Termékismertetők

Tájékoztató támogatás és/vagy kamattámogatott hitel esetén kapcsolt termék igénybevételéről

CSOK Plusz hitel

Új Falusi CSOK

Új Falusi CSOK hitel

Falusi ÁFA (adó-visszatérítési) támogatás

Preferált kistelepülések listája

Végig Fix Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel

Zöld Lakáshitelek

Hirdetmények

Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költség tételei

Referencia kamat mértéke egyes lakossági hitelek esetén

A lakossági hitelek szerződésmódosítással kapcsolatos akciói

Felfüggesztett OTP Forint és Deviza Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei (2003. december 22-től nyújtott hitelek)

Nem értékesített Minősített fogyasztóbarát lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költség tételei

Az OTP Jelzálogbank által nyújtott NHP Zöld Otthon Lakáshitelek kamat, díj és költség tételei

A 2014. évi LXXVII tv. alapján módosult ingatlan fedezetű kölcsönök kamatai

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költségtételei (2003. június 16-tól 2003. december 21-ig benyújtott kérelmekre)

OTP Lakáshitelek kamat, díj, jutalék és költség tételei (2000. február 1. és 2003. június 15. között benyújtott hitelkérelmekre)

2000. február 1. előtti (1988.dec.31.előtti; 1989-1993.évi; 1994.évi) feltételekkel nyújtott lakásépítési, lakás-, lakóingatlan- és egyéb ingatlanvásárlási, valamint egyéb építési célú hitelek kamata

2000. február 1. előtti (1988.dec.31.előtti; 1989-1993.évi; 1994.évi) feltételekkel nyújtott lakás- és ingatlanhitelek, valamint megbízásból kezelt munkáltatói / önkormányzati támogatások díj- és költségtételei

AXA Bank forint alapú, lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló jelzáloghitelei

AXA Bank jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshitelei

12 hónapos, Forrás vagy 2003. évi feltételű Lakáshitelhez kapcsolódó lekötött betét

A hosszú lejáratú lakás- és ingatlanhitelekre, valamint a lakáscélú támogatásokra vonatkozó kezelési költség kedvezmény

A hosszú lejáratú lakás- és ingatlanhitelekre, valamint a lakáscélú támogatásokra vonatkozó lebonyolítási díj kedvezmény

Üzletszabályzatok

Az OTP Jelzálogbank által nyújtott támogatott, illetve forint és devizában nyilvántartott lakáscélú hitelek

Lakáscélú támogatások és az OTP Bank által nem konzorciális formában nyújtott lakáscélú hitelek

Konzorciális formában nyújtott lakáscélú hitelek

OTP Jelzálogbank Általános Üzletszabályzata

Az AXA Bank Europe SA által OTP Bank Nyrt-re átruházott lakossági hitelek üzletszabályzata

Az AXA Bank Europe SA által OTP Bank Nyrt-re átruházott, majd az OTP Jelzálogbank Zrt-re engedményezett lakossági hitelek üzletszabályzata

Szerződésminták

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban közzétesszük az OTP Bank / OTP Jelzálogbank által kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét.

A feltüntetett szerződésminták az egyes termékek tekintetében kizárólag tájékoztatásként szolgálnak, az ügyfelekkel kötött egyedi szerződések tartalma a konkrét ügylet jellemzőinek függvényében ettől eltérő lehet.

Lakáshitel és Jelzálog típusú hitel fix kamatozással

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel (1 évenként fix kamattal)

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel (5 évenként fix kamattal)

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott hitel többgyermekes családoknak

Lakáshitel és Jelzálog típusú hitel – kölcsönszerződések záradékai

Jelzálogszerződés

Nyomtatványok

Hitel- és támogatásigényléshez szükséges nyomtatványok

Hitel- és támogatáskérelmi nyomtatványcsomag ingatlanfedezetű hitelekhez

Igénylőcsomag előzetes hitelbírálathoz és előzetes értékbecslés megrendeléshez

Magyar Nemzeti Bank - KHR tájékoztató

Magyar Nemzeti Bank - Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

Munkáltatói igazolás (jövedelem igazolás melletti hitelekhez)

Munkaviszonnyal kapcsolatos ügyfélnyilatkozatok ingatlanfedezetű hitelek esetében

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei

Eseti meghatalmazás adásvételi szerződés megkötéséhez

A vagyonjogi megállapodás kötelező formai és tartalmi elemei

Vagyonjogi megállapodás minták a kötelező elemekről szóló tájékoztatóban foglaltakhoz

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 1. pontjához

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 2. pontjához

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 3. pontjához

Házasságra vonatkozóan – a tájékoztató 4. pontjához

Élettársi életközösségre vonatkozóan – a tájékoztató 2. pontjához

Élettársi életközösségre vonatkozóan – a tájékoztató 4. pontjához

Akadálymentesítési támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványcsomag

Angol nyelvű munkáltatói igazolás (Proof of Income – Employer’s Declaration Form)

Német nyelvű munkáltatói igazolás (Einkommensbescheinigung)

Költségvetés adatlap - Építés, Bővítés

Költségvetés adatlap - Korszerűsítés - Falusi CSOK

Költségvetés adatlap - Korszerűsítés, Felújítás - Piaci lakáshitelek

Szakági tervező nyilatkozata energetikai megfelelésről - új befogadás

Zöld Lakáshitel Energetikai nyilatkozat – 2023.10.31-ig kiállított építési engedély esetén

Zöld Lakáshitel Energetikai Nyilatkozat – 2023.11.01-től kiállított építési engedély esetén

Zöld korszerűsítési HET útmutató

Nyilatkozat építési/bővítési/korszerűsítési munkák megkezdéséről

A várandósság igazolása

Meghatalmazás minták, tájékoztatók

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekhez szükséges további nyomtatványok

Kérelem a földhivatali eljárás adós által történő lebonyolítására

Kérelem a kölcsön folyósítási határideje meghatározásához

Kérelem hiteligényléshez, illetve megfizetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok visszaküldéséhez (meghiúsult szerződés esetén)

Szerződésmódosítási kérelem

Kérelem Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kamatperiódusának megváltoztatásához

Részleges előtörlesztési szándék bejelentése

Tájékoztató a kölcsön és a támogatások lebonyolításával kapcsolatban - munkáltató részére

Rendelkező levél
A munkáltató tölti ki. Kitöltésével rendelkezhet a dolgozó részére nyújtott kölcsön, vissza nem térítendő támogatás összegének a lakásépítési célú bankszámla terhére történő folyósításáról, amelyet az OTP Bank Nyrt. Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére postai úton kell az egyéb iratokkal együtt megküldenie az alábbi címre: 1475 Budapest, Pf. 347.

Amennyiben munkáltatója az OTP Bankot bízza meg a munkáltatói kölcsön folyósításával, a lakáscélra nyújtott munkáltatói kölcsön lebonyolításához az alábbi iratokat kell kitöltve és aláírva - a hitelcél szerint benyújtandó egyéb dokumentumokkal (lásd igénylőlap) együtt - az OTP Bank Nyrt. Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére postai úton megküldenie az alábbi címre: 1475 Budapest, Pf. 347.

Igénylőlap

Nyilatkozat magácsőd eljárásban való részvételről

Amennyiben a munkáltatója a kölcsön/vissza nem térítendő támogatás biztosítására jelzálogjog bejegyzést kér, az alábbi letölthető nyomtatványok benyújtása is szükséges:

Adatlap
A fedezetként szolgáló ingatlanhoz tartozó minden természetes és jogi személy részéről (tulajdonos/tulajdonostárs, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező) ki kell tölteni.

Megállapodás kiegészítés
Ön és a Munkáltatója által aláírt Megállapodás kiegészítés másolatát kell az iratokkal együtt benyújtani.

Nyilatkozat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díjmentességről
A munkáltatója által aláírt Nyilatkozat kettő eredeti példányát a munkáltatói kölcsön visszafizetésére vonatkozó Megállapodás aláírásakor kell az illetékes ügyintéző fiókhoz benyújtania.

Nyilatkozat
A lebonyolításért, jelzálogjog bejegyeztetéséért és a TakarNet szolgáltatás igénybe vételéért felszámított ügyintézési díj lakossági folyószámláról történő leemelésére, ha a díjakat nem az ügyintéző fiókban készpénzben kívánja kiegyenlíteni.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.