Hirdetmények

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei (PDF, 0 B)

Az OTP Jelzálogbank által nyújtott Minősített fogyasztóbarát lakáshitel kamat, díj és költség tételei (PDF, 0 B)

OTP ADLAK – Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás díj- és költségtételei (PDF, 305.94 KB)

Referencia kamat mértéke egyes lakossági hitelek esetén (PDF, 0 B)

A lakossági hitelek szerződésmódosítással kapcsolatos akciói (PDF, 200.7 KB)

Online kampány részvételi szabályzat (PDF, 423.24 KB)

Felfüggesztett OTP Forint és Deviza Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei (2003. december 22-től nyújtott hitelek) (PDF, 0 B)

A 2014. évi LXXVII tv. alapján módosult ingatlan fedezetű kölcsönök kamatai (PDF, 0 B)

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei (2003. június 16-tól 2003. december 21-ig benyújtott kérelmekre) (PDF, 0 B)

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költség tételei (2000. február 1. és 2003. június 15. között benyújtott hitelkérelmekre) (PDF, 0 B)

2000. február 1. előtti (1988.dec.31.előtti; 1989-1993.évi; 1994.évi) feltételekkel nyújtott lakásépítési, lakás-, lakóingatlan- és egyéb ingatlanvásárlási, valamint egyéb építési célú hitelek kamata (PDF, 277.72 KB)

2000. február 1. előtti (1988.dec.31.előtti; 1989-1993.évi; 1994.évi) feltételekkel nyújtott lakás- és ingatlanhitelek, valamint megbízásból kezelt munkáltatói / önkormányzati támogatások díj- és költségtételei (PDF, 0 B)

AXA Bank forint alapú, lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló jelzáloghitelei (PDF, 0 B)

AXA Bank jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshitelei (PDF, 0 B)

12 hónapos, Forrás vagy 2003. évi feltételű Lakáshitelhez kapcsolódó lekötött betét (PDF, 319.33 KB)

A hosszú lejáratú lakás- és ingatlanhitelekre, valamint a lakáscélú támogatásokra vonatkozó kezelési költség kedvezmény (PDF, 0 B)

A hosszú lejáratú lakás- és ingatlanhitelekre, valamint a lakáscélú támogatásokra vonatkozó lebonyolítási díj kedvezmény (PDF, 0 B)

Szerződésminták

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban közzétesszük az OTP Bank / OTP Jelzálogbank által kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét.

A feltüntetett szerződésminták az egyes termékek tekintetében kizárólag tájékoztatásként szolgálnak, az ügyfelekkel kötött egyedi szerződések tartalma a konkrét ügylet jellemzőinek függvényében ettől eltérő lehet.

Lakáshitel referencia kamattal (PDF, 0 B)

Lakáshitel fix kamatozással (PDF, 0 B)

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel (1 évenként fix kamattal) (PDF, 0 B)

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel (5 évenként fix kamattal) (PDF, 0 B)

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel többgyermekes családoknak (PDF, 0 B)

Jelzálog típusú hitel referencia kamattal (PDF, 0 B)

Jelzáloghitel fix kamatozással (PDF, 0 B)

Lakáshitel és Jelzálog típusú hitel – kölcsönszerződések záradékai (PDF, 0 B)

Jelzálogszerződés (PDF, 0 B)

Nyomtatványok

Hitel- és támogatásigényléshez szükséges nyomtatványok

Lakáshitel nyomtatványcsomag (PDF, 2.19 MB)

Ügyfélnyilatkozatok ingatlanfedezetű hitelek esetében (PDF, 0 B)

Önálló támogatás nyomtatványcsomag (PDF, 1.28 MB)

Munkáltatói igazolás (jövedelem igazolás melletti hitelekhez) (PDF, 0 B)

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei (PDF, 0 B)

A vagyonjogi megállapodás kötelező formai és tartalmi elemei (PDF, 0 B)

Akadálymentesítési támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványcsomag (PDF, 1.19 MB)

Angol nyelvű munkáltatói igazolás (Proof of Income – Employer’s Declaration Form) (PDF, 0 B)

Német nyelvű munkáltatói igazolás (Einkommensbescheinigung) (PDF, 0 B)

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekhez szükséges további nyomtatványok

Kérelem a földhivatali eljárás adós által történő lebonyolítására (PDF, 198.64 KB)

Kérelem a kölcsön folyósítási határideje meghatározásához (PDF, 183.79 KB)

Kérelem hiteligényléshez, illetve megfizetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok visszaküldéséhez (meghiúsult szerződés esetén) (PDF, 197.94 KB)

Tájékoztató a kölcsön és a támogatások lebonyolításával kapcsolatban - munkáltató részére (PDF, 334.21 KB)

Rendelkező levél (PDF, 241.6 KB)
A munkáltató tölti ki. Kitöltésével rendelkezhet a dolgozó részére nyújtott kölcsön, vissza nem térítendő támogatás összegének a lakásépítési célú bankszámla terhére történő folyósításáról, amelyet az OTP Bank Nyrt. Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére postai úton kell az egyéb iratokkal együtt megküldenie az alábbi címre: 1475 Budapest, Pf. 347.


Amennyiben munkáltatója az OTP Bankot bízza meg a munkáltatói kölcsön folyósításával, a lakáscélra nyújtott munkáltatói kölcsön lebonyolításához az alábbi iratokat kell kitöltve és aláírva - a hitelcél szerint benyújtandó egyéb dokumentumokkal (lásd igénylőlap) együtt - az OTP Bank Nyrt. Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére postai úton megküldenie az alábbi címre: 1475 Budapest, Pf. 347.

Igénylőlap (PDF, 503.51 KB)

Nyilatkozat magácsőd eljárásban való részvételről (PDF, 161.48 KB)


Amennyiben a munkáltatója a kölcsön/vissza nem térítendő támogatás biztosítására jelzálogjog bejegyzést kér, az alábbi letölthető nyomtatványok benyújtása is szükséges:

Adatlap (PDF, 132.26 KB)
A fedezetként szolgáló ingatlanhoz tartozó minden természetes és jogi személy részéről (tulajdonos/tulajdonostárs, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező) ki kell tölteni.

Megállapodás kiegészítés (PDF, 67.32 KB)
Ön és a Munkáltatója által aláírt Megállapodás kiegészítés másolatát kell az iratokkal együtt benyújtani.

Nyilatkozat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díjmentességről (PDF, 70.38 KB)
A munkáltatója által aláírt Nyilatkozat kettő eredeti példányát a munkáltatói kölcsön visszafizetésére vonatkozó Megállapodás aláírásakor kell az illetékes ügyintéző fiókhoz benyújtania.

Nyilatkozat (PDF, 65.46 KB)
A lebonyolításért, jelzálogjog bejegyeztetéséért és a TakarNet szolgáltatás igénybe vételéért felszámított ügyintézési díj lakossági folyószámláról történő leemelésére, ha a díjakat nem az ügyintéző fiókban készpénzben kívánja kiegyenlíteni.