Kérjen átutalást egyetlen üzenettel!

Fizetési kérelemmel egyszerűbbé és gyorsabbá tehető a pénzküldés.

2021. május 1-től az OTP Banknál teljeskörűen (bankon belül és bankon kívül is) elérhető a fizetési kérelem kiegészítő szolgáltatás. Fizetési kérelemmel egy átutalási megbízás kezdeményezhető a kérelem címzettjénél, aki szabadon dönthet arról, hogy a kérelem elfogadásával elindítja-e a kért átutalást.

Mivel a szolgáltatás a későbbiekben további elemekkel is bővülni fog, a közzétett információkat folyamatosan frissítjük.

Mit jelent a fizetési kérelem?

A fizetési kérelem tulajdonképpen egy üzenet, ami önmagában nem jár pénzmozgással.

 • A kérelem küldője átutalást kérhet a saját részére a címzettől. A fizetési kérelemnek tartalmaznia kell a kért összeget és minden olyan adatot, amely egy átutalás elindításához minimálisan szükséges.
 • A kérelem címzettje szabadon dönthet arról, hogy a kérelem elfogadásával elindítja-e a kért átutalást. A fizetési kérelem beérkezése után a címzett a kérelmet
  • elfogadhatja azonnal vagy egy későbbi időpontban, de az érvényességi időn belül, vagy
  • elutasíthatja, esetleg
  • figyelmen kívül is hagyhatja.
 • Mivel a kérelem elfogadásával elinduló átutalás kizárólag az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesíthető, a fizető fél jóváhagyása után a kezdeményező fél másodperceken belül megkapja a címzett által jóváhagyott összeget.

Például, ha a kollégájának Ön fizeti ki az ebédjét, rögtön küldhet is számára egy fizetési kérelmet az ebéd összegével. Ő kap egy értesítést a fizetési kérelemről, amit csak jóvá kell hagynia, és Ön azonnal megkapja az összeget.

Az OTP Bank ügyfeleként mit érdemes tudnia a szolgáltatásról?

Fizetési kérelmet az OTP Bank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásán keresztül (OTPdirekt internetes szolgáltatás, OTP SmartBank) tud küldeni és elfogadni: az OTP internetbankban (OTPdirekt internetes szolgáltatásban) az Utalások/Fizetési kérelmek menüben, az OTP SmartBank mobilalkalmazásban az Új kérelem és Kérelmek listája menüben. Továbbá 2021. július 5-től a fizetési kérelem szolgáltatás az Electra Terminálon keresztül is elérhető. Az indított és fogadott fizetési kérelmek adatait is ezeken az elektronikus felületeken tudja lekérdezni.

Az internetbankból (OTPdirekt internetes szolgáltatásból) és az OTPdirekt Electra Terminálon keresztül nemcsak számlaszámra, hanem a fizető fél regisztrált másodlagos számlaazonosítójára (e-mail-cím, mobiltelefonszám, adószám, adóazonosító jel) is küldhetünk fizetési kérelmet.

A kérelem küldője jelölheti a fizetési kérelemben, hogy a kérelem összege a címzett által módosítható-e vagy sem. Ha a fizetési kérelem összege módosítható, akkor az a kérelemben foglalt eredeti összegtől eltérő – alacsonyabb vagy magasabb – összeggel is teljesíthető.

Bankon kívüli fizetési kérelem 10 millió forintnál magasabb összegben nem teljesíthető.

A fizetési kérelem érvényességi ideje két hónap, azonban a fizetési kérelmet kezdeményező ügyfél ennél rövidebb határidőt is meghatározhat.

A beérkezett fizetési kérelemről az internetbankban (az OTPdirekt internetes szolgáltatásban) postaláda üzenetben és a SmartBankban alkalmazásüzenetben (push üzenetben) kapunk értesítést.

Gyakran ismételt kérdések

Kérelmek küldése

A fizetési kérelem szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető: kérelmet küldeni és beérkezett kérelmet megválaszolni egyaránt lehetséges bármely időpontban.

A kérelem érvényességi idejét a kérelem küldője határozza meg, de legfeljebb 60 napos érvényesség állítható be.

A kérelem címzettje, azaz a fizető fél a kérelem érvényességi ideje alatt bármikor reagálhat az Ön által küldött kérelemre, azaz elfogadhatja vagy elutasíthatja azt. Ha figyelmen kívül hagyja a kérelmét, az automatikusan lejár az érvényességi idő leteltével.

Az érvényességi idő mellett kötelező a fizetési kérelem kötelező adata a fizetési határidő is. Ezt ugyancsak a kérelem küldője határozza meg, és nem lehet későbbi, mint az érvényességi idő. A Fizetési határidő elsősorban a fizető fél tájékoztatására szolgál, a kérelem kifizetése technikailag a fizetési határidőt követően is lehetséges, ha az érvényességi idő még nem járt le.

Az egyéb adatok között megjelölheti pl. magát a fizetési helyzetet, megadhatja az ügyfélazonosítót, esetleg számla- vagy törzsvásárlói azonosítót. Ezek az adatok arra szolgálnak, hogy a kérelem küldője – az alapadatokon túl – egyéb releváns adatokat is megadhasson, amelyeket a kérelem elfogadása után a hozzá beérkező átutalás adatai között visszakap, és a saját elszámolásában felhasználhat. Pl., ha egy közműszolgáltató postai csekk kiállítása vagy csoportos beszedési megbízás benyújtása helyett fizetési kérelem útján is lehetőséget ad a díjak rendezésére.

Az aláírásos OTPdirekt szerződéssel rendelkező vállalati ügyfeleink számára az új fizetési kérelem küldése, elfogadása vagy elutasítása egyaránt aláírás-köteles. Amíg nem érkezik be a szükséges 10 pontos aláírás, addig az érkező fizetési kérelmek új, válaszra váró kérelemként jelennek meg a lekérdező felületen.

A fizetési kérelem szolgáltatás a bankon kívüli tranzakciók esetében csak akkor vehető igénybe, ha a partner hitelintézeténél is elérhető a szolgáltatás. A szolgáltatást nyújtó hitelintézetek listája a GIRO Zrt. honlapján elérhető, a Dokumentumtár -> Elszámolásforgalmi Dokumentumok menüpontban.
Fizetési kérelmet jelenleg (2021. május 1.) az alábbi hitelintézetek fogadnak:

 • OTP Bank
 • Gránit Bank
 • Raiffeisen Bank
 • Erste Bank
 • Budapest Bank
 • Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Kérelmek fogadása

Az OTP Bank ügyfelei az internetbankban (az OTPdirekt internetes szolgáltatásban) postaláda üzenetet, a SmartBank mobilalkalmazásban alkalmazásüzenetet (push üzenetet) kapnak, ha valamely számlájukra új fizetési kérelem érkezett. Az OTPdirekt Electra Terminál esetében az „Információkérés” menüben (Beérkezett fizetési kérelmek) kérdezhetők az ügyfél számlájára beérkezett fizetési kérelmek azok státuszaival. Ugyancsak ezeken a felületeken kapnak értesítést ügyfeleink arról is, ha egy általuk küldött kérelmet a fizető fél elutasított. A push üzenetek megérkezésének feltétele, hogy a készüléken engedélyezve legyen az ilyen típusú értesítések fogadása.

A beérkezett kérelmek kifizetésekor az internetbank és SmartBank felülete automatikusan kitölti az átutalási űrlapot a kérelem adataival. Ezek közül a közleményt minden esetben módosíthatja: kiegészítheti, vagy akár törölheti és felülírhatja az átutalás elindításakor. A törlésnél, felülírásnál azonban javasolt az úgynevezett „azonosító adatok” megtartása az átutalás könnyebb beazonosíthatósága érdekében. A kérelem összegének módosítása csak abban az esetben lehetséges, ha a kérelem küldője módosítható összegűnek jelölte az adott kérelmet.

Ha az érvényességi időn belül nem hagyta jóvá az átutalást, vagy nem utasította el a kérelmet, az lejárt státuszú lesz, és már nem tudja megválaszolni. Ezzel egyidejűleg a kérelmet küldő félnél is lejárt lesz a fizetési kérelem státusza, így Önnek további teendője nincs.

Igen, egy beérkezett fizetési kérelem elutasításakor lehetősége nyílik arra, hogy a közlemény rovatban megadja az elutasítás indokát. Ezt megteheti a kérelem küldője által megadott közlemény kiegészítésével, vagy annak teljes felülírásával.

Fontos tudni, hogy az Önnek küldött fizetési kérelem kifizetése csak a jóváhagyása után történik meg. A kérelem küldőjének neve, valamint az összeg, a közlemény, esetleg az egyéb megadott adatok alapján – még a jóváhagyás előtt – mindenképp érdemes meggyőződnie róla, hogy jogos fizetési igényről van-e szó. Ha nem ítéli jogosnak az adott összegű kérelem benyújtását, javasolt elutasítani a fizetést, melynek során a közlemény rovatban jelezheti a kérelem küldőjének az elutasítás indokát.

Ha egy adott kérelem esetén felmerül Önben, hogy csalók küldhették, kérjük, jelezze azt az informacio@otpbank.hu e-mail címen, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 1 3666-666).

Ebben az esetben csak bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (erre vonatkozó szerződés megléte esetén) kezdeményezheti a bankon belüli azonnali átutalás visszahívását. Ezért minden esetben alaposan ellenőrizze az Önhöz érkezett fizetési kérelmeket a küldő neve, valamint az összeg, a közlemény, esetleg az egyéb megadott adatok alapján – még a jóváhagyás előtt –, mert mindenképp érdemes meggyőződnie róla, hogy jogos fizetési igényről van-e szó.

Ha egy adott kérelem esetén felmerül Önben, hogy csalók küldhették, kérjük, jelezze azt az informacio@otpbank.hu e-mail címen, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 1 3666-666).

Önnek lehetősége van számlánként letiltani az Önnek küldhető fizetési kérelmeket – kezdetben bankfiókjainkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (erre vonatkozó szerződés megléte esetén) keresztül. Ebben az esetben az adott számlájára érkező fizetési kérelmeket az OTP Bank külön értesítés nélkül automatikusan visszautasítja mindaddig, amíg Ön nem kéri a tiltás feloldását.

A fizetési kérelem fogadásának tiltását vagy a tiltás feloldását a bankszámla feletti rendelkező, bejelentett személy(ek) kezdeményezheti(k), lakossági számlák esetében: számlatulajdonos, társtulajdonos, állandó meghatalmazott és törvényes képviselő.

Igen, ha Ön letiltja a fizetési kérelmek fogadását egy számlájáról, ettől függetlenül még tud kérelmet küldeni másnak.

Az internetbankban visszahívhatja az adott kérelmet.

A fizetési kérelem küldéséhez, valamint a kérelmek fogadásának tiltásához kapcsolódó aktuális díjak az adott bankszámlára érvényes lakossági vagy kereskedelmi banki hirdetményekben tekinthetők meg. A fizetési kérelmek elfogadásával induló azonnali átutalás költsége megegyezik a normál eseti átutalás díjával, mely a fizető felet terheli, míg egy-egy kérelem elutasítása nem jár költséggel.

A fizetési kérelem szolgáltatás a bankon kívüli tranzakciók esetében csak akkor vehető igénybe, ha a partner pénzforgalmi szolgáltatójánál is elérhető a szolgáltatás. A szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatók listája a GIRO Zrt. honlapján elérhető, a Dokumentumtár -> Elszámolásforgalmi Dokumentumok menüpontban.
Fizetési kérelmet jelenleg (2021. május 1.) az alábbi pénzforgalmi szolgáltatók küldhetnek:

 • Budapest Bank
 • Erste Bank
 • Fundamenta-Lakáskassza
 • Gránit Bank
 • Raiffeisen Bank
 • Magyar Takarékszövetkezeti Bank
 • Befizetés.hu Kft.
 • Billingo Technologies Zrt. (GIROFix)
 • PLOMBA Kft.
 • Organic Soft Kft.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.