Előzetes tájékoztatás a költségekről és a kapcsolódó díjakról - Jogi figyelmeztetés és ismertető költségkalkulációról

1. Az előzetes költség-kalkuláció (továbbiakban: költség-kalkuláció) bemutatja az ügyfélnek nyújtott befektetési szolgáltatásokért és/vagy kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított díjakat, valamint az érintett pénzügyi eszköz előállításával és kezelésével, továbbá megszerzésével, tartásával és értékesítésével összefüggő költségeket és díjakat.

2. A költség-kalkuláció nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési- vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő, jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.

3.A költség-kalkuláció általános jellegű, így nem veszi figyelembe az egyes ügyfelek egyedi, speciális körülményeit, ezért kérjük, hogy befektetése előtt a konkrét egyedi ügylet vonatkozásában kérjen tájékoztatást az OTP Bank munkatársaitól. Az adókezelésre és adóügyi következményekre vonatkozó adatok az ügyfél egyedi körülményeitől függenek, továbbá ezen adatok, feltételek a jövőben változhatnak.

4. A költség-kalkulációban szereplő adatok, információk becslésen alapulnak, az időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.

5. A költségek és díjak bemutatása során az OTP Bank az alábbi általános elveket és szempontokat vette figyelembe:

 • Az adott ügyletkötés/megbízás során a ténylegesen felmerülő egyszeri és folyamatos költségeket, ennek ismeretének hiányában észszerűen becsült költségeket tüntettünk fel.
 • Egyszeri díjnak, költségnek minősül a pénzügyi eszközbe történő befektetés, vagy a befektetési szolgáltatás igénybevételének kezdetekor és befejezésekor felmerülő díj, költség.
 • Folyamatos díjnak, költségnek minősülnek a pénzügyi eszköz kezelésért, valamint a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendszeresen felmerülő költségek, díjak.
 • A költségeket csak a tőkére vetítve jelenítjük meg. Olyan értékpapír esetében, ahol a kamat értékpapírban kerül megfizetésre, a megnövekedett értékpapír állomány magasabb számlavezetési díjat eredményezhet.
 • Külföldi pénznemben fizetendő díjaknál a költség-kalkuláció készítésekor érvényes MNB középárfolyam kerül alkalmazásra és a költség-kalkulációban megjelölésre kerül az adott pénznem. Az átváltás becsült költsége vonatkozásában bővebben az https://www.otpbank.hu/portal/hu/Arfolyamok/MNB honlapon elérhető táblázat alapján tájékozódhat.
 • Amennyiben az ügyletben más vállalkozás/szolgáltató is érintett, a költségkalkulációban összesítésre kerülnek az OTP Bank által és a másik vállalkozás által felszámított, ügyfelet terhelő költségek és díjak.
 • A számlavezetés körében kizárólag az értékpapír-számlavezetés sávos díjkedvezmény nélküli díjait és költségeit vettük figyelembe. A fizetési számla (bankszámla) díjait nem értékeltük, figyelemmel arra, hogy fizetési számla műveletekre a befektetési szolgáltatásokon kívül, pénzügyi szolgáltatások esetében is sor kerül/het. A fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló tájékoztatást a vonatkozó fizetési számla (bankszámla) hirdetmények tartalmazzák.
 • A pénzügyi eszköz kezelésével összefüggésben felmerült költségként veszi figyelembe az OTP Bank Nyrt. az adott pénzügyi eszközhöz kapcsolódó biztosítékok nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatban felmerülő értékpapírszámla-vezetés díját és költségeit is.

6. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen bemutatott költség- és díjmértékek eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.

7. A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra a tájékoztatást az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény és a Díjtételekről szóló hirdetmény, továbbá Global Markets Keretszerződés/Egyedi Global Markets Keretszerződés alapján az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint Szerződés az OTP Private Banking szolgáltatásra esetén az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat és Az OTP Private Banking szolgáltatás érvényes kamatairól, költségeiről és díjairól szóló hirdetmény tartalmaz (2022. december 31-ig szerződött ügyfeleknél a Privát Banki/Digitális Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Digitális Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény).

8. A fizetési feltételeket és egyéb szerződésteljesítési feltételeket a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, a Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés, egyedi megállapodás, továbbá az adott pénzügyi eszközre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés tartalmazza. Abban az esetben, ha az ügyfél

a) OTP Private Banking szolgáltatásra vonatkozó Szerződéssel rendelkezik, az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat (2022. december 31-ig szerződött ügyfeleknél a Privát Banki/Digitális Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Digitális Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat),

b) Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets Keretszerződéssel rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés/ Egyedi Global Markets Keretszerződés rendelkezései is irányadóak a fizetési és egyéb szerződésteljesítési feltételek tekintetében.

9. Az előző pontokban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények, valamint a termékek, szolgáltatások részletes feltételeit és díjait tartalmazó leírások elérhetőek az OTP Bank befektetési szolgáltatást nyújtó bankfiókjaiban és az OTP Bank www.otpbank.hu honlapján, különösen a https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir és a https://www.otpbank.hu/portal/hu/GlobalMarkets oldalakon.

10. A jelen tájékoztatás az elkészítése időpontjában az OTP Bank rendelkezésére álló információk alapján készült. Bár az OTP Bank jóhiszeműen hagyatkozott megbízhatónak gondolt forrásokra, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy az azokban foglalt adatok pontosak és teljesek.

11. OTP Bank fenntartja a jelen tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató a jövőben külön értesítés nélkül is módosulhat, kérjük, hogy a változásokat kísérje figyelemmel.

12. OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. sz.; cégjegyzékszám: 01-10-041585; nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; felügyeleti hatóság> Magyar Nemzeti Bank – 1013 Budapest, Krisztina krt. 6.). Minden jog fenntartva, a tájékoztató az OTP Bank kizárólagos tulajdonát képezi, annak további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, továbbsugárzása, az arra való hivatkozás vagy más honlapba (szolgáltatásba) történő beépítése csak az OTP Bank előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.