Általános tudnivalók a bankkártya használatáról

Ugyanúgy vigyázzon rá, mint a készpénzre!

Ne hagyja őrizetlenül, ne tartsa láthatóan szem előtt, ne hagyja gépjárműben! Amennyiben mód van rá, ne tartsa magánál összes bankkártyáját, csak azt, amelyikre tényleg szüksége is van!

Lehetőség szerint naponta ellenőrizze, hogy megvan-e bankkártyája!

A bankkártya át nem ruházható, kölcsönbe vagy zálogba nem adható. Még a legközelebbi családtagjainak se adja kölcsön a kártyáját! Igényeljen a számlához társkártyát számukra!

Az új bankkártya átvétele

Új kártyáját a kézhezvételt követően - fiókban történő átvételkor az ügyintéző jelenlétében, postán küldött kártyánál otthon - kérjük, hogy azonnal írja alá alkoholos tollal a hátoldalon lévő aláírási panelen! Vásárlások alkalmával az Ön azonosítása a PIN kód vagy az aláírás alapján történik, ezért az aláírás hiánya a kártyán egy esetleges lopás alkalmával megkönnyítheti a visszaélők dolgát.

Amennyiben a postán küldött csere- vagy új kártyáját nem kapta meg az előre megadott időpontig, kérjük, haladéktalanul értesítse az OTP HelpDesk-et vagy számlavezető fiókját, hogy megtehessük a szükséges intézkedéseket! Különösen fontos, hogy tájékoztassa számlavezető fiókját a lakcímváltozásról, ezzel is elősegítve a kártya pontos kézbesítését!

Kártya limitetek és KártyaKontroll

Az OTP Bank számára kiemelten fontos, hogy Ön maximális biztonsággal tudja használni bankkártyáját. A következőkben szeretnénk megosztani néhány jó tanácsot, melyek az Ön biztonságát szolgálják.

A kockázat minimalizálás érdekében a bankkártyához ATM, illetve vásárlási napi limit állítható be, amely az ATM készpénzfelvételre, valamint a vásárlásokra vonatkozó egy nap alatt elkölthető összeg mértéke. A vásárlási limit lehet konstans vagy lakossági forint alapú betéti és hitelkártyákhoz kapcsolódóan időkorlátos.

A konstans, illetve időkorlátos limit összegét az érvényben lévő, adott kártyához kapcsolódó Hirdetményben foglaltak szerint lehet meghatározni.

Időkorlátos limit az az érték, amelyre a lakossági forint alapú betéti és hitelkártyával rendelkező Kártyabirtokos egy adott időintervallumra a magyar időszámítást alapul véve a limitet módosíthatja.
Amennyiben a megadott idő lejár, a limit automatikusan a konstans limit értékére áll vissza. A limit a limitmódosítást követően a Bankhoz történő megérkezés pillanatától életbe lép és a megadott időintervallumra érvényes.
Amennyiben a magyar időszámítás szerint a megadott időintervallumon belül napváltás történik (éjfél), és az időkorlát még nem járt le, a beállított összeg újra hozzáférhetővé válik az időkorlát lejáratáig. Egy naptári napon belül a konstans és az időkorlátos limit értéke nem összegződik. Az aznap már felhasznált összeggel a mindenkor rendelkezésre álló limit összege csökken.

A kártyahasználat biztonságának fokozása érdekében szíves figyelmébe ajánljuk az OTPdirekt KártyaKontroll szolgáltatását, amely keretében kérheti, hogy a bankkártyájával végzett tranzakciókról mobilkészülékéreSMS üzenetben kapjon tájékoztatást, ezzel még ellenőrizhetőbbé téve a bankkártya használatát.

A bankkártya adatait különös óvatossággal kezelje!

A vásárlás vagy készpénzfelvétel alkalmával kapott bizonylat bizalmas adatokat tartalmazhat, ezért ne hagyja ott az üzletben vagy a bankjegy-automatánál! A bizonylatokat mindig őrizze meg és tárolja biztonságos helyen, legalább addig, amíg a számlakivonatot kézhez kapja és ellenőrzi a tranzakciókat! Amikor már nincs rá szüksége, semmisítse meg, a szemetes kosárba darabokra tépve dobja! Ugyanilyen körültekintően kezeljen minden olyan egyéb iratot (pl. számla, számlakivonat, megrendelés) is, amin bankkártyájának száma szerepel!

Kártyája és egyéb személyes adatait illetéktelen személy tudomására ne hozza! Postai megrendelések alkalmával borítékra, nyílt levelezőlapra ne írja rá!

Amennyiben észlelte, hogy a bankkártya vagy a hozzá tartozó PIN kód, vagy a TeleKód illetéktelenek tudomására jutott, haladéktalanul tiltassa le kártyáját! A kártya letiltására a következőmódok állnak az Ön rendelkezésére:

  • OTP HelpDesk - telefonon a nap 24 órájában: (06 1/20/30/70) 3 666 000,
  • az OTPdirekt (06 1/20/30/70) 3 666-666 telefonszámát tárcsázva a 0-s menüpontban a nap 24 órájában (a bankkártya számának és a TeleKódnak az ismeretében),
  • személyesen bármelyik OTP Bank fiókban a nyitva tartási időben
  • lakossági kártyák esetén az OTPdirekt internetes vagy OTPdirekt SmartBank szolgáltatásokon keresztül (amennyiben Ön rendelkezik ilyen szerződéssel)

Javasoljuk, hogy a HelpDesk telefonszámát - (06 1/20/30/70) 3 666 000 - mindig tartsa magánál - a kártyától elkülönítve -, hogy ha segítségre lenne szüksége, bármikor tudja hívni munkatársainkat!

A számlakivonatot minden alkalommal gondosan nézze át!

Ha az Ön számára ismeretlen tételt talál a számlakivonaton, ellenőrizze bizonylatait és megrendeléseit, és egyeztessen társkártya-birtokosával!

Amennyiben ezek után biztos abban, hogy nem Ön vagy társkártya-birtokosa hajtotta végre a kérdéses tranzakciót, tiltassa le a kártyát a fent említett módok egyikén!

Ha egy, a számláján már lekönyvelt, bankkártyával végzett tranzakciót nem tart jogosnak, úgy panaszát bármelyik bankfiókunkban vagy az OTPdirekt telefonos, illetve az OTP Bankkártya HelpDesk szolgáltatásunk ügyintézőinél is jelezheti vagy elküldheti a reklamacio@otpbank.hu e-mail címre.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.