Milyen esetekben van lehetőség az elektronikus okiratok benyújtására?

Abban az esetben van lehetőség elektronikus okiratok, dokumentumok benyújtására, amennyiben azok elektronikus aláírással vannak ellátva, és azok a cégbírósági ügyintézés során keletkeztek, továbbá akkor, ha az elektronikus úton lekért cégkivonat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, vagy közjegyző által elektronikusan aláírt (e-hiteles cégkivonat).

Az elektronikus úton keletkezett okiratokat (e-hiteles cégkivonat) az alábbi ügyekhez lehet benyújtani:

 • Vállalkozói bankszámlanyitás – törzstőke/alapítói vagyon elhelyezéssel vagy anélkül
 • Vállalkozói bankszámla változtatás

Hol lehet benyújtani az elektronikus okiratokat?

Az OTP Banknál a honlapon (www.otpbank.hu/ecegeljaras) történő feltöltéssel, illetve .dosszie kiterjesztésű dokumentumok esetében központi e-mail címre (cegdokumentumok@otpbank.hu) történő továbbítással van lehetőség az elektronikus dokumentumok kezelésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-dokumentumok bankfiókban, adathordozón történő benyújtására nincs lehetőség.


Mitől függ, hogy a központi e-mail címre kell elküldeni az elektronikus
okiratokat vagy a honlapon lehet feltölteni?

Az elektronikus aláírás során alkalmazott eljárástól függ, hogy hogyan kell eljárni.

 • A Microsec Kft. e-Szignó programjával, illetve a Netlock Kft. Mokka programjának az e-Szignó program kezelésére alkalmassá tett változatával készített, elektronikus aláírással ellátott - .es3 vagy .et3 kiterjesztésű - dokumentumokat a honlapon szükséges feltölteni.
 • A Netlock Kft. Mokka programjával aláírt elektronikus - .dosszié kiterjesztésű - cégiratokat a cegdokumentumok@otpbank.hu címre kell elküldeni.

A bankfiók felkeresése előtt, vagy azt követően kell az elektronikus
okiratokat feltölteni, elküldeni?

Az elektronikus okiratok honlapon történő feltöltését, illetve indokolt esetben e-mailen való elküldését követően
szükséges a kiválasztott, illetve a meglévő bankszámlavezető fiókot felkeresni az érdemi ügyintézés érdekében.


Ki töltheti fel az elektronikus okiratokat?

Bárki feltöltheti, aki rendelkezik az ügylettípusnak megfelelő, elektronikus aláírással ellátott okiratokkal,
legyen akár a vállalkozás jogi képviselője, akár a vállalkozás tulajdonosa, képviselője vagy ügyintézője.


Miért fontos a honlapon történő feltöltésnél a kezdeményező
e-mail címének pontos megadása?

A válaszüzenet a feldolgozás sikerességéről a megadott e-mail címre kerül kiküldésre, melyben szerepel egy azonosító szám,
amelyre hivatkozással történhet a számlavezető bankfiókban a feltöltött dokumentumok elektronikus feldolgozása.


A feltöltés során milyen kísérőadatokat kell megadni?

Kötelező adatok

 • Ügylet típusa: jelenleg, a vállalkozói bankszámlanyitáshoz, illetve bankszámla változtatáshoz, valamint a a törzstőke/alapító vagyon elhelyezéséhez (mint választható ügylettípusokhoz) kapcsolódóan lehet elektronikusan benyújtani a szükséges dokumentumokat.
 • Elektronikus dokumentum típusa: nem választható (elektronikus cégeljárás dokumentumai / e-hiteles cégkivonat)
 • Cég neve (cég rövid neve)
 • Kezdeményező / feltöltést végző e-mail címe (amely címre a feltöltés sikerességéről szóló üzenet és az azonosító szám kerül megküldésre)

Opcionális adatok

 • Cégjegyzékszám:

  - Vállalkozói bankszámla nyitáskor és bankszámla változtatáskor kötelező.

  - Törzstőke/alapítói vagyon elhelyezése miatti számlanyitáskor nem kell megadni.
 • Korábbi feltöltéskor kapott azonosító: ha egy korábban feltöltött e-aktához kíván újabb dokumentumo(ka)t feltölteni, annak feltöltésekor kapott azonosító.
 • Nem töltendő adat: adószám

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni, elküldeni?

Az ügylettípusonként eltérő, minimálisan meghatározott dokumentumok köre az alábbi, melyekhez azonban indokolt esetben
az adott ügylet kapcsán egyéb dokumentum(ok) bemutatásának szükségessége is felmerülhet.

Törzstőke/alapítói vagyon elhelyezéséhez számlanyitás

 • Létesítő okirat vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat,
 • Hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.

Bankszámlanyitás

Újonnan alapított cég

 • Létesítő okirat vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat vagya fióktelepet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása vagy a képviseletet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása.
 • Hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.
 • Tanúsítvány vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés.

Már működő, 30 napnál régebben bejegyzett, de bankunknál számlával még nem rendelkező cég

 • Létesítő okirat vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat vagy a fióktelepet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása vagy a képviseletet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása.
 • Hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.
 • 30 napnál nem régebbi elektronikusan aláírt cégkivonat (e-hiteles cégkivonat).

Bankunknál új ügyfélként jelentkező cég adatainak változása esetén

 • A létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat.
 • Hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.
 • A kérelem formanyomtatványa, valamint az Informatikai vizsgálat eredménye (digitális tértivevény) vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés vagy elektronikusan aláírt cégkivonat (e-hiteles cégkivonat).

Bankszámla változtatása (a számlatulajdonos cég adataiban
bekövetkezet változás(ok) esetén)

 • A létesítő okirat – változásokkal egybefoglalt – hatályosított szövege vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat.
 • Hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (személy, személyes adat, vagy cégnév változása esetén).
 • A kérelem formanyomtatványa, valamint az Informatikai vizsgálat eredménye (digitális tértivevény), vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés.

Elektronikusan aláírt cégkivonatok (e-hiteles cégkivonat)

A hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel e-hiteles cégkivonatként
csak az alábbi elektronikus dokumentum fogadható el:

 • cégbírósági nyilvántartásból elektronikus úton lekért, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy
 • közjegyző által lekért, 30 napnál nem régebbi cégkivonat a közjegyző által minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva

Mi történik, ha nem sikerül egyszerre feltölteni az összes szükséges dokumentumot?

Nem kötelező egyszerre feltölteni az összes dokumentumot. A következő belépés alkalmával az első feltöltéskor kapott
azonosító beírásával lehet csatolni további dokumentumokat a már feltöltött elektronikus dokumentumhoz.


Miért nem sikerül feltölteni a honlapra a .dosszie kiterjesztésű
(MOKKA e-aláírással ellátott) okiratokat?

A .dosszie kiterjesztésű elektronikus okiratot a honlapra nem lehet feltölteni,
azt a bank cegdokumentumok@otpbank.hu központi e-mail címére kell továbbítani.


Mi történik, ha az egyes cégiratok nincsenek külön-külön
elektronikus aláírással aláírva, csak a teljes e-akta?

A teljes e-aktát fel kell tölteni az elektronikus aláírással együtt.


Mi történik, ha az egyes okiratok külön-külön
elektronikus aláírással vannak aláírva?

Elegendő a különböző ügylettípusoknál meghatározott okiratok feltöltése egyenként,
az elektronikus aláírással együtt.


Mi történik, ha nem sikerül a feltöltés, vagy az e-mail címre továbbítás?

 • Ellenőrizze, hogy a feltöltés, illetőleg a központi e-mail címre továbbítás során valamennyi előírt és szükséges elektronikus okiratot megfelelő formátumban csatolt-e (elektronikus aláírással együtt).
 • Ellenőrizze, hogy az elektronikus okiratokat a kiterjesztésüknek megfelelő módon és helyre továbbította-e:

  - es3 vagy .et3 → honlapra;
  - .dosszie → központi e-mail címre
 • Ellenőrizze, hogy a fájl mérete nem haladja-e meg a maximált (10 MB) értéket!
 • További kérdéseivel kérjük forduljon a számlavezető bankfiókhoz, vagy az informacio@otpbank.hu címen kérjen tájékoztatást.

Mi történik, ha a feltöltést követően észleli, hogy a szükséges/előírt
elektronikus okirat(ok) csatolására nem került sor?

A honlapon történő feltöltés esetében az első feltöltéskor kapott azonosító számra hivatkozással csatolja a szükséges elektronikus okirato(ka)t!

A központi e-mail címre történő küldés esetén az előző üzenetre történő hivatkozással küldje el a szükséges elektronikus okirato(ka)t!

Amennyiben további kérdése van, kérjük, e-mailben (informacio@otpbank.hu) jelezze részünkre!

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.