Díjkedvezmény

Hitelcéljához választott kölcsönre 2023. november 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2024. június 30-ig az OTP ingatlanhitel értékesítési akció keretében befogadott bármely forint alapú lakáshitel igénylésekor (kivéve, ha a szerződéskötés meghiúsul vagy ha előzetes hitelbiztosítéki érték-megállapítás esetén a hitelkérelem a hitelbiztosítéki érték-megállapítás érvényességi ideje alatt (90 nap) nem kerül benyújtásra) az alábbi díjakat nem kell megfizetni:

  • a folyósítási díjat,
  • valamennyi felajánlott ingatlanfedezet esetében a hiteligényléssel és hitelnyújtással összefüggő Tulajdoni lap lekérési költséget, a Térképmásolat lekérési költséget, a Fedezetkezelési költséget, a Hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat (ideértve az Előzetes hitelbiztosítéki érték-megállapítást is), az Azonnali (statisztikai alapú) hitelbiztosítéki érték-megállapítás díjat,
  • valamennyi felajánlott ingatlanfedezet esetében a hiteligényléssel és hitelnyújtással összefüggő 2 db Hitelbiztosítéki érték-felülvizsgálati díjat és szerződésszerű teljesítés esetén a Földhivatal felé fizetendő Fedezetváltozási költséget (a jelzálogjog törlésének díját).
  • A hitelszerződés megkötéséhez kapcsolódó közjegyzői költség 50%-át – kivéve hitelkiváltás esetén – az OTP Jelzálogbank utólag a szerződő részére megtéríti Groupama Biztosító által nyújtott törlesztési biztosítás kötése és annak a kölcsön első részfolyósítását követő 3 évig történő szerződésszerű fennállása esetén. Az akció kizárólag a Hitelező által megkövetelt, egy darab közjegyző hivatali helyiségében készített közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat hiteles kiadmányának költségeire vonatkozik (beleértve a hiteles kiadmány OTP Bank/OTP Jelzálogbank részére történő elektronikus megküldésének költségeit is), amely tartalmazza mind a kölcsönszerződés, mind pedig a zálogszerződés szerinti, a Hitelező által elfogadott tartalmú kötelezettségvállalásokat.

THM információk

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékeket a 2024. április 1-én érvényes kondíciók alapján határoztuk meg, figyelembe véve az aktuális feltételeket és a hatályos jogszabályokat, továbbá az egyedi kalkuláció során az akciós díjkedvezményeket. A feltételek változása esetén a THM mértékek módosulhatnak. A THM mértéke nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

A kalkulált THM érték - a mindenkor hatályos hirdetményben és üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén -:

  • a megadott jövedelemutalás után hűség szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény,
  • a feltételhez nem kötött akciós díjkedvezmények

figyelembe vételével került kiszámításra.

Reprezentatív példa

Tekintse meg az aktuális kondícióknak megfelelő reprezentatív példákat.

Ez a tájékoztatás nem teljes körű, és jogilag nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak.
A feltüntetett értékek változhatnak, ha a piaci feltételek vagy az Ön által megadott adatok változnak. A tájékoztató nem kötelezi a hitelezőt a hitel nyújtására.

Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges a fedezetül felajánlott ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.