A koronavírus járvány gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében, a Kormány által hozott rendelkezés miatt a hitelkártya igénylésének lehetőségét az OTP Bank ideiglenesen felfüggesztette. Az új termékek kialakítása folyamatban van. A hitelkártyához kapcsolódó Részletfizetési szolgáltatások 2020. március 18-ig igényelt hitelkártyák esetén újra elérhetők.

Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy a felfüggesztett termékekre vonatkozó új hitelkártya igénnyel ne keressék fel bankfiókjainkat és ezügyben ne hívják a telefonos ügyfélszolgálatunkat sem.


Meglévő hitelkártya tulajdonosoknak

Milyen teendőim vannak a hiteltörlesztés felfüggesztése kapcsán a hitelkártyára vonatkozóan?

 • Ha élni kíván a moratóriummal: nincs teendője

  Ebben az esetben az áprilisi zárás napjáig fennálló hitelkártya tartozására fizetési moratórium lép életbe. Az áprilisi zárás napján fennálló tartozását a moratórium lejártát követően, havonta kell majd megfizetnie.

  A 2020. áprilisi zárás napját követő költésekre, terhelt díjakra, kamatokra már nem vonatkozik a fizetési moratórium, azokat a szerződésben foglaltak alapján szükséges visszafizetnie.

  Mikor van a zárás napja?

  A zárás napja az elszámolási időszak utolsó napja, amely hitelkártya típusonként eltérő lehet. A zárás napját a mindenkor hatályos Hitelkártya hirdetmény tartalmazza.

Részletek a fizetési halasztásról

Példák a hitelkártya törlesztési moratóriumra vonatkozóan

 • Mit kell tennem, ha nem kívánok élni a moratóriummal?

  Nyilatkoznia szükséges az internetbankon vagy OTP Bank honlapján keresztül. Tartozását az alábbiak figyelembevételével kell megfizetnie.

Így nyilatkozhat fizetési szándékáról

Hitelkártya tartozás rendezése a moratórium időszaka alatt

 1. Hitelkártya tartozását beszedési megbízással rendezte?

  A beszedési megbízások teljesítését a Kormányrendelet hatályba lépését követően a bank leállította.

  • Teljes tartozás beszedése
   • Ha nyilatkozott arról, hogy a moratóriummal nem kíván élni, a nyilatkozat banki feldolgozását követően a beszedési megbízást a korábbi rendelkezésének megfelelően automatikusan visszaállítjuk.
   • Ha nem nyilatkozott, de nem kíván élni a moratóriummal: lehetősége van, hogy márciusi és áprilisi záráskor fennálló teljes tartozását rendezze átutalással így vásárlásai akár kamatmentesek is maradhatnak. A kamatmentesség abban az esetben lehetséges, ha az elszámolási időszakban hitelkártyáját csak vásárlásra használta és a teljes tartozását visszafizeti. A korábbi rendelkezése szerinti beszedés beállítása a májusi zárást követően automatikusan történik
  • Minimum összeg beszedése
   • Ha nyilatkozott, vagyis az eredeti szerződésének megfelelően kívánja törleszteni legalább a minimum összegű tartozását, nyilatkozata banki feldolgozását követően a korábbi rendelkezésének megfelelően a beszedést automatikusan visszaállítjuk.
   • Ha nem nyilatkozott és tartozását nem rendezi, az áprilisi zárás napján fennálló tartozására fizetési moratóriumot állítunk be. Az új (2020. áprilisi zárás napját követő) költéseire vonatkozóan a beszedési megbízást visszaállítjuk a korábbi rendelkezése alapján, mivel ezekre a költésekre nem vonatkozik a moratórium.
   • Ha nem nyilatkozott és tartozását részben rendezi, akkor az áprilisi zárás napján fennálló tartozása a visszafizetésével csökkentett mértékben kerül a moratórium alá. Az új (2020. áprilisi zárás napját követő) költéseire vonatkozóan a beszedési megbízást visszaállítjuk a korábbi rendelkezése szerint.

  Honnan tudhatja, hogy nyilatkozatát a bank feldolgozta?

  • ha Ön 2020. április 7-ig nyilatkozott, a bank a beszedést automatikusan beállította
  • SMS értesítést kap a banktól nyilatkozatának feldolgozásáról, a beszedési megbízás újra aktiválásáról
 2. Hitelkártya tartozását átutalással vagy csekken rendezte?

  • Ha nyilatkozik arról, hogy nem kíván élni a moratóriummal, tartozását az eredeti szerződése szerint rendezheti részben, vagy teljes egészében a megszokott módon.
  • Ha nem nyilatkozik és
   • tartozását mindig teljes egészében átutalja/befizeti, a 2020. áprilisi zárás napján fennálló tartozása nem kerül moratórium alá, az eredeti szerződése szerint történik az elszámolás a továbbiakban is.
   • nem vagy részben fizeti meg tartozását, a 2020. áprilisi zárás napján fennálló tartozása a visszafizetésével csökkentett mértékben a moratórium hatálya alá kerül.


Így nyilatkozhat fizetési szándékáról

Internetbankban

Gyors, kényelmes és biztonságos ügyintézés.
Nyilatkozatát a Fizetési moratórium menüpontban a Törlesztés folytatását választva teheti meg. A beszedési megbízás nyilatkozata szerinti visszaállításáról SMS-ben értesítjük.

Honlapunkon

Ha nincs internetbank hozzáférése, nyilatkozatát honlapunkon tegye meg.
A feldolgozási idő több nap is lehet, adateltérés esetén telefonon keressük.

OTP bankfiókban

Ha nem tudja online benyújtani nyilatkozatát, akkor bankfiókjainkban is megteheti.
Kérjük, a járványhelyzetre való tekintettel a személyes fióki ügyintézést, csak akkor válassza, ha nem tud online nyilatkozni!

Gyakran ismételt kérdések

A fizetési haladékot automatikusan beállítjuk a 2020. áprilisi záró egyenlegére vonatkozóan. A tartozás visszafizetése ugyan halasztásra kerül, azonban a meg nem fizetett tartozása utáni kamatot elkülönítettük, a moratórium letelte után pedig terhelésre kerül a hitelkártyaszámlán. Késedelmi díjat nem számítunk fel. A 2020. áprilisi zárás utáni költésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium.

A törlesztési biztosításokat nem érinti a moratórium. Kiemelten fontos, hogy a biztosítási díjjal minden hónapban megterheljük a hitelkártya számlát (ez automatikus), mivel nem várt élethelyzet (pl. keresőképtelenség, munkanélküliség) bekövetkeztekor a biztosítási szolgáltatásra csak a megfizetett díj alapján jogosult.
Részletek

Nyilatkozattétel után utólag nem kerül beszedésre tartozása, azonban a nyilatkozattételt követő fizetési határidőben az aktuális záró egyenleg beszedése megtörténik a rendelkezés szerinti mértékben. Ha nem nyilatkozik, tartozását átutalással rendezheti, az első beszedés teljesítése májusban történik automatikusan.

Ha nem nyilatkozott: a 2020. áprilisi zárás napján fennálló tartozása moratórium alá kerül, tehát nem szükséges visszafizetnie (az ezt követően – 2020. áprilisi zárás napja után - könyvelt tételeket viszont igen).

Ha nyilatkozott: a márciusi fizetési határidőket – a VISA Infinite hitelkártya kivételével – 2020. április 7-ig meghosszabbítottuk, tehát ezen időpontig volt lehetősége fennálló tartozását visszafizetni késedelmi díj és kamat felszámítása nélkül. Ezt követően a szerződése szerinti határidőben szükséges tartozását megfizetni.