Hirdetmények

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei

Az OTP Jelzálogbank által nyújtott Minősített fogyasztóbarát lakáshitel kamat, díj és költség tételei

OTP ADLAK – Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás díj- és költségtételei

Referencia kamat mértéke egyes lakossági hitelek esetén

A lakossági hitelek szerződésmódosítással kapcsolatos akciói

Online kampány részvételi szabályzat

Felfüggesztett OTP Forint és Deviza Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei (2003. december 22-től nyújtott hitelek)

A 2014. évi LXXVII tv. alapján módosult ingatlan fedezetű kölcsönök kamatai

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei (2003. június 16-tól 2003. december 21-ig benyújtott kérelmekre)

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költség tételei (2000. február 1. és 2003. június 15. között benyújtott hitelkérelmekre)

2000. február 1. előtti (1988.dec.31.előtti; 1989-1993.évi; 1994.évi) feltételekkel nyújtott lakásépítési, lakás-, lakóingatlan- és egyéb ingatlanvásárlási, valamint egyéb építési célú hitelek kamata

2000. február 1. előtti (1988.dec.31.előtti; 1989-1993.évi; 1994.évi) feltételekkel nyújtott lakás- és ingatlanhitelek, valamint megbízásból kezelt munkáltatói / önkormányzati támogatások díj- és költségtételei

AXA Bank forint alapú, lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló jelzáloghitelei

AXA Bank jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshitelei

12 hónapos, Forrás vagy 2003. évi feltételű Lakáshitelhez kapcsolódó lekötött betét

A hosszú lejáratú lakás- és ingatlanhitelekre, valamint a lakáscélú támogatásokra vonatkozó kezelési költség kedvezmény

A hosszú lejáratú lakás- és ingatlanhitelekre, valamint a lakáscélú támogatásokra vonatkozó lebonyolítási díj kedvezmény

Szerződésminták

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban közzétesszük az OTP Bank / OTP Jelzálogbank által kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét.

A feltüntetett szerződésminták az egyes termékek tekintetében kizárólag tájékoztatásként szolgálnak, az ügyfelekkel kötött egyedi szerződések tartalma a konkrét ügylet jellemzőinek függvényében ettől eltérő lehet.

Lakáshitel referencia kamattal

Lakáshitel fix kamatozással

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel (1 évenként fix kamattal)

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel (5 évenként fix kamattal)

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel többgyermekes családoknak

Jelzálog típusú hitel referencia kamattal

Jelzáloghitel fix kamatozással

Lakáshitel és Jelzálog típusú hitel – kölcsönszerződések záradékai

Jelzálogszerződés

Nyomtatványok

Hitel- és támogatásigényléshez szükséges nyomtatványok

Lakáshitel nyomtatványcsomag

Ügyfélnyilatkozatok ingatlanfedezetű hitelek esetében

Ügyfélnyilatkozatok kamattámogatással nyújtott Otthonfelújítási Hitel esetén

Önálló támogatás nyomtatványcsomag

Munkáltatói igazolás (jövedelem igazolás melletti hitelekhez)

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei

Eseti meghatalmazás adásvételi szerződés megkötéséhez

A vagyonjogi megállapodás kötelező formai és tartalmi elemei

Vagyonjogi megállapodás minták a kötelező elemekről szóló tájékoztatóban foglaltakhoz

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 1. pontjához

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 2. pontjához

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 3. pontjához

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 4. pontjához

Élettársi életközösségre vonatkozóan – a tájékoztató 2. pontjához

Élettársi életközösségre vonatkozóan – a tájékoztató 3. pontjához

Élettársi életközösségre vonatkozóan – a tájékoztató 4. pontjához

Akadálymentesítési támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványcsomag

Angol nyelvű munkáltatói igazolás (Proof of Income – Employer’s Declaration Form)

Német nyelvű munkáltatói igazolás (Einkommensbescheinigung)

Költségvetés adatlap - Építés, Bővítés

Költségvetés adatlap - Korszerűsítés - Falusi CSOK

Költségvetés adatlap - Korszerűsítés, Felújítás - Piaci lakáshitelek

Költségvetés adatlap - Korszerűsítés - Otthonteremtési lakáshitelek

Költségvetés adatlap – Felújítás – Otthonfelújítási lakáshitel

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekhez szükséges további nyomtatványok

Kérelem a földhivatali eljárás adós által történő lebonyolítására

Kérelem a kölcsön folyósítási határideje meghatározásához

Kérelem hiteligényléshez, illetve megfizetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok visszaküldéséhez (meghiúsult szerződés esetén)

Tájékoztató a kölcsön és a támogatások lebonyolításával kapcsolatban - munkáltató részére

Rendelkező levél
A munkáltató tölti ki. Kitöltésével rendelkezhet a dolgozó részére nyújtott kölcsön, vissza nem térítendő támogatás összegének a lakásépítési célú bankszámla terhére történő folyósításáról, amelyet az OTP Bank Nyrt. Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére postai úton kell az egyéb iratokkal együtt megküldenie az alábbi címre: 1475 Budapest, Pf. 347.


Amennyiben munkáltatója az OTP Bankot bízza meg a munkáltatói kölcsön folyósításával, a lakáscélra nyújtott munkáltatói kölcsön lebonyolításához az alábbi iratokat kell kitöltve és aláírva - a hitelcél szerint benyújtandó egyéb dokumentumokkal (lásd igénylőlap) együtt - az OTP Bank Nyrt. Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére postai úton megküldenie az alábbi címre: 1475 Budapest, Pf. 347.

Igénylőlap

Nyilatkozat magácsőd eljárásban való részvételről


Amennyiben a munkáltatója a kölcsön/vissza nem térítendő támogatás biztosítására jelzálogjog bejegyzést kér, az alábbi letölthető nyomtatványok benyújtása is szükséges:

Adatlap
A fedezetként szolgáló ingatlanhoz tartozó minden természetes és jogi személy részéről (tulajdonos/tulajdonostárs, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező) ki kell tölteni.

Megállapodás kiegészítés
Ön és a Munkáltatója által aláírt Megállapodás kiegészítés másolatát kell az iratokkal együtt benyújtani.

Nyilatkozat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díjmentességről
A munkáltatója által aláírt Nyilatkozat kettő eredeti példányát a munkáltatói kölcsön visszafizetésére vonatkozó Megállapodás aláírásakor kell az illetékes ügyintéző fiókhoz benyújtania.

Nyilatkozat
A lebonyolításért, jelzálogjog bejegyeztetéséért és a TakarNet szolgáltatás igénybe vételéért felszámított ügyintézési díj lakossági folyószámláról történő leemelésére, ha a díjakat nem az ügyintéző fiókban készpénzben kívánja kiegyenlíteni.