Díjkedvezmény

Hitelcéljához választott kölcsönre 2024. április 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2024. június 30-ig az OTP ingatlanhitel értékesítési akció keretében befogadott bármely forint alapú jelzálog típusú hitel igénylésekor:

 • a hitelbiztosítéki érték-megállapítási akció (Kivéve hitelkiváltás esetén, illetve, ha a szerződéskötés meghiúsul vagy ha előzetes hitelbiztosítéki érték-megállapítás esetén a hitelkérelem a hitelbiztosítéki érték-megállapítás érvényességi ideje alatt (90 nap) nem kerül benyújtásra.):
  • a hiteligényléssel és hitelnyújtással összefüggő hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjból ügyletenként egy ingatlanhoz kapcsolódó egy érték-megállapítás esetén (ideértve az előzetes hitelbiztosítéki érték-megállapítást is), az ügyfélnek 31.000 forintot meghaladó összeget nem kell megfizetni, ha a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően az adós vagy adóstárs hozzájárul a személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából történő adatkezeléshez és adattovábbításhoz az erről szóló tájékoztatóban megjelölt valamennyi OTP bankcsoporttag tekintetében,
  • a hiteligényléssel és hitelnyújtással összefüggő azonnali (statisztikai alapú) hitelbiztosítéki érték-megállapítás díjat egy ingatlanhoz kapcsolódó egy érték-megállapítás esetén az ügyfélnek nem kell megfizetni, ha a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően az adós vagy adóstárs hozzájárul a személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából történő adatkezeléshez és adattovábbításhoz az erről szóló tájékoztatóban megjelölt valamennyi OTP bankcsoporttag tekintetébe,
 • a folyósítási díjat nem kell megfizetni hitelkiváltás esetén feltétel nélkül, egyéb esetben a folyósítási díj 10%-a, legfeljebb 20.000 forint feletti részét nem kell megfizetni a Groupama Biztosító által nyújtott biztosítás alábbi feltételekkel történő igénybevétele esetén:
  • a hitelügyletbe fedezetül bevont ingatlanra a hitelező által előírt feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte, vagy
  • társasházi lakásnál, ha a társasházi vagyonbiztosítás más biztosító társaságnál került megkötésre, úgy a Groupama Biztosító által nyújtott ingóságra vonatkozó kiegészítő biztosítás megkötése, vagy
  • legalább havi 2.500 Ft díjfizetésű Védelmező személybiztosítás hitel folyósítása előtt történő megkötése vagy megléte.
  • a vagyon- vagy személybiztosítás szerződésszerű fennállása a kölcsön első részfolyósítását követő 3 évig.
 • az előző pont szerinti feltételek nem teljesülése esetén a folyósítási díjat meg kell fizetni.

A hitelszerződés megkötéséhez kapcsolódó közjegyzői költség 50%-át – kivéve hitelkiváltás esetén – az OTP Jelzálogbank utólag a szerződő részére megtéríti Groupama Biztosító által nyújtott törlesztési biztosítás kötése és annak a kölcsön első részfolyósítását követő 3 évig történő szerződésszerű fennállása esetén. Az akció kizárólag a Hitelező által megkövetelt, egy darab közjegyző hivatali helyiségében készített közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat hiteles kiadmányának költségeire vonatkozik (beleértve a hiteles kiadmány OTP Bank/OTP Jelzálogbank részére történő elektronikus megküldésének költségeit is), amely tartalmazza mind a kölcsönszerződés, mind pedig a zálogszerződés szerinti, a Hitelező által elfogadott tartalmú kötelezettségvállalásokat.

THM információk

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékeket a 2024. április 1-én érvényes kondíciók alapján határoztuk meg, figyelembe véve az aktuális feltételeket és a hatályos jogszabályokat, továbbá az egyedi kalkuláció során az akciós díjkedvezményeket. A feltételek változása esetén a THM mértékek módosulhatnak. A THM mértéke nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

A kalkulált THM érték - a mindenkor hatályos hirdetményben és üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén -:

 • a megadott jövedelemutalás után hűség szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény,
 • a feltételhez nem kötött akciós díjkedvezmények

figyelembe vételével került kiszámításra.

Reprezentatív példa

Tekintse meg az aktuális kondícióknak megfelelő reprezentatív példákat.

Ez a tájékoztatás nem teljes körű, és jogilag nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak.
A feltüntetett értékek változhatnak, ha a piaci feltételek vagy az Ön által megadott adatok változnak. A tájékoztató nem kötelezi a hitelezőt a hitel nyújtására.

Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges a fedezetül felajánlott ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.