkaképesség), akkor a kamattámogatás megszűnése és/vagy visszafizetése alól az illetékes kormányhivatal méltányossági felmentést adhat, ha a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül szabályosan benyújtják az erre vonatkozó kérelmet. A bank felé ezt a kérelem elbírálásáról szóló kormányhivatali határozattal kell igazolni.

Gyakran ismételt kérdések

A kölcsön igénylése

A Babaváró kölcsön alapvetően a július 1-je után gyermeket vállaló házaspárok számára igényelhető meghatározott feltételek teljesülése esetén. Meglévő gyermek vonatkozásában nem vehető igénybe.

2019. július 1-től , de szerződni legfeljebb 2019. július 1-től 2022. december 31-ig lehet.

Az OTP 367 bankfiókjának bármelyikében igényelhető 2019. július 1-től. Fiókkereső

Minimum 1 millió Ft és maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású Babaváró kölcsönre lehet jogosult, ha megfelel az igénylési feltételeknek.

A kölcsön kezességvállalási díjjal növelt törlesztőrészlete a kamattámogatás időszaka alatt maximum havi 50 ezer Ft lehet. A kezességvállalási díj összege az induló, és minden év elején fennálló tartozás 0,5%-nak az egy hónapra eső része.

A futamidőnek 64 és 240 hónap közé kell esnie, tehát 5 év 4 hónap és 20 éven belül szabadon választható a törlesztőrészlet korlát figyelembevétele mellett. A kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.

Az igénylés időpontjában. Kivéve, ha a veszélyhelyzet alatt tölti be a 41. életévét, ez esetben annak megszűnését követő 30. napig még benyújtja a kölcsönigénylését.

A társadalombiztosítási jogviszonyon kívül a magyar felsőoktatási intézményben nappali tagozaton eltöltött tanulmány, amiben nincs 6 hónapnál hosszabb megszakítás a tanulmányokat követően, valamint más állam, vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet TB ellátása, valamint a diplomás gyermekgondozási díj folyósításának időszaka is beleszámít. Folyamatosnak kell tekinteni akkor is, ha abban legfeljebb 30 napos megszakítás van vagy a megszakítás a vészhelyzet időtartalma alatt történik.
A benyújtást megelőző 180 napban viszont megszakítás nélküli TB jogviszony szükséges, amibe nem számít bele a vészhelyzet alatti megszakítás. Ha a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napon belül más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet TB ellátása alá tartozott, akkor a TB jogviszonynak a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napban kell fennállnia.

A folyósított Babaváró kölcsönre az állam vállal kezességet, továbbá a kamattámogatást és a gyermekvállalási támogatást megtéríti a bankoknak.

Az állami kezességvállalás díja kerül felszámításra, ami az induló és minden év elején fennálló tartozás 0,5%-ának egy hónapra eső része. A kezességvállalási díj minden év januárjában automatikusan átszámításra kerül. A hitelbírálat és a folyósítás, valamint a részleges vagy teljes összegű előtörlesztés díjmentes.

Igen, a 2019. július 1-e után született örökbefogadott gyermek után, amennyiben az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően - első gyermek esetén legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül - válik véglegessé.

Nem, ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

Igen, ha a feleség 3 éves folyamatos TB jogviszonya fennáll és megfelel az utolsó 180 napra vonatkozó TB jogviszonynak is. A bank saját hitelbírálati szabályai alapján jelenleg táppénzen lévő ügyfél jövedelme akkor vehető figyelembe, ha az ilyen formában érkező jövedelem (táppénz) összege eléri a 100 000 Ft-ot.

A koronavírus világjárványra való tekintettel 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig elérhető a meghatalmazott útján történő babaváró kölcsönigénylés és szerződéskötés. A meghatalmazott csak az igénylő házaspár valamelyik tagja lehet. Ehhez a meghatalmazottnak a bank formanyomtatványát, vagy olyan saját maga által írt meghatalmazást kell benyújtania, amely megfelel a Babaváró kölcsön üzletszabályzatában részletezett feltételeknek.

Érvényes magyar személyazonosító igazolványt vagy útlevelet vagy kártya formátumú jogosítványt minkét félnek.

Lakcímkártyát magyarországi állandó lakcímmel mindkét félnek.

Adóigazolványt vagy az adóazonosító jelről NAV által kiadott hivatalos igazolást mindkét félnek.

30 napnál nem régebbi Társadalombiztosítási jogviszonyról szóló igazolást legalább az egyik fél részéről, és ha további TB jogviszony igazolása szükséges, akkor 30 napnál nem régebbi

 • valamely más állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozásról az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet által kiállított igazolást és annak hiteles magyar nyelvű fordítását,
 • a hallgatói jogviszony fennállásáról a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást,
 • diplomás gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolást.

Jövedelemigazolás legalább az egyik fél részéről abban az esetben, ha jövedelme legalább 6 hónapja nem OTP bankszámára érkezik.

Munkabérből származó jövedelem esetén 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolást, vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonatát. Egyéb esetében kérjük, tekintse meg a Babaváró kölcsön hirdetményben megjelölt dokumentumokat.

Büntetlen előéletről, a NAV tartozás mentességről és a házasságról csak nyilatkozni szükséges.

Alapesetben mindkettőnek, azonban ha az adóstárs rendelkezik hitelkártya szerződéssel, akkor nem szükséges neki bankszámla. A Bank a kölcsöntörlesztés szempontjából legkedvezőbb díjú Alap számlacsomag / Minimum kedvezménnyel igényelt Bázis számla/ Minimum kedvezménnyel igényelt Grátisz számlacsomag meglétét írja elő.

A kölcsön kamatozása

A kölcsön folyósítását követően, 5 éven belül minden szerződő számára – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével - biztosított az állami kamatmentesség, tehát a kölcsönt kamatmentes részletekben fizetheti vissza. Ha 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás, úgy – amennyiben a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) nem merül fel - a kamatmentesség folytatódik a futamidő végéig. A veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermeket a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül. Amennyiben viszont 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás, úgy a kölcsön kamatozóvá válik és az igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni.

Ha a kölcsön felvételét követő 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás, az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni és a kölcsön után a babaváró támogatásokról szóló rendeletben meghatározott mértékű kamatot kell fizetni. Az első 5 évben igénybe vett kamattámogatás összegét 120 napon belül egy összegben kell visszafizetni az államnak. A kamat mértéke módosul a kölcsön hátralévő futamidejére: 5 éves ÁKK átlaghozam 130%-a +5%.

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően és a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás, a kölcsön – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével - a teljes futamidőre kamatmentessé válik. A törlesztő részletek fizetésére 3 évre szüneteltetetés és ezzel azonos időtartamú futamidő hosszabbítás kérhető. A veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermeket a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül. Ez esetben a kamatmentességre és a törlesztés szüneteltetésre is jogosulttá válik.

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően (akár 5 éven túl) teljesül a második gyermekvállalás, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem és előírt dokumentumok hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon fennálló nem lejárt kölcsöntartozás 30%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, valamint újabb 3 éves törlesztés szüneteltetés kérhető, illetve ikergyermekek esetében az első gyermek után igénybevetett 3 éves törlesztés szüneteltetés további 2 évvel meghosszabbítható. A veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermek a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül. Ez esetben a törlesztés szüneteltetésre és a gyermekvállalási támogatásra is jogosulttá válik.

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően (akár 5 éven túl) teljesül a harmadik gyermekvállalás, akkor a teljes fennmaradó tartozás összegével egyező gyermekvállalási támogatásban részesül. A gyermekvállalási támogatás a kölcsön előtörlesztésére számolható el, így ennek megtörténtével a tartozás megszűnik. A veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermek a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül. Ez esetben a törlesztés szüneteltetésre és a gyermekvállalási támogatásra is jogosulttá válik.

A kamattámogatás a fennmaradó tartozás összegére és a hátralévő futamidőre szűnik meg. Az igénybe vett kamattámogatást csak abban az esetben kell visszafizetni, ha még nem teljesült a gyermekvállalás. Az Adós és az Adóstárs egyetemleges kötelezettek, mindketten felelnek a kölcsön visszafizetéséért, függetlenül attól, hogy elváltak. A házasság felbontásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról szóló jogerős bírósági végzést 30 napon belül be kell nyújtani. Amennyiben ez a határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, akkor a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

Amennyiben a válást követő az új házasságkötésre a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül kerül sor, és az új házastárs megfelel a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek, akkor az új házastárs banknak való bejelentését követő hónap törlesztési napjától ismét érvényesíthető a kamattámogatás és a gyermekvállalás teljesülése esetén igényelhető a törlesztés szüneteltetés és a második vagy harmadik gyermek után a gyermekvállalási támogatás.

A házastárs 5 éven belüli elhalálozása esetén, ha az özvegy a halotti anyakönyvi kivonatot 60 napon belül benyújtja a banknak, a kamattámogatás a futamidő végéig fennmarad függetlenül attól, hogy időközben teljesült-e a gyermekvállalás vagy sem.
Ha az özvegy újabb házasságot köt és az új házastárs megfelel a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek, akkor a gyermekvállalás kölcsön folyósításától számított 5 éven belüli teljesülése esetén igénybe vehető a törlesztés szüneteltetés és a második vagy harmadik gyermek után a gyermekvállalási támogatás.

A kölcsön felhasználása

Gyakorlatilag bármire, mivel a Babaváró kölcsön szabadon felhasználható.

Igen, a szabad felhasználás révén annak 75%-a önerőként is használható. Ismerje meg lakásmegoldásainkat.

Az OTP Lakásmegoldások közül bármely lakáscélja megvalósítására felhasználhatja a kölcsönt. Használt és új lakás vásárláshoz, házépítéshez, valamint felújításhoz, bővítéshez vagy korszerűsítéshez felvett hitelét is kiegészítheti az összeggel.

Igen, az állami támogatások a feltételek teljesítése mellett együttesen is igénybe vehetők.

A kölcsön elbírálása

Az OTP Bank a kölcsönkérelmet a benyújtást követő legfeljebb 10 munkanapon belül bírálja el, amelybe nem számít bele dokumentum kiegészítésre vonatkozó legfeljebb 10 munkanapos határidő. A jellemző átfutási idő függ a benyújtott igénylések számától, valamint a Magyar Államkincstár visszajelzési idejétől is, ideális esetben akár az igénylés napján megtörténhet a kölcsön folyósítása.

Az elutasításnak több oka is lehet. A bank saját elbírálása alapján dönthet az ügyfelek hitelezhetőségéről. Amennyiben a banki feltételeknek nem felelt meg az igényléskor, úgy a feltételek teljesítése estén ismét igényelheti a kölcsönt.
Amennyiben a rendeletben előírt feltétel nem teljesítése miatt kerül elutasításra az igénylés, akkor az elutasításról kapott banki igazolással a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak a megfelelés megállapítása iránt.

A kölcsön törlesztése

A kölcsön törlesztőrészletét és a kezességvállalási díj összegét havonta automatikusan, csoportos beszedési megbízással vonjuk le OTP bankszámlájáról. A törlesztés napja minden hónapban ugyanaz a nap.

Igen, a törlesztésének esedékességi napja szabadon megválasztható a hónap 1-28. napjai között. Az első esedékesség a kölcsön folyósítását követő hónapban az igényléskor megválasztott nap, ezt követően a kölcsön törlesztése havonta, az első törlesztés napjával azonos naptári napon esedékes. Ez alapján a kölcsön folyósítása és az első esedékesség között 1-57 nap telhet el.

Ha szeretné tartozását részlegesen vagy teljesen előtörleszteni, azt az egész futamidő alatt díj és költségmentesen megteheti. Amennyiben a folyósítástól számított 5 éven belül még nem teljesítette a kamattámogatás feltételeként támasztott követelményeket, és legalább 50% mértékben előtörleszti a kölcsönt, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást vissza kell fizetnie. Amennyiben a gyermekvállalás a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesül, az előtörlesztett összeg után visszafizetett kamattámogatás összege visszaigényelhető a Magyar Államkincstártól a várandósság 12. hetétől a gyermek születését követő 60. napig. Amennyiben a kérelem benyújtási határideje a veszélyhelyzet időtartamára esik, akkor a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

Ha Önnek fizetési nehézségei adódnak, kérjük forduljon ügyintézőinkhez bármelyik bankfiókunkban vagy vegye igénybe adósvédelmi programunkat. Ahhoz, hogy biztonságban tudhassa hitele törlesztését, vegyen igénybe törlesztési biztosítást.

A biztosító akkor fizeti ki a törlesztőrészleteket, vagy a teljes tartozást, ha:

 • Ön életét veszti, vagy
 • az Ön egészsége baleset miatt legalább 51%-ban károsodik.

További információkért kérjük, látogasson el a törlesztési biztosítás oldalunkra.

Nem választható, a törlesztőrészlet fizetésének felfüggesztése 3 évig lehetséges.

A Kezességvállalási díjat nem kell fizetni a szüneteltetés időszaka alatt, azonban a Törlesztési biztosítás havonta fizetendő díja nem kerül felfüggesztésre, az a törlesztési szüneteltetés alatt is automatikusan beszedésre kerül.

Támogatások érvényesítése

Gyermekvállalás esetén, ami alatt a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint 2019. július 1-jét követően született gyermek örökbefogadását értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A 2019. július 1-31. között született gyermek szülei a kölcsönkérelmüket a gyermek születése után, de legkésőbb 2019. július 31-ig beadhatják. Ez esetben a 2019. július 1-31. között született gyermek után is jogosult lehet a babaváró támogatásokra.

A koronavírus világjárványra való tekintettel 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermek a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül.

A várandósság a várandósgondozási könyvvel (C. 3341-39/2016. r. sz.), vagy a kezelőorvos által kiállított, a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalmú dokumentummal is igazolható (ikervárandósság esetén azonban mindenképpen a kezelőorvos által kiállított igazolás szükséges). A gyerek születését vér szerinti gyermek esetén anyakönyvi kivonattal, lakcímkártyával és adóigazolvánnyal, míg örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozattal, lakcímkártyával és adóigazolvánnyal kell igazolni a Bank felé.

A várandósságot és a szülés várható idejét a várandósgondozási könyvvel is lehet igazolni. A várandósság betöltött 12. hetének dátuma a szülés várható idejéből is megállapításra kerülhet. A szülés várható idejének a várandósgondozási könyv 7. oldalán minden esetben szerepelnie kell a felelős személy aláírásával és bélyegzőjével igazolva. Felelős személy lehet a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos/szülésznő.

A kamattámogatást nem kell külön igényelni. Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását követően és a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás, a kölcsön a teljes futamidőre – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével - kamatmentessé válik. A veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermek a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül. Ez esetben a kamatmentességre is jogosulttá válik.

Az első és a második gyermek után 3 év törlesztés szüneteltetés kérhető, amit a várandósság 12. hetétől a szülést követő 60 napig van lehetőség igényelni. Örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül igényelhető. Amennyiben az első gyermek utáni törlesztés szüneteltetés ideje alatt teljesül a második gyermekvállalás, akkor az első időszak lezárul és megkezdődik a második gyermek után járó törlesztés szüneteltetési időszak. Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztés szüneteltetés időtartama további 2 évvel meghosszabbítható, ha az erre irányuló kérelmet a támogatott személyek a 3 éves törlesztés szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal korábban benyújtják. A veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermek a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül. Ez esetben a törlesztés szüneteltetésre is jogosulttá válik.

Nem választható, a törlesztőrészlet fizetésének felfüggesztése 3 évig lehetséges.

A Kezességvállalási díjat nem kell fizetni a törlesztés szüneteltetés időszaka alatt, azonban a Törlesztési biztosítás havonta fizetendő díja nem kerül felfüggesztésre, az a törlesztés szüneteltetés alatt is automatikusan beszedésre kerül.

Igen. Ha nem kérnek törlesztés szüneteltetést, de a kamattámogatásra való jogosultság fenntartásához a gyermekvállalás teljesítését kívánják bejelenteni, akkor ehhez a Változás bejelentési adatlapot kell kitölteni. A várandósgondozási könyvben az utolsó bejegyzés dátuma legfeljebb 15 napos lehet.

A támogatott személyek a kölcsönkérelem benyújtását követően teljesült gyermekvállalás esetén a második és harmadik gyermek után (ideértve a várandósság 12. hetét betöltött magzatot és a 2019.07.01-jét követően született örökbefogadott gyermeket is) igényelhetik a gyermekvállalási támogatást. Második gyermek után a hiánytalanul benyújtott dokumentumok banki átvételét követő 3. munkanapon fennálló, nem lejárt tartozás 30%-a, a harmadik gyermek után a teljes fennálló tartozás összegének kifizetése kérhető támogatás formájában. A veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 30. napig - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermek a babaváró támogatások szempontjából teljesített gyermekvállalásnak tekintendő, ha a kölcsönigénylés legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig benyújtásra kerül. Ez esetben a gyermekvállalási támogatásra is jogosulttá válik.

Igen, a szülést követő 60 napon belül a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és adóigazolványát be kell mutatni a banknak. Ha a veszélyhelyzet időtartamára esik a gyermek születése, akkor a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

Igen, a két támogatás típus független egymástól.


A tájékoztatás nem teljes körű. A Babaváró támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 44/2019. Korm. rendelet tartalmazza. A bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát.

A feltüntetett THM a 10 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű Babaváró kölcsön vonatkozik.
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM számításánál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a szerződéskötés és az első törlesztőrészlet esedékessége között 31 nap telik el, a kölcsön folyósítása 2020. november 1-én történik meg, illetve az 5 éves kamatperiódust követően a referencia kamat nem változik. A THM meghatározásakor a 2020. november 1-én érvényes kondíciókkal számoltunk. Az ügyfél által a központi költségvetés javára, a fennálló kölcsön összege után havonta, a törlesztőrészletekkel együtt fizetendő kezességvállalási díjat a THM magába foglalja.

THM (kamattámogatással)

Reprezentatív példa az alábbi feltételezésekkel élve: A teljes futamidő alatt az állami kamattámogatás fennáll, ahol a kölcsön összege 10 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, az ügyfél által fizetendő ügyleti kamat mértéke 0%, az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 0,5%. Az ügyleti kamatot ez esetben kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére. Az ügyfél a 60. hónapot követően él a 3 éves törlesztés szüneteltetés lehetőségével, így az utolsó részlet megfizetése 276. hónapban történik.
A THM (kamattámogatással) értéke 0,4%, a havi törlesztőrészlet 41 667 Ft, a kezességvállalási díj induló havi összege 4 167 Ft, a havonta fizetendő törlesztőrészlet és kezességvállalási díj induló együttes összege 45 834 Ft, a kölcsön teljes díja (mely tartalmazza az ügyfél által megfizetendő kamat és a kezességvállalási díj teljes összegét) 528 406 Ft, a fizetendő teljes összeg (törlesztőrészletek és kezességvállalási díj összege) 10 528 406 Ft.

THM (kamattámogatás nélkül)

Reprezentatív példa az alábbi feltételezésekkel élve: A futamidő első 60 hónapja alatt nem teljesül a gyermekvállalás, az állami kamattámogatásra vonatkozó jogosultság elveszik, és a kamattámogatás összegét vissza kell fizetni, ahol a kölcsön összege 10 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, az ügyfél által fizetendő változó 5 éves kamatperiódusokban rögzített ügyleti kamat mértéke az első 60 hónapban 0%, mely a 61. hónaptól – a 2020. november hónapban érvényes nem támogatott ügyleti kamat figyelembe vételével - 6,93%-ra módosul, az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 0,5%. Az ügyleti kamatot az első 5 évben kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére, melyet az ügyfélnek a 60. hónapot követően egyösszegben vissza kell fizetnie.
A THM (kamattámogatás nélkül) értéke 5,8%, a havi induló törlesztőrészlet 41 667 Ft, a kezességvállalási díj induló havi összege 4 167 Ft, a havonta fizetendő törlesztőrészlet és kezességvállalási díj induló összege 45 834 Ft, a havi törlesztő részlet a 61. hónaptól 67 522 Ft, a kezességvállalási díj összege a 61. hónaptól 3 316 Ft, a havonta fizetendő törlesztőrészlet és kezességvállalási díj összege a 61. hónaptól 70 838 Ft, a kölcsön teljes díja (mely tartalmazza az ügyfél által megfizetett kamat, a visszafizetett kamattámogatás és a kezességvállalási díj teljes összegét) 6 980 159 Ft, a fizetendő teljes összeg (törlesztőrészletek, a kezességvállalási díj és a visszafizetendő kamattámogatás összege) 16 980 159 Ft.

A reprezentatív példák pusztán tájékoztatásként szolgálnak.

A kamattámogatás időszaka alatt az ügyleti kamat az ÁKK átlaghozam 130%-ának 2 százalékponttal növelt mértéke, melyet a kincstár fizet meg kamattámogatás formájában a jogosult ügyfelek helyett a hitelintézet részére. Amennyiben az Adós vagy adóstárs elveszíti az állami kamattámogatásra vonatkozó jogosultságát, akkor a Babaváró kölcsön ügyfél által fizetendő kamata az ÁKK átlaghozam 130%-ának 5 százalékponttal növelt mértékre módosul. (1,49%-os ÁKK átlaghozam esetén a Babaváró kölcsön ügyfél által fizetendő kamata a korábbi 0%-ról 6,93%-ra változik.)

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.