GYIK

 

Jelen tájékoztató a lezárásának időpontjában az OTP Lakástakarék Zrt. rendelkezésére álló információk alapján készült. Az OTP Lakástakarék Zrt. a tájékoztató módosításának jogát fenntartja. Kérjük, hogy a változásokat folyamatosan kísérje figyelemmel.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését követően, azaz 2018. október 17-től kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás már nem illeti meg.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása esetén, állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.

 1. Van-e lehetőség új lakástakarék szerződést kötni?
 2. Magánszemélyekre, illetve Lakásszövetkezet és Társasházi ügyfelekre is vonatkozik a törvénymódosítás?
 3. A már meglévő szerződések állami támogatását nem vehetik el?
 4. Meddig szükséges megfizetni az induló díjakat, és az első havi megtakarítást?
 5. Meddig jár az állami támogatás?
 6. Többlet befizetésre jár-e állami támogatás?
 7. Módosítható-e szerződés (hosszabbítás, emelés)?
 8. Rövidíthető-e a megtakarítási idő, csökkenthető-e a szerződéses összeg, illetve a havi megtakarítás összege (rövidítés, csökkentés)?
 9. Megosztható a szerződés (megosztás)?
 10. Összevonható a szerződés (összevonás)?
 11. Módosítható-e a kedvezményezett (kedvezményezett módosítás)?
 12. Módosítható-e a lakás-előtakarékoskodó (átruházás)?
 13. Szerződés öröklése esetén
 


1. Van-e lehetőség új lakástakarék szerződést kötni?

A 2018. október 17-én hatályba lépett törvénymódosítás következtében az OTP Lakástakarék Zrt. a Start U megtakarítási termékeinek értékesítését visszavonja. 2018. október 17-től jogszabályváltozás miatt OTP Lakástakarék szerződés (Magánszemélyek, illetve a Lakásszövetkezet, Társasház részére) nem köthető sem az OTP Bank fiókjaiban, sem az értékesítő partnereknél.

Új lakástakarék szerződés kötésére 2018. október 16-ig volt lehetőség, azaz a lakástakarék ajánlat aláírása 2018. október 16-án történhetett meg utoljára.

 

2. Magánszemélyekre, illetve Lakásszövetkezet és Társasházi ügyfelekre is vonatkozik a törvénymódosítás?

Igen, mind a Magánszemélyek, mind a Lakásszövetkezetek és Társasházak esetén is szükséges alkalmazni a törvénymódosítást.

 

3. A már meglévő szerződések állami támogatását nem vehetik el?

A 2018. október 17-én hatályba lépett, 2018. évi LXIII. törvény szerint: a támogatás mértékének és felső határának módosítása a már megkötött szerződéseket - a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 2018. október 17-étől történő meghosszabbítását, valamint a szerződéses összeg emelését kivéve - nem érinti.

A 2018. október 16-ig aláírt lakástakarék szerződés ajánlatokra jár az állami támogatás, kivéve, ha ez a szerződés 2018. október 17-étől meghosszabbításra vagy emelésre kerül. A módosítást követően, a meghosszabbított megtakarítási időre vagy megemelt szerződéses összegre nem igényelhető már állami támogatás.

 

4. Meddig szükséges megfizetni az induló díjakat, és az első havi megtakarítást?

A 2018. október 16-ig megkötött szerződések esetén fizetendő számlanyitási díj, SMS díj (opcionális), csekkdíj (opcionális), havi betét és havi számlavezetési díj teljesítése esetén az Általános Szerződési Feltételekben (II.6. (1) pont, illetve IV. 16. (2) pont) foglaltak szerint szükséges eljárni, ezen szabályok nem változtak. Az ÁSZF az alábbi linken itt érhető el.

 

5. Meddig jár az állami támogatás?

2018. október 17-től - a 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépésétől - az adott, megkötött lakástakarék szerződés módozata szerinti megtakarítási idő végéig jár az állami támogatás. A kiutalási időszakban történő betét befizetésekre nem jár támogatás, mivel ez nem része a módozat szerinti megtakarítási időnek.

Például, ha 2018. október 16-ig, egy Start 8 U módozatú szerződés került aláírásra, akkor 96 hónap megtakarítási időre jár az állami támogatás, szerződésszerű havi betétfizetés esetén. Kivéve, ha ezen szerződés módozata meghosszabbításra kerül, akkor a hosszabbítás idejére már nem jár állami támogatás.

 

6. Többlet befizetésre jár-e állami támogatás?

2018. október 17-től - a 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépésétől - csak a módozat szerinti havi betét befizetésre jár az állami támogatás. A szerződésszerű befizetések esetén, az eredetileg megkötött lakástakarék szerződés módozata szerint vehető igénybe az állami támogatás. Egy megtakarítási éven belül a szerződés helyreállítását célzó befizetések teljesíthetők, amennyiben a teljes megtakarítási évet tekintve nem haladják meg az adott évre vonatkozó havi betétbefizetések összegét. Az adott módozathoz tartozó havi betétbefizetéseinek összegét (megtakarítási évenként) meghaladó befizetésekre nem jár állami támogatás.

Például, ha 2018. október 16-ig, egy Start 4 U módozatú, havi 5000,- Ft betétbefizetéssel rendelkező szerződés került aláírásra, a megtakarítási évet figyelembe véve egy megtakarítási éven belül 12*5000,- Ft, azaz maximum 60000,- Ft betétbefizetésre jár az állami támogatás. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy nem mindegy, milyen ütemezésben és összegben történik meg megtakarítási éven belül a havi betétbefizetés. Ha a lakás-előtakarékoskodó nem a szerződésben meghatározott rendszerességgel és részletekben helyezi el a betétjét, akkor az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg a jelen pontban foglaltak szerint meghatározott állami támogatás 25-25%-át.

 

7. Módosítható-e szerződés (hosszabbítás, emelés)?

Szerződés módosításra továbbra is lehetőség van a 2018. október 16-ig aláírt szerződések esetében. A módosítást követően, viszont csak az eredeti 2018. október 16-ig megkötött/módosított lakástakarék szerződés módozata szerint vehető igénybe az állami támogatás.

Megtakarítási idő hosszabbítás, szerződéses összeg emelés (havi betétbefizetés növelése) esetén is az eredeti 2018. október 16-ig megkötött lakástakarék szerződés módozata szerint vehető igénybe az állami támogatás. A meghosszabbított megtakarítási időre, és az eredeti szerződés szerinti betétbefizetések feletti összegre nem jár állami támogatás.

 

8. Rövidíthető-e a megtakarítási idő, csökkenthető-e a szerződéses összeg, illetve a havi megtakarítás összege (rövidítés, csökkentés)?

Szerződés módosítása ezekben az esetekben is elvégezhető, mivel ebben az esetben nem nő az eredeti szerződés szerint igényelhető állami támogatás mértéke.

Például ha 2018. október 16-ig, egy Start 10 U módozatú, havi 20000,- Ft betétbefizetéssel rendelkező szerződés került aláírásra, akkor pl. 2 év múlva módosíthatom a szerződésemet Start 4 U módozatra, és havi 10000,- Ft havi megtakarításra, ezzel a szerződéses összeg is csökkenni fog. Ebben az esetben a Start 4 U módozat szerinti 46 hó megtakarítási időre, és a továbbiakban a havi 10000,- Ft után jár az állami támogatás, természetesen a módosításig eltelt megtakarítási időt figyelembe véve, még 22 hónapig.

 

9. Megosztható a szerződés (megosztás)?

Szerződés megosztásra szintén lehetőség van, de megosztást követően az eredeti 2018. október 16-ig megkötött lakástakarék szerződés módozata szerint igényelhető állami támogatás mértéke nem változhat.

Például ha 2018. október 16-ig, egy Start 10 U módozatú, havi 20000,- Ft betétbefizetéssel rendelkező szerződés került aláírásra, akkor a szerződés megosztható pl. egy havi 5000,- Ft betétbefizetéssel rendelkező, és pl. egy havi 15000,- Ft betétbefizetéssel rendelkező lakástakarék szerződésre. Ezen új megosztott lakástakarék szerződések esetén viszont a szerződéses összeg emelését követően (lásd feljebb), amely havi betétbefizetés növekedéssel jár, az eredeti szerződés szerinti havi megtakarításon felüli betétbefizetésre nem fog járni állami támogatás.

 

10. Összevonható a szerződés (összevonás)?

Szerződés összevonása is lehetséges, amennyiben az eredeti 2018. október 16-ig megkötött lakástakarék szerződések módozata szerint igényelhető állami támogatás mértéke nem változik összességében az összevonással.

 

11. Módosítható-e a kedvezményezett (kedvezményezett módosítás)?

Kedvezményezett módosítására továbbra is lehetőség van, mivel ebben az esetben nem nő az eredeti szerződés szerint igényelhető állami támogatás mértéke.

 

12. Módosítható-e a lakás-előtakarékoskodó (átruházás)?

Átruházás közeli hozzátartozóra továbbra is lehetséges, mivel ebben az esetben nem nő az eredeti szerződés szerint igényelhető állami támogatás mértéke.

 

13. Szerződés öröklése esetén

Öröklés esetében, jogutódlás történik, mivel ebben az esetben nem nő az eredeti szerződés szerint igényelhető állami támogatás mértéke, az örökös folytathatja a szerződést az eddigi szabályok szerint.

Kedvezményezettel rendelkező szerződésnél a lakáselőtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezett az OTP Lakástakarék szerződés feletti rendelkezési jogot hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül megszerzi, így a betételhelyezést azonos jogokkal és kötelezettségekkel folytathatja.

Kedvezményezett nélküli szerződés esetén hagyatéki eljárás keretében, jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány benyújtásával az örökös szerzi meg a szerződés feletti rendelkezési jogot, és az elhalálozott szerződő fél helyébe léphet.

 

Az ügyfeleink által leggyakrabban feltett kérdéseket gyűjtöttük össze. Reméljük, megtalálja a felmerült kérdésére a választ. Ha mégsem, forduljon e-mailben vagy telefonon ügyfélszolgálati munkatársainkhoz.

 1. Mely dokumentumokat kell benyújtani a megtakarítás, illetve a szerződéses összeg lakáscélú felhasználásának igazolásához?
 2. Van-e lehetőség házilagosan kivitelezett munkák költségként történő elszámolására?
 3. Hétvégi telek, üdülő vásárlásához felhasználható-e a szerződéses összeg?
 4. Klímaberendezés beszerelésére fordítható-e a szerződéses összeg?
 5. Lakásvásárlás esetén az illeték megfizetésére fordíthatom-e a szerződéses összeget?
 6. Vehetek-e garázst az OTP Lakástakarék szerződés összegéből?
 


1. Mely dokumentumokat kell benyújtani a megtakarítás, illetve a szerződéses összeg lakáscélú felhasználásának igazolásához?

A lakáscélú felhasználás igazolására természetes személy lakáselőtakarékoskodó/kedvezményezett esetén az alábbi iratokat szükséges benyújtani:

1) Lakótelek, lakás, családi ház vásárlás, csere, ill. lakáshasználati vagy lakásbérleti jog vásárlása, valamint pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat
 • vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat.

2) Lakás vagy családi ház építése, bővítése esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • jogerős építési engedély (ha engedélyköteles), vagy egyszerű bejelentéshez (ha nem engedély köteles) szükséges, az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumok e-hiteles vagy másolati példányai,
 • az építési engedély érvényességi időtartamán belül keletkezett, a felhasználást igazoló számlák.

3) Lakás, családi ház vagy közös tulajdonú részek felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, közművek, kommunális létesítmények kialakítása és felújítása esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • a felhasználást igazoló számlák.

4) Lakáscélú kölcsön, gyűjtőszámlahitel, illetve pénzügyi lízing teljes vagy részleges kiváltása esetén

 • a tartozást nyilvántartó vagy a lízingbe adó pénzügyi intézménynek a kiváltásról szóló igazolása.

A fenti 1) - 3) pontok esetében, ha a lakáscélú felhasználás a tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlanon valósul meg, akkor a 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat mellett be kell nyújtani a használat jogcímét igazoló iratokat is.

5) Társasházi közös tulajdonban álló, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújításának, korszerűsítésének költségeiből a lakáselőtakarékoskodóra/kedvezményezettre jutó rész megfizetése esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a korszerűsítés, felújítás költségeiből az ingatlantulajdonosra jutó, valamint a ténylegesen megfizetett összegről,
 • a korszerűsítés, felújítás kapcsán a társasház, lakásszövetkezet nevére kiállított számlának a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselője által hitelesített másolata.

6) Társasházi közös tulajdonban álló, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújításához, korszerűsítéséhez a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet által felvett hitel ráeső részének megfizetése esetén

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat),
 • a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a hitel kapcsán az ingatlantulajdonost terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséről,
 • a hitelintézetnek a hitel, illetve a hitelrész törlesztéséről szóló igazolása.

7) Közművek, kommunális létesítmények közmű társulat útján történő kialakítása esetén

 • a közmű társulat vagy az önkormányzat igazolása az érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és annak megfizetéséről (felhasználást igazoló számla helyett),
 • a közmű társulat vagy az önkormányzat igazolása arról, hogy a lakáselőtakarékoskodó/kedvezményezett a társulat érdekeltségi területén lakás tulajdonnal rendelkezik (tulajdoni lap helyett).

  A Lakástakarék a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, illetve adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat alapján a vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okiratot fogadhat el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási időszak első napján, illetve felmondással történő megszűnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat Lakástakarék pénztárhoz való megérkezésének napján vagy azt követően keletkezett.

  Az iratok benyújtásának határideje a megtakarítás, illetve a lakáskölcsön felvételének idejéhez mérten:
 • a 2) pont szerinti lakáscél esetén a felhasználást igazoló számlák 18 hónapon belül
 • a 3) pont szerinti lakáscél esetén a felhasználást igazoló számlák 180 napon belül
 • az 5) pont szerinti lakáscél esetén szükséges igazolások és számlamásolatok 180 napon belül
 • bármely lakáscél esetén a fentieken kívüli iratok a megtakarítás, illetve a lakáskölcsön felvételét megelőzően vagy azzal egyidejűleg.

A lakáscélú felhasználás igazolása során elfogadható - a Földhivatal által kiadott, 30 napnál nem régebbi hiteles, teljes tulajdoni lap másolaton kívül - az ügyfél kérelmére, a kapcsolódó költség megfizetése ellenében az OTP Bank által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (Takarnet rendszerből) lekért, elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles, teljes tulajdoni lap másolat is.

 

2. Van-e lehetőség házilagosan kivitelezett munkák költségként történő elszámolására?

A házilagosan kivitelezett munkák esetén építésnél, az építési hatóságnak bejelentett, jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, egyéb munkák esetén az építésügyi műszaki szakértői névjegyzékben szereplő műszaki szakértő igazolásával ellátott munkaköltség-kimutatás is elfogadható. Ebben az esetben a házilagosan kivitelezett munkadíjak igazolásához költségvetést szükséges készíttetni, valamint az ügyintézési nyomtatványok között található formanyomtatványt kell az ügyfélnek kitöltenie, és az igazolásra jogosult szakértőnek pecséttel, ill. aláírással ellátva azok jogosságát igazolni.

 

3. Hétvégi telek, üdülő vásárlásához felhasználható-e a szerződéses összeg?

Az OTP Lakástakarék megtakarítás csak lakáscélra fordítható, azaz telek vásárlására akkor fordítható, ha az lakótelekként szerepel a Földhivatali nyilvántartásban. Üdülőtelek vagy művelhető földterület megvásárlására a szerződéses összeg nem használható fel.

 

4. Klímaberendezés beszerelésére fordítható-e a szerződéses összeg?

Klímaberendezés vásárlása és üzembe helyezése a lakásfelújítás lehetséges felhasználási területei közé akkor tartozhat, ha az beépítésre kerül.

 

5. Lakásvásárlás esetén az illeték megfizetésére fordíthatom-e a szerződéses összeget?

Az OTP Lakástakarék megtakarítás csak közvetlen lakáscélra használható fel, a lakásvásárlási és egyéb illeték nem elszámolható költség.

 

6. Vehetek-e garázst az OTP Lakástakarék szerződés összegéből?

Nem. Az OTP Lakástakarék megtakarítás felhasználásával kapcsolatban megkötés, hogy az csak lakóingatlan megvásárlására vagy felújítására fordítható.

 

 1. Mit kell tennem, ha megváltozik a levelezési címem?
 2. Felmondás esetén mikor használható fel az állami támogatás?
 3. Felmondtam az OTP Lakástakarék szerződésemet, folyószámlámról mégis levonták a havi betét összegét. Miért?
 4. Mi az értékszám?
 5. Mi az értékelési fordulónap?
 6. Mi a kiutalási időszak?
 7. Mi a teendő akkor, ha költözés vagy postázási nehézségek miatt lekéstem a kiutalási értesítő határidőre történő visszaküldéséről? Elvesztem a betétemet vagy a hitellehetőséget?
 8. A lakáselőtakarékoskodó elhalálozása esetén az OTP Lakástakarék szerződést ki örökli?
 9. A csökkentett számlanyitási díjú (0,75%, 0,5%, 0,25% illetve 0%) OTP Lakástakarék szerződésemet milyen számlanyitási díjú szerződéses módozatra módosíthatom?
 10. Meddig érvényes a kiutalás? Mikor kell új kiutalást kérni?
 11. Melyik OTP fiókban kell a válaszlapot leadni?
 


1. Mit kell tennem, ha megváltozik a levelezési címem?

Ha költözés vagy más ok miatt meg kívánja változtatni a szerződéskötéskor megadott levelezési címet, kérjük, keresse fel bármelyik OTP bankfiókot, ahol a címváltoztatási igényét rögzítik.

 

2. Felmondás esetén mikor használható fel az állami támogatás?

Ha a kifizetéskor a megtakarítási idő elérte a négy évet, és lakáscélra kívánja felhasználni az összeget, akkor - felhasználásának igazolása mellett - felvehető az állami támogatás.

 

3. Felmondtam az OTP Lakástakarék szerződésemet, folyószámlámról mégis levonták a havi betét összegét. Miért?

A számláról azért került levonásra a korábbi havi betéttel megegyező összeg, mert erre vonatkozóan a lakáselőtakarékoskodó megbízást adott bankja részére, és azt nem vonta vissza. A betétfizetést átutalással kiegyenlítő ügyfelek a gyakorlatban a választott szerződéses módozat futamidejének megfelelően, azzal megegyező időtartamra adnak megbízást bankjuk részére az adott havi betét utalására.

Az OTP Lakástakarék Zrt.-nek sem joga, sem lehetősége nincs, hogy egy adott folyószámlával kapcsolatban utasítást adjon, ezért a megbízás visszavonását az ügyfélnek kell személyesen kérnie.

Természetesen minden átutalt összeg a megtakarítási számlán jóváírásra és a felmondási idő lejártával kifizetésre kerül.

 

4. Mi az értékszám?

Az értékszám az OTP Lakástakarék által meghatározott szabály szerint képzett szám, mely azt fejezi ki, hogy a lakáselőtakarékoskodó az általa vállalt megtakarításból mennyi idő alatt mekkora összeget takarított meg. Az értékszám alapján az OTP Lakástakarék Zrt. az előtakarékoskodók között sorrendet állít fel. Az értékszám növekedésének üteme a megtakarítások elhelyezésének időpontjától és összegétől függ.

 

5. Mi az értékelési fordulónap?

A kiutalási időszak első napja, amikor az OTP Lakástakarék meghatározza, hogy melyek azok az OTP Lakástakarék szerződések, amelyek esetében a szerződéses összeget az adott kiutalási időszakhoz tartozó kiutalási időpontra megállapított kiutalási összegből ki tudja fizetni.

 

6. Mi a kiutalási időszak?

Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó három, 2017. július 1-jén vagy azt követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén 2 hónap.

 

7. Mi a teendő akkor, ha költözés vagy postázási nehézségek miatt lekéstem a kiutalási értesítő határidőre történő visszaküldéséről? Elvesztem a betétemet vagy a hitellehetőséget?

A kiutalásról szóló értesítő visszaérkezésének elmaradása esetén a kiutalást 6 hónap elteltével visszavonjuk. Ekkor az Ön OTP Lakástakarék szerződése továbbra is hatályban marad, de további betételhelyezési kötelezettség nem terheli, az addig elhelyezett betétösszeg tovább kamatozik. Ebben az esetben, amikor Ön később a kiutalásra igényt tart, azt személyesen kell kérnie a szerződést kezelő OTP bankfiókban. A kérelem benyújtása esetén az OTP Lakástakarék legkésőbb a következő havi kiutalási időpontra kiutalja a szerződéses összeget, amelyhez megigényelheti a szerződéses összeg szerint járó maximális hitelt is.

 

8. A lakáselőtakarékoskodó elhalálozása esetén az OTP Lakástakarék szerződést ki örökli?

Kedvezményezettel rendelkező szerződésnél a lakáselőtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezett azOTP Lakástakarék szerződés feletti rendelkezési jogot hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül megszerzi, így a betételhelyezést azonos jogokkal és kötelezettségekkel folytathatja.

Kedvezményezett nélküli szerződés esetén hagyatéki eljárás keretében, jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány benyújtásával az örökös szerzi meg a szerződés feletti rendelkezési jogot, és az elhalálozott szerződő fél helyébe léphet.

 

9. A csökkentett számlanyitási díjú (0,75%, 0,5%, 0,25% illetve 0%) OTP Lakástakarék szerződésemet milyen számlanyitási díjú szerződéses módozatra módosíthatom?

A szerződéses módozat megváltoztatása esetén csak az azonos termékcsaládba tartozó módozatokból választhatnak, ezen belül is a csökkentett számlanyitási díjú szerződéses módozatú OTP Lakástakarék szerződést csak az ugyanolyan mértékű csökkentett számlanyitási díjú szerződéses módozatú szerződésre lehet módosítani (pl. Optimum 0,5 +-ról Univerzum 0,5 +-ra). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a módozatváltás a szerződéses összeg növelésével is párosul, akkora a régi és az új szerződéses összeg különbözetére jutó számlanyitási díjat is a csökkentett számlanyitási díjjal kell megfizetni.

 

10. Meddig érvényes a kiutalás? Mikor kell új kiutalást kérni?

Amennyiben a lakáselőtakarékoskodó a válaszlapot 4 héten belül nem adta le, akkor a kiutalás az értékelési fordulónaptól számított 6 hónapig érvényes, és az érvényességi időn belül a válaszlap még leadható, a kiutalás elfogadható. A 6. hónap elteltével az el nem fogadott kiutalás visszavonásra kerül, és új kiutalást kell kérni.

Amennyiben a lakáselőtakarékoskodó a válaszlapot leadta és a kiutalást elfogadta, akkor a kiutalás a kiutalási időponttól számított 12 hónapig érvényes, és az érvényességi időn belül a megtakarítás bármikor kifizethető. A 12. hónap elteltével a kiutalás visszavonásra kerül, és új kiutalást kell kérni.

 

11. Melyik OTP fiókban kell a válaszlapot leadni?

A válaszlapot bármely OTP Bank fiókban leadhatja.