Panaszkezelés

Segítsen, hogy segíthessünk! Ossza meg velünk véleményét a szolgáltatásainkról!

Köszönjük, hogy pénzügyeinek kezelésével az OTP Bankot bízza meg. Munkatársaink folyamatosan arra törekednek, hogy széles körű, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak az Ön részére.

Miben segíthet Ön?

Ha megtiszteli bankunkat észrevételeivel, értékes ötleteit igyekszünk megvalósítani, azok nyomán új fejlesztéseket indítani. Célunk, hogy folyamatosan tökéletesítsük szolgáltatásaink minőségét és természetesen kijavítsuk az esetleges hibákat.
Kérjük, ossza meg velünk

 • véleményét a szolgáltatásainkról,
 • javaslatait, milyen módon tudnánk javítani ügyfeleink kiszolgálásának színvonalán,
 • kezdeményezéseit az Ön által igényelt, de kínálatunkból még hiányzó szolgáltatásokról,
 • az esetleges negatív tapasztalatait.

Hol teheti meg észrevételeit?

Bankunkhoz többféle módon is eljuttathatja észrevételeit. Válassza az Önnek leginkább megfelelőt!

Telefonon

Banki munkanapokon 8-20 óráig

 • a Központi Információs Vonal (06 1/30/20/70) 3 666 388 telefonszámán.

Ezeken a számokon munkatársaink közvetlenül fogadják az Ön hívását.

Mindennap 0-24 óráig

 • OTPdirekt szerződéssel a telefonos ügyfélszolgálat (06 1/30/20/70) 3 666 666 telefonszámán a 4-es menüpontban, illetve
 • az OTP Bankkártya HelpDesk szolgáltatás (06 1/30/20/70) 3 666 000 telefonszámán.

A beszélgetések hanganyagát rögzítjük és a törvényi előírásoknak megfelelően megőrizzük. Az OTPdirekt szerződéssel rendelkező, azonosított hívások hanganyagának meghallgatását kérésére biztosítjuk. Az OTPdirekt szerződéssel nem rendelkező, nem azonosított hívások visszahallgatására abban az esetben van lehetőség, ha Ön az ügyintéző nevét, illetve a hívás pontos időpontját rendelkezésünkre bocsátja.

Levélben

az OTP Bank Nyrt.
Ügyfélkapcsolati Kompetencia Központ,
1876 Budapest postacímen.

Honlapon

a Kapcsolat űrlapot kitöltve.


E-mailben


Bankfiókban, ügyintézőinken keresztül, nyitvatartási időben

 • személyesen szóban és írásban,
 • más által leadott irat útján,
 • meghatalmazott útján. Amennyiben meghatalmazott útján tesz észrevételt, az ehhez szükséges formanyomtatványt itt találja meg.


Telefaxon

a (06 1) 366 2607 számon.

A bank lehetővé teszi, hogy írásbeli panaszának benyújtásához alkalmazhassa a Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett panaszkezelési formanyomtatványt, melyet ide kattintva érhet el.

Önnek lehetősége van telefonon, illetve interneten időpontot kérni az észrevételére vonatkozó jegyzőkönyv felvétele, illetve a
kapcsolódó dokumentumok benyújtása céljából.


Hogyan jelezze észrevételeit?

Panaszát, reklamációját ott tudják munkatársaink a leggyorsabban orvosolni, ahol a kérdéses megbízást megadta, illetve ahol nem az Ön által elvárt szolgáltatással találkozott.

 • Bankfióki ügyintézés esetén munkatársainknak azonnal jelezheti kedvezőtlen tapasztalatát. Fiókhálózatunk címlistáját és elérhetőségét honlapunkon is megtalálja. Amennyiben nem elégedett a tájékoztatással, bejelentéséről jegyzőkönyvet veszünk fel. A jegyzőkönyvben leírtakra a Központi Ügyfélkapcsolati Főosztály vagy a leányvállalatok munkatársai fognak megoldást keresni.
 • OTP Bankkártyájának elvesztése vagy ellopása esetén kérjük, az OTP HelpDesk szolgálatával vegye fel a kapcsolatot, ahol bankkártyáját azonnal letilthatja.
 • Azoknál a tranzakcióknál, melyeknél az OTP Bank pénzügyi közreműködőként vállal szerepet (pl.: Abaqoos szolgáltatás, egyéb internetes vásárlások stb.), felmerülő észrevételeit
  – a pénzügyi teljesítésére vonatkozóan az OTP Banknál, míg
  – a vásárolt termékkel/igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban a kereskedőnél/szolgáltatónál jelezheti.

Ha elégedetlen a kapott válasszal…

Panaszát, reklamációját ott tudják munkatársaink a leggyorsabban orvosolni, ahol a kérdéses megbízást megadta, illetve ahol nem az Ön által elvárt szolgáltatással találkozott.

Bankunk célja, hogy minden lehetséges módon segítsük Önt a pénzügyeinek kezelése során felmerült problémák megoldásában. Fontos számunkra, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásainkkal. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, gyors és személyre szabott segítséget nyújtva.

Ha a kapott válaszokból Ön úgy látja, hogy felmerülő panaszát nem megfelelően kezeltük, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében lehetősége van reklamációjával írásban a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) fordulni. Ezen túlmenően kezdeményezheti az MNB által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) vagy az illetékes bíróság eljárását.


Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
telefon: (06 80) 203 776
email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület
székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
levelezési címe: 1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
telefon: (06 80) 203 776
email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, melyen keresztül biztosítja az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt.

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, így az OTP Bankra is, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr

A felhasználói útmutató elérhető az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a panasz benyújtása nem jelenti a fizetési kötelezettség felfüggesztését!

A Panaszkezelési fogalomtár segítséget nyújt Önnek panaszára adott válaszunk értelmezésében.

A panaszkezelésről további részleteket a Panaszkezelési Szabályzatban olvashat.