Panaszkezelés

Segítsen, hogy segíthessünk! Ossza meg velünk véleményét a szolgáltatásainkról!

Köszönjük, hogy pénzügyeinek kezelésével az OTP Bankot bízza meg. Munkatársaink folyamatosan arra törekednek, hogy széles körű, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak az Ön részére.

Miben segíthet Ön?

Ha megtiszteli bankunkat észrevételeivel, értékes ötleteit igyekszünk megvalósítani, azok nyomán új fejlesztéseket indítani. Célunk, hogy folyamatosan tökéletesítsük szolgáltatásaink minőségét és természetesen kijavítsuk az esetleges hibákat.

Kérjük, ossza meg velünk

 • véleményét a szolgáltatásainkról,
 • javaslatait, milyen módon tudnánk javítani ügyfeleink kiszolgálásának színvonalán,
 • kezdeményezéseit az Ön által igényelt, de kínálatunkból még hiányzó szolgáltatásokról,
 • az esetleges negatív tapasztalatait.

Hol teheti meg észrevételeit?

Bankunkhoz többféle módon is eljuttathatja észrevételeit. Válassza az Önnek leginkább megfelelőt!

Banki munkanapokon 8-20 óráig a Központi Információs Vonal plusz+36 (1) 3 666 388 telefonszámán.
Ezeken a számokon munkatársaink közvetlenül fogadják az Ön hívását.

Mindennap 0-24 óráig
- OTPdirekt szerződéssel a telefonos ügyfélszolgálat plusz+36 ( 1) 3 666 666 telefonszámán a 4-es menüpontban, illetve
- az OTP Bankkártya HelpDesk szolgáltatás plusz+36 (1) 3 666 000 telefonszámán.

A telefonbeszélgetés kezdeményezésével Ön hozzájárul a kijelzett hívószám és a telefonbeszélgetés rögzítéséhez. A hanganyagot - amennyiben Ön az OTP Bank Nyrt. számára kétséget kizáróan azonosítható - kérés esetén az OTP Bank Nyrt. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül az Ön rendelkezésére bocsátja az alábbi feltételek valamelyikének teljesülésekor:

 • az OTPdirekt szerződés alapján kezdeményezett, azonosított hívásoknál a hívás idejének megadása,
 • a nem OTPdirekt szerződés alapján kezdeményezett hívások esetén
  • az ügyintéző nevének és a hívás pontos idejének vagy
  • az indító telefonszám és a hívás pontos idejének vagy
  • az érintett telefonbeszélgetés hívásazonosítójának megadása

Amennyiben Ön nem jelöli meg, hogy a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát kéri, az OTP Bank Nyrt. a hangfelvétel másolatát bocsátja rendelkezésére.

A hanganyagokat az OTP Bank Nyrt. nyolc évig őrzi meg.

A Panasz bejelentése oldalon, az Internetbankban postaláda üzenetben vagy e-mailben.

az OTP Bank Nyrt.,
Központi Panaszkezelési Főosztály,
1876 Budapest postacímen.

 • személyesen szóban és írásban,
 • más által leadott irat útján,
 • meghatalmazott útján.

a plusz+36 (1) 366 2607 számon.

A bank lehetővé teszi, hogy írásbeli panaszának benyújtásához alkalmazhassa a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett panaszkezelési formanyomtatványt, melyet ide kattintva érhet el. Amennyiben meghatalmazott útján tesz észrevételt, az ehhez szükséges formanyomtatványt itt találja meg.

Önnek lehetősége van telefonon, illetve interneten időpontot kérni az észrevételére vonatkozó jegyzőkönyv felvétele, illetve a kapcsolódó dokumentumok benyújtása céljából.

Mit tartalmazzon panaszbejelentése?

Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt és teljes körűen kivizsgálhassuk bejelentését, segítheti munkánkat, ha megoszt velünk minden, a kivizsgálás szempontjából lényeges információt.

 • Minden esetben adja meg adatait és elérhetőségeit: név, értesítési cím, telefonszám. Ezzel gyorsítja beazonosítását, illetve biztosítja, hogy egy esetleges egyeztetés miatt felvehessük Önnel a kapcsolatot.
 • Amennyiben rendelkezésére áll, megadhatja banki azonosítóit (ügyfélszám, bank-, hitelszámla száma) is.
 • Ismertesse velünk a panaszolt esemény részleteit: például a kifogásolt bankfióki ügyintézés pontos helyét és időpontját, a vitatott tranzakció(k) összegét és időpontját, stb.

A kivizsgáláshoz további segítséget nyújthat, ha rendelkezésünkre bocsátja a birtokában lévő dokumentumokat:

 • kifogásolt tranzakció(k), ügyintézés(ek) esetén a keletkezett bizonylato(ka)t,
 • ha kárigénye merült fel, az annak alapjául szolgáló igazolást,
 • a banki küldeményeket érintő panasz esetén a hivatkozott levél másolatát,
 • visszaélés, csalás gyanú esetén a rendőrségi feljelentést.

Panaszbejelentés esetén se adja ki a banki ügyeihez tartozó titkos kódjait, mint például a bankkártya PIN kódját, az OTPdirekt szolgáltatáshoz kapcsolódó titkos kódját, stb!

Bankunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli adatait. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt érheti el.

Hogyan jelezze észrevételeit?

Panaszát, reklamációját ott tudják munkatársaink a leggyorsabban orvosolni, ahol a kérdéses megbízást megadta, illetve ahol nem az Ön által elvárt szolgáltatással találkozott.

 • Bankfióki ügyintézés esetén munkatársainknak azonnal jelezheti kedvezőtlen tapasztalatát. Fiókhálózatunk címlistáját és elérhetőségét honlapunkon is megtalálja. Amennyiben nem elégedett a tájékoztatással, bejelentéséről jegyzőkönyvet veszünk fel. A jegyzőkönyvben leírtakra a Központi Panaszkezelési Főosztály vagy a leányvállalatok munkatársai fognak megoldást keresni.
 • OTP Bankkártyájának elvesztése vagy ellopása esetén kérjük, az OTP Bankkártya HelpDesk szolgálatával vegye fel a kapcsolatot, ahol bankkártyáját azonnal letilthatja.
 • Azoknál a tranzakcióknál, melyeknél az OTP Bank pénzügyi közreműködőként vállal szerepet (pl. autópálya-matrica vásárlás, egyéb internetes vásárlások, stb.), felmerülő észrevételeit
  • a pénzügyi teljesítésére vonatkozóan az OTP Banknál, míg
  • a vásárolt termékkel/igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban a kereskedőnél/szolgáltatónál jelezheti.

Ha elégedetlen a kapott válasszal…

Bankunk célja, hogy minden lehetséges módon segítsük Önt a pénzügyeinek kezelése során felmerült problémák megoldásában. Fontos számunkra, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásainkkal. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, gyors és személyre szabott segítséget nyújtva.

Ha a kapott válaszokból Ön úgy látja, hogy felmerült panaszát nem megfelelően kezeltük, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény értelmében lehetősége van reklamációjával írásban a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) fordulni. Ezen túlmenően kezdeményezheti az MNB által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) vagy az illetékes bíróság eljárását.

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
telefon: plusz+36 (80) 203 776
email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület

székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 172.
telefon: plusz+ 36 (80) 203 776
email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, melyen keresztül biztosítja az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt.

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, így az OTP Bankra is, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr
A felhasználói útmutató elérhető az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a panasz benyújtása nem jelenti a fizetési kötelezettség felfüggesztését!

A Panaszkezelési fogalomtár segítséget nyújt Önnek panaszára adott válaszunk értelmezésében.

A panaszkezelésről további részleteket a Panaszkezelési Szabályzatban olvashat.

A bank panaszkezelési tevékenységének legfőbb elveit, a panaszkezelési folyamatról szóló egyértelmű, pontos és naprakész információkat a Panaszkezelési Politika tartalmazza

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.