Itt találja azokat az információkat és dokumentumokat, amikre akkor van szüksége, ha az ingatlanjában vagy az ingóságaiban kár keletkezik.

Hogyan jelentheti be a kárt?

A káresetet minél előbb, de legkésőbb 2 napon belül jelentse be

Milyen dokumentumokra van szükség?

 • Ingóságait érintő kár esetén a Lakásbiztosítás ingósági kárbejelentő lapra.
 • Vagyonkár esetén a Vagyon kárigény bejelentő lapra.
 • Az alábbiak tárgyak részletes adataira, ha megsérültek vagy elvesztek:
  • Műszaki cikkek
  • Nemesfémből készült használati tárgyak
  • Éremgyűjtemények
  • Bélyeggyűjtemények
  • Képzőművészeti alkotások
  • Valódi szőrmék
  • Kézi csomózású szőnyegek

Továbbá:

 • Tűzkár esetén a tűzrendészeti hatóság határozatára.
 • Betöréses lopás, rablás és kifosztás esetén a nyomozást megszüntető rendőrségi határozatra, ügyészségi vádemelési javaslatra vagy bírósági végzésre.
 • 300 000 Ft-ot meghaladó épületkárok esetén 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapra.

Mit kell tennie a kár helyszínén?

 • A kár helyszínét hagyja változatlanul a biztosítási szerződésben megállapított határidőig.
 • A károsodott maradványokat őrizze meg a kárügy lezártáig.
 • Javasoljuk, hogy fotózza le a kárt és a helyszínt.

Milyen esetekben kell szólnia a rendőrségnek, tűzoltóságnak is?

 • A káresetről értesítse a rendőrséget is, ha betöréses lopás, rablás vagy kifosztás történt.
 • A káresetről értesítse a tűzoltóságot is, ha tűzeset, robbanás vagy robbantás történt.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

Miután Ön bejelentette a kárt, a biztosító 15 napon belül kifizeti Önnek a biztosítási összeget.

 • Ha a biztosító túllépi a 15 napos határidőt, akkor az Ön biztosításának következő 6 havi díját elengedi.
 • A biztosító csak akkor fizet, ha megalapozottnak találja az Ön igényét.