Fektessen az Ön vállalkozása is állampapírokba, befektetési alapokba vagy akár részvényekbe! Ehhez nem kell mást tennie, mint az OTP Banknál értékpapírszámlát nyitni.

Mivel a befektetési szolgáltatások pénzforgalma az Ön fizetési számláján bonyolódik, ezért ennek feltétele, hogy az Ön vállalkozása rendelkezzen az OTP Banknál forintban vezetett fizetési számlával, illetve igény szerint a várható ügyletek devizaneméhez igazodóan devizaszámlával.

Nyilvántartás, számlavezetés

 • Az OTP Bank egy számlatulajdonos számára több értékpapírszámlát is nyilvántarthat.
 • A bank nyilvántartja a számlatulajdonos pénzügyi eszközeit, teljesíti megbízásait, és szolgáltatásaiért díjakat számít fel, melyek mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.
 • Ha a számlatulajdonosnak, illetve képviselőjének az adataiban változás történik, azt kötelesek a számlavezető fiókban haladéktalanul bejelenteni.
 • Az értékpapírszámla - szerződéskötést követően - az OTP Bank más értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjához áthelyezhető.
 • Az OTP Bank a számlatulajdonos tájékoztatása céljából a díjfizetéssel egyidejűleg, havonta értesítést küld az értékpapírszámla forgalmáról és aktuális egyenlegéről.

Számlanyitás

A számlanyitáskor a gazdálkodó- vagy egyéb szervezet az OTP Bank rendelkezésére bocsátja a képviseletére feljogosított személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, valamint az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a képviselő írásbeli felhatalmazása alapján a számla feletti rendelkezésre feljogosított személy(ek) nevét és aláírás mintáját.

A számlanyitás előfeltétele, hogy a számlatulajdonos eredeti okmányokkal igazolja a cégalapítást és a cégbejegyzést: közjegyző, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett alapító okirat, alapszabály, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat csatolásával. Hiteles cégkivonatként a Cégbíróság vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kibocsátott okmány fogadható el. A számlanyitáshoz az üzletfélnek be kell mutatnia a KSH egységes statisztikai számjeléről és az adószámáról szóló igazolást.

A számlanyitáshoz be kell mutatni a Cégbíróság által kiadott Tanúsítványt, mely okmánnyal a számlatulajdonos igazolja, hogy a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet benyújtották. A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a megnyitott értékpapírszámla terhére, illetve javára az OTP Bank megbízást mindaddig nem teljesít, amíg a számlatulajdonos nem igazolta a cégbírósági bejegyzés kezdeményezését, valamint nem közölte adószámát.

A számlanyitás esetén az illetékes hatóság által történt nyilvántartásba vételt igazoló okiratnak a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által kibocsátott, a törzsszámot is tartalmazó igazolás minősül.

A számlanyitás feltétele, hogy a Társasház képviseletére jogosult személy (pl. közös képviselő) teljes körű közgyűlési felhatalmazással rendelkezzen, mely lehetővé teszi a számla megnyitását, a számla feletti rendelkezést, ügyleti megbízások kezdeményezését és elszámolását.

Rendelkezés a számla felett

 • Azértékpapírszámla a számlatulajdonos vállalkozás nevén kerül megnyitásra, de van mód számla feletti rendelkezők személyek bejelentésére. Ezt a bejelentést a cégképviseletet gyakorló személy(ek) és a rendelkező(k) közösen, személyesen tudják megtenni.
 • A számlatulajdonos az értékpapírszámlán elhelyezett értékpapír számlaegyenlege terhére az üzletszabályzatban szereplő ügyletek lebonyolítására konkrét tranzakcióra vonatkozóan eseti meghatalmazást is adhat. Az eseti meghatalmazott joga csak a meghatalmazásban foglalt rendelkezésre terjed ki.
 • A megbízásokat bármelyik, az értékpapír és vállalkozói számlavezetést is végző fiókban meg lehet adni, nem csak ott, ahol a számlát megnyitották.

Hogyan veheti igénybe?

Amennyiben már rendelkezik vállalkozása forintban vezetett fizetési számlával, az értékpapírszámlát a számlavezető fiókjában célszerű megnyitni, amennyiben a fiók végez értékpapírszámla-vezetést.

Keresse munkatársainkat!

Válassza ki az Önhöz legközelebb található, egyidejűleg értékpapír és vállalkozói számlavezetést is végző bankfiókunkat és kérje munkatársaink segítségét.

Fiók- és ATM-kereső
Hirdetmények és üzletszabályzatok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.