Az OTP Bank köteles a banki termékek igénybevételének feltételeként begyűjteni az ügyfeleiről egyes adatokat és az ügyfélkapcsolat fennállása alatt naprakészen tartani azokat. Ezt az ügyfél-átvilágítást a Banknak kockázatérzékenységi megközelítés alapján 1-5 évente el kell végeznie.

Miért szükséges, hogy a bank ismerje ügyfeleit és naprakészen tartsa róluk az adatokat?

Az alábbi jogszabályok kötelezik erre a bankot:

 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hazai jogszabályok, valamint
 • az ezek alapjául szolgáló Európai Uniós Direktíva.


Mi az ügyfélátvilágítási kötelezettség?

Az ügyfél azonosítása, az ügyfél kockázati besorolása, a személyazonosság igazoló ellenőrzése, az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése.


Miből áll az ügyfél-átvilágítás?

A bank egyezteti az ügyfél:

 • azonosító adatait a bemutatott érvényes személy azonosító okmányaik alapján,
 • jogszabályok és belső kockázatértékelés alapján meghatározott esetekben bekéri a magyarországi lakcímet igazoló okmányt, valamint a magyarországi vagy külföldi tartózkodási célt igazoló dokumentumot, és
 • kérdéseket tesz fel - többek között -


Milyen módon teljesíthető az ügyfél-átvilágítási felkérésünk?

Bankfióki megjelenése során ügyintézőink kezdeményezhetik az ügyfél-átvilágítást.

Levélben értesítjük azon ügyfeleinket, akik esetében az ügyfél-átvilágítás esedékessé válik, kérve ügyfeleinket bankfiókjaink felkeresésére.

A kötelező ügyfél-átvilágításkor az Önnek küldött levélben felsorolt okmányokat és nyilatkozatokat kell bemutatnia a bankfiókban.


Hol találja meg az Önnek küldött levelünket?

 • OTPdirekt internetbank „Számlakivonatok, szerződések, egyéb dokumentumok” menüpont, vagy
 • OTP InternetBank „Dokumentumaim” menüpont.


Mi történik, ha nem tud személyesen megjelenni?

Személyes akadályoztatása esetén kérjük az alábbiakat küldje meg postán az OTP Bank Nyrt. 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 1026 címre:

 • a fentiekben felsorolt, közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság által hitelesített okmánymásolatokat, (Amennyiben külföldi közjegyző hitelesíti az okmánymásolatot, akkor azt a magyar külképviseleti hatósággal felülhitelesítve, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) kell ellátni.)
 • levelünk mellékletében szerepelő nyilatkozatokat kitöltve és aláírva,
 • lakcímét (irányítószámmal), születési nevét, anyja nevét, állampolgárságát, ha az a küldött okmánymásolata nem tartalmazza.

Személyesen OTP Bank fiókban

Kérjük, foglaljon időpontot online az Önhöz legközelebbi bankfiókunkba!

Mi történik, ha az ügyfél-átvilágítás nem történik meg?

Ha a levélben előírt okmányok nem kerülnek bemutatásra, illetve szükséges nyilatkozatok nem kerülnek felvételre, akkor a bank a Pmt. 13. § (8) bekezdése alapján köteles megtagadni az ügyletek, tranzakciók teljesítését.


Mit kell tenni, ha az ügyfél adataiban változás következik be?

Az OTP Bank ügyfél-azonosítási rendjéről szóló hirdetmény 2. pontjai alapján az ügyfél köteles a bankot értesíteni az adataiban bekövetkező változásról.

Gyakran ismételt kérdések

A törvények szerint kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. §).

A törvény szerint fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

 • az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 • az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 • a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Önnek akkor is nyilatkoznia kell, ha nem kiemelt közszereplő, de rokona, közeli hozzátartozója kiemelt közszereplőnek (házastárs, élettárs; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő), vagy közeli kapcsolatban áll kiemelt közszereplővel.

Csak azoknak az ügyfeleknek szükséges nyilatkozniuk a kiemelt közszereplői státuszukról, akik a bankunk által elérhető nyilvántartások szerint kiemelt közszereplők, vagy rokoni vagy közeli kapcsolatban állnak kiemelt közszereplővel. A szükséges teendőkről értesítést küld az OTP Bank.

Közszereplői státuszáról banki formanyomtatványon tud nyilatkozni.

Online nincs lehetőség a dokumentumok benyújtására. Személyesen OTP Bankfiókban és postai úton teljesíthető az ügyfél-átvilágítás.

Igen:

 • OTPdirekt internetbank „Számlakivonatok, szerződések, egyéb dokumentumok” menüpont, vagy
 • OTP InternetBank „Dokumentumaim” menüpont.

A kötelező ügyfél-átvilágításkor az Önnek küldött levélben felsorolt okmányokat és nyilatkozatokat kell bemutatnia a bankfiókban.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.