Itt találja azokat az információkat és dokumentumokat, amikre akkor van szüksége, ha az ingatlanjában vagy az ingóságaiban kár keletkezik.

Hogyan jelentheti be?

A káresetet a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutásától számított 2 munkanapon, illetve 30 napon belül jelentse be

Milyen dokumentumokra van szükség?

Az alábbi iratokat kell a biztosítóhoz benyújtani:

Mit kell tennie a kár helyszínén?

  • A kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig a biztosított vagyontárgy állapotán csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges.
  • Ha a biztosító a bejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem kezdte meg a kárrendezést, intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további 30 napig köteles változatlan állapotban megőrizni.
  • Javasoljuk, hogy fotózza le a kárt és a helyszínt.

Milyen esetekben kell szólnia a rendőrségnek, tűzoltóságnak is?

  • A káresemény észlelését követően tűz és robbanás esetén haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot.
  • Bűncselekmény esetén feljelentést kell tenni a rendőrségen, és abban betöréses lopás, rablás esetén az eltulajdonított, illetve károsodott vagyontárgyakat tételesen és azonosíthatóan meg kell jelölni.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

A biztosító teljesítése – megalapozott kárigény esetén – az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum, illetve információ beérkezését követő 15 napon belül esedékes.