Telefonos szolgáltatás

Hívjon minket a (06 1) 3 666 666 vagy saját mobil hálózaton
a +36 20/30/70 3 666 666 számokon.

Automata telefonos szolgáltatás

A szolgáltatás segítségével

  • megtudhatja aktuális számlaegyenlegét,
  • aktiválthatja bankkártyáját, megváltoztathatja titkos TeleKódját, lekérdezheti bankkártyája napi limitmaradványát,
  • letilthatja ellopott / elveszett bankkártyáját

Igénylési feltételek

Szolgáltatásaink igénybevételéhez üzleti kártyája 10 jegyű azonosítójára (kártyaszám utolsó 10 számjegye), és 3 jegyű TeleKód-jára lesz szükség, külön szerződés megkötése nem szükséges.

Telefonos ügyintézők

Az automata telefonos szolgáltatás 4-es menüpontját választva léphet
kapcsolatba az OTPdirekt telefonos ügyintézőivel

Ügyintézőink segítségével

  • forint és deviza utalásokat indíthat, kezelheti csoportos beszedéseit,
  • feltöltheti mobil kártyáját, autópálya-matricát vásárolhat,
  • kezelheti megtakarításait

Igénylési feltételek

A telefonos ügyintézői szolgáltatás használatához egy vállalkozói forint bankszámlára és egy hozzá kapcsolódó üzleti bankkártyára van szükség.

A szerződés megkötését a cég képviseletére jogosult személy az igénybevevőkkel együtt a számlavezető fiókban kezdeményezheti.

Aktuális hirdetmények és üzletszabályzatok