2020. október 22-től új kiegészítő lehetőséggel bővül az azonnali fizetési szolgáltatás: a fizetési kérelemmel átutalási megbízás kezdeményezhető a kérelem címzettjénél, aki szabadon dönthet arról, hogy a kérelem elfogadásával elindítja-e a kért átutalást.

Mivel a szolgáltatás a későbbiekben további elemekkel is bővülni fog, a közzétett információkat folyamatosan frissítjük.

Mit jelent a fizetési kérelem?

A fizetési kérelem tulajdonképpen egy üzenet, ami nem jár pénzmozgással.

  • A kérelem elküldésével a címzettnél átutalást kérhet a saját részére. A fizetési kérelemnek tartalmaznia kell a kért összeget és minden olyan adatot, amely egy átutalás elindításához minimálisan szükséges.
  • A kérelem címzettje szabadon dönthet arról, hogy a kérelem elfogadásával elindítja-e az Ön által kért átutalást, vagy elutasítja, esetleg figyelmen kívül hagyja a kérést.
    Mivel a kérelem elfogadásával elinduló átutalás kizárólag az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesíthető, a fizető fél jóváhagyása után Ön másodperceken belül megkapja a kért összeget.

Az OTP Bank ügyfeleként mit érdemes tudnom az új szolgáltatásról?

Az OTP Bank ügyfelei 2020. október 22-étől vehetik igénybe az új szolgáltatást. Kezdetben kizárólag bankon belül, tehát az OTP Bank ügyfeleinek címezhető fizetési kérelem, amelyhez a fizető fél bankszámlaszámát vagy másodlagos számlaazonosítóját kell megadnia.

Fizetési kérelem indítása és megválaszolása az OTPdirekt internetbank (Utalások/Fizetési kérelmek menü) és a OTP SmartBank (Új kérelem és Kérelmek listája menü) szolgáltatáson keresztül lehetséges. Mindezek miatt csak olyan címzettnek küldhet fizetési kérelmet, aki rendelkezik az említett szolgáltatások valamelyikével. Más bank ügyfeleinek kérelmet címezni, valamint más bankok ügyfeleitől kérelmeket fogadni egyelőre nem lehetséges.

Az Electra Terminál szolgáltatás kezdetben nem ad lehetőséget a fizetési kérelmek küldésére, lekérdezésére és megválaszolására.

Gyakran ismételt kérdések

Kérelmek küldése

A fizetési kérelem szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető: kérelmet küldeni és beérkezett kérelmet megválaszolni egyaránt lehetséges bármely időpontban.

A kérelem érvényességi idejét a kérelem küldője határozza meg, de legfeljebb 60 napos érvényesség állítható be.

A kérelem címzettje, azaz a fizető fél a kérelem érvényességi ideje alatt bármikor reagálhat az Ön által küldött kérelemre, azaz elfogadhatja vagy elutasíthatja azt. Ha figyelmen kívül hagyja a kérelmét, az automatikusan lejár az érvényességi idő leteltével.

Az érvényességi idő mellett kötelező adata a fizetési kérelemnek a fizetési határidő is. Ezt ugyancsak a kérelem küldője határozza meg, és nem lehet későbbi, mint az érvényességi idő. A Fizetési határidő elsősorban a fizető fél tájékoztatására szolgál, a kérelem kifizetése technikailag a fizetési határidőt követően is lehetséges, ha az érvényességi idő még nem járt le.

Az egyéb adatok között megjelölheti magát a fizetési helyzetet, pl. megadhatja az ügyfélazonosítót, esetleg számla- vagy törzsvásárlói azonosítót. Ezek az adatok arra szolgálnak, hogy a kérelem küldője – az alapadatokon túl – egyéb releváns adatokat is megadhasson, amelyeket a kérelem elfogadása után a hozzá beérkező átutalás adatai között visszakap, és a saját elszámolásában felhasználhat. Pl., ha egy közműszolgáltató postai csekk kiállítása vagy csoportos beszedési megbízás benyújtása helyett fizetési kérelem útján is lehetőséget ad a díjak rendezésére.

Az aláírásos OTPdirekt szerződéssel rendelkező vállalati ügyfeleink számára az új fizetési kérelem küldése, elfogadása vagy elutasítása egyaránt aláírás-köteles. Amíg nem érkezik be a szükséges 10 pontos aláírás, addig az érkező fizetési kérelmek új, válaszra váró kérelemként jelennek meg a lekérdező felületen.

Kérelmek fogadása

Az OTP Bank ügyfelei közvetlen értesítést kapnak postaláda útján és az OTP SmartBank szolgáltatáson keresztül, alkalmazás-értesítés (push) formájában arról, ha valamely számlájukra új fizetési kérelem érkezett és amikor egy általuk küldött kérelmet a fizető fél elutasított. A push üzenetek megérkezésének feltétele, hogy a készüléken engedélyezve legyen az ilyen típusú értesítések fogadása.

A beérkezett kérelmek kifizetésekor az internetbank és SmartBank felülete automatikusan kitölti az átutalási űrlapot a kérelem adataival. Ezek közül a közleményt minden esetben módosíthatja: kiegészítheti, vagy akár törölheti és felülírhatja az átutalás elindításakor. A törlésnél, felülírásnál azonban javasolt az úgynevezett „azonosító adatok” megtartása az átutalás könnyebb beazonosíthatósága érdekében. A kérelem összegének módosítása csak abban az esetben lehetséges, ha a kérelem küldője módosítható összegűnek jelölte az adott kérelmet.

Ha az érvényességi időn belül nem hagyta jóvá az átutalást, vagy nem utasította el a kérelmet, az lejárt státuszú lesz, és már nem tudja megválaszolni. Ezzel egyidejűleg a kérelmet küldő félnél is lejárt lesz a fizetési kérelem státusza, így Önnek további teendője nincs.

Igen, egy beérkezett fizetési kérelem elutasításakor lehetősége nyílik arra, hogy a közlemény rovatban megadja az elutasítás indokát. Ezt megteheti a kérelem küldője által megadott közlemény kiegészítésével, vagy annak teljes felülírásával.

Fontos tudni, hogy az Önnek küldött fizetési kérelem kifizetése csak a jóváhagyása után történik meg. A kérelem küldőjének neve, valamint az összeg, a közlemény, esetleg az egyéb megadott adatok alapján – még a jóváhagyás előtt – mindenképp érdemes meggyőződnie róla, hogy jogos fizetési igényről van-e szó. Ha nem ítéli jogosnak az adott összegű kérelem benyújtását, javasolt elutasítani a fizetést, melynek során a közlemény rovatban jelezheti a kérelem küldőjének az elutasítás indokát.

Ha egy adott kérelem esetén felmerül Önben, hogy csalók küldhették, kérjük, jelezze azt az informacio@otpbank.hu e-mail címen, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 1 3666-666).

Ebben az esetben csak bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (erre vonatkozó szerződés megléte esetén) kezdeményezheti a bankon belüli azonnali átutalás visszahívását. Ezért minden esetben alaposan ellenőrizze az Önhöz érkezett fizetési kérelmeket a küldő neve, valamint az összeg, a közlemény, esetleg az egyéb megadott adatok alapján – még a jóváhagyás előtt –, mert mindenképp érdemes meggyőződnie róla, hogy jogos fizetési igényről van-e szó.

Ha egy adott kérelem esetén felmerül Önben, hogy csalók küldhették, kérjük, jelezze azt az informacio@otpbank.hu e-mail címen, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 1 3666-666).

Önnek lehetősége van számlánként letiltani az Önnek küldhető fizetési kérelmeket – kezdetben bankfiókjainkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (erre vonatkozó szerződés megléte esetén) keresztül. Ebben az esetben az adott számlájára érkező fizetési kérelmeket az OTP Bank külön értesítés nélkül automatikusan visszautasítja mindaddig, amíg Ön nem kéri a tiltás feloldását.

A fizetési kérelem fogadásának tiltását vagy a tiltás feloldását a bankszámla feletti rendelkező, bejelentett személy(ek) kezdeményezheti(k), lakossági számlák esetében: számlatulajdonos, társtulajdonos, állandó meghatalmazott és törvényes képviselő.

Igen, ha Ön letiltja a fizetési kérelmek fogadását egy számlájáról, ettől függetlenül még tud kérelmet küldeni másnak.

Az OTPdirekt internetbankban lehetősége nyílik az adott kérelem visszahívására.

A fizetési kérelem küldéséhez, valamint a kérelmek fogadásának tiltásához kapcsolódó aktuális díjak az adott bankszámlára érvényes lakossági vagy kereskedelmi banki hirdetményekben tekinthetők meg. A fizetési kérelmek elfogadásával induló azonnali átutalás költsége megegyezik a normál eseti átutalás díjával, mely a fizető felet terheli, míg egy-egy kérelem elutasítása nem jár költséggel.