GYIK

 

Az ügyfeleink által feltett kérdésekből a leggyakrabban előfordulókat gyűjtöttük össze. Reméljük, megtalálja a felmerült kérdésére a választ. Ha mégsem, forduljon e-mailben vagy telefonon ügyfélszolgálati munkatársainkhoz.

 1. Igényelhető-e adókedvezmény az OTP Lakástakarék megtakarításokra?
 2. Kötelező-e a szerződéses összeg részét képező lakáskölcsön felvétele?
 3. Igényelhetek-e két vagy több szerződés után is állami támogatást?
 4. A családban mindenkinek van OTP Lakástakarék szerződése. Felhasználhatóak-e ezek összevontan egy lakásra vagy házra?
 5. Szükséges-e a kedvezményezett személyes jelenléte szerződéskötéskor?
 6. Korábban már lejárt egy Lakástakarék szerződésem. Köthetek-e újat?
 7. Áthozható-e az ifjúsági takarékbetétben lévő összeg az OTP Lakástakarék keretei közé?
 

1. Igényelhető-e adókedvezmény az OTP Lakástakarék megtakarításokra?

A Lakástakarék befizetések után nincs lehetőség adókedvezmény igénybevételére. A befizetett összegek után az állam évente a befizetés 30%-ával megegyező (maximum évi 72.000 Ft) támogatást biztosít, melyre az OTP Lakástakarék Zrt. a választott termékmódozattól függő betéti kamatot fizet.

 

2. Kötelező-e a szerződéses összeg részét képező lakáskölcsön felvétele?

Nem, a Lakástakarék szerződéshez kapcsolódó kedvezményes hitel felvétele nem kötelező, ez csak lehetőség a szerződött ügyfelek számára.

 

3. Igényelhetek-e két vagy több szerződés után is állami támogatást?

Nem, egy naptári évben egy személy csak egy szerződésre veheti igénybe az állami támogatást.

Amennyiben mint lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozói kedvezményezettként történő megjelölésével több Lakástakarék szerződést köt, akkor ezekre a szerződésekre is igényelhető az állami támogatás a kedvezményezettek jogán (adóazonosító jelre igényelve).

 

4. A családban mindenkinek van előtakarékossági szerződése. Felhasználhatóak-e ezek összevontan egy lakásra vagy házra?

A családtagok szerződéseinek egy ingatlancélra történő felhasználásához nem szükséges minden OTP Lakástakarék szerződéssel rendelkező személynek tulajdonnal rendelkeznie vagy tulajdont szereznie a lakáscélú ingatlanban. Pl. a szülők és a házastárs Lakástakarék szerződései úgy használhatók fel egy ingatlan vásárlásához, hogy elegendő, ha mindössze az egyikük nevére kerül a lakóingatlan.

 

5. Szükséges-e a kedvezményezett személyes jelenléte szerződéskötéskor?

A személyes megjelenés nem szükséges, mivel a kedvezményezett megjelölése írásban történik az előtakarékoskodó nyilatkozata alapján.

 

6. Korábban már lejárt egy OTP Lakástakarék szerződésem. Köthetek-e újat?

Új szerződés megkötésének nincs akadálya, az állami támogatást folyamatosan minden évben igénybe veheti.

 

7. Áthozható-e az ifjúsági takarékbetétben lévő összeg az OTP Lakástakarék keretei közé?

A saját ifjúsági takarékbetétben szereplő összeg elhelyezhető saját OTP Lakástakarék megtakarításhoz, ez egyösszegű betételhelyezésnek minősül. Állami támogatás akkor igényelhető az összeg után, ha az ifjúsági takarékbetétkönyvben szereplő összegre adókedvezményt nem vettek igénybe.

 

 1. Mit kell tennem, ha megváltozik a levelezési címem?
 2. Felmondás esetén mikor használható fel az állami támogatás?
 3. Felmondtam az OTP Lakástakarék szerződésemet, folyószámlámról mégis levonták a havi betét összegét. Miért?
 4. Mi az értékszám?
 5. Mi az értékelési fordulónap?
 6. Mi a kiutalási időszak?
 7. Mi a teendő akkor, ha költözés vagy postázási nehézségek miatt lekéstem a kiutalási értesítő határidőre történő visszaküldéséről? Elvesztem a betétemet vagy a hitellehetőséget?
 8. A lakáselőtakarékoskodó elhalálozása esetén az OTP Lakástakarék szerződést ki örökli?
 9. A csökkentett számlanyitási díjú (0,75%, 0,5%, 0,25% illetve 0%) OTP Lakástakarék szerződésemet milyen számlanyitási díjú szerződéses módozatra módosíthatom?
 10. Meddig érvényes a kiutalás? Mikor kell új kiutalást kérni?
 11. Melyik OTP fiókban kell a válaszlapot leadni?
 

1. Mit kell tennem, ha megváltozik a levelezési címem?

Ha költözés vagy más ok miatt meg kívánja változtatni a szerződéskötéskor megadott levelezési címet, kérjük, keresse fel bármelyik OTP bankfiókot, ahol a címváltoztatási igényét rögzítik.

 

2. Felmondás esetén mikor használható fel az állami támogatás?

Ha a kifizetéskor a megtakarítási idő elérte a négy évet, és lakáscélra kívánja felhasználni az összeget, akkor - felhasználásának igazolása mellett - felvehető az állami támogatás.

 

3. Felmondtam az OTP Lakástakarék szerződésemet, folyószámlámról mégis levonták a havi betét összegét. Miért?

A számláról azért került levonásra a korábbi havi betéttel megegyező összeg, mert erre vonatkozóan a lakáselőtakarékoskodó megbízást adott bankja részére, és azt nem vonta vissza. A betétfizetést átutalással kiegyenlítő ügyfelek a gyakorlatban a választott szerződéses módozat futamidejének megfelelően, azzal megegyező időtartamra adnak megbízást bankjuk részére az adott havi betét utalására.

Az OTP Lakástakarék Zrt.-nek sem joga, sem lehetősége nincs, hogy egy adott folyószámlával kapcsolatban utasítást adjon, ezért a megbízás visszavonását az ügyfélnek kell személyesen kérnie.

Természetesen minden átutalt összeg a megtakarítási számlán jóváírásra és a felmondási idő lejártával kifizetésre kerül.

 

4. Mi az értékszám?

Az értékszám az OTP Lakástakarék által meghatározott szabály szerint képzett szám, mely azt fejezi ki, hogy a lakáselőtakarékoskodó az általa vállalt megtakarításból mennyi idő alatt mekkora összeget takarított meg. Az értékszám alapján az OTP Lakástakarék Zrt. az előtakarékoskodók között sorrendet állít fel. Az értékszám növekedésének üteme a megtakarítások elhelyezésének időpontjától és összegétől függ.

 

5. Mi az értékelési fordulónap?

A kiutalási időszak első napja, amikor az OTP Lakástakarék meghatározza, hogy melyek azok az OTP Lakástakarék szerződések, amelyek esetében a szerződéses összeget az adott kiutalási időszakhoz tartozó kiutalási időpontra megállapított kiutalási összegből ki tudja fizetni.

 

6. Mi a kiutalási időszak?

Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó három, 2017. július 1-jén vagy azt követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén 2 hónap.

 

7. Mi a teendő akkor, ha költözés vagy postázási nehézségek miatt lekéstem a kiutalási értesítő határidőre történő visszaküldéséről? Elvesztem a betétemet vagy a hitellehetőséget?

A kiutalásról szóló értesítő visszaérkezésének elmaradása esetén a kiutalást 6 hónap elteltével visszavonjuk. Ekkor az Ön OTP Lakástakarék szerződése továbbra is hatályban marad, de további betételhelyezési kötelezettség nem terheli, az addig elhelyezett betétösszeg tovább kamatozik. Ebben az esetben, amikor Ön később a kiutalásra igényt tart, azt személyesen kell kérnie a szerződést kezelő OTP bankfiókban. A kérelem benyújtása esetén az OTP Lakástakarék legkésőbb a következő havi kiutalási időpontra kiutalja a szerződéses összeget, amelyhez megigényelheti a szerződéses összeg szerint járó maximális hitelt is.

 

8. A lakáselőtakarékoskodó elhalálozása esetén az OTP Lakástakarék szerződést ki örökli?

Kedvezményezettel rendelkező szerződésnél a lakáselőtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezett azOTP Lakástakarék szerződés feletti rendelkezési jogot hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül megszerzi, így a betételhelyezést azonos jogokkal és kötelezettségekkel folytathatja.

Kedvezményezett nélküli szerződés esetén hagyatéki eljárás keretében, jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány benyújtásával az örökös szerzi meg a szerződés feletti rendelkezési jogot, és az elhalálozott szerződő fél helyébe léphet.

 

9. A csökkentett számlanyitási díjú (0,75%, 0,5%, 0,25% illetve 0%) OTP Lakástakarék szerződésemet milyen számlanyitási díjú szerződéses módozatra módosíthatom?

A szerződéses módozat megváltoztatása esetén csak az azonos termékcsaládba tartozó módozatokból választhatnak, ezen belül is a csökkentett számlanyitási díjú szerződéses módozatú OTP Lakástakarék szerződést csak az ugyanolyan mértékű csökkentett számlanyitási díjú szerződéses módozatú szerződésre lehet módosítani (pl. Optimum 0,5 +-ról Univerzum 0,5 +-ra). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a módozatváltás a szerződéses összeg növelésével is párosul, akkora a régi és az új szerződéses összeg különbözetére jutó számlanyitási díjat is a csökkentett számlanyitási díjjal kell megfizetni.

 

10. Meddig érvényes a kiutalás? Mikor kell új kiutalást kérni?

Amennyiben a lakáselőtakarékoskodó a válaszlapot 4 héten belül nem adta le, akkor a kiutalás az értékelési fordulónaptól számított 6 hónapig érvényes, és az érvényességi időn belül a válaszlap még leadható, a kiutalás elfogadható. A 6. hónap elteltével az el nem fogadott kiutalás visszavonásra kerül, és új kiutalást kell kérni.

Amennyiben a lakáselőtakarékoskodó a válaszlapot leadta és a kiutalást elfogadta, akkor a kiutalás a kiutalási időponttól számított 12 hónapig érvényes, és az érvényességi időn belül a megtakarítás bármikor kifizethető. A 12. hónap elteltével a kiutalás visszavonásra kerül, és új kiutalást kell kérni.

 

11. Melyik OTP fiókban kell a válaszlapot leadni?

A válaszlapot bármely OTP Bank fiókban leadhatja.

 

Az ügyfeleink által leggyakrabban feltett kérdéseket gyűjtöttük össze. Reméljük, megtalálja a felmerült kérdésére a választ. Ha mégsem, forduljon e-mailben vagy telefonon ügyfélszolgálati munkatársainkhoz.

 1. Mely dokumentumokat kell benyújtani a megtakarítás, illetve a szerződéses összeg lakáscélú felhasználásának igazolásához?
 2. Van-e lehetőség házilagosan kivitelezett munkák költségként történő elszámolására?
 3. Hétvégi telek, üdülő vásárlásához felhasználható-e a szerződéses összeg?
 4. Klímaberendezés beszerelésére fordítható-e a szerződéses összeg?
 5. Lakásvásárlás esetén az illeték megfizetésére fordíthatom-e a szerződéses összeget?
 6. Vehetek-e garázst az OTP Lakástakarék szerződés összegéből?
 

1. Mely dokumentumokat kell benyújtani a megtakarítás, illetve a szerződéses összeg lakáscélú felhasználásának igazolásához?

A lakáscélú felhasználás igazolására természetes személy lakáselőtakarékoskodó/kedvezményezett esetén az alábbi iratokat szükséges benyújtani:

1) Lakótelek, lakás, családi ház vásárlás, csere, ill. lakáshasználati vagy lakásbérleti jog vásárlása, valamint pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat
 • vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat.

2) Lakás vagy családi ház építése, bővítése esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • jogerős építési engedély (ha engedélyköteles), vagy egyszerű bejelentéshez (ha nem engedély köteles) szükséges, az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumok e-hiteles vagy másolati példányai,
 • az építési engedély érvényességi időtartamán belül keletkezett, a felhasználást igazoló számlák.

3) Lakás, családi ház vagy közös tulajdonú részek felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, közművek, kommunális létesítmények kialakítása és felújítása esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • a felhasználást igazoló számlák.

4) Lakáscélú kölcsön, gyűjtőszámlahitel, illetve pénzügyi lízing teljes vagy részleges kiváltása esetén

 • a tartozást nyilvántartó vagy a lízingbe adó pénzügyi intézménynek a kiváltásról szóló igazolása.

A fenti 1) - 3) pontok esetében, ha a lakáscélú felhasználás a tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlanon valósul meg, akkor a 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat mellett be kell nyújtani a használat jogcímét igazoló iratokat is.

5) Társasházi közös tulajdonban álló, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújításának, korszerűsítésének költségeiből a lakáselőtakarékoskodóra/kedvezményezettre jutó rész megfizetése esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a korszerűsítés, felújítás költségeiből az ingatlantulajdonosra jutó, valamint a ténylegesen megfizetett összegről,
 • a korszerűsítés, felújítás kapcsán a társasház, lakásszövetkezet nevére kiállított számlának a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselője által hitelesített másolata.

6) Társasházi közös tulajdonban álló, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújításához, korszerűsítéséhez a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet által felvett hitel ráeső részének megfizetése esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a hitel kapcsán az ingatlantulajdonost terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséről,
 • a hitelintézetnek a hitel, illetve a hitelrész törlesztéséről szóló igazolása.

7) Közművek, kommunális létesítmények közmű társulat útján történő kialakítása esetén

 • a közmű társulat vagy az önkormányzat igazolása az érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és annak megfizetéséről (felhasználást igazoló számla helyett),
 • a közmű társulat vagy az önkormányzat igazolása arról, hogy a lakáselőtakarékoskodó/kedvezményezett a társulat érdekeltségi területén lakás tulajdonnal rendelkezik (tulajdoni lap helyett).

  A Lakástakarék a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, illetve adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat alapján a vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okiratot fogadhat el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási értesítő dátumát, illetve felmondással történő megszűnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat Lakástakarék pénztárhoz való megérkezésének napját követően keletkezett.

  Az iratok benyújtásának határideje a megtakarítás, illetve a lakáskölcsön felvételének idejéhez mérten:
 • a 2) pont szerinti lakáscél esetén a felhasználást igazoló számlák 18 hónapon belül
 • a 3) pont szerinti lakáscél esetén a felhasználást igazoló számlák 120 napon belül
 • az 5) pont szerinti lakáscél esetén szükséges igazolások és számlamásolatok 120 napon belül
 • bármely lakáscél esetén a fentieken kívüli iratok a megtakarítás, illetve a lakáskölcsön felvételét megelőzően vagy azzal egyidejűleg.
 

2. Van-e lehetőség házilagosan kivitelezett munkák költségként történő elszámolására?

A házilagosan kivitelezett munkák esetén építésnél, az építési hatóságnak bejelentett, jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, egyéb munkák esetén az építésügyi műszaki szakértői névjegyzékben szereplő műszaki szakértő igazolásával ellátott munkaköltség-kimutatás is elfogadható. Ebben az esetben a házilagosan kivitelezett munkadíjak igazolásához költségvetést szükséges készíttetni, valamint az ügyintézési nyomtatványok között található formanyomtatványt kell az ügyfélnek kitöltenie, és az igazolásra jogosult szakértőnek pecséttel, ill. aláírással ellátva azok jogosságát igazolni.

 

3. Hétvégi telek, üdülő vásárlásához felhasználható-e a szerződéses összeg?

Az OTP Lakástakarék megtakarítás csak lakáscélra fordítható, azaz telek vásárlására akkor fordítható, ha az lakótelekként szerepel a Földhivatali nyilvántartásban. Üdülőtelek vagy művelhető földterület megvásárlására a szerződéses összeg nem használható fel.

 

4. Klímaberendezés beszerelésére fordítható-e a szerződéses összeg?

Klímaberendezés vásárlása és üzembe helyezése a lakásfelújítás lehetséges felhasználási területei közé akkor tartozhat, ha az beépítésre kerül.

 

5. Lakásvásárlás esetén az illeték megfizetésére fordíthatom-e a szerződéses összeget?

Az OTP Lakástakarék megtakarítás csak közvetlen lakáscélra használható fel, a lakásvásárlási és egyéb illeték nem elszámolható költség.

 

6. Vehetek-e garázst az OTP Lakástakarék szerződés összegéből?

Nem. Az OTP Lakástakarék megtakarítás felhasználásával kapcsolatban megkötés, hogy az csak lakóingatlan megvásárlására vagy felújítására fordítható.

Kalkulátor


A megtakarítási idő a teljes betétösszeg első elhelyezésétől az összegyűlt betét felvételéig tart.
A megtakarítási idő végéig havonta esedékes, fix összegű befizetés, optimális felsőhatára 20.000 Ft. N/A
{{#each .}}
{{/each}}